Upadłość konsumencka a wzięcie kredytu

Upadłość konsumencka a wzięcie kredytu Z roku na rok wzrasta liczba Polaków, którzy ogłosili upadłość, a prawo ma być jeszcze łagodniejsze dla dłużników, którzy to zrobili. Sprawdzamy, czy możliwe jest wzięcie kredytu po ogłoszeniu upadłości. Dla dwóch milionów ubogich Polaków

Upadłość konsumencka a wzięcie kredytu

Upadłość konsumencka a wzięcie kredytuUpadłość konsumencka a wzięcie kredytu

Z roku na rok wzrasta liczba Polaków, którzy ogłosili upadłość, a prawo ma być jeszcze łagodniejsze dla dłużników, którzy to zrobili. Sprawdzamy, czy możliwe jest wzięcie kredytu po ogłoszeniu upadłości.

Dla dwóch milionów ubogich Polaków liberalizacja prawa upadłościowego stała się raczej trudniejsza niż łatwiejsza.

Tymczasem wielu z nas ma trudności z zarządzaniem swoimi pieniędzmi i finansami. Niektórzy z nas mają problem z zadłużeniem, a jeszcze więcej po prostu popada w długi, nie wiedząc, skąd wziąć pieniądze na ich spłatę. Ponadto wielu z nas pożycza pieniądze na rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebuje. Istnieje pilna potrzeba znalezienia lepszego sposobu zarządzania tymi sprawami.

Upadłość konsumencka Co to jest?

Aby konsument mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, musi znaleźć się w tym stanie, co oznacza, że nie jest w stanie wykonywać codziennych zobowiązań pieniężnych (płacić rachunków zgodnie z prawem) i potrzebuje pomocy finansowej, aby zaspokoić codzienne potrzeby i jednocześnie spłacić długi.

Cel upadłości konsumenckiej jest dwojaki

Oddłużanie osób niewypłacalnych to narzędzie, z którego korzysta konsument w celu zmniejszenia lub umorzenia swoich długów.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Ustawa o ochronie konsumentów ma na celu umożliwienie bankom i innym wierzycielom powstrzymanie osób fizycznych przed ogłoszeniem upadłości w przypadku, gdy świadomie spowodowały one swoje problemy finansowe, celowo angażując się w działania niezgodne z prawem, a tym samym świadomie uniemożliwiły spłatę swoich długów, lub gdy nie były w stanie spłacić zobowiązań finansowych z powodu rażącego zaniedbania, nie dbając o konsekwencje tego, że ich długi nie są objęte ubezpieczeniem. Sąd nie podpisze wniosku o upadłość konsumencką, jeśli przyczyną upadłości było umyślne lub rażące zaniedbanie

Sędzia powiedział, że po rozpatrzeniu wniosku wierzyciela o przyznanie mu nieruchomości, środki uzyskane ze sprzedaży majątku zostaną rozdzielone pomiędzy wierzycieli zgodnie z przysługującymi im roszczeniami. Jeśli sumy uzyskane z licytacji nieruchomości dłużnika nie zapewniają środków na jednorazową spłatę wszystkich wierzycieli w całości, sąd może opracować plan spłaty.

Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do usprawnienia upadłości konsumenckiej poprzez uczynienie ustawy jasną i zrozumiałą oraz umożliwienie sędziom upadłościowym uwzględniania wszelkich okoliczności związanych z upadłością danej osoby. Jeśli sędziowie upadłościowi nie są w stanie podjąć decyzji co do zasadności wniosku o ogłoszenie upadłości danej osoby, powinni go odrzucić.

Wadą upadłości dłużnika jest utrata domu lub innego mienia. Mają oni pewność, że nigdy nie będą zmuszeni do odebrania swoich rzeczy. Dzieje się tak dlatego, że wierzyciele zgadzają się nie podejmować prób odzyskania swoich długów. Ich dochody częściowo wejdą w skład masy upadłościowej. Wszystkie posiadane przez nich dobra i inne nieruchomości zostaną zlikwidowane. Dłużnicy nie będą więc mogli sprzedać swoich nieruchomości. Upadłość dłużników zawiesza wszelkie postępowania egzekucyjne i sądowe, dzięki czemu dłużnicy nie będą musieli martwić się o żadne nowe próby zajęcia ich majątku. Nie będą też musieli poddawać się kolejnym windykacjom. Jednakże ich dochody częściowo weszłyby w skład masy upadłościowej i zostałyby przekazane wierzycielom. Ich finanse są bardzo skomplikowane i czasochłonne. Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, muszą spotkać się z prawnikiem i bankiem, aby uzgodnić

COIG podaje, że w 2018 roku upadłość ogłosiło około 6570 osób. Oznacza to, że od 1 stycznia 2015 r. było łącznie 18 651 upadłości, a średnio 591 upadłości miesięcznie.

Średnia wieku osób, które składają wniosek o ogłoszenie upadłości, wynosi 50 lat. Najmłodszy dłużnik miała 10 lat, a najstarszy 93. Największa liczba bankructw dotyczy osób w wieku 40-49 lat. 23,09%, a 60-69 – 21,32% to mężczyźni.

Częściej upadłość osobistą ogłaszały kobiety niż mężczyźni.

Uzyskaj kredyt po upadłości konsumenckiej

W Stanach Zjednoczonych nie można uzyskać kredytu w przypadku upadłości konsumenckiej, o ile przeszło się przez procedury sądowe. Należy jednak pamiętać, że wcześniejsze bankructwo nie chroni przed byciem dłużnikiem. Oznacza to, że osoby z orzeczoną upadłością nie mogą swobodnie zarządzać swoim majątkiem. W rezultacie nie mogą m.in. pożyczać więcej pieniędzy

Dalsze badania rejestrów bankowych wskazują, że spłata wszystkich wierzycieli po ogłoszeniu upadłości może okazać się niepraktyczna. W związku z tym wpis o upadłości może pozostać w raporcie kredytowym przez ponad dziesięć lat. Oznacza to, że banki podejmują decyzję o przyznaniu kredytu. W związku z tą decyzją osoby w stanie upadłości będą musiały znosić wiele prób zmuszenia ich do spłaty.