Upadłość Konsumencka Co Sprawdza Sąd

Upadłość konsumencka co sprawdza sąd? Gdy kryzys kredytowy nadal wpływał na gospodarkę amerykańską, prawo dotyczące upadłości konsumenckiej pozostało w dużej mierze niezmienione. W rzeczywistości, niektórzy ustawodawcy i eksperci sugerowali, że był to główny powód, dla którego banki pozostawały tak niechętne do pożyczania pieniędzy konsumentom. Niestety, tak właśnie stało się pod koniec 2008 roku, kiedy wszystko wokół nas runęło. Nagle ogromna liczba osób, które z trudem wiązały koniec z końcem, została dotknięta jednym finansowym za drugim, gdy ich oszczędności zostały wydrenowane, a perspektywy pracy wyparowały równie szybko, jak się pojawiły. To nie pozostawiło im innego wyboru, jak tylko złożyć wniosek o ochronę przed bankructwem na podstawie Rozdziału 13 Kodeksu Upadłościowego lub Rozdziału 7 Kodeksu Upadłościowego, w zależności od tego, czy posiadali więcej niż 750 czy mniej niż 1000 dolarów długów zabezpieczonych (takich jak hipoteki). Oba rozdziały dotyczą redukcji zadłużenia poprzez plany spłaty i często powodują, że konsumenci są w stanie wyjść z sądu upadłościowego ze świeżym startem i jasnym umysłem na temat swojej przyszłej sytuacji finansowej na dobre. Istnieją jednak pewne szczegóły dotyczące struktury tego postępowania, które należy znać przed przystąpieniem do sprawy. Jakie to są szczegóły? Przyjrzyjmy się bliżej…

Czym jest postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej?

Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej jest procesem nadzorowanym przez sąd, mającym na celu pomoc konsumentom w zarządzaniu i spłacie ich długów. Rozdział 13 Kodeksu Upadłościowego jest przeznaczony przede wszystkim dla dłużników posiadających ponad 750 dolarów długów zabezpieczonych (takich jak hipoteki), możliwe jest również złożenie wniosku na podstawie rozdziału 7 Kodeksu Upadłościowego w przypadkach, gdy masz mniej niż 1000 dolarów długów zabezpieczonych.

Kto może złożyć wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 13?

Osoba, która może złożyć wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 13 to ktoś z regularnymi dochodami, które nie są zbyt sporadyczne. Oznacza to, że osoba nie może zrobić czegoś takiego jak złożyć wniosek o upadłość, jeśli niedawno straciła pracę, poszła na urlop macierzyński lub miała jakąś inną przerwę w pracy. Jeśli twój dochód jest mniejszy niż trzykrotność miesięcznych długów i nie jest zbyt sporadyczny, wtedy kwalifikujesz się do złożenia wniosku o upadłość w ramach procesu Chapter 13.

Kto może złożyć wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 7?

Rozdział 7 upadłości jest sposobem dla konsumentów, aby mieć ulgę finansową i zacząć od nowa po poważnym ciosie finansowym. W ramach tego rozdziału, osoby lub pary, które nie są w stanie spłacić swoich długów w całości, są w stanie rozpocząć dobrowolny proces upadłościowy, który wymaże część lub całość ich długów. Aby zakwalifikować się do rozdziału 7, osoba musi być w stanie wykazać, że nie może sobie pozwolić na dokonywanie dalszych płatności na poczet długu i nie może spłacić długu za pomocą innych środków, takich jak sprzedaż aktywów lub osiągnięcie porozumienia z wierzycielami. Muszą również spełniać określone progi dochodowe, które różnią się w zależności od wysokości zadłużenia. Na przykład, jeśli masz mniej niż $1,000 w zabezpieczonych długach i twój roczny dochód jest poniżej $12,950 dla osób samotnych lub $24,950 dla małżeństw składających wspólnie, to możesz złożyć wniosek o upadłość w ramach Rozdziału 7 bez opłat.

Czy każdy może ubiegać się o upadłość z rozdziału 13 lub 7?

Możesz ubiegać się o Chapter 13 lub 7 bankructwa, jeśli nie jesteś w stanie spłacić swoich długów w całości, a długi te wynoszą mniej niż $1,000. Ponadto, osoby składające wniosek o Chapter 13 bankruptcy nie mogą mieć żadnego innego długu na swoje nazwisko, który jest większy niż $250,000.
Z kolei osoby składające wniosek o Chapter 7 bankruptcy nie mogą mieć żadnego innego długu na swoje nazwisko, który jest większy niż $500,000.
§§ Co rozumiesz przez „Rozdział 13 lub 7 upadłości”?
Rozdział 13 zakłada dokonywanie płatności przez okres od trzech do pięciu lat i wyjście z postępowania z nowym początkiem. Dług danej osoby zostanie zredukowany dzięki planowi spłaty. Rozdział 7 polega na likwidacji aktywów i spłaceniu wierzycieli w całości w ciągu trzech do czterech miesięcy (z wyjątkiem długów zabezpieczonych). Procedura ta odbiera osobie fizycznej cały jej majątek osobisty, z wyjątkiem tego, co jeszcze posiada w postaci hipoteki lub samochodu.

Jaki rodzaj upadłości konsumenckiej wybrać?

Istnieją dwa rodzaje upadłości konsumenckiej: Rozdział 7 i Rozdział 13. Jednak to, jaki rodzaj postępowania wybierzesz, będzie zależało od Twojej sytuacji finansowej, tego, ile masz aktywów i jakich masz wierzycieli. Rozdział 7 postępowania upadłościowego jest zarezerwowany dla tych osób, które posiadają dużą ilość aktywów, które mogą być zlikwidowane, aby spłacić swoje długi. Jeśli nie możesz pozbyć się wystarczającej ilości aktywów, aby spłacić wszystkie swoje długi – co często ma miejsce, gdy stoisz w obliczu przejęcia lub bezrobocia – Rozdział 13 może być najlepszym rozwiązaniem dla Twojej sytuacji.
Jak już widzieliśmy, oba rodzaje postępowań skutkują wymazaniem długów i wyjściem konsumentów z upadłości z nowym początkiem. Jest jednak jedna kluczowa różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami postępowań: długość czasu potrzebnego do ich ukończenia i co się stanie, jeśli podczas tego procesu będziesz zalegał z płatnościami.
Aby złożyć wniosek o jeden z tych rodzajów upadłości konsumenckiej, należy wypełnić formularze z informacjami o swoich obecnych finansach, a przed przystąpieniem do postępowania należy poddać się doradztwu kredytowemu. Ramy czasowe każdej procedury będą się różnić w zależności od tego, czy wierzyciele dokonali przedpłat przed datą złożenia wniosku.

Rozdział 13 Kodeksu Upadłościowego przewiduje plan spłaty, w którym dłużnik spłaca swoich wierzycieli w czasie. Ten rozdział jest zazwyczaj używany przez tych, którzy mają jakiś rodzaj aktywów, takich jak nieruchomości lub samochody. Dłużnicy mogą złożyć wniosek o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 13, gdy są jeszcze zatrudnieni i mogą kontynuować pracę w trakcie procesu. Widzieliby, że ich miesięczny dochód spada, ale nie musieliby się martwić o utratę pracy lub konieczność wykorzystania wszystkich swoich oszczędności. Co gorsza, ten rodzaj bankructwa nie jest możliwy do wypisania w większości przypadków, więc pozostanie na twoim raporcie kredytowym przez lata po tym, jak wyjdziesz z sądu upadłościowego.

Rozdział 7 Kodeksu Upadłościowego jest jednym z dwóch rozdziałów, które dotyczą redukcji zadłużenia. Proces rozpoczyna się od spotkania dłużnika (osoby składającej wniosek o upadłość) z syndykiem jego sprawy, który określi, czy może on kwalifikować się do zwolnienia z długów. W zależności od tego, ile pieniędzy ma dana osoba, Rozdział 13 może być najlepszą opcją do rozważenia.
Pierwszy krok w tym rozdziale jest również najważniejszy. Jest to tak zwane badanie kwalifikacyjne. Badanie to ocenia finanse danej osoby i określa, czy kwalifikuje się ona do złożenia wniosku o ochronę przed upadłością na podstawie rozdziału 13.
Jeśli ktoś zostanie uznany za niekwalifikującego się, to może nadal być w stanie złożyć wniosek o Rozdział 7 ochrony przed bankructwem, ale tylko wtedy, gdy ich długi łącznie mniej niż 1000 dolarów i zrezygnować z majątku osobistego, który jest wart więcej niż 125 000 dolarów.
Rozdział 7 nie wymaga od wierzycieli podjęcia jakichkolwiek działań w celu zakończenia planu spłat; po prostu eliminuje niezabezpieczone długi, które zostały już spłacone w całości wraz z wszelkimi przyszłymi niezabezpieczonymi długami powstałymi w okresie planu spłat.
Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której nie jesteś w stanie zapłacić swoich rachunków lub rozważasz szukanie pomocy u adwokata ds. upadłości, skonsultuj się z nim już dziś!

Wynik końcowy

Najważniejsze jest to, że rozdział 13 upadłości może pozwolić na świeży start dając ulgę w długach niektórym konsumentom, ale oprócz takich korzyści, rozdział ten ma również wiele ograniczeń. Na przykład, prawo stanowi, że osoba składająca wniosek o rozdział 13 nie może uzyskać zwolnienia z niektórych zastawów na nieruchomości. Co więcej, pewne zatwierdzone przez sąd wydatki nie są dopuszczalne w planie rozdziału 13. Należą do nich płatności dla osób trzecich za profesjonalne usługi księgowe oraz opłaty administracyjne związane ze sprawą. Ponadto, osoba składająca wniosek o Rozdział 13 nie może zaciągać nowych długów w trakcie trwania planu spłat. Wynik netto? Konsument, który składa wniosek o rozdział 13 będzie miał prawdopodobnie trudny czas na ponowne wejście na rynek pracy po ogłoszeniu upadłości.
Teraz zagłębmy się w to, o czym właśnie wspomnieliśmy, po kolei…

FAQ’s

Dlaczego przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej nie uległy zmianie podczas kryzysu kredytowego?

Podczas kryzysu kredytowego w latach 2008 i 2009, wielu Amerykanów nagle nie było w stanie związać końca z końcem i zostało zmuszonych do złożenia wniosku o ochronę przed bankructwem. Chociaż tego typu sytuacja jest bolesna dla każdego, jest ona jeszcze bardziej niszcząca dla kogoś, kto jest jedynym żywicielem rodziny w swoim gospodarstwie domowym.

Bez możliwości utrzymania rodziny, wiele osób zdecydowało się na ogłoszenie upadłości i rozpoczęcie pracy nad świeżym startem finansowym. Ich szanse na sukces znacznie się zwiększyły, gdy mogli uniknąć kontaktów z windykatorami i wierzycielami finansowymi. W ten sposób, upadłość zaoferowała im możliwość ponownego rozpoczęcia życia z czystym kontem.

Trudno jest przewidzieć, jak długo takie okoliczności mogłyby trwać, gdyby nie przyjęcie w Stanach Zjednoczonych ustawy o reformie upadłościowej z 2011 roku. To nowe prawo zmieniło sposób traktowania osób składających wniosek o upadłość i zakończyło niektóre z dyskomfortów, które były związane z tą sytuacją. Chociaż jest zbyt wcześnie, aby wiedzieć dokładnie, jak to wpłynie na postawy konsumentów w przyszłości, są powody, aby wierzyć, że ostatecznie doprowadzi to do bardziej pozytywnej perspektywy.

Jak kryzys kredytowy wpłynął na przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej?

W latach 2008 i 2009 gospodarka amerykańska weszła w recesję, która była jedną z najgorszych w historii. Pod koniec tego traumatycznego okresu wielu Amerykanów zostało zadłużonych i potrzebowało pomocy finansowej.

Na szczęście mieli oni dostęp do przepisów o upadłości konsumenckiej, które pozwoliły im pozbyć się ciężaru długów i zacząć od nowa. W rzeczywistości prawa te są tak popularne, że w 2014 roku skorzystało z nich już prawie 18 milionów Amerykanów.

Jak kryzys kredytowy wpłynął na gospodarkę Stanów Zjednoczonych?

Kryzys kredytowy miał niszczący wpływ na gospodarkę Stanów Zjednoczonych, wiele firm ogłosiło upadłość lub poniosło znaczne straty finansowe. Wpływ kryzysu na jednostki i rodziny był również często niszczący. W niektórych przypadkach małżonkowie lub inni członkowie rodziny tracili pracę i musieli korzystać z pomocy publicznej z powodu obciążeń finansowych spowodowanych kryzysem kredytowym. Nie jest żadnym niedopowiedzeniem stwierdzenie, że był to bardzo trudny okres dla wielu Amerykanów.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.