słabe strony upadłości konsumenckiej

Słabe strony upadłości konsumenckiej? Przy obecnym klimacie gospodarczym w Polsce, wiele osób ma problemy z wiązaniem końca z końcem. Z tego powodu coraz więcej osób popada w długi i stara się o kredyt u kredytodawców kredytów konsumenckich, takich jak banki i towarzystwa budowlane. Jednak z tym wiąże się ryzyko niespłacenia kredytu, co może skutkować zaciągnięciem pożyczki pod zastaw własnej nieruchomości. W tym miejscu w grę wchodzi upadłość konsumencka; jest to proces prawny, dzięki któremu w pewnych okolicznościach można legalnie uwolnić się od długów. Nie oznacza to, że zostaniesz uwolniony od wszystkich długów – często ci, którzy składają wniosek o upadłość, nadal są winni pieniądze za inne pożyczki lub karty kredytowe po zakończeniu procesu – ale że podjąłeś wysiłek, aby wrócić na właściwe tory i zapłacić to, co jesteś winien w przyszłości, zamiast ponownie popaść w długi. Jakie są korzyści z uzyskania pomocy z długami poprzez upadłość konsumencką? Oto przegląd tego, czego możesz się spodziewać, jak również potencjalne ryzyko, jeśli zdecydujesz się kontynuować:

# Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces prawny, w którym ludzie mogą być zwolnieni z długów. Należy o nią zabiegać tylko w określonych warunkach i nie jest to całkowite uwolnienie od wszystkich długów.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Większość osób może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jest ono zazwyczaj stosowane jako forma pomocy, gdy ktoś nie może spłacić swoich długów, ponieważ jego dochody zmniejszyły się lub ma dużą liczbę długów, które nie mogą być spłacone za jednym razem. Jednak ci, którzy są zatrudnieni i posiadają swój majątek, mogą nadal być w stanie złożyć wniosek o upadłość, jeśli spełniają pewne kryteria.
Istnieją pewne okoliczności, które sprawiają, że ktoś kwalifikuje się do złożenia wniosku o upadłość. Obejmują one:
– Niemożność spłacenia swoich wierzycieli poprzez zarobki -.
– Nie byłeś w stanie spłacić swoich długów w czasie wyznaczonym przez prawo.
– Twoje dochody są niższe niż wymagane lub zarabiasz zbyt mało pieniędzy – Masz zaległy dług, który nie może być spłacony w terminie.
– masz zaległy dług, który nie może być spłacony w całości w okresie 12 miesięcy lub krótszym
– Twój majątek wynosi mniej niż $50,000
– zalegasz z podatkami i innymi długami rządowymi, takimi jak alimenty lub grzywny – nie możesz spłacić swoich długów.
– odsetki od pożyczek przewyższają kwotę, którą zarabiasz w pracy
– Nie podobają ci się warunki twoich pożyczek i chcesz je zmienić – Chcesz wyjść z pewnych rodzajów pożyczek
– Chcesz wyjść z pewnych zobowiązań, na które nie możesz już sobie pozwolić, takich jak plany spłaty kredytu studenckiego lub zadłużenie na kartach kredytowych
– Twoja sytuacja finansowa zmieniła się w jakiś sposób, co oznacza, że nie stać Cię już na poprzednie zobowiązania finansowe (np. rozwód)
– inne powody uznane przez sąd za stosowne

Czego można się spodziewać w sprawie o upadłość konsumencką

Pożyczkodawcy udzielający pożyczek konsumenckich zazwyczaj mają okres karencji wynoszący 6 miesięcy, po którym należy zacząć spłacać pożyczkę. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić całości, może zostać Ci zaproponowana umowa „off-set”, w której pożyczkodawca wyjmuje część Twojego zadłużenia i zapisuje je na poczet Twojej nieruchomości lub konta bankowego jako spłatę.
Jeśli po upływie 6 miesięcy nadal zmagasz się z zadłużeniem, mogą pojawić się opcje konsolidacji zadłużenia. Możesz wynegocjować nową pożyczkę u tego samego pożyczkodawcy lub skorzystać z usług doradcy ds. zadłużenia, który pomoże Ci ustalić budżet i wyjść z długów (preferowana jest ta druga opcja). Jeśli jednak to się nie uda, to czas rozważyć złożenie wniosku o ochronę przed upadłością.

# Zalety złożenia wniosku o upadłość konsumencką

– Umożliwia zmniejszenie kwoty zadłużenia, które jesteś winien
– Daje ci nowy początek i szansę na odbudowanie twojej oceny kredytowej
– Zapobiega podejmowaniu przez wierzycieli działań prawnych przeciwko Tobie
– Nie będzie miało negatywnego wpływu na Twoją historię kredytową w przyszłości, jeśli spłacisz zadłużenie w terminie
– Pozwala na zaufanie wierzycieli ze względu na Twój zamiar spłacenia długów w przyszłości i utrzymania się z dala od długów

# Wady złożenia wniosku o upadłość konsumencką

Chociaż wszystkie długi nie są usuwane po złożeniu wniosku o upadłość, istnieje wiele korzyści z uzyskania pomocy z długami.
Można przestać się martwić o spłatę długów, a zamiast tego skupić się na bieżących zobowiązaniach, takich jak mieszkanie czy praca. Możesz również wykorzystać czas, który zaoszczędziłeś nie martwiąc się o spłatę długu, aby zgromadzić oszczędności na pokrycie nagłych wydatków lub nawet wziąć urlop.
Jeśli potrzebujesz pożyczki zabezpieczonej na nieruchomości, możesz być w stanie ją uzyskać, ponieważ większość banków wymaga wyższego poziomu zabezpieczenia dla pożyczek zaciągniętych na nieruchomości niż to, co jest wymagane dla pożyczek zaciągniętych na przedmioty osobiste.

# Ryzyko upadłości konsumenckiej

Największym ryzykiem upadłości konsumenckiej jest to, że może ona wpłynąć na Twoją ocenę kredytową. Jeśli masz zły kredyt, proces ten sprawi, że Twoja historia kredytowa będzie jeszcze gorsza, co może utrudnić uzyskanie kredytu, którego potrzebujesz w przyszłości.
Innym ryzykiem upadłości konsumenckiej jest to, że wszelkie aktywa, które nadal posiadasz w momencie składania wniosku, pójdą na spłatę długów, które mogą nie być wiele warte.
Jeśli złożysz wniosek o upadłość konsumencką, a następnie dobrowolnie zgodzisz się na zarządzanie długiem, proces ten będzie trwał znacznie dłużej niż gdybyś złożył wniosek o upadłość konsumencką z własnej woli.
Jeśli masz koszty leczenia lub inne zaległe roszczenia prawne wobec Ciebie, mogą one być w stanie ubiegać się o przyznanie tych roszczeń przed innymi wierzycielami.

Podsumowanie

Podsumowanie korzyści i zagrożeń związanych z upadłością konsumencką.
Poniżej znajduje się krótki przegląd tego, czego możesz się spodziewać, przechodząc przez proces składania wniosku o upadłość osobistą w Polsce.
Istnieją cztery główne korzyści z szukania pomocy z długami poprzez australijskie bankructwo:
1) Będziesz mógł uniknąć podjęcia przez wierzycieli działań prawnych przeciwko Tobie, co może skutkować karami pieniężnymi lub karą pozbawienia wolności; 2) Twoje aktywa nie zostaną zajęte przez wierzycieli (choć jest to zależne od tego, ile jesteś winien); 3) Umożliwi Ci to przywrócenie Twojej punktacji kredytowej; 4) Pozwoli Ci to na zmniejszenie oprocentowania wszelkich pożyczek, które obecnie posiadasz. Poniżej znajduje się krótki przegląd potencjalnych zagrożeń, które wiążą się z wniesieniem wniosku o upadłość osobistą:
1) Możesz skończyć tracąc jakikolwiek kapitał własny w nieruchomości, która została użyta jako zabezpieczenie jednej z Twoich pożyczek; 2) Możesz nie być w stanie uzyskać innej pożyczki po tym, jak Twoja obecna została w pełni rozładowana, ze względu na wierzycieli red-flagging Twojej historii kredytowej; 3) Twoja ocena kredytowa może znacznie spaść z powodu niespłaconej pożyczki, a tym samym nie pozwolić Ci na dostęp do innych ofert lub możliwości, które wymagają dobrej oceny kredytowej; 4) Istnieje również możliwość, że sprawiedliwy i słuszny wynik z osobistej sprawy upadłościowej nie nastąpi, co spowoduje dalsze trudności finansowe dla Ciebie i/lub innych.

Poniżej wymieniono najważniejsze obawy związane z upadłością konsumencką:
– Czy stracę swój majątek?
– Czy moja rodzina popadnie w ubóstwo

FAQ’s

Co to jest upadłość konsumencka?

Celem upadłości konsumenckiej jest albo:
a) Umożliwić Ci wymazanie długów (na przykład kart kredytowych, pożyczek osobistych itp.) i rozpoczęcie od nowa z czystym kontem.
b) Pozwolić na reorganizację długów w bardziej przystępną strukturę, która odpowiada Twoim indywidualnym potrzebom.

Jeśli rozważasz upadłość jako opcję, ważne jest, aby zrozumieć wymagania dotyczące kwalifikowalności i proces, który jest wymagany.

Wymagania kwalifikacyjne:
– Musisz mieć co najmniej 18 lat.
– Musisz mieszkać w Polsce.
– Musisz być finansowo zdolny do spłacenia swoich długów.
– Nie możesz złożyć wniosku o upadłość wcześniej w ciągu ostatnich 12 miesięcy (jeśli złożyłeś wniosek w ciągu ostatnich 12 miesięcy, jest to uważane za świeże bankructwo).

Jakie są poszczególne rodzaje upadłości konsumenckiej?

Istnieje kilka rodzajów upadłości konsumenckiej. Dwa najbardziej powszechne to Rozdział 7 i Rozdział 13.

Rozdział 7 jest najczęstszym rodzajem upadłości konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych i pozwala osobom fizycznym na pozbycie się niezabezpieczonych długów. Podczas gdy nie ma limitu na kwotę niezabezpieczonego długu, który może być usunięty na mocy rozdziału 7, zabezpieczone długi, takie jak hipoteki i pożyczki samochodowe nie kwalifikują się do ulgi w ramach tego planu.

Rozdział 13 jest bardziej skomplikowanym rodzajem upadłości konsumenckiej i pozwala osobom fizycznym na wymazanie wszystkich długów z wyjątkiem niektórych niezabezpieczonych długów. Te długi mogą być zabezpieczone lub niezabezpieczone, ale niezabezpieczone długi muszą być poniżej pewnego progu, jeśli mają być włączone do puli zabezpieczeń planu.

Jakie są różne przesłanki upadłości konsumenckiej?

Istnieje wiele czynników, które mogą wpłynąć na możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką. Najważniejszym czynnikiem jest jednak Twoja zdolność do spłacenia długów. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić swoich długów, możesz być w stanie zakwalifikować się do ochrony przed upadłością.

Ogólnie rzecz biorąc, najprawdopodobniej zakwalifikujesz się do upadłości, jeśli:

– Masz stały dochód (tzn. nie straciłeś pracy ani nie otrzymałeś pomocy finansowej od rządu).

– Nie masz żadnego majątku do sprzedania (tzn. nie możesz zredukować swoich długów poprzez sprzedaż jakichkolwiek aktywów).

– Twoje niezabezpieczone długi przewyższają długi zabezpieczone (tzn. wartość majątku, który posiadasz jako zabezpieczenie jest mniejsza niż kwota twoich niezabezpieczonych długów).