Daszy艅skiego 2

Sanok, 38-500

781244224

24/7 Infolinia

Rozpocznij Czat

Obs艂uga On-Line 24/7

Ustawa o kredycie konsumenckim: Za艂o偶enia i zasady ochrony kredytobiorcy

Ustawa o kredycie konsumenckim: Za艂o偶enia i zasady ochrony kredytobiorcy馃晸

 

Ustawa o kredycie konsumenckim Za艂o偶enia i zasady ochrony kredytobiorcyUstawa o kredycie konsumenckim reguluje lub nadzoruje r贸偶ne aspekty bran偶y kredyt贸w i po偶yczek: to, za co i w jakiej wysoko艣ci mo偶na pobiera膰 op艂aty od konsument贸w, a tak偶e ich prawa i obowi膮zki zwi膮zane z zaci膮ganiem kredyt贸w i po偶yczek.

W Polsce nale偶y to robi膰 zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami prawnymi. Tworz膮 je akty prawne, do kt贸rych nale偶y m.in. ustawa o kredycie konsumenckim.

Dowiemy si臋, czym s膮 takie po偶yczki i kto jest uznawany za nabywc臋 wierzytelno艣ci. Czy po偶yczki got贸wkowe s膮 obj臋te dzia艂aniem USTAWY? Jak zmieni艂aby si臋 ustawa, gdyby tak by艂o?

 

Co to jest ustawa o kredycie?馃捇

 

(Ustawa z dnia 11 lutego 2014 r. o agencjach ratingowych) przedstawia trzy kluczowe kwestie dotycz膮ce bran偶y kredyt贸w konsumenckich: Firmy ratingowe maj膮 obowi膮zek informowania opinii publicznej o kryteriach i metodach stosowanych

Zasady dotycz膮ce um贸w kredytowych podpisanych mi臋dzy klientem a kredytodawc膮. Obejmuje r贸wnie偶 zasady dotycz膮ce obowi膮zk贸w informacyjnych przed zawarciem umowy, obowi膮zku klienta i kredytodawcy do negocjowania umowy kredytowej (kredyt, zabezpieczenie), a tak偶e konsekwencje, je艣li klient lub kredytodawca nie wywi膮偶膮 si臋 ze swoich obowi膮zk贸w.

Wprowadzenie ustawy o kredycie konsumenckim by艂o konieczno艣ci膮 i konsekwencj膮 regulacji Unii Europejskiej w zakresie ochrony konsument贸w. W 2011 roku te nowe przepisy zacz臋艂y obowi膮zywa膰 w Polsce.

Dyrektywa ta zosta艂a wydana i ujednolica rynek kredyt贸w konsumenckich w Unii Europejskiej.

 

Kogo dotyczy kredyt?馃挸

 

Wyobra藕my sobie, 偶e chcemy si臋 dowiedzie膰, od kiedy obowi膮zuje ustawa o kredycie konsumenckim. Oczywi艣cie ustawa ta dotyczy ka偶dego, kto pozostaje w jakimkolwiek stosunku umownym oraz odpowiednich stron i po艣rednik贸w; czym jednak s膮 po艣rednicy?

Konsument kupuj膮cy towary lub us艂ugi konsumenckie jest t膮 sam膮 osob膮, co konsument dokonuj膮cy takiej transakcji. Dobra konsumpcyjne zdefiniowane s膮 w art. 211 ustawy Kodeks cywilny jako wszystko, co jest niezb臋dne do 偶ycia lub dobrego samopoczucia cz艂owieka, takie jak 偶ywno艣膰, odzie偶 i schronienie. Zgodnie z ustaw膮 Kodeks cywilny, do d贸br konsumpcyjnych zalicza si臋 r贸wnie偶 us艂ugi, kt贸re s膮 sprzedawane na rynku przez przedsi臋biorc臋 lub inn膮 osob臋 (art. 211 Kodeksu cywilnego).

Drug膮 stron膮 jest kredytobiorca, konsument detaliczny, po艣rednik w handlu nieruchomo艣ciami, sprzedawca kredytu, sp贸艂dzielcza kasa oszcz臋dno艣ciowo-kredytowa, a tak偶e inne instytucje i organizacje komercyjne i niekomercyjne.

W 艣wietle przepis贸w ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kredytodawc膮 jest po prostu przedsi臋biorca w zakresie dzia艂alno艣ci gospodarczej lub zawodowej, kt贸ry udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia kredytu klientowi.

Przedsi臋biorc膮 jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna lub przedsi臋biorstwo posiadaj膮ce w艂asn膮 nazw臋. Istniej膮 r贸wnie偶 specjalne rodzaje przedsi臋biorc贸w: przedsi臋biorca, kt贸ry otrzymuje korzy艣膰 finansow膮; przedsi臋biorca zorganizowany; przedsi臋biorca korzystaj膮cy z po艣rednictwa finansowego.

Zajmuj膮 si臋 one tworzeniem lub dokumentowaniem fakt贸w lub informacji, kt贸re agencje sprawozdawczo艣ci kredytowej uznaj膮 za istotne dla dzia艂alno艣ci kredytowej.

Od kiedy obowi膮zuje ustawa o kredycie konsumenckim?馃憟馃徎

 

Ustawa o kredycie konsumenckim Za艂o偶enia i zasady ochrony kredytobiorcy

12 maja 2011 roku uchwalono ustaw臋, kt贸ra regulowa艂a niekt贸re praktyki dotycz膮ce kart kredytowych. Po tym, jak rz膮d ostatecznie wprowadzi艂 te przepisy w 偶ycie, Ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. przesta艂a istnie膰.

W zwi膮zku z tym 11 marca 2016 r. wesz艂a w 偶ycie ustawa o kredycie konsumenckim, zawieraj膮ca przepisy dotycz膮ce ograniczenia tzw. koszt贸w kredytu; uwzgl臋dniono w niej r贸wnie偶 modyfikacj臋 tych przepis贸w w projekcie nowelizacji tzw. ustawy antylichwiarskiej z 2019 r.

 

Ustawa o kredycie konsumenckim zawiera艂a takie przepisy.馃Х

 

„Kredyt konsumencki” oznacza jak膮kolwiek op艂at臋 za us艂ugi lub towary, lub zap艂at臋 sumy pieni臋偶nej na rzecz osoby, kt贸ra korzysta, w okre艣lonym czasie, ze sklepu, lokalu, biura, magazynu w kt贸rymkolwiek z nast臋puj膮cych cel贸w:

1- uzyskanie i wykorzystanie towar贸w dowolnego rodzaju

2- wynajmowanie jakichkolwiek towar贸w

Kredyt konsumencki to ka偶da niesp艂acona kwota pieni臋偶na, kt贸r膮 instytucja finansowa lub inna osoba obci膮偶a klienta i pobiera od niego. Zazwyczaj kredyt jest udzielany wy艂膮cznie na warunkach okre艣lonych w danej po偶yczce.

Ustawa o kredycie konsumenckim zawiera g艂贸wne przepisy, na podstawie kt贸rych definiuje si臋 takie kredyty. Obejmuje ona:

Umowa po偶yczki na zakup produktu lub umowa po偶yczki ze stron膮 trzeci膮, lub umowa kredytu ze stron膮 trzeci膮, lub umowa po偶yczki ze stron膮 trzeci膮, lub umowa kredytu odnawialnego.

Umowa kredytowa powinna by膰 zawarta w formie pisemnej, chyba 偶e istnieje inna specjalna umowa w tym zakresie. Powinna ona by膰 jednoznaczna i zrozumia艂a dla ka偶dej ze stron.

 

Jakie s膮 zabezpieczenia dla kredytobiorc贸w zawarte w nowej ustawie?馃挾

 

Podstawowym celem Ustawy o ochronie kredytu konsumenckiego jest zapewnienie ochrony konsumenta. Konsumentom przys艂uguj膮 r贸偶ne prawa i 艣rodki ochrony okre艣lone w ustawie. W艣r贸d chronionych praw znajduj膮 si臋:

Osoby, kt贸re po偶yczy艂y pieni膮dze, maj膮 prawo do otrzymania na 偶膮danie projektu umowy kredytowej okre艣laj膮cej ich dane, wszystkie warunki, na jakich kredyt mo偶e zosta膰 udzielony, szczeg贸艂y harmonogramu sp艂at, mo偶liwo艣膰 dokonywania sp艂at kapita艂u i odsetek bezpo艣rednio w walucie obcej, mo偶liwo艣膰 wypowiedzenia umowy o kredyt odnawialny bez ponoszenia koszt贸w, mo偶liwo艣膰 obni偶enia koszt贸w odsetek do rozs膮dnego poziomu oraz ochron臋 przed nadmiernymi kosztami. Wnioski: Je艣li ludzie odrobi膮 prac臋 domow膮 i po艣wi臋c膮 czas na poszukiwanie informacji, powinni mie膰 szans臋 przekona膰 si臋 o swoich prawach

 

APR zgodnie z ustaw膮 o kredycie konsumenckim馃挸

 

APR (inaczej znana jako Rzeczywista Roczna Stopa Procentowa) to standardowe oprocentowanie, jakie kredytodawcy stosuj膮 do ka偶dego produktu kredytowego. Ustawa o kredycie konsumenckim, kt贸ra wesz艂a w 偶ycie w marcu 2016 r., na艂o偶y艂a na kredytodawc贸w w Irlandii i Wielkiej Brytanii obowi膮zek przestrzegania limitu APR.

Zgodnie z proponowanymi zmianami w ustawie o kredycie konsumenckim, APRC nie mo偶e przekracza膰 dwukrotno艣ci referencyjnej stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego. Kwoty po偶yczek APRC b臋d膮 musia艂y zawiera膰 op艂at臋 pozaodsetkow膮, kt贸ra nie b臋dzie mog艂a przekroczy膰 30% kwoty po偶yczki APRC.

 

Systemy przedterminowej sp艂aty kredytu wynikaj膮ce z ustawy o kredycie konsumenckim馃摎

 

Przepis ustawy zasadniczo daje kredytobiorcy prawo do wcze艣niejszej sp艂aty kredytu. Z tego powodu mo偶liwa jest wcze艣niejsza sp艂ata zobowi膮zania.

Artyku艂 48 Ustawy o kredycie konsumenckim stanowi, 偶e konsumenci maj膮 prawo do odst膮pienia od umowy kredytowej przed terminem okre艣lonym w umowie. Je偶eli konsument zrezygnuje z ca艂o艣ci lub cz臋艣ci po偶yczki przed terminem, kredytodawca nie mo偶e uzale偶ni膰 wcze艣niejszej sp艂aty po偶yczki od poinformowania o tym konsumenta przed ca艂kowit膮 sp艂at膮 po偶yczki.

Unikanie nadp艂acania odsetek i op艂at馃彟

 

W艂a艣ciciel domu mo偶e um贸wi膰 si臋 na wcze艣niejsz膮 sp艂at臋 cz臋艣ci kredytu, o ile ustawa o kredycie konsumenckim zezwala na tak膮 wcze艣niejsz膮 sp艂at臋.

 

Odst膮pienie od umowy kredytowej zgodnie z ustaw膮 o kredycie konsumenckim馃枈

 

Konsumenci maj膮 tylko 14 dni od podpisania umowy kredytowej na odst膮pienie od niej bez podania przyczyny. Zgodnie z Dyrektyw膮 Europejsk膮 konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy kredytowej bez podania przyczyny tylko w ci膮gu 14 dni od daty zawarcia umowy.

Okres ten rozpoczyna si臋 w dniu, w kt贸rym konsument otrzyma艂 umow臋 w formie elektronicznej lub informacj臋 o prawie do odst膮pienia od umowy lub w dniu, w kt贸rym otrzyma艂 wi膮偶膮c膮 umow臋 z warunkami.

Anulowanie umowy kredytowej zgodnie z ustaw膮 o kredycie konsumenckim馃搱

 

Cho膰 nowa ustawa o kredycie dotyczy 艣ci艣le zawierania um贸w kredytowych, to odnosi si臋 tak偶e do kwestii wypowiadania takich um贸w bez ponoszenia dodatkowych op艂at z tego tytu艂u. Konsumenci cz臋sto maj膮 takie prawo, kt贸re mo偶e by膰 okre艣lone przez strony w umowie.

Je艣li umowa nie przewiduje okre艣lonego czasu, a wystawca karty kredytowej zdecyduje si臋 j膮 wypowiedzie膰, data wyga艣ni臋cia karty kredytowej mo偶e przypada膰 w dowolnym miejscu w ci膮gu dw贸ch miesi臋cy.

Do jakich um贸w nie stosuje si臋 ustawy o kredycie konsumenckim?馃晸

 

Ustawa o kredycie konsumenckim Za艂o偶enia i zasady ochrony kredytobiorcyW przypadku braku jakiejkolwiek formy umowy finansowej, na podstawie kt贸rej konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty miesi臋cznej raty kapita艂owo-odsetkowej, konsument mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na sp艂at臋 kapita艂u i odsetek kredytu finansowego bez konieczno艣ci zap艂aty jakiejkolwiek odp艂atnej raty miesi臋cznej. Leasing, je偶eli umowa nie zobowi膮zuje konsumenta do nabycia przedmiotu umowy. O kredycie konsumenckim mo偶na m贸wi膰 w wyniku ugody s膮dowej lub ugody b臋d膮cej wynikiem post臋powania w sprawie pozas膮dowego rozwi膮zywania spor贸w konsumenckich. Odwr贸cony kredyt hipoteczny jest form膮 kredytu konsumenckiego, w kt贸rym kredytodawc膮 jest bank pa艅stwowy lub regionalny, sp贸艂dzielnia, instytucja kredytu konsumenckiego lub pa艅stwowa lub regionalna sp贸艂ka lub instytucja udzielaj膮ca kredyt贸w hipotecznych w艂a艣cicielom dom贸w.

Do jakich um贸w ma zastosowanie ustawa o kredycie konsumenckim?馃捈

 

Jedyna cz臋艣膰 ustawy o kredycie konsumenckim, kt贸ra ma zastosowanie do.

Umowy kredytowe, kt贸re s膮 sp艂acane przez konsumenta w ci膮gu jednego miesi膮ca lub kr贸cej.

Umowy kredytowe, kt贸re s膮 sp艂acane w ci膮gu trzech miesi臋cy lub na 偶膮danie. Nadp艂acone 艣rodki na rachunkach oszcz臋dno艣ciowych. Umowy przewiduj膮ce odroczenie p艂atno艣ci w przypadku, gdy konsument nie wywi膮zuje si臋 ze sp艂aty zad艂u偶enia. Umowy przewiduj膮ce zmian臋 sposobu sp艂aty, pod warunkiem, 偶e postanowienia tych um贸w nie s膮 mniej korzystne dla konsumenta. Umowy kredytowe, kt贸re s膮 sp艂acane przez konsumenta w ci膮gu trzech miesi臋cy lub na 偶膮danie.

Ustawa o kredycie konsumenckim a po偶yczki chwil贸wki.馃挼

 

Obecnie kredytodawcy mog膮 udziela膰 kredyt贸w konsumenckich. Dzi臋ki temu mo偶na wynaj膮膰 samoch贸d, zaci膮gn膮膰 kart臋 kredytow膮 lub uzyska膰 lini臋 kredytow膮. Kredyty s膮 r贸wnie偶 cz臋艣ci膮 gospodarki w postaci oprocentowanych rachunk贸w. Kredyty mog膮 by膰 udzielane konsumentom w formie kart kredytowych, kredyt贸w studenckich i kredyt贸w hipotecznych.

Ustawa o kredycie konsumenckim definiuje firmy oferuj膮ce kredyty jako instytucje, kt贸re musz膮 by膰 zarejestrowane lub posiada膰 minimalny kapita艂 zak艂adowy w wysoko艣ci 200 000 PLN. Instytucje te powinny by膰 r贸wnie偶 wpisane do Rejestru Instytucji Kredytowych prowadzonego przez Ministerstwo Finans贸w.

Potrzebujesz pomocy?
Zostaw swoje dane kontaktowe poni偶ej, a wkr贸tce skontaktujemy si臋 z Tob膮.
Smartney - opinie i recenzje

Smartney – opinie i recenzje

馃拋鈥嶁檧锔廠martney – opinie i recenzje Oferowane po偶yczki s膮 prawie niemo偶liwe do odrzucenia, poniewa偶 s膮 ich tysi膮ce. Zawsze mo偶esz znale藕膰 korzystn膮 ofert臋, ale najpierw powiniene艣 zapozna膰

Czytaj wi臋cej 禄
Przewi艅 do g贸ry