Co to Upadłość Konsumencka

Co to upadłość konsumencka? Niezabezpieczone pożyczki i kredyty mogą być kuszące, ale wiążą się z ryzykiem. Jeśli nie jesteś w stanie spełnić swoich zobowiązań, instytucja pożyczkowa może odebrać Ci samochód, dom lub inne aktywa, dopóki nie będziesz w stanie spłacić pożyczki w odpowiednim czasie. Jednak przy regularnych spłatach i planie uzdrowienia finansów, jest nadzieja dla każdego, kto zmaga się z niezabezpieczonymi długami.
W Stanach Zjednoczonych wielu pożyczkobiorców ma swoje niezabezpieczone długi umorzone na mocy Kodeksu Upadłościowego. Ten rodzaj upadłości nazywany jest upadłością konsumencką. Niezabezpieczone pożyczki osobiste są wymienione wśród niezabezpieczonych długów, jak również niezabezpieczone pożyczki studenckie i inne rodzaje niezabezpieczonych długów, które mogą być zwolnione przez upadłość w pewnych okolicznościach. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tym, czym jest upadłość konsumencka i kiedy ma sens jej złożenie.

# Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest rodzajem upadłości osobistej, która może pomóc ludziom w kłopotach finansowych.
Jeśli nie jesteś w stanie spłacić swoich niezabezpieczonych długów, takich jak pożyczki osobiste, karty kredytowe i pożyczki samochodowe, możesz kwalifikować się do upadłości konsumenckiej. Na przykład, jeśli spłacasz pożyczkę w wysokości 5000 dolarów przez pięć lat z oprocentowaniem 10 procent rocznie i nie jesteś w stanie kontynuować płatności na czas z powodu nagłego wypadku medycznego lub utraty pracy, złożenie wniosku o upadłość konsumencką może pomóc w uwolnieniu się od długu.
Ważne jest, aby pamiętać, że złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie pozwoli Ci zachować żadnych należnych pieniędzy. Zapewni jedynie ulgę od wysiłków windykacyjnych wierzycieli, którzy próbują ściągnąć niezapłacone długi. Jeśli złożysz wniosek o upadłość konsumencką i otrzymasz zwolnienie z niezabezpieczonych długów, twoja ocena kredytowa znacznie ucierpi. Ważne jest, aby pamiętać, że podczas gdy złożenie jest najlepszym sposobem na rozwiązanie w większości przypadków, może być inne rozwiązanie tam.

# Plusy i minusy upadłości konsumenckiej.

Jednym z powodów złożenia upadłości konsumenckiej jest chęć pozbycia się niezabezpieczonych długów. Możesz również chcieć złożyć wniosek o upadłość, jeśli kwota pieniędzy, którą jesteś winien jest większa niż to, za co twój majątek może być rozsądnie sprzedany. Przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką, niektóre długi są zwalniane, aby zapobiec dalszemu niszczeniu finansów osobistych i punktacji kredytowej. Zabezpieczone długi nie są zwalniane w takiej sytuacji, więc ten rodzaj upadłości nie będzie skuteczny, jeśli masz zabezpieczone pożyczki na nieruchomości, która nie może być przejęta, ponieważ jest warta więcej niż pożyczka.
Innym dobrym powodem do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest sytuacja, w której zmagasz się z niezabezpieczonym długiem, od którego naliczane są odsetki lub kary, które rosną z czasem. Upadłości konsumenckie złożone przed 22 lipca 2005 r. są automatycznie rozładowywane na tych saldach kont bez szans na ich pozostanie po zakończeniu procesu, zgodnie z sekcją 523(a)(8) Kodeksu Upadłościowego. Jest to świetna opcja, jeśli szukasz wymazać stare saldo w krótkim czasie bez ponoszenia nowych opłat i płatności odsetek.
Ostateczne przemyślenia: W niektórych przypadkach złożenie wniosku o upadłość konsumencką może być najlepszym rozwiązaniem dla Twoich indywidualnych okoliczności. Upewnij się tylko, że ma to sens finansowy w oparciu o Twoją obecną sytuację i weź pod uwagę wszystkie czynniki przy podejmowaniu decyzji, czy należy rozważyć ten rodzaj upadłości.

Czy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Ważne jest, aby zrozumieć, że nie wszystkie niezabezpieczone pożyczki osobiste są gwarantowane przez rząd federalny. Większość niezabezpieczonych pożyczek osobistych nie jest gwarantowana; są one „pożyczką osobistą”, co oznacza, że mogą zostać anulowane lub cofnięte bez żadnego powiadomienia. Może się to zdarzyć, jeśli nie spłacisz pożyczki w terminie. Na przykład, jeśli nie dokonasz zaplanowanych płatności, instytucja pożyczkowa może anulować umowę bez kary.
Innym czynnikiem, o którym należy pamiętać, jest to, że niektórzy kredytodawcy wydają karty kredytowe poprzez wstępnie zatwierdzone oferty kredytowe (znane również jako „pre-approval”). Jeśli zapiszesz się na jedną z takich ofert, a następnie dokonasz zakupów za pomocą karty, możesz w pewnych okolicznościach stracić prawo do ochrony przed bankructwem.
Kiedy rozważasz złożenie wniosku o upadłość konsumencką, pamiętaj, że istnieją pewne wytyczne nakreślone przez Kodeks Upadłościowy, które muszą być przestrzegane w pierwszej kolejności. Obejmują one:
>> Dokonywanie określonych miesięcznych płatności w terminie przez następne 180 dni.

Jak składa się sprawę o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka może być złożona w sądzie federalnym lub stanowym, a proces składania wniosku o upadłość jest taki sam dla obu rodzajów spraw. Pierwszym krokiem w złożeniu wniosku o upadłość jest wypełnienie formalności w sądzie. Ogólnie rzecz biorąc, obejmuje to spotkanie z adwokatem wyznaczonym przez sąd, który wyjaśni proces i pomoże Ci zdecydować, czy złożenie wniosku o upadłość jest właściwe w Twoim przypadku. Musisz również zdecydować, czy chcesz złożyć wniosek na podstawie rozdziału 7, 11 lub 13 Kodeksu Upadłościowego, co określi, ile czasu spędzisz czekając, zanim Twoja sprawa zostanie rozwiązana.
Jeśli spełnisz wszystkie wymagania i zostaniesz zatwierdzony przez sąd, wówczas wyznaczony przez sąd adwokat złoży sprawę w Twoim imieniu. Gdy to nastąpi, większość Twoich wierzycieli otrzyma zawiadomienie, że zostali powiadomieni o tym, że rozważasz złożenie wniosku o upadłość i muszą podjąć odpowiednie działania, aby się zabezpieczyć. Oznacza to, że muszą oni jak najszybciej przedstawić ofertę spłaty swoich długów. Jeśli tego nie zrobią, sąd może udzielić im ochrony, jeśli zdecyduje, że dalsze prowadzenie działań windykacyjnych przeciwko Państwu byłoby dla nich „nadmiernie uciążliwe”.
Po złożeniu sprawy i rozpoczęciu jej przechodzenia przez system, zazwyczaj następuje okres oczekiwania na rozprawę, ponieważ każdy potrzebuje czasu na przejrzenie tego, co wydarzyło się w każdej części postępowania do tej pory. W niektórych przypadkach rozprawy te trwają 2-3 tygodnie od złożenia wniosku i

# Kroki w sprawie upadłości konsumenckiej

Proces rozpoczyna się w momencie złożenia wniosku o pomoc w ogłoszeniu upadłości. Musisz przedstawić sądowi ogólny zarys swojej sprawy i sposób jej prowadzenia. Otrzymasz również dokumenty sądowe z instrukcjami, co należy zrobić dalej. Pierwszym krokiem jest wzięcie udziału we wstępnym spotkaniu, na którym mówi się o swoich zobowiązaniach finansowych i planie spłaty. Spotkanie to jest zazwyczaj zaplanowane na 1-2 tygodnie po złożeniu wniosku, a także w trakcie sprawy, jeśli jest taka potrzeba.
Na tym spotkaniu będziesz miał okazję dowiedzieć się o swoich wierzycielach i o tym, jakie prawa mają oni do Twojego majątku osobistego. Po zakończeniu wstępnego spotkania, zostanie wyznaczona data rozprawy, na której zostanie rozstrzygnięte, czy przyznać zwolnienie z więzienia dla dłużników (co oznaczałoby, że wszyscy wierzyciele muszą czekać na spłatę całego zadłużenia, zanim podejmą jakiekolwiek dalsze działania). Jeśli sąd przyzna zwolnienie z więzienia dla dłużników, będziesz miał czas na dokonanie płatności w czasie trwania sprawy. Jeśli jednak sąd odmówi zwolnienia z więzienia dla dłużników, wówczas może być wymagane wpłacanie niewielkich kwot miesięcznie, aby uniknąć uwięzienia i przejęcia majątku przez wierzycieli.
Jeśli bankructwo zostanie przyznane na tym etapie lub później, sąd wyznaczy syndyka, który będzie nadzorował wszystkie aspekty Twojej sprawy. Powiernik może pomóc ci określić, którzy wierzyciele muszą poczekać do momentu spłaty całego długu, zanim podejmą działania przeciwko tobie.
Po przyznaniu ulgi w spłacie bankructwa, jest kilka kroków, które muszą zostać wykonane przed ostatecznym zwolnieniem z niezabezpieczonych długów

# Po zatwierdzeniu sprawy, co się dzieje dalej?

Po zatwierdzeniu sprawy, kredytobiorca ma 90 dni na złożenie wniosku o upadłość w sądzie. Kredytobiorca może zdecydować się na spłatę kredytu i dokonywać miesięcznych płatności, które zostaną zaliczone na poczet ich ewentualnego zadłużenia. Może to pomóc kredytobiorcy zbudować zdrowy plan naprawy finansowej, który może zapobiec dalszym działaniom prawnym.
Po złożeniu sprawy o upadłość, jest kilka kroków, które muszą mieć miejsce przed jej rozwiązaniem. Sąd wyznacza syndyka, który zarządza całym majątkiem należącym do dłużnika (bankruta) w celu przygotowania go do podziału pomiędzy wierzycieli. Ten syndyk otrzymuje również wszelkie pieniądze z dochodów lub aktywów, z których wierzyciele mogą odebrać część tego, co im się należy. W większości przypadków proces ten trwa około czterech miesięcy, ale może trwać znacznie dłużej w zależności od tego, ilu wierzycieli zgłasza roszczenia wobec ciebie. Po rozpatrzeniu wszystkich roszczeń, Twoje dochody i aktywa zostaną rozdzielone pomiędzy wierzycieli zgodnie z ich procentowym udziałem w kwocie roszczenia.

# Czy inne długi mogą zostać uwolnione w upadłości konsumenckiej?

Długi, które mogą być zwolnione w upadłości konsumenckiej obejmują:
-niezabezpieczone pożyczki osobiste
-niezabezpieczone pożyczki studenckie
-pożyczki od osób prywatnych i zawodowych
-niezapłacone długi podatkowe
-wypłaty z planu emerytalnego
-podatki od bankructwa
Należy jednak pamiętać, że niektóre rodzaje długów mogą zostać umorzone tylko wtedy, gdy jesteś w stanie udowodnić, że działania wierzyciela były nielegalne. Niezabezpieczone pożyczki osobiste z zabezpieczoną własnością jako zabezpieczeniem nie podlegają zwolnieniu w upadłości. W innych przypadkach, Twój niezabezpieczony dług może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony (w zależności od rodzaju i kwoty długu), ale nie musi to być 100%; wystarczy, że przekroczy pewne progi, aby działania wierzyciela kwalifikowały się do zwolnienia.

# Krok 2: doradztwo w sprawie zadłużenia

Upadłość konsumencka to proces składania przez osobę lub firmę wniosku o upadłość na podstawie rozdziału 7 lub rozdziału 13. Ma on na celu pomoc ludziom z przytłaczającym zadłużeniem.
Rozdział 7 upadłości pozwala osobie rozładować wszystkie swoje niezabezpieczone długi w zamian za plan spłaty, który trwa do pięciu lat. Jeśli nie uda im się zrealizować planu, muszą kontynuować dokonywanie płatności, ale nie mają żadnych aktywów, które mogą zostać zajęte. Po pięciu latach zostają zwolnieni z upadłości i nie mają już obowiązku dokonywania płatności.
Rozdział 13 upadłości różni się od rozdziału 7, ponieważ regularne miesięczne płatności są dokonywane przez trzy do pięciu lat, zamiast jednej dużej płatności na końcu. Plan spłaty pozwala na mniejsze miesięczne płatności, które następnie są sumowane z odsetkami należnymi w czasie.

FAQ’s

Co to jest absolutorium na mocy Kodeksu Upadłościowego?

Absolutorium w ramach Kodeksu Upadłościowego jest zatwierdzonym przez sąd programem, który pozwala konsumentom na usunięcie ich niezabezpieczonych długów. Istnieją dwa rodzaje długów, które zazwyczaj są rozładowywane:
1. Długi konsumpcyjne (takie jak karty kredytowe, rachunki medyczne i wyroki cywilne)
2. Długi zaciągnięte w celu wspierania uzależnienia konsumenta (takie jak hazard, narkotyki lub pornografia).
Rodzaj długu, który zostaje zwolniony, zależy od sytuacji finansowej danej osoby i zdolności kredytodawcy do udowodnienia, że osoba ta jest niewypłacalna (posiada zerowe lub ujemne aktywa i długi).
Kiedy konsument złożył wniosek o upadłość i jest w rozdziale 13, musi pracować z syndykiem masy upadłościowej, aby opracować i spełnić plan uzdrowienia finansowego. Syndyk monitoruje postępy konsumenta i informuje sąd o wszelkich nieosiągniętych celach. Jeśli plan nie jest udany, bankructwo może zostać oddalone.

W jaki sposób uzyskuje się absolutorium na mocy Kodeksu Upadłościowego?

W Stanach Zjednoczonych, wielu kredytobiorców ma niezabezpieczone długi uwolnione na mocy Kodeksu Upadłościowego. Ten rodzaj upadłości nazywany jest upadłością konsumencką. Niezabezpieczone pożyczki osobiste mogą być kuszące, ale wiążą się z ryzykiem. Jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, instytucja pożyczkowa może przejąć Twój samochód, dom lub inne aktywa do czasu, aż będziesz w stanie spłacić pożyczkę w terminie. Jednak przy regularnych spłatach i planie uzdrowienia finansów, jest nadzieja dla każdego, kto zmaga się z niezabezpieczonymi długami.

Jedną z opcji jest złożenie wniosku o inny rodzaj redukcji długów – reorganizację przez Sąd Upadłościowy USA. Podstawową korzyścią z tego jest to, że prawdopodobnie unikniesz poważnych konsekwencji, takich jak przejęcie lub wykluczenie, a nawet możesz kwalifikować się do pożyczki na pokrycie kosztów utrzymania podczas reorganizacji finansów.

Inną możliwością jest ubieganie się o program odroczenia spłaty zadłużenia oferowany przez agencję redukcji zadłużenia. Są to zazwyczaj programy trwające od sześciu do 12 miesięcy, które pozwalają na tymczasowe zaprzestanie płacenia odsetek od niezabezpieczonego długu poprzez przekazanie części swoich dochodów na poczet jego kapitału (kwoty, którą jesteś winien). Aby się zakwalifikować, musisz utrzymywać niski dochód i być skłonny oddać swoje sprawy finansowe w ręce innej firmy, która może pobierać opłaty za tę usługę.

Najlepszym sposobem na wyjście z niemożliwej sytuacji zadłużenia jest rozmowa z doświadczonym adwokatem lub złożenie wniosku o upadłość zgodnie z amerykańskim kodeksem upadłościowym (znanym jako rozdział 7 lub likwidacja) w sądzie w Stanach Zjednoczonych i wypełnienie wszystkich wymaganych formalności i opłat za złożenie wniosku, aby mieć niezabezpieczone długi rozładowane.

Jakie są konsekwencje braku absolutorium na mocy Kodeksu Upadłościowego?

Konsekwencje niewypełnienia niezabezpieczonych długów zgodnie z Kodeksem Upadłościowym mogą być poważne. Niezabezpieczone pożyczki osobiste mogą być kuszące, ale wiążą się z ryzykiem. Jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, instytucja pożyczkowa może przejąć Twój samochód, dom lub inne aktywa do czasu, aż będziesz w stanie spłacić pożyczkę w terminie. Jednak przy regularnych spłatach i planie uzdrowienia finansów jest nadzieja dla każdego, kto zmaga się z niezabezpieczonymi długami.
W Stanach Zjednoczonych wielu pożyczkobiorców uzyskuje zwolnienie z niezabezpieczonych długów na mocy Kodeksu Upadłościowego. Ten rodzaj upadłości nazywany jest upadłością konsumencką. Niezabezpieczone pożyczki osobiste są często włączane do tego typu upadłości, gdy osoba nie może sobie pozwolić na spłatę wszystkich innych długów.
Niezabezpieczone pożyczki osobiste nie są jedynym rodzajem długu, który może być zawarty w upadłości konsumenckiej. Jeśli dana osoba nie ma wystarczających dochodów lub aktywów, aby pokryć wszystkie swoje długi, może być zmuszona do złożenia wniosku o upadłość na podstawie rozdziału 7 lub rozdziału 13. Upadłość pozwala im zmniejszyć lub wyeliminować niektóre z ich innych długów poprzez spłatę wierzycieli przy użyciu wcześniej ustalonych zasad i harmonogramów, aż będą w stanie zapłacić wszystkie swoje długi w całości i na czas.
Jeśli grozi Ci bankructwo, ważne jest, abyś porozmawiał z licencjonowanym doradcą kredytowym o swoich opcjach i o tym, jak iść do przodu. Niezabezpieczone p

KONIEC Pytania

Shape

Poznaj Nas

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy