Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Trudne KredytyKto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej

Prawa upadłości konsumenckiej są ważne, aby upewnić się, że tylko ci, którzy byli ekonomicznie odpowiedzialni i nie popełnili błędów finansowych mogą ogłosić upadłość. W moim poprzednim poście mówiłem o przedsiębiorcy, który ogłosił upadłość, ale w tym poście będę rozwijać na przedsiębiorcę, aby lepiej zrozumieć, kto przedsiębiorca prawa upadłościowego wpływ.

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić:

  1. Osoba fizyczna, która posiada przedsiębiorstwo, które jest zarejestrowane i faktycznie funkcjonuje jako odrębna osoba prawna, jest nazywana osobą prawną (uważana za osobę prawną). Ochroną objęte jest tylko przedsiębiorstwo, a nie osoba, która je posiada. Oczywiste jest, że przedsiębiorstwo nie jest zarejestrowane.

Przykład: Jan Kowalski prowadzi sklep internetowy. Przedsiębiorca nie jest jednak zarejestrowany jako przedsiębiorca w urzędzie. Mimo takiego obowiązku nie jest uznawany przez CEIDG za przedsiębiorcę. Kowalski nigdy nie wysłał zgłoszenia o swojej działalności, nie jest zarejestrowany jako przedsiębiorca, ani jako konsument. W rzeczywistości CEIDG nie uznaje go za przedsiębiorcę.

2. Osoba fizyczna, która prowadziła działalność gospodarczą, ale ją zawiesiła, nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Zawieszenie działalności gospodarczej jest po prostu ograniczeniem jej działalności i nie wpływa na to, że firma powinna być chroniona w upadłości. Właściciel, który nie pracuje ani nie zatrudnia, może wznowić działalność na pewien czas, zwykle do dwóch lat. Jednak mimo zawieszenia działalności, jego działalność może być kontynuowana. Zawieszenie nie oznacza trwałego zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej ani uzyskiwania dochodów, a jedynie ograniczenie działalności gospodarczej. Ograniczenie to nie ma jednak żadnego

różnica między rozdzielnością majątkowa a intercyza3. Partnerzy odpowiedzialności cywilnej w spółkach jawnych i partnerskich są partnerami, którzy odpowiadają za długi spółki bez ograniczeń. Są wspólnikami w spółkach jawnych i partnerskich oraz komplementariuszami w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych. Istnieją przepisy, które ograniczają ich odpowiedzialność.

4. Nawet jeśli komandytariusz i akcjonariusz pojawia się w nazwie spółki, często nie mogą ogłosić upadłości, ponieważ są automatycznie odpowiedzialni za wszelkie długi, które spółka komandytowa może mieć, jeśli ich nazwisko pojawia się w nazwie spółki komandytowej.

Przykład: Jan Kowalski ma formę prawną spółki osobowej. Jest komandytariuszem, jednak za długi spółki odpowiada solidarnie. Jako komplementariusz nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

5. Rolnicy, którzy współpracują z innymi firmami podczas prowadzenia działalności rolniczej, mogą podlegać zasadzie „upadłości biznesowej”.

Rozpocznij Czat

Masz Pytanie ? Chętnie na nie odpowiemy