Kto Nie Może Ogłosić Upadłości Konsumenckiej

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Od czasu wprowadzenia w Kodeksie Upadłościowym w 1976 roku, prawo o upadłości osobistej było powszechnie nadużywane. Duża liczba osób składa wniosek o upadłość, nie mając żadnych rzeczywistych problemów związanych z zadłużeniem. Głównym powodem jest to, że przez lata znaleziono wiele luk prawnych. Jeśli jesteś jednym z tych, którzy byli swędzenie wiedzieć, czy można złożyć wniosek o upadłość osobistą, czy nie, a następnie czytać dalej. Ten artykuł odpowie na wszystkie Twoje pytania dotyczące tego, kto nie może złożyć wniosek o upadłość osobistą i jaki rodzaj ludzi nie może skorzystać z tego udogodnienia, jak również. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat

Co to jest bankructwo osobiste?

Upadłość osobista to status prawny osoby, który zapewnia jej ochronę przed jakąkolwiek formą zajęcia majątku. Prawo nie chroni firm ani korporacji. Aby ktoś mógł złożyć wniosek o upadłość osobistą, osoba musi ogłosić upadłość przed datą złożenia wniosku i wykonać wszystkie wymagane kroki. Jeśli firma złoży wniosek o osobiste bankructwo, wtedy firma stanie się całkowicie zwolniona z długów i wierzyciele nie będą mogli już nic od nich ściągnąć.

# Kto nie może złożyć wniosku o upadłość osobistą?

Kodeks upadłościowy generalnie zabrania osobom fizycznym składania wniosków o upadłość osobistą, jeśli ich roczny dochód brutto jest większy niż $1,058,400. Zabrania również tym, którzy otrzymali pewne rodzaje rządowej pomocy finansowej.
Przyjrzyjmy się kilku konkretnym przykładom:
Jednym z rodzajów osób, które nie mogą złożyć wniosku o upadłość osobistą jest ktoś, kto otrzymał pożyczkę federalną za pośrednictwem Small Business Administration (SBA).
Innym przykładem jest ktoś, kto otrzymał grant federalny lub otrzymał licencję zawodową od rządu.
Zgodnie z Kodeksem Upadłościowym, istnieją inne rodzaje osób, które również nie mogą złożyć wniosku o osobiste bankructwo, ale zostaną one omówione w dalszej części artykułu.

Czy każdy może ogłosić upadłość osobistą?

Krótka odpowiedź brzmi: nie. Aby ogłosić upadłość, Twoje zadłużenie musi być większe niż wartość Twoich aktywów. Jeśli nie masz żadnych realnych długów lub jeśli wszystkie twoje długi są mniejsze niż wartość twoich aktywów, to nie możesz złożyć wniosku o upadłość osobistą.

Jakie są rodzaje upadłości osobistej?

Istnieją trzy rodzaje upadłości osobistej:
1. Chapter 7 Bankruptcy — jest to najczęściej spotykany typ, w którym osoba oświadcza, że nie jest w stanie spłacić swoich długów i będzie likwidować aktywa, aby je spłacić.
2. Rozdział 13 Bankruptcy — jest przeznaczony dla osób, które nie mogą spłacić swoich długów zgodnie z kodeksem upadłościowym, ale mają pewne aktywa do sprzedania lub mały biznes, który mógłby zostać sprzedany w celu spłacenia wierzycieli.
3. Chapter 15 Bankruptcy — jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie mają żadnych aktywów, ale mają wystarczające dochody, aby dokonać płatności na ich dług w czasie. Co jeśli nie kwalifikujesz się do żadnej z tych opcji? Jeśli nie jesteś pewien, to niestety nie kwalifikujesz się do ochrony przed bankructwem.

Jak złożyć sprawę w ramach prawa upadłościowego osobistego?

Istnieje wiele powodów, dla których osoba może złożyć wniosek o upadłość osobistą. Jednym z najczęstszych powodów jest dług medyczny. Jeśli ponosisz wydatki medyczne, które przekraczają twoje możliwości płatnicze, to złożenie wniosku o upadłość osobistą może pomóc ci zrestrukturyzować twoje długi i stanąć na nogi. Zostanie Ci przydzielony syndyk, który pomoże Ci nadzorować postępowanie i upewni się, że wszystkie zaangażowane strony są traktowane sprawiedliwie.
Aby złożyć sprawę w ramach prawa o upadłości osobistej, musisz spełnić jeden lub więcej z następujących wymogów:
– 80 lub więcej procent Twoich dochodów idzie na spłatę kart kredytowych
– Masz $10,000 lub więcej całkowitego niezabezpieczonego długu
– Masz 50 000 lub więcej dolarów w łącznym zabezpieczonym długu
– Nie ma rozsądnego sposobu na wyjście z sytuacji finansowej bez ogłoszenia upadłości.

Plusy i minusy ogłoszenia upadłości na gruncie prawa osobowego

Jeśli osoba nie może ogłosić upadłości na mocy prawa konsumenckiego, to jaka jest sytuacja?
Jednym z głównych powodów, dla których osobiste prawo upadłościowe jest nadużywane, jest to, że istnieje wiele luk, które ułatwiają złożenie wniosku o upadłość bez żadnych prawdziwych problemów z zadłużeniem. Na przykład, niektórzy ludzie używają fałszywych czeków lub nadużywają swoich kart kredytowych do zakupu przedmiotów, a następnie składają wniosek o upadłość. Niektórzy ludzie również nadużywają tych praw, składając wniosek o upadłość, aby mogli sprzedać swoje aktywa wierzycielom w celu spłacenia długów.
Głównym powodem, dla którego stało się to możliwe jest to, że istnieje wiele osób, które nie są w stanie ogłosić osobistego bankructwa, ponieważ nie mają żadnych problemów z zadłużeniem. Istnieje wiele powodów, dla których ktoś nie może złożyć wniosku o upadłość osobistą, ale najczęstszym powodem jest to, że nie jest w stanie sprostać swoim kosztom życia oprócz długów.
Kiedy osoba nie może ogłosić osobistego bankructwa zgodnie z prawem konsumenckim, będzie musiała szukać pomocy w innych źródłach, takich jak instytucje finansowe i agencje rządowe, aby dowiedzieć się, jak może zacząć spłacać swoje długi.

Wniosek

Decyzja, czy złożyć wniosek o upadłość, czy nie, jest trudna.
Nie ma „dobrej” odpowiedzi, ale zrozumienie kwestii prawnych związanych z tym pomoże Ci podjąć świadomą decyzję.

FAQ’s

Jakie są główne powody, dla których ludzie składają wniosek o upadłość osobistą?

Aby złożyć wniosek o upadłość, twoje długi muszą być większe niż możesz sobie pozwolić na ich spłatę, włączając w to wydatki na życie. Jeśli masz zaległości w spłacie kredytu hipotecznego lub czynszu, lub masz zadłużenie na karcie kredytowej, którego nie jesteś w stanie spłacić, lub jeśli wkrótce stracisz kredyt samochodowy, to nie składaj wniosku o upadłość. Te sytuacje dotyczą tylko zwykłego zadłużenia. Istnieją dwa rodzaje bankructw osobistych, Rozdział 7 i Rozdział 13.

Rozdział 13 pozwala osobom i firmom na restrukturyzację długów z syndykiem w procesie nadzorowanym przez sąd. Celem jest zachowanie własności osoby fizycznej i pozostanie po dobrej stronie sądu podczas reorganizacji długów. Rozdział 13 jest powszechny w bankructwach złożonych przez osoby o wysokich dochodach, które mogą sobie pozwolić na wysokie honoraria adwokackie, zwykle w średnim wieku i starszych ludzi, którzy nigdy nie złożyli wcześniej.

Rozdział 7 jest dostępny tylko dla osób o niskich dochodach z powodu takich okoliczności jak problemy zdrowotne lub niespodziewane narodziny dziecka. Pozwala to osobie pozbyć się większości swoich aktywów i własności osobistej i nadal płacić swoim wierzycielom z dostępnych funduszy w regularnych wypłatach od rządu (prawdopodobnie aż do śmierci).

Jakie są rodzaje osób, które nie mogą złożyć wniosku o upadłość osobistą?

Chociaż prawo pozwala ludziom na złożenie wniosku o upadłość w pewnych okolicznościach, generalnie nie będziesz mógł złożyć wniosku o upadłość, jeśli: Nie jesteś w stanie spłacić swoich długów. Masz ponad 54 lata i dziecko na utrzymaniu. Masz pracę, która zapewnia Ci regularne wypłaty. Masz ubezpieczenie zdrowotne. Jesteś w trakcie lub niedawno przeszedłeś bolesny rozwód lub separację.

Jeśli jesteś jedną z osób wymienionych powyżej, to możesz w końcu ogłosić upadłość, ale prawdopodobnie będzie to na ograniczonej podstawie i z wieloma ograniczeniami. Jeśli jesteś jedną z osób wymienionych w poprzednim pytaniu i chcesz wiedzieć, czy możesz złożyć wniosek o upadłość osobistą, powinieneś skontaktować się z wykwalifikowanym adwokatem ds. upadłości w Twojej okolicy, który może wyjaśnić Ci Twoje konkretne okoliczności i odpowiedzieć na wszelkie pytania, które możesz mieć na temat tego procesu.

Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o upadłość osobistą?

Przepraszam, aby pękła twoja bańka, ale nie możesz złożyć wniosku o upadłość osobistą. Nie jest to realistyczna opcja dla większości ludzi. Jeśli stoisz w obliczu katastrofalnej sytuacji finansowej, mogą istnieć szczególne okoliczności, w których złożenie wniosku o upadłość może być odpowiednie, ale to rzadkość.

Faktem jest, że granice między systemem upadłości komercyjnej i konsumenckiej są bardzo rozmyte. Osobiste bankructwa mogą składać osoby, które mają aktywa niepieniężne i długi do $383,071 (w 2015 r.), jak również osoby posiadające mniej niż $353,159 w aktywach niepieniężnych. Osoby ubogie częściej kończą z długami na kartach kredytowych, a osoby ubogie częściej kończą z długami medycznymi. Oznacza to, że prawdziwe koszty osobistego bankructwa są znacznie wyższe niż sugerują to oficjalne dane.

Firmy obsługujące karty kredytowe i dostawcy usług medycznych nie chcą widzieć swoich klientów w stanie osobistego bankructwa. Zrobią wszystko, aby odzyskać swoje pieniądze lub obniżyć kwotę należną na rachunku medycznym. Oznacza to, że jeśli możesz sobie na nie pozwolić, powinieneś unikać używania kart kredytowych i korzystania z usług medycznych po taniości . Możesz uniknąć całego tego potencjalnego bólu poprzez unikanie bankructwa i planowania na wypadek zagrożenia finansowego z wyprzedzeniem .

Scroll to Top