Spłata Długu Po Ogłoszeniu Upadłości

Spłata długu po ogłoszeniu upadłości? Jeśli złożysz wniosek o upadłość, twoi wierzyciele będą chcieli wiedzieć, ile otrzymają od ciebie po zwolnieniu z długu. Dotyczy to spłaty wszelkich długów lub „rozliczenia” tych długów.
Kwota, którą wierzyciel ma prawo otrzymać w ramach ugody zależy od kilku rzeczy, takich jak to, czy dłużnik ma inne długi i aktywa, czy dłużnik ma rozsądną zdolność do spłaty długu, oraz jaki rodzaj upadłości został złożony.
Długi, które mogą być uregulowane to hipoteki, pożyczki samochodowe, karty kredytowe i pożyczki studenckie. Niektóre rodzaje niezabezpieczonych długów nie zostaną spłacone po złożeniu wniosku o upadłość (np. grzywna za jazdę bez zapiętych pasów bezpieczeństwa lub opłata za dostęp do nieruchomości). Długi zabezpieczone to długi, w przypadku których ustanowiono zabezpieczenia na majątku dłużnika, takie jak pożyczki pod zastaw domu i pożyczki samochodowe zabezpieczone na samochodzie lub łodzi. Tego typu zabezpieczone długi nie mogą być uregulowane w upadłości.
W większości przypadków jest mało prawdopodobne, że wierzyciele będą w stanie odzyskać cokolwiek od Ciebie, gdy przejdziesz przez proces automatycznych wyłączeń i złożysz wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 7. Dzieje się tak dlatego, że istnieją ścisłe ograniczenia co do tego, co wierzyciel może odzyskać, gdy złożysz wniosek o ochronę w ramach Rozdziału 7 upadłości na mocy U.S. Bankruptcy Code Section 522(d)

Jakie długi mogą być uwolnione w upadłości?

Długi, które mogą być rozładowane, to m.in. długi na kartach kredytowych do 1400 dolarów oraz inne niezabezpieczone długi w ramach Chapter 7 bankruptcy. Kwota ta jest zmniejszona o kilkaset dolarów za każdą osobę zależną lub osobę, której dłużnik nie utrzymuje w gospodarstwie domowym.
Długi, które nie mogą być zwolnione to kredyty hipoteczne w ramach Rozdziału 13 upadłości, kredyty studenckie, kredyty samochodowe lub kredyty mieszkaniowe, jeśli masz „nieczyste ręce” (tzn. wprowadzałeś w błąd co do swoich dochodów, gdy ubiegałeś się o pożyczkę).
Niezabezpieczone długi, takie jak karty kredytowe, są generalnie łatwiejsze do zwolnienia w upadłości niż zabezpieczone długi, takie jak hipoteka, ze względu na niższą kwotę w dolarach. Na przykład, dług w wysokości $10,000 na karcie kredytowej osoby fizycznej będzie kwalifikował się do zwolnienia, podczas gdy hipoteka w wysokości $200,000 nie będzie.
Dzieje się tak, ponieważ więcej zabezpieczeń zostało umieszczonych na nieruchomości, co utrudnia pozbycie się długu poprzez postępowanie upadłościowe. Niektórzy wierzyciele zgadzają się na zrzeczenie się pewnych opłat podczas negocjacji ugodowych w zamian za mniejszą ilość wypłacanych pieniędzy.

Ile dostanie wierzyciel po ogłoszeniu upadłości?

Jeśli składasz wniosek o Chapter 7 bankruptcy, wierzyciele otrzymają 90% należnych im długów. Jeśli złożysz wniosek o Chapter 13 bankruptcy, kwota, którą wierzyciel może odzyskać jest ograniczona do wartości aktywów dłużnika, które nie są zwolnione z opodatkowania (takich jak nieruchomości i samochody).
W większości przypadków, nie można nic zrobić, aby powstrzymać wierzyciela przed dochodzeniem należności z Twojego majątku osobistego – w tym zarobków uzyskanych po złożeniu wniosku o upadłość. Wierzyciele mogą również prowadzić działania windykacyjne przeciwko twojemu majątkowi w celu odzyskania swoich strat.
Oznacza to, że jeśli składasz wniosek o upadłość będąc zadłużonym u wielu wierzycieli, prawdopodobnie każdy z nich otrzyma inną kwotę. Jednakże, jeśli jeden lub więcej wierzycieli ma zabezpieczenie w postaci jakiegoś majątku (na przykład zastawu na domu), to wszelkie odzyskane środki z tego majątku trafią najpierw do nich, a dopiero potem do innych wierzycieli.

# Zabezpieczone a niezabezpieczone długi

Poniżej znajduje się przykład długu zabezpieczonego:
Jeśli pożyczyłeś pieniądze na kredyt samochodowy lub kredyt na dom, pożyczkodawca wziął jakieś zabezpieczenie – zazwyczaj twój samochód lub dom. W większości przypadków, jeśli złożysz wniosek o ochronę przed bankructwem na mocy rozdziału 7, pożyczkodawca nie może odzyskać niczego z Twojego długu.
Poniżej znajduje się przykład niezabezpieczonego długu:
Jeśli pożyczyłeś pieniądze na zakup telewizora, wierzyciel prawdopodobnie nie wziął żadnego zabezpieczenia w zamian za pożyczkę. Wierzyciel będzie mógł odzyskać pieniądze z tego niezabezpieczonego długu.

Harmonogram płatności po zwolnieniu z długu

W przypadku ogłoszenia upadłości na podstawie rozdziału 7, wszystkie długi w Twojej sprawie zostają uwolnione. W takim przypadku wierzyciel nie ma nic do odebrania z Twojego majątku po jego rozładowaniu.

W przypadku upadłości na podstawie Rozdziału 13, wszystkie aktywa nie podlegające zwolnieniu (takie jak nieruchomości, majątek osobisty i majątek biznesowy) muszą zostać rozdzielone pomiędzy wierzycieli do czasu zakończenia planu. Jednakże twoje „dozwolone” zwolnienia mogą z czasem wzrosnąć. Jeśli Twoje dozwolone zwolnienia wzrosną, wtedy niektóre lub wszystkie z tych aktywów mogą nie być potrzebne do dystrybucji do wierzycieli i tak nie będzie płatności z majątku dłużnika.

Wyłączone długi: niektóre podatki, alimenty, długi konsumpcyjne zaciągnięte w celach biznesowych

Długi, które są wyłączone z płatności w upadłości, zależą od rodzaju długu i tego, jak długo był on zaległy.
Podatki: Wyłączenie w U.S. Bankruptcy Code Section 522(d)(1) ogranicza prawo wierzyciela do odzyskania podatków do tych, które zostały naliczone w ciągu czterech lat przed złożeniem wniosku lub uwolnieniem od zobowiązań. Wsparcie dla dzieci i alimenty: Wyłączenie zawarte w U.S. Bankruptcy Code Section 522(d)(2) uniemożliwia wierzycielom odzyskanie alimentów na dziecko lub płatności alimentacyjnych dokonanych po dacie złożenia wniosku, chyba że były one umownie należne przed datą złożenia wniosku o upadłość. Długi konsumenckie zaciągnięte na cele biznesowe: Wyłączenie w U.S. Bankruptcy Code Section 522(d)(3) uniemożliwia wierzycielom odzyskanie długów konsumenckich zaciągniętych w ciągu 60 dni przed złożeniem wniosku lub uwolnieniem od zobowiązań, które zostały wykorzystane na cele osobiste, rodzinne lub domowe (takie jak czynsz, odzież, żywność i paliwo).

Nierozwiązane spory: długi medyczne, długi z tytułu kredytów studenckich i inne długi „nie podlegające zwolnieniu”

Jeśli złożysz wniosek o ogłoszenie upadłości i masz jakiekolwiek długi, które nie podlegają zwolnieniu, wierzyciel może podjąć działania prawne w celu odzyskania długu. Na przykład, jeśli po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości uzyskasz wyrok przeciwko tobie, sąd może nakazać ci zapłacenie wierzycielowi. W niektórych przypadkach będzie to skutkowało zajęciem twoich zarobków lub konta bankowego.
Dłużnicy, którzy składają wniosek o ochronę przed bankructwem na mocy rozdziału 7, zazwyczaj nie mają niezabezpieczonych długów typu (karty kredytowe), podczas gdy pozostają w ochronie przed bankructwem na mocy rozdziału 7. Jednakże, jeśli dłużnik złoży wniosek o ochronę przed bankructwem na podstawie Rozdziału 13 i dokona spłaty długu na karcie kredytowej w ramach planu zatwierdzonego przez wierzycieli, wtedy dłużnik będzie mógł zachować ten spłacony dług na karcie kredytowej jako część planu.
Niektóre rodzaje długów nie podlegających zwolnieniu to: pożyczki studenckie; rachunki medyczne; oraz alimenty należne byłemu małżonkowi lub byłej małżonce po rozwodzie.

Inne rodzaje wyłączonych długów: dług hipoteczny, dług z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz niektóre grzywny i kary

Jeśli złożysz wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 7, twoi wierzyciele będą mogli odzyskać jedynie „rozsądne” kwoty pieniędzy. Rozsądne oznacza, że kwota pieniędzy, którą wierzyciel ma prawo otrzymać musi być oparta na zdolności dłużnika do spłaty długu. Chodzi o to, aby uchronić Cię przed zaciągnięciem nadmiernego długu, który mógłby utrudnić Ci utrzymanie stylu życia po wyjściu z bankructwa.
Innym rodzajem długu wyłączonego z masy upadłościowej jest dług związany z aprecjacją nieruchomości. Odnosi się to do długów związanych z zakupem, sprzedażą lub refinansowaniem nieruchomości, gdzie jakikolwiek wzrost wartości nieruchomości po złożeniu wniosku o upadłość nie byłby uznawany za część płatności rozliczeniowej. Jednym z przykładów jest umowa o płatność rozliczeniową związaną z kredytem hipotecznym, która powstaje w momencie, gdy kredyt mieszkaniowy dłużnika lub refinansowanie jest wymagalne i płatne, mimo że nie było zaległości w płatnościach ze strony kredytobiorcy.
Niektóre rodzaje grzywien i kar są również wyłączone z możliwości uznania ich za część płatności rozliczeniowych, ponieważ mają charakter karny i nie są oparte na zdolności dłużnika do ich spłacenia. Zalicza się do nich nakazaną przez sąd restytucję, niezapłacone bilety parkingowe, podatki naliczane w miejsce podatków od nieruchomości, odsetki naliczane od opłat za zwłokę, zaległości w alimentach na rzecz dzieci oraz nakazy restytucji karnej.

Streszczenie.

Spłata długu po ogłoszeniu upadłości jest zazwyczaj uzależniona od rodzaju złożonego wniosku o upadłość. W rozdziale 7, wierzyciele są pozbawieni możliwości odzyskania należności w większości przypadków.

FAQ’s

Jakie są niektóre długi, które mogą być zaspokojone w upadłości?

Niezabezpieczone długi, które mogą być rozładowane w upadłości obejmują:

– Karty kredytowe
– Rachunki za usługi medyczne (zabezpieczone długi nie podlegają rozładowaniu)
– Pożyczki studenckie (zabezpieczone długi nie podlegają rozładowaniu)
– Kredyty samochodowe
– Kredyty mieszkaniowe – hipoteki (zabezpieczone długi nie podlegają rozładowaniu)

Ile wierzyciel ma prawo otrzymać w ramach ugody?

Kwota, jaką wierzyciel ma prawo otrzymać w ramach ugody, zależy od kilku rzeczy, takich jak to, czy dłużnik ma inne długi i aktywa, czy dłużnik ma rozsądną zdolność do spłaty długu oraz jaki rodzaj upadłości został złożony. Niezabezpieczone długi nie zostaną usunięte po złożeniu wniosku. Niezabezpieczone długi, które mogą być uregulowane w rozdziale 7 upadłości obejmują:
– Zadłużenie z tytułu kart kredytowych
– Rachunki medyczne
– Adopcje i zasądzone przez sąd alimenty dla dzieci
– Linie kredytowe
– Pożyczki ratalne, które nie są gwarantowane przez rząd USA
– Zabezpieczone długi, takie jak pożyczki finansowe na pojazdy, takie jak pożyczki samochodowe, pożyczki na nieruchomości osobiste i linie kredytowe na dom.
Rozdział 7 może być również wykorzystany do likwidacji aktywów w celu spłacenia zabezpieczonych długów, takich jak hipoteki i linie kredytowe na dom. Długi niezabezpieczone, które nie mogą być uregulowane w ramach rozdziału 7 upadłości, obejmują:
– Długi należne pracodawcy lub związkowi, jeśli umowa o pracę lub umowa związkowa czyni je nierozporządzalnymi (jak świadczenia medyczne)
– Długi wobec agencji rządowych, takie jak pożyczki studenckie i długi podatkowe
– długi związane z hazardem lub prowadzeniem strony internetowej z grami hazardowymi.

Jakie czynniki decydują o wysokości ugody?

Wierzyciele mają prawo otrzymać od Ciebie ustaloną kwotę w przypadku kredytu lub niezabezpieczonego długu. Kwota ta określana jest jako „Settlement” lub „Pleading”. W niektórych przypadkach, ugoda ta może wynosić zaledwie 25% Twoich dostępnych aktywów (czasami mniej, jeśli składasz wniosek o pewne rodzaje upadłości, takie jak Rozdział 7 lub 13). W innych przypadkach może to być nawet 70% twoich dostępnych aktywów. Kwota, którą wierzyciele mają prawo otrzymać zależy od rodzaju bankructwa, Twoich dochodów i wydatków oraz rodzaju posiadanych aktywów.

W przypadku bankructwa, większość rachunków kart kredytowych i zabezpieczonych długów, takich jak kredyty studenckie, samochodowe i hipoteczne, nie może zostać zwolniona. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie bankructwa, osoba ta będzie prawnie zobowiązana do dokonywania płatności na poczet swoich długów, dopóki jej sprawa nie zostanie rozwiązana lub usunięta.

Ogólnie rzecz biorąc, najtrudniejsze do uregulowania są długi związane z kartami kredytowymi, ponieważ są one zazwyczaj najwyżej oprocentowane. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły; na przykład w niektórych przypadkach długi medyczne mogą zostać uwzględnione w procesie rozliczeniowym. Ugoda dotycząca konta karty kredytowej będzie prawdopodobnie wynosić co najmniej 25% Twoich dostępnych aktywów; jednak ten procent może wzrosnąć, gdy dodatkowe długi zostaną włączone do pakietu rozliczeniowego. Firma obsługująca karty kredytowe może nie powiadomić Cię z wyprzedzeniem, jeśli więcej długów zostanie dodanych do pakietu upadłościowego; jednak nie jest to prawdopodobne.

Niezabezpieczone długi, takie jak rachunki medyczne i pożyczki osobiste, mogą stanowić jedynie 10-20% twoich całkowitych aktywów w pakiecie likwidacyjnym. Ten rodzaj długów zostanie w końcu wyeliminowany przed rozładowaniem, ponieważ generalnie nikt inny nie jest prawnie odpowiedzialny za tego typu długi, gdy zostaną one włączone do wniosku o upadłość.

Rozdziały 7 i 13 osobistej upadłości mają tendencję do powodowania mniej sprawiedliwych rozliczeń niż rozdział 11; jednak nie oznacza to, że są one koniecznie mniej wartościowe w wyniku. W rozdziale 7 przypadków, wierzyciele otrzymują znacznie niższy procent ich zaległego długu w porównaniu do rozdziału 13 przypadków (mniej niż 50% vs 25-70%), jednak należy zauważyć, że wygrywając rozdział 7 jest znacznie trudniejsze niż wygrywając rozdział 13 i zazwyczaj wiąże się z większą zakładkę opłat prawnych na początku, które mogą zmniejszyć potencjalny zwrot z inwestycji (ROI) z wygrania indywidualnej sprawy (oprócz utraty jednego).

Shape

Poznaj Nas

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy