Jakie są różnice między funduszami inwestycyjnymi a depozytami bankowymi? 

Jakie są różnice między funduszami inwestycyjnymi a depozytami bankowymi? Lokaty bankowe są formą oszczędzania, która pozwala ludziom na uzyskanie większego kredytu niż jest dostępny w banku, fundusz powierniczy jest rodzajem oszczędzania, który zapewnia jego posiadaczom potencjalny zysk, jeśli sprzedadzą inwestycje

Jakie są różnice między funduszami inwestycyjnymi a depozytami bankowymi? 

Jakie są różnice między funduszami inwestycyjnymi a depozytami bankowymi? Jakie są różnice między funduszami inwestycyjnymi a depozytami bankowymi?

Lokaty bankowe są formą oszczędzania, która pozwala ludziom na uzyskanie większego kredytu niż jest dostępny w banku, fundusz powierniczy jest rodzajem oszczędzania, który zapewnia jego posiadaczom potencjalny zysk, jeśli sprzedadzą inwestycje i wyjmą fundusze, posiadając pieniądze przez określony czas.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co różni lokaty, konta oszczędnościowe i fundusze inwestycyjne?
  • Co łączy lokaty, konta oszczędnościowe i fundusze inwestycyjne?

Ogólnie rzecz biorąc, deponent wpłaca pieniądze na swoje konto bankowe. Jego oszczędności, z drugiej strony, mogą być inwestowane.

Co mają wspólnego lokaty, konta oszczędnościowe i fundusze inwestycyjne.

1. Pieniądze w zasięgu ręki

Oszczędzanie pieniędzy działa w ten sposób. W ciągu kilku sekund możesz ściągnąć pieniądze na swoje konto czekowe. W każdej chwili można je jednak wyjąć z konta oszczędnościowego. Pieniądze na koncie oszczędnościowym pozwalają na prawie natychmiastową wypłatę. Pieniądze w funduszach inwestycyjnych działają w ten sam sposób, ale bardziej jak fundusz inwestycyjny niż konto oszczędnościowe. Chociaż można wypłacić gotówkę z funduszu, tak jak w przypadku konta oszczędnościowego, otrzymują Państwo z powrotem tylko wypłatę w postaci dodatkowych jednostek uczestnictwa.

Dla porównania, osoby lokujące swoje oszczędności w nieruchomości będą musiały poczekać w najgorszym przypadku sześć miesięcy, natomiast osoby lokujące swoje oszczędności w ubezpieczeniach na życie będą musiały poczekać osiem miesięcy na swojej polisy.

2. Oszczędności są bezpieczne

Konta bankowe, podobnie jak konta oszczędnościowe, również mają wspólną cechę. Są one bardzo konkurencyjne, mają szeroką ofertę, są regulowane i nadzorowane. W Polsce działa ponad 40 banków, które konkurują o pieniądze klientów oferując bardzo różne opcje inwestycyjne. Dzięki temu cały rynek jest niezwykle konkurencyjny i przejrzysty. Polscy regulatorzy nadzorują i kontrolują rynek, dając jego uczestnikom jasne i ścisłe reguły. Zasady te są tak skonstruowane, aby firmy inwestycyjne traktowały deponentów i inwestorów w sposób uczciwy i odpowiedzialny. Oryginalne: Jedyną rzeczą, która mnie wkurza, jest kolejny wypadek w New Jersey. Uwielbiam „Sopranos” – nie boją się próbować nowych rzeczy. Uwielbiam ten serial za to, że pokazuje jak wygląda Ameryka

Tego samego nie można powiedzieć o wielu formach oszczędzania, zwłaszcza o bardziej egzotycznych aktywach, takich jak waluty, kryptowaluty i instrumenty pochodne.

Kiedy się różnią i na czym polega różnica między nimi?Jakie są różnice między funduszami inwestycyjnymi a depozytami bankowymi? 

1. Refundacje w momencie ogłoszenia upadłości

Jednak klienci funduszy inwestycyjnych i deponenci są w innej sytuacji. Klienci biur depozytowych banków mają siatkę ryzyka. Mogą oni odzyskać swoje depozyty w przypadku upadłości banku. Ponadto istnieje fundusz gwarantujący zwrot pieniędzy deponentów. Klienci funduszy powierniczych nie mają takiej ochrony.

2. Prostota obsługi

Depozyty są łatwiejsze do założenia niż kredyty. Właściwie wystarczy otworzyć konto depozytowe i wpłacić na nie pieniądze (lub, w przypadku konta oszczędnościowego, dokonywać regularnych wpłat). Oczywiście, śledź stopy procentowe w czasie, gdy otwierasz konto, ale co ważniejsze, sprawdzaj u swojego brokera za każdym razem, gdy wpłacasz nowe środki, czy stopa procentowa się zmieniła.

Istnieją znaczące różnice w sposobie funkcjonowania kont oszczędnościowych i nabywania funduszy inwestycyjnych. Konta można otworzyć online za pomocą bankowości, urządzenia mobilnego lub w oddziale banku. Fundusze można nabyć online, w oddziale lub u opiekuna konta. Sposób zakupu funduszu również ma wpływ na wyniki, np. ze względu na różnice w opłatach dystrybucyjnych.

Chociaż zarówno lokaty, jak i fundusze inwestycyjne mają ten sam cel: pomnażanie oszczędności. Lokaty bankowe są łatwiejsze, bezpieczniejsze i nie wymagają wysiłku. Fundusze inwestycyjne są nieco bardziej skomplikowane, a ich wyniki mniej przewidywalne.