Daszy艅skiego 2

Sanok, 38-500

781244224

24/7 Infolinia

Rozpocznij Czat

Obs艂uga On-Line 24/7

Progi podatkowe 2022 – druga i trzecia transza nowozelandzkiego prawa podatkowego.

kredyt got贸wkowyProgi podatkowe 2022 – druga i trzecia transza nowozelandzkiego prawa podatkowego馃挸

Stawki podatkowe dla os贸b o wysokich dochodach zosta艂y podniesione od czasu zarz膮dzenia korony polskiej. Spowodowa艂o to, 偶e stawka podatkowa dla os贸b o wysokich dochodach jest wy偶sza ni偶 dotychczas. W konsekwencji wi臋cej podatku zap艂acimy po uzyskaniu 120 tys. z艂 rocznie, zamiast 85 tys. z艂 rocznie.

 

Z tego artyku艂u dowiesz si臋:

 • Progi podatkowe 2021聽鈥 ile wynosi艂y przed zmian膮?
 • Progi podatkowe 鈥 czym s膮?
 • Nowe progi podatkowe w Polskim 艁adzie 鈥 jak si臋 przedstawiaj膮?
 • Skala podatkowa 鈥 jakie s膮 progi podatkowe w Polsce?
 • Progi podatkowe w innych krajach 鈥 jak si臋 przedstawiaj膮?

Opodatkowanie progresywne, kt贸re zosta艂o wprowadzone na pocz膮tku XX wieku, umo偶liwi艂o osobom o ni偶szych dochodach otrzymanie ulgi podatkowej. Wraz z podwy偶szeniem prog贸w podatkowych do wy偶szych przedzia艂贸w, wzros艂a jednak stawka podatkowa dla os贸b o wy偶szych dochodach. Podwy偶szenie prog贸w podatkowych jest korzystne dla os贸b o wy偶szych dochodach, poniewa偶 nie musz膮 one p艂aci膰 podwy偶szonej przez rz膮d stawki podatkowej. Mog膮 oni kupi膰 dom, je藕dzi膰 艂adnym samochodem.

Progi podatkowe 鈥 czym s膮?鉁

Progi podatkowe lub limity dochodowe rozumiane s膮 jako roczne limity dochod贸w, dla kt贸rych przypisane s膮 okre艣lone stawki podatku dochodowego od os贸b fizycznych. Osoba mo偶e p艂aci膰 minimaln膮 stawk臋 podatku, je艣li jej sprawy finansowe s膮 rozliczane wed艂ug skali podatkowej. W przypadku pracownik贸w firmy mo偶e to dotyczy膰 sytuacji, gdy pracuj膮 oni za sta艂膮 pensj臋 zgodnie z umow膮. Dotyczy to r贸wnie偶 osoby, kt贸ra pracuje na podstawie umowy zlecenia, ale tak偶e w艂a艣cicieli firm, kt贸rzy uzyskuj膮 dochody na podstawie umowy o dzie艂o.

Zasada skali podatkowej jest prosta: wraz ze wzrostem progu dochodu wzrasta r贸wnie偶 stawka podatkowa, dlatego nazywa si臋 j膮 podatkiem progresywnym. Poniewa偶 przy ni偶szej stawce podatkowej najbardziej obci膮偶eni s膮 najbiedniejsi, najbogatsi w ko艅cu musz膮 zap艂aci膰 najwi臋cej na koniec roku.

Kredyt bez za艣wiadcze艅 o dochodachJaki by艂 pr贸g od dochodu i oszcz臋dno艣ci podlegaj膮cych opodatkowaniu w 2021 roku? Parafraza: Progi podatkowe w 2021 roku.馃捀

W Polsce nadal obowi膮zuj膮 „stare” progi podatkowe.

 • II pr贸g podatkowy 鈥 dla dochod贸w rocznych powy偶ej 85 528 z艂.
 • I pr贸g podatkowy 鈥 dla dochod贸w rocznych do 85 528 z艂,

Natomiast od nowego roku podatkowego 2022/2023 Polacy b臋d膮 mogli rozlicza膰 si臋 wed艂ug zmieniaj膮cych si臋 prog贸w podatkowych. Przedstawiaj膮 si臋 one nast臋puj膮co:

 • II pr贸g podatkowy 鈥 dla dochod贸w rocznych powy偶ej 120 tys. z艂.
 • I pr贸g podatkowy 鈥 dla dochod贸w rocznych do 120 tys. z艂otych,

Pr贸g, kt贸ry znaj膮 podatnicy, uleg艂 znacznym zmianom w stosunku do ostatniego badania przeprowadzonego w 2002 roku.

Musisz pami臋ta膰, 偶e…

Nowe przepisy nie b臋d膮 obowi膮zywa膰 do 2023 roku.

Nowe progi podatkowe w polskiej Ladzie podatkowej – jak wypadaj膮?馃挕

Zaproponowany w maju program polskiej reformy gospodarczej przewidywa艂 zmian臋 prog贸w podatkowych. Wraz ze wzrostem liczby ludno艣ci coraz wi臋cej os贸b „przeskakuje” do drugiego progu podatkowego i musi dokonywa膰 wy偶szych wp艂at na rzecz skarbu pa艅stwa.

Zaktualizowane progi podatkowe przynios膮 $6,8 miliarda nowych dochod贸w w tym roku, jednak podatnicy nie zaczn膮 ich odczuwa膰, dop贸ki ich rachunki podatkowe nie zostan膮 skorygowane po roku podatkowym 2020-2021.

Osoby, kt贸rych roczne dochody nie przekrocz膮 120 tys. z艂 zap艂ac膮 32% podatku, natomiast osoby zarabiaj膮ce powy偶ej 120 tys. z艂 zap艂ac膮 30% podatku – wynika z oficjalnych prognoz.

konsolidacje pozabankoweCo to s膮 progi podatkowe i kwoty wolne od podatku?馃挵

Nowa ustawa podatkowa podwy偶sza kwot臋 woln膮 od podatku do 30.000 z艂 rocznie lub 2.500 z艂 miesi臋cznie. Rz膮d podni贸s艂 r贸wnie偶 maksymaln膮 kwot臋 zwolnienia z podatku.

W tym roku p艂aca minimalna b臋dzie wynosi艂a 3010 z艂. Ale wed艂ug naszych wylicze艅 te minimalne wynagrodzenia przekrocz膮 pensje i b臋d膮 w ca艂o艣ci podlega膰 opodatkowaniu.

Progi podatkowe – Jakie s膮 progi w Polsce?馃捈

W 2022 r. nie b臋dziemy wprowadza膰 偶adnych zmian w strukturze podatkowej, wi臋c pod wzgl臋dem limit贸w dochod贸w i stawek podatkowych b臋dzie ona dok艂adnie taka sama jak w ubieg艂ym roku.

Przygotowuj膮c swoje osobiste „Zeznanie podatkowe dla cel贸w 37 lub 36” nie lekcewa偶 swoich potencjalnych oszcz臋dno艣ci podatkowych. W niekt贸rych przypadkach zastosowanie ulg podatkowych mo偶e spowodowa膰, 偶e w og贸le nie powstanie zobowi膮zanie podatkowe, lub nawet powstanie nadp艂ata podatku dla cel贸w podatkowych! Zostanie ona w贸wczas zwr贸cona na Pa艅stwa konto.

Obecnie dost臋pne s膮 nast臋puj膮ce ulgi podatkowe (jako przyk艂ady):

 • ulga z tytu艂u darowizn,
 • ulga dla honorowych dawc贸w krwi,
 • ulga na dzieci,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga internetowa,
 • ulga termomodernizacyjna.

Wi臋kszo艣膰 ulg podatkowych obni偶a doch贸d do opodatkowania, podczas gdy inne obni偶aj膮 kwot臋 nale偶nego podatku dochodowego. Na przyk艂ad, ulga rodzinna (Family Tax Credit) obni偶a doch贸d do opodatkowania dla niekt贸rych rodzin.

Jak przedstawia si臋 por贸wnanie prog贸w podatkowych w innych krajach?馃捇

W wielu krajach na 艣wiecie stosuje si臋 podatek progresywny, kt贸ry jest progresywny w tym sensie, 偶e wzrasta wraz z uzyskiwanym dochodem. Poni偶szy rysunek przedstawia stawki podatkowe w kilku krajach europejskich.

 • progi podatkowe w Niemczech聽鈥 wysoko艣膰 podatku dochodowego zale偶y od przynale偶no艣ci do jednej z 6 klas podatkowych; podatnicy s膮 do nich klasyfikowani m.in. wg wysoko艣ci zarobk贸w, stanu cywilnego, czy liczby posiadanych dzieci. W Niemczech funkcjonuje tak偶e kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiaj膮cych, czyli tzw. minimum socjalne. W 2022 roku kwota ta zosta艂a podniesiona do 9984 euro. W ten spos贸b rz膮d uwzgl臋dni艂 podniesienie koszt贸w utrzymania w Niemczech. W 2022 roku, zmianie uleg艂a r贸wnie偶 kwota wolna od podatku dla os贸b posiadaj膮cych dzieci (2730 euro na dziecko i rodzica), kwota wolna od podatku na opiek臋 nad dzie膰mi, ich kszta艂cenie lub szkolenie (1 464 EUR na dziecko i rodzica);
 • progi podatkowe w Anglii聽鈥撀爓 UK stosowane s膮 3 progi podatkowe: osoby zarabiaj膮ce rocznie od 12 571 do 50 270 funt贸w p艂ac膮 20% podatku dochodowego, przy dochodach od 50 270 do 150 000 funt贸w stawka podatku wynosi 40%, a je艣li dochody przekrocz膮 rocznie 150 tys. funt贸w, nale偶y odprowadzi膰 do skarb贸wki 45% podatku; osoby zarabiaj膮ce poni偶ej 12 571 funt贸w s膮 zwolnione z podatku (jest to tzw. kwota wolna od podatku);
 • progi podatkowe w Holandii聽鈥 Holendrzy maj膮 tak jak my dwa progi podatkowe 鈥 przy rocznych dochodach nieprzekraczaj膮cych 68 508 euro p艂ac膮 podatek w wysoko艣ci 37,10%, natomiast zarabiaj膮c powy偶ej tej kwoty 鈥 49,5%;
 • progi podatkowe we Francji聽鈥撀燜rancuzi maj膮 kilka prog贸w podatkowych: osoby zarabiaj膮ce do 9 964 euro rocznie s膮 zwolnione z podatku dochodowego, dopiero przy rocznych zarobkach 9 964 euro do 27 519 euro musz膮 odprowadzi膰 podatek w wysoko艣ci 14%; kolejne stawki przy wy偶szych progach dochodowych wynosz膮 ju偶 znacznie wi臋cej 鈥 30, 41 i 45%, przy czym najwy偶sz膮 stawk膮 obci膮偶one s膮 osoby zarabiaj膮ce powy偶ej 156 244 euro rocznie.

kredyt got贸wkowy online bez za艣wiadcze艅Obliczenie na podstawie prog贸w podatkowych na rok 2021馃搶

Obliczaj膮c stawk臋 podatku dochodowego, aby prawid艂owo obliczy膰 sw贸j podatek dochodowy, bardzo wa偶ne jest, aby najpierw okre艣li膰 podstaw臋 do ustalenia progu podatku dochodowego i odpowiedniej stawki podatkowej. Podstaw膮 jest doch贸d.

W 2022 r. PIT od pierwszej z艂ot贸wki dochodu b臋dzie taki sam (4 065 z艂) jak obecnie od dochodu powy偶ej 4 000 z艂. R贸偶nica (935,50 z艂 – 4 065 z艂) nie stanowi dochodu, bo zawiera w sobie odliczenia podatkowe. Doch贸d, kt贸ry obejmuje wynagrodzenie brutto, wyniesie 4065 z艂 – 9 z艂.

 • sk艂adk臋 emerytaln膮 9,76%, czyli 488 z艂,
 • sk艂adk臋 rentow膮 1,5%, czyli 75 z艂,
 • koszty uzyskania przychodu 250 z艂 (podwy偶szone koszty 300 z艂 odliczane s膮 w przypadku gdy pracownik doje偶d偶a do pracy poza miejsce zamieszkania).
 • sk艂adk臋 chorobow膮 2,45%, czyli 122,50 z艂

Pracownik, kt贸ry zarabia 6000 z艂 miesi臋cznie, uzyska doch贸d do opodatkowania w wysoko艣ci 46 880 z艂 (12×3 365). Po uwzgl臋dnieniu sk艂adki zdrowotnej, ubezpieczenia spo艂ecznego oraz oszcz臋dno艣ci podatkowej w wysoko艣ci 18 079 z艂, kt贸r膮 uwzgl臋dnia si臋 w podstawie opodatkowania wynosz膮cej 48 780 z艂 w zeznaniu PIT, mo偶e on liczy膰 na doch贸d do opodatkowania w wysoko艣ci 16 847 z艂. Poniewa偶 zdrowie

Osoba fizyczna pracuj膮ca dla siebie i prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 jako sole proprietors, b臋dzie opodatkowana wed艂ug tych samych prog贸w co firma, niezale偶nie od swoich dochod贸w. A je艣li zdecyduj膮 si臋 na taki spos贸b opodatkowania, maj膮 mo偶liwo艣膰 za艂o偶enia swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej jako „self-administered” flat tax.

Zostanie uchwalona nowa ordynacja podatkowa. B臋dzie ona obowi膮zywa艂a od 1 stycznia 2021 roku. A: Oryginalne: Co ludzie uwa偶aj膮 za dobr膮 jako艣膰?

Rozwi膮zanie tego problemu przyda si臋 g艂贸wnie firmom, kt贸re zarabiaj膮 powy偶ej 462 835 z艂 rocznie, bo pozwoli im unikn膮膰 32-proc. stawki podatku od zarobk贸w do tej kwoty. Nie pozwoli im jednak odliczy膰 偶adnych ulg podatkowych ani rozliczy膰 si臋 wsp贸lnie z ma艂偶onkiem.

Zwolnienia podatkowe przys艂uguj膮ce ma艂偶onkom r贸偶ni膮 si臋 w przypadku trzech zezna艅 podatkowych za 2011 rok.馃Х

Wed艂ug skali podatkowej, m膮偶 i 偶ona mog膮 z艂o偶y膰 wniosek o wsp贸lne rozliczenie podatkowe, je艣li nie macie innego dochodu do opodatkowania. Je艣li masz dwa dochody podlegaj膮ce opodatkowaniu i jeden z nich jest po艂ow膮 drugiego, istniej膮 dwie mo偶liwo艣ci podzia艂u podatku – wzi膮膰 po艂ow臋 tego podlegaj膮cego opodatkowaniu i po艂ow臋 drugiego i obliczy膰 to jako doch贸d podlegaj膮cy opodatkowaniu lub po艂膮czy膰 je tak, jakby jeden by艂 dochodem podlegaj膮cym opodatkowaniu, a drugi dochodem niepodlegaj膮cym opodatkowaniu. Gdy obliczasz je jako doch贸d do opodatkowania

呕ona pracuje w swoim kraju w urz臋dzie pa艅stwowym. Otrzymywane przez ni膮 wynagrodzenie wynosi艂o 90.000 z艂. Po opodatkowaniu sama zosta艂aby opodatkowana stawk膮 32% w ramach II progu podatkowego. Je艣li jednak rozliczy si臋 z m臋偶em, kt贸ry w roku podatkowym zarobi艂 50.000 z艂, ich wsp贸lny doch贸d wyniesie 140.000 z艂. U艣redniaj膮c, jest to kwota mieszcz膮ca si臋 w I progu podatkowym. W rezultacie oboje zap艂aciliby podatek w wysoko艣ci 17%.

Nowy rok podatkowy oraz fakt, 偶e ma艂偶e艅stwo jest teraz zdarzeniem podlegaj膮cym opodatkowaniu oznacza, 偶e pary mog膮 sk艂ada膰 zeznania wsp贸lnie, zamiast sk艂ada膰 zeznania oddzielnie i p艂aci膰 wsp贸lnie na koniec roku podatkowego. Oznacza to, 偶e mo偶na zmieni膰 stan cywilny i nadal sk艂ada膰 zeznanie wsp贸lnie.

Czarno Bia艂a po偶yczkaPrzekroczenie progu podatkowego w 2020 r. i co z tym zrobi膰.馃憤馃徎

Pracodawcy/firmy, kt贸re przekroczy艂y pr贸g podatkowy, b臋d膮 zobowi膮zane do uwzgl臋dnienia tego faktu w p艂atno艣ciach lub zbi贸rkach wysy艂anych przez pracodawc臋/firm臋 do Australijskiego Urz臋du Skarbowego w trakcie roku podatkowego.

Je艣li 艂膮czny miesi臋czny doch贸d od pocz膮tku roku przekroczy 85 528 z艂, zap艂acisz podatek w wysoko艣ci 17% od dochodu nieprzekraczaj膮cego limitu oraz 32% od dochodu przekraczaj膮cego 85 528 z艂.

W 2023 r., je偶eli 艂膮czny doch贸d od pocz膮tku roku b臋dzie ni偶szy ni偶 120.000 z艂, to ca艂a kwota nieprzekraczaj膮ca limitu b臋dzie podlega艂a opodatkowaniu stawk膮 17%, a nadwy偶ka nie b臋dzie mog艂a przekroczy膰 45.350 z艂.

Przekroczenie progu podatkowego a PIT 0馃搶

Ulga podatkowa dla m艂odych dotyczy os贸b, kt贸re pracuj膮 w wieku od 20 do 37 lat. Je偶eli w 2022 r. doch贸d do opodatkowania podatnika nie przekroczy 85 528 z艂, zwolnienie wchodzi w 偶ycie w pe艂nej wysoko艣ci.

Jednak w miesi膮cu, w kt贸rym przekroczony zostanie limit z tego tytu艂u, p艂atno艣ci te b臋d膮 zaliczane do przychod贸w na zasadach og贸lnych, a wi臋c cz臋艣膰 ich dochod贸w b臋dzie rozliczana wed艂ug stawki 17%, a reszta wed艂ug stawki 32%.

W nowym roku podatkowym m艂odzi pracownicy mog膮 inaczej rozlicza膰 si臋 z dodatkowych zarobk贸w. Przez pierwsze trzy miesi膮ce roku nale偶y zsumowa膰 kwot臋 wynagrodzenia brutto. Pod koniec tego okresu, po przekroczeniu 120 000 z艂 kwoty wolnej od podatku, miesi臋czny doch贸d zaczyna podlega膰 opodatkowaniu. W贸wczas rz膮d nalicza podatek w wysoko艣ci 17 procent, je艣li kwota przekroczy 120 000 z艂otych. Nast臋pnie, pocz膮wszy od czwartego miesi膮ca roku kalendarzowego, obowi膮zek podatkowy jest obliczany z miesi膮ca na miesi膮c na podstawie skumulowanej kwoty dochod贸w z poprzednich miesi臋cy. Dla ka偶dej pensji przekraczaj膮cej 120 000 z艂 ca艂y doch贸d (z wy艂膮czeniem zerowego podatku).

Potrzebujesz pomocy?
Zostaw swoje dane kontaktowe poni偶ej, a wkr贸tce skontaktujemy si臋 z Tob膮.
Problem ze sp艂at膮 kredytu got贸wkowego

Kredytowe bol膮czki Polak贸w

馃挼Kredytowe bol膮czki Polak贸w Wed艂ug raportu przygotowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej Info Monitor w naszym kraju problem z nieterminow膮 sp艂at膮 swoich zobowi膮za艅 ma ponad 2 mln

Czytaj wi臋cej 禄
Przewi艅 do g贸ry