Przegląd zasad składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przegląd zasad składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest narzędziem, które może pomóc w uzyskaniu ulgi dłużnikom, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. W Polsce zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są określone w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik musi spełnić szereg warunków. Przede wszystkim musi mieć stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Dodatkowo musi mieć obowiązek spłaty co najmniej jednego zobowiązania w wysokości co najmniej 500 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać szczegółowe informacje na temat dłużnika, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, numer telefonu i adres e-mail, a także dane wszystkich wierzycieli. Należy również dołączyć do wniosku wszystkie dokumenty, które potwierdzają istnienie zobowiązań i obowiązków dłużnika.

Po złożeniu wniosku Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W postanowieniu określa się termin, w którym dłużnik powinien złożyć wszystkie informacje dotyczące jego majątku, zobowiązań i wierzycieli.

W postępowaniu upadłościowym dłużnikowi przysługuje również prawo do skorzystania z pomocy pełnomocnika. Pełnomocnik może pomóc dłużnikowi w złożeniu wniosku, a także w wypełnianiu wszystkich wymaganych dokumentów i wniosków.

Jeśli dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i spełni wszystkie wymagane warunki, Sąd Rejonowy wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie będzie miało moc prawną od momentu jego wydania.

kredyt123.pl

kredyt123.pl

Twoje finanse pod kontrolą.

O Nas

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług w najlepszych cenach. Zespół naszych doradców jest wykwalifikowany, kompetentny i zawsze gotowy do pomocy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się zapewnić naszym klientom optymalne i satysfakcjonujące rozwiązania.

Ostatnie Wpisy

Follow Us

Poradnik Tygodnia

Zapisz się na nasz Newsletter

upadłość konsumencka monitor

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zmagających się z problemami finansowymi zastanawia się nad upadłością konsumencką. Decyzję o jej ogłoszeniu warto podejmować w pełni świadomie, dlatego istnieje potrzeba monitorowania i analizowania postępów w toku postępowania. Dowiedz się, dlaczego upadłość konsumencka monitor stanowi nieocenioną pomoc dla osób zaciągających zobowiązania.

upadłość konsumencka pre pack

W tym artykule omówimy korzyści, jakie niesie ze sobą upadłość konsumencka pre pack. Ten profesjonalny proces pozwala dłużnikom na restrukturyzację zadłużenia, unikając trudności związanych z klasycznymi procedurami upadłościowymi. Dzięki temu dłużnicy mogą odbudować swoją sytuację finansową szybko i skutecznie. Czy warto zainteresować się tym rozwiązaniem? Sprawdź artykuł!

upadłość konsumencka dla firm

Upadłość konsumencka dla firm: realna szansa na nowy początek

W obliczu trudności finansowych wielu przedsiębiorców zaczyna rozważać upadłość konsumencką dla firm. Podjęcie tego kroku może stanowić realną szansę na odbudowę i nowy początek. Zapraszam do zapoznania się z zaletami, warunkami i procedurami związanymi z tym rozwiązaniem w naszym najnowszym artykule.

upadłość konsumencka plan spłaty

Czy wiesz, że upadłość konsumencka pozwala osobom zadłużonym na nowy start? Plan spłaty to kluczowy element tego procesu, który pozwala na uregulowanie długów w wygodny dla nas sposób. Przekonaj się, jakie korzyści niesie ze sobą uporządkowanie finansów poprzez upadłość konsumencką.

Szybka Pożyczka Dla Zadłużonych

Jak skorzystać z szybkiej pożyczki dla zadłużonych Szybka pożyczka dla zadłużonych. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak skorzystać z szybkiej pożyczki

upadłość konsumencka in english

Consumer bankruptcy, or „upadłość konsumencka” in Polish, is a legal process available to individuals struggling with overwhelming debt. This process can provide relief from debt, but it also has significant consequences that should be carefully considered before proceeding. In this blog post, we will explore the basics of consumer bankruptcy in Poland and what it means for individuals seeking debt relief.