Przegląd zasad składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Przegląd zasad składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka jest narzędziem, które może pomóc w uzyskaniu ulgi dłużnikom, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. W Polsce zasady składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są określone w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. o postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

Aby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, dłużnik musi spełnić szereg warunków. Przede wszystkim musi mieć stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Dodatkowo musi mieć obowiązek spłaty co najmniej jednego zobowiązania w wysokości co najmniej 500 zł.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać szczegółowe informacje na temat dłużnika, w tym jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL, numer telefonu i adres e-mail, a także dane wszystkich wierzycieli. Należy również dołączyć do wniosku wszystkie dokumenty, które potwierdzają istnienie zobowiązań i obowiązków dłużnika.

Po złożeniu wniosku Sąd Rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby dłużnika wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W postanowieniu określa się termin, w którym dłużnik powinien złożyć wszystkie informacje dotyczące jego majątku, zobowiązań i wierzycieli.

W postępowaniu upadłościowym dłużnikowi przysługuje również prawo do skorzystania z pomocy pełnomocnika. Pełnomocnik może pomóc dłużnikowi w złożeniu wniosku, a także w wypełnianiu wszystkich wymaganych dokumentów i wniosków.

Jeśli dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i spełni wszystkie wymagane warunki, Sąd Rejonowy wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Postanowienie będzie miało moc prawną od momentu jego wydania.

kredyt123.pl

kredyt123.pl

Twoje finanse pod kontrolą.

O Nas

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług w najlepszych cenach. Zespół naszych doradców jest wykwalifikowany, kompetentny i zawsze gotowy do pomocy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się zapewnić naszym klientom optymalne i satysfakcjonujące rozwiązania.

Ostatnie Wpisy

Follow Us

Poradnik Tygodnia

Zapisz się na nasz Newsletter

Kalkulator Kredytowy

Kalkulator kredytowy   Kredyt do 150 000 zł Umowa nawet na 180 miesięcy Oprocentowanie już od 7,5% Wstępna decyzja już