Co to jest niepodlegające upadłości konsumenckiej?

Co to jest niepodlegające upadłości konsumenckiej?

Niepodlegające upadłości konsumenckiej to pojęcie, które oznacza, że konsument nie może złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości. W Polsce wszystkie osoby fizyczne, które mają ograniczone zdolności finansowe, mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, ale niektóre kategorie osób są wyłączone z tego uprawnienia.

Do osób niepodlegających upadłości konsumenckiej zalicza się przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, a także osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości. Osoby te nie mogą skorzystać z procedury upadłości konsumenckiej, ponieważ sąd uzna, że ich zobowiązania są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Niepodlegające upadłości konsumenckiej osoby mogą jednak skorzystać z innych możliwości, takich jak ugoda z wierzycielami lub umorzenie długu. Te opcje mogą pomóc konsumentowi wyjść z trudnej sytuacji finansowej, ale nie są one tak skuteczne jak ogłoszenie upadłości.

Niepodlegające upadłości konsumenckiej osoby powinny skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże im wybrać najlepszą opcję. W niektórych przypadkach możliwe jest również skorzystanie z pomocy publicznej, takiej jak programy pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Scroll to Top