upadłość konsumencka z czym się wiąże

W Polsce coraz częściej słyszymy o upadłości konsumenckiej i coraz więcej ludzi decyduje się na ten krok. Jednakże przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, warto poznać skutki, jakie takie rozwiązanie może wiązać ze sobą. W tym artykule przedstawimy, czym jest upadłość konsumencka i jakie są jej konsekwencje, aby pomóc w podjęciu najlepszej decyzji.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka i jakie są jej zalety?

Upadłość konsumencka to proces, w którym osoba, która nie jest w stanie spłacić swoich długów, może udać się do sądu i poprosić o ochronę przed wierzycielami. W Polsce procedura ta regulowana jest przez ustawę o upadłości konsumenckiej. Oto jej główne zalety:

 • Pomoc dla zadłużonych: Upadłość konsumencka daje rodzaj „drugiej szansy” dla ludzi, którzy z powodu różnych okoliczności znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.
 • Rozwiązanie sądowe: Poprzez złożenie wniosku o upadłość konsumencką, wierzyciele nie mogą już dochodzić swoich roszczeń wobec dłużnika indywidualnie.
 • Uregulowanie zadłużenia: Główną korzyścią dla dłużnika jest spłata długu w oparciu o umowę z wierzycielami, która składa się z wyznaczonej kwoty i harmonogramu spłat.
 • Zatrzymanie dochodzenia o roszczenia wobec dłużnika: Dzięki upadłości konsumenckiej, dłużnik może na jakiś czas zapomnieć o wierzycielach i skupić się na budowaniu swojej sytuacji finansowej od nowa.

Warto zauważyć, że upadłość konsumencka nie jest bez wad. Procedura ta wiąże się z kosztami, a także może naruszyć reputację dłużnika. Jednak dla wielu osób jest to jedyna szansa, aby rozwiązać swoje finansowe problemy i zacząć na nowo. Ważne jest, aby zawsze skonsultować swoją sytuację z prawnikiem i dobrze rozważyć wszystkie opcje przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką.

Podsumowując, upadłość konsumencka może być pomocna dla ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie sama poradzić sobie z długami. Pomaga ona uregulować zadłużenie i zablokować dochodzenie o roszczenia wobec dłużnika. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie jedna z opcji, które należy dokładnie przemyśleć przed podjęciem decyzji.

2. Jakie są kroki do dokonania w procesie upadłości konsumenckiej?

Wprowadzenie

Upadłość konsumencka jest procesem, który umożliwia osobom zadłużonym uzyskanie ulgi z długów, które nie są w stanie spłacić. Procedura ta pozwala jednostkom na wystąpienie do sądu o wydanie w końcu decyzji o upadłości, co oznacza, że Twoje długi staną się zniżką lub zniżką. Niemniej jednak, aby przejść przez ten proces, jest wiele kroków, które trzeba podjąć w określonej kolejności. W tym artykule omówimy te kroki i pomożemy Ci zrozumieć, jak przebiega proces upadłości konsumenckiej.

Krok 1: Konsultacja z doradcą finansowym

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć, jest skontaktowanie się z doradcą finansowym. Doradca ten pomoże Ci zrozumieć, jak upadłość konsumencka może pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów finansowych i zająć się szczegółami procesu. Doradca finansowy również pomaga w zbieraniu niezbędnych dokumentów i informacji w celu stworzenia dokumentu wniosku o upadłość konsumencką.

Krok 2: Wniosek o upadłość konsumencką

Po zebraniu wymaganych dokumentów i informacji, doradca finansowy pomoże Ci w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką w Sądzie. Wniosek ten musi być obszerny i dokładny, a także zawierać dokumentację, potwierdzającą Twoje długi i dochody. Po złożeniu dokumentów Sąd wyznacza następnie datę przesłuchania w celu określenia możliwości złożenia wniosku o upadłość.

Krok 3: Przesłuchanie w sądzie

Po złożeniu wniosku następuje przesłuchanie w sądzie. Sędzia będzie zadawał Ci pytania na temat Twoich długów i dochodów, aby określić, czy jesteś w stanie spłacić długi, czy też nie. Gdy sąd rozpatrzy Twój wniosek, będzie miał decyzję o Twojej upadłości konsumenckiej.

Krok 4: Plan restrukturyzacji zadłużenia

Gdy Twój wniosek zostanie zatwierdzony, sędzia wyznaczy Trustee, który będzie zarządzał Twoją upadłością konsumencką. Trustee przygotuje plan restrukturyzacji zadłużenia, który określi, ile będziesz płacił co miesiąc w celu spłacania długów. Po zatwierdzeniu planu będziesz musiał regularnie płacić raty według ustalonego harmonogramu.

3. Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala na rozwiązanie problemów z długami. Jednak nie każdy może skorzystać z tej opcji. Poniżej przedstawiamy kogo dotyczy upadłość konsumencka.

1. Osoby fizyczne

Upadłość konsumencka dotyczy tylko osób fizycznych. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie mogą korzystać z tej formy rozwiązania problemów finansowych.

2. Osoby mające trudności w spłacie długów

Upadłość konsumencka jest przeznaczona dla osób mających poważne problemy z długami. W większości przypadków wymagane jest, aby długi przekraczały 30 tysięcy złotych, a osoba ubiegająca się o upadłość nie była w stanie ich spłacić.

3. Osoby, które nie mają celowego zadłużenia

Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką, osoba nie może mieć celowego zadłużenia, czyli nie może specjalnie zaciągać długów z myślą o uniknięciu ich spłaty.

4. Osoby z polskim obywatelstwem lub stale zamieszkujące w Polsce

Upadłość konsumencka w Polsce może być skorzystana tylko przez osoby z polskim obywatelstwem lub osoby stale zamieszkujące w Polsce.

4. Jakie długi mogą być objęte upadłością konsumencką?

Upadłość konsumencka to specjalny rodzaj postępowania, którym mogą skorzystać osoby fizyczne, które znalazły się w sytuacji, kiedy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Taki stan rzeczy może wynikać z wielu różnych przyczyn, jak utrata pracy, pogorszenie zdrowia lub rozwód. Istotne jest jednak to, że nie każdej osobie, która ma problemy finansowe, przysługuje prawo do upadłości konsumenckiej.

Osoby, które decydują się na skorzystanie z upadłości konsumenckiej, muszą liczyć się z tym, że ich zadłużenia nie zostaną całkowicie umorzone. Wiążą się jednak z tym pewne korzyści, a przede wszystkim zabezpieczenie przed windykacją i egzekucją komorniczą. Wśród długów, które mogą zostać objęte upadłością konsumencką, wymienić możemy:

 • kredyty
 • pożyczki
 • należności z tytułu umów najmu
 • należności związane z umowami o świadczenie usług (np. telewizja, internet)

Warto jednak pamiętać, że nie każdy typ długu może być objęty upadłością konsumencką. Nie ma takiej możliwości w przypadku na przykład alimentów czy kar grzywny. Podobnie niezbywalne są długi z tytułu szkody wyrządzonej przez dłużnika, a także te wynikające z przepisów prawa, jak np. podatek od nieruchomości.

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje długi mogą zostać objęte upadłością konsumencką, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Dzięki temu będziesz mógł dokładnie poznać swoje prawa i obowiązki, a także dowiedzieć się, jakie kroki powinieneś podjąć, aby skorzystać z upadłości konsumenckiej w najskuteczniejszy sposób.

5. Jakie konsekwencje niesie za sobą decyzja o upadłości konsumenckiej?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wiąże się z poważnymi konsekwencjami dla dłużnika oraz jego otoczenia. Przyjrzyjmy się z bliska, jakie skutki przynoszą pojawiające się wraz z tym procesem zmiany.

1. Zakończenie postępowań egzekucyjnych i windykacyjnych:

W momencie, gdy komornik zaczyna działać, proces egzekucyjny zazwyczaj przybiera na sile. Sytuacja ta nie pozostaje bez wpływu na życie dłużnika, dlatego wielu z nich decyduje się na upadłość konsumencką. W związku z nią następuje zakończenie wszelkich postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych oraz umorzenie zaległości.

2. Zmniejszenie negatywnych konsekwencji finansowych:

W wyniku procesu likwidacji upadłości konsumenckiej dochodzi do przyspieszonej spłaty zobowiązań oraz umorzenia części długu. Wielu dłużników obawia się jednak, że zainteresowanie ich sprawą będzie niosło negatywne konsekwencje. Na szczęście, gdy decydują się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, ich problem przestaje być na bieżąco przekazywany do BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej. Oznacza to, że po zakończeniu postępowania, historia finansowa dłużnika zostaje całkowicie wyczyszczona.

3. Trudności w uzyskaniu kredytu:

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi przeciwnościami w uzyskiwaniu kredytów. Pomimo to jednak po zakończeniu procesu upadłościowego, dłużnikowi zwraca się pozytywna historia kredytowa, jeśli oczywiście terminowo reguluje swoje zobowiązania. Warto w tym miejscu podkreślić, że prawo do udzielania kredytów dla osób, które ogłosiły upadłość, regulowane jest przez ustawodawstwo oraz bankowe procedury, z którymi warto się zapoznać.

4. Przejęcie kontroli nad sytuacją finansową:

W przypadku otrzymania decyzji upadłościowej, dłużnik zyskuje kontrolę nad swoją sytuacją finansową. Wszelkie zobowiązania zostają spłacane w ciągu 5 lat od daty ogłoszenia upadłości. W tym czasie dłużnik ma możliwość zrównania rachunków z historia finansową oraz nauczenia się żyć na tyle ostrożnie, by w przyszłości uniknąć powtórki piętnujących sytuacji

6. Czy upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla każdego zadłużonego?

Jeśli znajdujesz się w sytuacji zadłużenia, możliwe, że słyszałeś o upadłości konsumenckiej jako o sposobie na rozwiązanie Twoich problemów finansowych.

Upadłość konsumencka jest legalnym procesem, który umożliwia osobie zadłużonej przystąpienie do planu spłaty swojego zadłużenia lub w niektórych przypadkach, całkowitej lub częściowej umorzenia swojego zadłużenia.

Jednakże, upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla każdego zadłużonego. Oto niektóre rzeczy, które warto wziąć pod uwagę, zanim zdecydujesz się na ten krok:

 • Upadłość konsumencka może wpłynąć negatywnie na Twoją zdolność kredytową na dłuższy czas
 • Niektóre rodzaje długów nie mogą być umorzone w wyniku upadłości konsumenckiej, np. alimenty czy zadłużenie wynikłe z oszustwa
 • Procedura upadłości konsumenckiej może zająć dużo czasu i wymagać udziału specjalisty prawnego

W przypadku, gdy rozważasz upadłość konsumencką, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem lub doradcą finansowym. Z drugiej strony, jeśli Twoje zadłużenie jest jeszcze na tyle małe, że możesz sobie z nim poradzić w inny sposób, np. poprzez negocjacje z wierzycielami lub zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, warto to rozważyć.

FAQ

Pytanie: Co to jest upadłość konsumencka?

Odpowiedź: Upadłość konsumencka to instytucja prawnicza, która pozwala osobom zadłużonym na rozwiązanie swoich problemów finansowych poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie swojego upadłości. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dług jest likwidowany, a osoba zadłużona otrzymuje drugą szansę na ustabilizowanie swojego życia finansowego.

Pytanie: Jakie są warunki, aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, należy spełnić określone wymagania, takie jak:

– Dług musi przekraczać 30 tysięcy złotych,
– Zamieszkanie na terenie Polski przez co najmniej sześć miesięcy,
– Zgoda na sporządzenie przez syndyka planu spłaty długu.

Pytanie: Czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z jakimiś ograniczeniami?

Odpowiedź: Tak, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi ograniczeniami, takimi jak:

– Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
– Zakaz zatrudnienia w obszarze finansów,
– Nakaz spłaty zobowiązań z wynagrodzenia lub emerytury,
– Obniżenie zdolności kredytowej.

Pytanie: Czy upadłość konsumencka może mieć wpływ na zdolność kredytową w przyszłości?

Odpowiedź: Tak, ogłoszenie upadłości konsumenckiej może mieć wpływ na zdolność kredytową w przyszłości. Wiele instytucji finansowych może odmówić udzielenia kredytu osobie, która ogłosiła upadłość konsumencką. Warto pamiętać, że informacja o ogłoszonej upadłości konsumenckiej jest udostępniana w BIK (Biurze Informacji Kredytowej) przez 5 lat.

Pytanie: Czy warto rozważyć ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku dużych długów?

Odpowiedź: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dobrym rozwiązaniem dla osób, które zmagają się z dużymi długami i nie są w stanie ich spłacić. Przy zgłoszeniu wniosku o upadłość konsumencką, dług zostaje rozwiązany, a osoba zadłużona może uzyskać stabilność finansową. Jednak należy pamiętać o konsekwencjach, takich jak obniżenie zdolności kredytowej i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Pytanie: Jakie kroki należy podjąć, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Odpowiedź: Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, należy skontaktować się z adwokatem lub radcą prawnym, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku oraz wszystkich niezbędnych dokumentów. Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, przeprowadzona zostanie procedura sądowa, która zakończy się orzeczeniem sądu w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Podsumowując, upadłość konsumencka stanowi ostateczność dla osób, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Jest to skomplikowany proces, który wymaga od dłużnika wielu formalności i działań, jednakże może przynieść ulgę w rozwiązywaniu problemów z długami. Trzeba pamiętać, że decyzja o ogłoszeniu upadłości powinna być przemyślana i dobrze przemyślana. Ostatecznie upadłość konsumencka jest jednym z mechanizmów, które pozwalają na ponowny start bez długów i z większą kontrolą nad własnymi finansami. Pamiętajmy, że każda sytuacja należy dość indywidualnie, a decyzja o podjęciu tego kroku powinna być dokładnie przemyślana i najlepiej konsultowana z ekspertami.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.

kredyt dla młodych małżeństw

kredyt dla młodych małżeństw

Kredyt dla młodych małżeństw – czy warto skorzystać? Młode małżeństwa często stają przed dylematem finansowym, w szczególności jeśli planują zakup mieszkania. Na szczęście, istnieją specjalne

Czytaj więcej »
ekspander kredyty

ekspander kredyty

Ekspander kredyty – rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiego i łatwego dostępu do finansowania Ekspander kredyty to produkt finansowy, który umożliwia łatwe i nazwyczaj szybkie uzyskanie

Czytaj więcej »
Jak zwrócić pożyczkę?

Jak zwrócić pożyczkę?

Jak zwrócić pożyczkę? Pierwsze kroki Kiedy zaciągamy pożyczkę, zwykle myślimy o tym, jak ją odebrać i jak wykorzystać uzyskane środki. Jednak warto pamiętać, że po

Czytaj więcej »