upadłość konsumencka wymagania

W dzisiejszych czasach życie nie zawsze układa się po naszej myśli. Nie zawsze mamy wpływ na to, co nam się przydarza. Mogą pojawić się sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. W takim przypadku warto zastanowić się nad upadłością konsumencką. To nie tylko szansa na odzyskanie kontroli nad swoimi finansami, ale także na nowy start w życiu. W tym artykule przyjrzymy się wymogom, jakie stawia przed nami upadłość konsumencka, oraz temu, jakie korzyści możemy z niej wyciągnąć.

Spis Treści

1. Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces umożliwiający osobom fizycznym mającym trudności w płaceniu swoich długów zorganizowanie swojego życia finansowego. Wspomniany proces umożliwia dłużnikom uzyskanie zabezpieczenia przed roszczeniami wierzycieli, a tym samym uchronienie swojego majątku. Upadłość konsumencka w Polsce regulowana jest przez ustawę o postępowaniu w sprawach dotyczących upadłości i postępowania sanacyjnego.

Aby rozpocząć proces upadłości konsumenckiej, należy złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu. W momencie rozpoczęcia postępowania, dłużnik zostaje zobowiązany do udostępnienia informacji o swoich długach oraz majątku. Sąd wyznacza także kuratora, który będzie nadzorować cały proces, a w trakcie postępowania dłużnik musi się stale informować o jego przebiegu.

Upadłość konsumencka składa się z dwóch etapów: postępowania układowego i likwidacyjnego. W pierwszym etapie dłużnik ma możliwość zawarcia ugody z wierzycielami, która pozwoli na odroczenie lub umorzenie części długu. Jeżeli ugoda nie zostanie zawarta, zostaje przeprowadzone postępowanie likwidacyjne, podczas którego majątek dłużnika zostaje sprzedany, a uzyskane środki służą spłacie zobowiązań.

Upadłość konsumencka nie jest jednak rozwiązaniem dla każdej osoby zadłużonej. Musi ona spełnić określone warunki, takie jak brak możliwości spłaty długu w normalnym trybie lub brak aktywów, które można by sprzedać w celu spłaty zobowiązań. Warto podkreślić, że upadłość konsumencka jest także obarczona pewnymi kosztami, począwszy od opłat sądowych, a na wynagrodzeniu kuratora kończąc.

2. Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Jeśli zmagasz się z poważnymi problemami finansowymi, upadłość konsumencka może być dla Ciebie jednym z rozwiązań. Jednak, aby korzystać z tej instytucji, musisz spełnić określone wymagania.

1. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a jej sytuacja finansowa jest nie do opanowania.

2. Osoba taka musi udowodnić przed sądem, że nie jest w stanie zaspokoić swoich wierzycieli w sposób zwykły, np. poprzez spłatę comiesięcznych rat.

3. Osoba taka musi również udowodnić, że nie ma szans na polepszenie swojej sytuacji finansowej w najbliższym czasie. Oznacza to, że upadłość konsumencka nie jest dla tych, którzy z jakiegoś powodu połączą swoje długi, aby zacząć od nowa.

4. Warto zaznaczyć, że osoba korzystająca z upadłości konsumenckiej musi przeprowadzić ugoda sądową z wierzycielami lub niewypłacalnymi.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest instytucją skierowaną dla osób fizycznych, które nie są w stanie spłacić swoich długów zwykłym sposobem i są skłonne do wykonania ugody z wierzycielami. Jeśli spełniasz te wymagania, upadłość konsumencka może być dla Ciebie rozwiązaniem problemów finansowych.

3. Jakie są wymagania związane z upadłością konsumencką?

Wymagania związane z upadłością konsumencką są ściśle określone w polskim prawie. Przedstawiamy najważniejsze z nich:

1. Wymagane dokumenty
Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, należy przedstawić kopię dowodu osobistego, akt stanu cywilnego oraz dokumentację dotyczącą mienia. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej trzeba dodatkowo przedłożyć dokumenty związane z nią.

2. Długi nie mogą wynikać z oszustwa
Długi, za które odpowiada dłużnik, nie mogą wynikać z oszustwa. Oznacza to, że nie jest możliwe uniknięcie odpowiedzialności wobec wierzycieli poprzez np. wprowadzanie ich w błąd czy dokonywanie fałszywych transakcji.

3. Minimalna wartość zadłużenia
Minimalna wartość zadłużenia, dla którego można ubiegać się o upadłość konsumencką, wynosi 30 tys. zł. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, ograniczenie to wynosi 35 tys. zł.

4. Konieczna jest zgoda wierzycieli
Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik musi przeprowadzić negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania zgody na złożenie wniosku. Negocjacje te są jednym z wymagań postawionych przed dłużnikiem ubiegającym się o upadłość konsumencką. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, dłużnik może zwrócić się do sądu o wyznaczenie mediatorka lub złożyć wniosek o upadłość konsumencką pomimo braku porozumienia.

4. Jakie długi można umorzyć w ramach upadłości konsumenckiej?

Jeśli zdecydujesz się na upadłość konsumencką, istnieje możliwość umorzenia części Twoich długów. Jednak nie wszystkie długi mogą zostać umorzone. Poniżej przedstawiamy listę długów, które mogą być umorzone podczas procedury upadłości konsumenckiej.

 • Kredyty konsumpcyjne, chwilówki i pożyczki – Wszystkie długi wynikające z umów kredytowych, pożyczek oraz pożyczek ratalnych i pozabankowych mogą zostać umorzone, w tym także koszty związane z opóźnionymi płatnościami.
 • Niezapłacone rachunki za media i abonamenty – Jeśli posiadasz niezapłacone rachunki za media czy też abonamenty, to również mogą zostać umorzone podczas procedury upadłości konsumenckiej.

Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie długi mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej. Przykładowo, nie jest to możliwe w przypadku długu alimentacyjnego czy też grzywny nakładanej przez sąd.

Długów takich jak podatki czy też długi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, również nie można umorzyć w ramach upadłości konsumenckiej. Oznacza to, że dalsza egzekucja takich długów będzie kontynuowana.

Jeśli zdecydujesz się na upadłość konsumencką, warto zastanowić się nad skorzystaniem z pomocy profesjonalisty. Radca prawny pomoże Ci przejść przez proces upadłości konsumenckiej oraz pomoże Ci w odzyskaniu równowagi finansowej.

5. Jakie dokumenty trzeba złożyć w ramach wniosku o upadłość konsumencką?

Wspomnienie o upadłości konsumenckiej może budzić wiele niepokoju, ale złożenie właściwego wniosku jest pierwszym krokiem do odbudowania finansowej stabilności. Jednym z najważniejszych etapów w procesie wnioskowania o upadłość konsumencką jest złożenie odpowiednich dokumentów. W tym artykule przedstawiamy, jakie dokumenty należy złożyć w ramach wniosku.

1. Oświadczenie o stanie majątkowym
Wnioskodawca musi złożyć szczegółowe oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym informacje o swoich dochodach, zadłużeniu, majątku i zobowiązaniach wobec wierzycieli. Oświadczenie to musi być podpisane i opatrzone datą, a wszystkie informacje w nim zawarte muszą być prawdziwe i dokładne.

2. Dokumenty potwierdzające dochód
Należy załączyć dokumenty potwierdzające dochód, takie jak ostatnie wypłaty z pracy, zasiłki czy renty. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej, należy dołączyć dokumenty podatkowe (np. PIT-37).

3. Wykaz wierzycieli
Wnioskodawca musi przedstawić dokładny wykaz swoich wierzycieli, w tym informacje o ich nazwie, numerze konta bankowego, kwocie zadłużenia i zabezpieczeniach. Wymienione informacje muszą być poparte aktualnymi umowami i wezwaniem do spłaty długu.

4. Dokumenty potwierdzające zobowiązania
Należy dostarczyć dokumenty potwierdzające zobowiązania, takie jak umowy kredytowe, pożyczkowe, ratalne, leasingowe czy najmu. Dokumenty te powinny wskazywać kwotę zadłużenia, harmonogram spłat, odsetki oraz wysokość prowizji, jak również wszelkie związane z nimi dodatkowe opłaty.

Składanie wniosku o upadłość konsumencką jest procesem wymagającym dużego nakładu pracy i dokładności. W przypadku wątpliwości warto skorzystać z pomocy radcy prawnego lub adwokata, którzy pomogą w przygotowaniu odpowiednich dokumentów i udzielą niezbędnej porady prawnej.

6. Czy każdy może skorzystać z pomocą radcy prawnego przy upadłości konsumenckiej?

Kiedy warto skorzystać z usług radcy prawnego przy upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces, który pomaga osobom zadłużonym w spłacie długów. Nie jest to jednak łatwe zadanie, gdyż wymaga zaangażowania w proces formalny jak również podejmowania kluczowych decyzji. Jeśli chcesz uniknąć błędów, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Radca prawny specjalizujący się w upadłości konsumenckiej to osoba, która może pomóc w procesie spłaty długów. Pomoc ta polega przede wszystkim na weryfikacji dokumentacji i pomocy w wyborze najlepszego sposobu uporania się z sytuacją finansową. Wybierając dobrego doradcę, masz szanse na szybsze i skuteczniejsze rozwiązanie problemu.

Każdy może skorzystać z pomocy radcy prawnego, jednak należy pamiętać, że:

 • Cena usług prawnika wcale nie jest taka wysoka. Choć wielu ludzi uważa, że skorzystanie z pomocy adwokata to duży wydatek – w przypadku upadłości konsumenckiej, większość prawników oferuje swoje usługi w cenie odpowiadającej bieżącym potrzebom
 • Przysługuje ci darmowa pomoc prawna w przypadku braku środków finansowych. Jeśli faktycznie nie masz pieniędzy na opłacenie usług prawnika, możesz skorzystać z bezpłatnego poradnictwa udzielanego przez instytucje publiczne
 • Właściwa wiedza na temat prawa jest niezbędna. Przy decyzji o skorzystaniu z pomocy adwokata warto przemyśleć wszystkie koszty, jakie wiążą się z procesem upadłości konsumenckiej
 • Radca prawny to specjalista, który nie tylko pomaga w papierkowej robocie, ale również stara się znaleźć optymalne rozwiązanie problemu. Odpowiedzialność za podjęcie decyzji o spłacie długu należy jednak zawsze do klienta

7. Czy upadłość konsumencka jest dobrym rozwiązaniem dla każdego zadłużonego?

Upadłość konsumencka to procedura, która pozwala na uregulowanie długów osobom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji finansowej. Ta forma rozwiązania problemów z długami staje się coraz popularniejsza w Polsce. Niemniej jednak, to rozwiązanie nie jest dla każdego. W tym artykule omówimy, kiedy warto rozważyć upadłość konsumencką i czy to dobre rozwiązanie dla każdego zadłużonego.

Kiedy warto rozważyć upadłość konsumencką?

 • Zadłużenie się przekracza zdolność do spłaty długów w sposób stały
 • Nie możesz negocjować warunków spłaty swojego zadłużenia z wierzycielami
 • Twoja sytuacja finansowa nie poprawia się pomimo podjętych działań
 • Otrzymujesz pisma windykacyjne i/lub egzekucyjne

Jeśli zauważyłeś/nie zauważyłeś któryś z tych sygnałów, powinieneś rozważyć upadłość konsumencką.

Nie. Upadłość konsumencka to proces skomplikowany i wymagający odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Podjęcie decyzji o upadłości konsumenckiej wymaga starannego rozważenia, dlatego zawsze warto skonsultować się z fachowcem. Należy też pamiętać, że upadłość konsumencka ma swoje konsekwencje, które mogą mieć wpływ na naszą sytuację finansową w przyszłości, np. utrudnić uzyskanie kredytu hipotecznego, wynająć mieszkanie, założyć własną firmę, itp.

Wnioskując, upadłość konsumencka to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie ze swoim zadłużeniem w inny sposób. Dlatego powinni być dokładnie zbadani i przebadani przez fachowców, którzy pomogą im podjąć decyzję.

8. Jakie są koszty związane z procedurą upadłości konsumenckiej?

Procedura upadłości konsumenckiej to bardzo ważne narzędzie dla osób, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Warto jednak pamiętać, że związana jest ona z pewnymi kosztami, które powinny zostać dokładnie przeanalizowane przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu procedury.

Wśród najważniejszych kosztów związanych z upadłością konsumencką należy wyróżnić opłatę sądową oraz koszty związane z korzystaniem z pomocy profesjonalnej, na przykład usług doradcy finansowego czy prawnika. Opłata sądowa wynosi obecnie około 600 złotych i jest pobierana za rozpatrzenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dodatkowo, osoby decydujące się na przeprowadzenie procedury upadłości konsumenckiej powinny się liczyć z kosztami związanymi z oddłużeniem. W zależności od indywidualnej sytuacji finansowej, konieczne może okazać się spłacanie zadłużenia przez znaczny okres czasu, co wymagać będzie regularnego wpłacania określonej sumy.

Należy również pamiętać, że procedura upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Osoby, które ogłosiły upadłość konsumencką, mogą mieć utrudniony dostęp do kredytów oraz innych form finansowania. Konieczne może okazać się również złożenie pewnych dokumentów, na przykład całej dokumentacji dotyczącej długu.

Mimo pewnych kosztów związanych z procedurą upadłości konsumenckiej, warto zdecydować się na jej przeprowadzenie w sytuacji, gdy zadłużenie jest zbyt duże, by móc sobie z nim poradzić w inny sposób. Dobrze jest jednak dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową oraz porozmawiać z fachowcem, który pomoże nam w podjęciu właściwej decyzji.

9. Czy upadłość konsumencka wpłynie na zdolność kredytową?

Jeżeli zastanawiasz się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, pewnie masz wiele pytań. Jednym z nich może być, czy deklaracja upadłości wpłynie na Twoją zdolność kredytową w przyszłości. Odpowiedź brzmi: tak, ale nie musisz się martwić, ponieważ biorąc pod uwagę całą sytuację, upadłość może być właśnie tym, co potrzebujesz, aby oczyścić swoje finanse i zacząć od nowa.

Poniższe wskazówki pomogą Ci zrozumieć, jak upadłość konsumencka wpłynie na Twoją zdolność kredytową w przyszłości:

 • Upadłość wpłynie na Twoją zdolność kredytową, ale nie na zawsze. Upadłość będzie widoczna w twoim raporcie kredytowym przez okres od 5 do 10 lat (w zależności od rodzaju upadłości). Po tym okresie zostanie ona usunięta z Twojego raportu, a Twoja zdolność kredytowa powinna wrócić do normy.
 • Nawet z upadłością na swoim koncie, wciąż można uzyskać kredyt. Choć będzie to wymagać od Ciebie więcej czasu i wysiłku, prawdopodobnie będziesz w stanie uzyskać kredyt lub kartę kredytową w okolicach 1-2 lat po ogłoszeniu upadłości.
 • Twoja zdolność kredytowa zależy też od innych czynników. Decyzja o przyznaniu Ci kredytu zależy od takich czynników, jak Twoje dochody, wydatki i historia kredytowa. Jeżeli przed i po ogłoszeniu upadłości masz zdrowy budżet i dobrą historię kredytową, istnieją duże szanse, że Twoja zdolność kredytowa powróci do normy w krótkim czasie.

Sumując, chociaż deklaracja upadłości konsumenckiej wpłynie na Twoją zdolność kredytową, nie jest to powód do zniechęcenia. Upadłość może być szansą na przejęcie kontroli nad swoimi finansami i pozwoleniem Ci na zacząć od nowa. Warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i podejść do tematu z otwartym umysłem.

10. Jakie są skutki upadłości konsumenckiej dla dłużnika i wierzyciela?

Skutki upadłości konsumenckiej dla dłużnika

Dla dłużnika, który zdecyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej, proces ten ma swoje pozytywne i negatywne aspekty. Z jednej strony pozwala on na uwolnienie się od ciężaru zadłużenia, z drugiej strony jednak wiąże się z konsekwencjami, takimi jak:

 • utworzenie przez komisję majątkowej listy majątków dłużnika, które podlegają egzekucji,
 • nadzór nad wydatkami dłużnika przez zatwierdzoną przez sąd kuratelę,
 • ograniczenie możliwości prowadzenia przedsiębiorstwa,
 • ograniczenie możliwości zaciągania kredytów,
 • publikacja informacji o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i prasie ogólnopolskiej.

Ważne jest, aby dłużnik, który chce ogłosić upadłość konsumencką, przemyślał swoją decyzję i na bieżąco współpracował z kuratorem majątkowym, który będzie nadzorował jego wydatki i przydział składki na zaspokojenie wierzycieli.

Skutki upadłości konsumenckiej dla wierzyciela

Dla wierzyciela, który wziął na siebie ryzyko udzielenia pożyczki, ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnika może wiązać się z utratą jego należności. Składka na zaspokojenie wierzycieli, podzielona zostanie na wierzycieli wierzycieli, na podstawie wcześniej określonej hierarchii zaspokojenia. Najpierw zaspokojone zostaną należności wierzycieli majątkowych, później zaspokojone zostaną należności zabezpieczone hipoteką, a na końcu należności zwykłe.

Może się zdarzyć, że dłużnikowi nie zostanie zapisana żadna składka na zaspokojenie wierzycieli, co oznacza, że przeprowadzona procedura upadłościowa nie przyniosła żadnego efektu z punktu widzenia wierzyciela.

Podsumowanie

Procedura upadłości konsumenckiej wiąże się z konsekwencjami, zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela. Dlatego decyzja o jej ogłoszeniu powinna być przemyślana i dobrze uzasadniona. Dłużnik powinien przygotować się na utratę pewnych uprawnień i ograniczenia w swoim życiu zawodowym, natomiast wierzyciel powinien pamiętać, że procedura ta nie zawsze kończy się dla niego pomyślnie.

11. Jakie dokumenty trzeba posiadać, aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką to skomplikowany proces, który wymaga odpowiednich dokumentów. Bez nich proces może się wydłużyć, a w niektórych przypadkach nawet nie zostać rozpatrzony. W celu złożenia wniosku o upadłość konsumencką musisz posiadać następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie o wysokości zadłużenia – dokument, w którym wskazana jest kwota całkowitego zadłużenia oraz jego źródła.
 • Wykaz majątku – dokument, w którym wymienione są wszystkie Twoje posiadane dobra i ich wartość.
 • Umowy kredytowe – dokumenty potwierdzające zaciągnięcie kredytów oraz ich warunki.
 • Decyzja o zakończeniu postępowania windykacyjnego – dokument, który stwierdza, że dłużnik dokonał uregulowania zobowiązań lub że firma windykacyjna zakończyła działania.

Po zebraniu wymaganych dokumentów, należy udać się do sądu i złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Warto pamiętać, że ten proces jest długi i wymaga współpracy z kuratorem. Kurator będzie koordynował postępowanie i będzie się kontaktować z wierzycielami.

Po otrzymaniu decyzji o upadłości konsumenckiej, dłużnik powinien przestrzegać wszystkich postanowień w celu uniknięcia dodatkowych problemów. Po upłynięciu określonego czasu, sąd może zakończyć postępowanie i wyrejestrować dłużnika z rejestru dłużników.

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką to proces wymagający nauki, zaangażowania i czasu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z tym procesem, warto skonsultować się z prawnikiem i zasięgnąć jego porady. To pozwoli zaoszczędzić czas oraz uniknąć błędów podczas składania wniosku.

12. Czy proces upadłości konsumenckiej jest czasochłonny?

Ciężkie sytuacje finansowe mogą przytrafić się każdemu z nas. Większość osób szuka wówczas drogi wyjścia z zadłużenia. Jedną z opcji jest proces upadłości konsumenckiej. Często jednak zastanawiamy się, ile czasu zajmuje proces upadłości konsumenckiej?

W Polsce proces upadłości konsumenckiej trwa od 12 do 24 miesięcy. W tym czasie dłużnik musi spełnić szereg warunków, aby móc otrzymać zwolnienie z długów. Oczywiście, sama procedura jest czasochłonna oraz wymagająca od dłużnika dużej samodyscypliny.

W pierwszej kolejności dłużnik musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Następnie sąd wyznaczy kuratora, który będzie nadzorował cały proces. Kurator ma za zadanie przede wszystkim pomóc dłużnikowi w opracowaniu planu spłaty zadłużenia.

Po opracowaniu planu spłaty, dłużnik musi jeszcze przez pewien czas sumiennie go realizować, aby uzyskać zwolnienie z długów. Warto być przygotowanym na to, że proces upadłości konsumenckiej może wymagać od nas wielu wyrzeczeń oraz zmian w stylu życia, ale dzięki temu uzyskamy szansę na nowy start finansowy.

 • Podsumowując:
 • Proces upadłości konsumenckiej trwa od 12 do 24 miesięcy.
 • Dłużnik musi złożyć wniosek, wykonać plan spłaty oraz sumiennie go realizować.
 • Procedura jest wymagająca oraz może wymagać zmiany stylu życia dłużnika.

13. Jakie są najnowsze zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej?

Najnowsze zmiany w ustawie o upadłości konsumenckiej

Ustawa o upadłości konsumenckiej została wprowadzona w 2009 roku, a jej celem jest udzielanie pomocy osobom fizycznym, które spłacając swoje długi, znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. W ciągu ostatnich kilku lat przepisy ustawy były kilkukrotnie zmieniane, w celu usprawnienia i poprawy efektywności tego instrumentu. Oto najważniejsze ze zmian wprowadzonych w ostatnim czasie:

 • Krótszy czas restrukturyzacji – na początku 2021 roku zaczęła obowiązywać ustawa, zgodnie z którą czas restrukturyzacji został skrócony z 5 do zaledwie 3 lat. Oznacza to, że w ciągu trzech lat dłużnik musi spłacić co najmniej 35% swojego zadłużenia, jeśli chce otrzymać z sądu zwolnienie z dalszych zobowiązań.
 • Szpitalnym listem przewozowym – nowe przepisy pozwalają na wykorzystanie szpitalnego listu przewozowego jako jednego z dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową dłużnika i uprawniającego go do ubiegania się o upadłość konsumencką.

Warto zauważyć, że podejmowane są także prace nad kolejnymi zmianami w ustawie o upadłości konsumenckiej, które mają na celu jeszcze lepsze dopasowanie przepisów do rzeczywistych potrzeb dłużników. Jedną z propozycji jest wprowadzenie tzw. tarczy antykryzysowej, która ma pomóc w restrukturyzacji przedsiębiorstw, ale także wspomóc osoby prywatne w trudnej sytuacji finansowej.

 • Minimalna wysokość egzekucji – od stycznia 2021 roku minimalna kwota długu, dla którego wierzyciel może wystąpić z wnioskiem o egzekucję, została podniesiona do 500 zł. Podniesienie tej kwoty ma na celu zmniejszenie liczby egzekucji w przypadku niewielkich długów.
 • Możliwość przesunięcia terminu spłaty rat – zgodnie z ostatnimi zmianami w ustawie, dłużnik ma możliwość zgłoszenia wierzycielom prośby o przesunięcie terminu spłaty rat. Wprowadzono także regulacje, dotyczące sytuacji, w której dłużnik, z powodu sytuacji losowych np. z powodu choroby, nie będzie w stanie spłacać rat.

Podsumowując, wprowadzanie zmian w ustawie o upadłości konsumenckiej jest procesem ciągłym i podejmowanym w celu usprawnienia i poprawy efektywności tego instrumentu. Dążenie do lepszego dostosowania przepisów do potrzeb dłużników sprzyja tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie umożliwia wierzycielom odzyskanie pieniędzy.”

14. Jakie konsekwencje grożą za niezłożenie wniosku o upadłość konsumencką?

Jeśli jako osoba zadłużona nie zdecydowałeś się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką, może to mieć poważne konsekwencje dla twojej sytuacji finansowej. Oto kilka kwestii, o których powinieneś wiedzieć:

Nie ochronisz swojego majątku

 • Jeśli nie ogłosisz upadłości konsumenckiej, twój majątek zostanie zlicytowany i rozdysponowany przez wierzycieli. Mogą to być nie tylko przedsiębiorstwa pożyczkowe, ale także instytucje bankowe, dostawcy usług oraz znajomi czy rodzinne krewni, od których pożyczyłeś pieniądze.
 • Oznacza to, że nie będziesz miał odpowiedzialności za swoje długi, ale też nie będziesz miał pod swoją kontrolę swojego majątku.

Możesz mieć trudności z uzyskaniem kredytu

 • Jeśli nie złożysz wniosku o upadłość konsumencką, twoje długi będą wciąż widoczne w twojej historii kredytowej przez wiele lat.
 • Może to wpłynąć na twoją zdolność kredytową, co oznacza, że ​​możesz mieć trudności z uzyskaniem kredytu na coś, co może być dla ciebie ważne, np. na zakup mieszkania czy samochodu.

Niewpłacanie spłat może prowadzić do kłopotów prawnych

 • Nie złożenie wniosku o upadłość konsumencką nie oznacza, że ​​nie musisz płacić swoich długów.
 • Jeśli nie będziesz regularnie dokonywać spłat, twoi wierzyciele mogą pozywać cię i żądać, aby egzekwować długi w sądzie.
 • Przedłużające się postępowanie może zakończyć się w końcu zlicytowaniem twojego majątku, co oznacza, że ​​twoje konto bankowe i wynagrodzenie będą zajęte.

Nie otrzymasz pomocy finansowej rządu

 • Jeśli nie złożysz wniosku o upadłość konsumencką, nie będziesz mógł skorzystać z pomocy finansowej rządu.
 • Np. specjalny program oszczędnościowy, którego celem jest pomóc osobom zadłużonym w zapłacie długów, będzie dla ciebie niedostępny.

15. Jakie są alternatywy dla upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest często ostateczną opcją dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Decyzja o ogłoszeniu upadłości może mieć jednak negatywne skutki dla konsumenta. Alternatywy, takie jak układ z wierzycielami, są często bardziej korzystne i warto je rozważyć. Poniżej przedstawiamy kilka alternatyw dla upadłości konsumenckiej.

1. Układy z wierzycielami
To rozwiązanie polega na negocjacjach z wierzycielami w celu uzyskania łagodniejszych warunków spłaty zadłużenia. Wierzyciel może zgodzić się na obniżenie oprocentowania, przedłużenie terminów spłaty lub umorzenie części długu.

2. Konsolidacja długu
Konsolidacja długu polega na połączeniu wszystkich zadłużeń w jedną spłatę. Dzięki temu nie trzeba mieć do czynienia z wieloma wierzycielami i różnymi terminami spłaty. Można także uzyskać niższe oprocentowanie.

3. Przyznanie się do winy
Jeśli konsument jest już zaległy z płatnościami, często najlepszym rozwiązaniem jest przyznanie się do winy i umowa z wierzycielem. Może to pomóc uniknąć sądowych postępowań i dodatkowych kosztów.

4. Utrzymywanie się na stałym dochodzie
Najlepszym sposobem na uniknięcie zadłużenia jest utrzymywanie się na stałym dochodzie i kontrolowanie swoich wydatków. Jeśli konsument ma problemy finansowe, warto przyjrzeć się swojemu budżetowi i szukać sposobów na zmniejszenie wydatków.

FAQ

Q: What is „upadłość konsumencka” in Poland?
A: „Upadłość konsumencka” is a legal procedure that allows individuals who are unable to pay their debts to liquidate their assets and start a new financial life. It was introduced in Poland in 2009 to provide a new chance for those who found themselves in financial difficulty.

Q: Who can declare „upadłość konsumencka”?
A: Any individual can declare „upadłość konsumencka” if they are unable to pay their debts and their financial situation is irreversible. However, they must meet certain criteria set out in the law.

Q: What are the requirements for „upadłość konsumencka”?
A: To declare „upadłość konsumencka” in Poland, the individual must be a Polish citizen or have their permanent residence in Poland. They must also prove that they have been in financial difficulty for at least three months and that they are unable to pay their debts. Additionally, they cannot have been declared bankrupt in the previous ten years.

Q: What is the process for declaring „upadłość konsumencka”?
A: The individual must first file an application for „upadłość konsumencka” with a district court in their place of residence. They must also provide all relevant documentation, including information about their income, debts, and assets. The court will then appoint a trustee who will oversee the liquidation of the individual’s assets. The individual will also be required to attend a creditors’ meeting.

Q: What are the advantages of declaring „upadłość konsumencka”?
A: The main advantage of declaring „upadłość konsumencka” is that the individual can start a fresh financial life without the burden of their old debts. They can also protect their assets from seizure by creditors and avoid legal action. Additionally, the procedure provides a framework for creditors to recover some of their debt.

Q: What are the disadvantages of declaring „upadłość konsumencka”?
A: The main disadvantage of declaring „upadłość konsumencka” is that it can have a negative impact on the individual’s credit history. This can make it more difficult to obtain credit or loans in the future. Additionally, the liquidation of assets may not cover all debts, and the individual may be required to make additional payments.

Q: Is it possible to cancel „upadłość konsumencka” once it has been declared?
A: It is possible to cancel „upadłość konsumencka” if the individual can prove that their financial situation has improved and they are able to pay their debts. However, this is a complex process and requires approval from the court and the creditors.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest procesem, który może pomóc w wyprowadzeniu nas z długów i znalezieniu stabilności finansowej. Jednakże, zanim zdecydujemy się na ten krok, powinniśmy pamiętać o spełnieniu wymagań dotyczących upadłości konsumenckiej w Polsce. Są to ważne kwestie, które nie mogą zostać zlekceważone. Należy także pamiętać, że ten proces wymaga solidnego planu działań oraz wsparcia ze strony specjalistów. Dlatego też, przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, warto zasięgnąć porady i pomocy ekspertów. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że wszystkie wymagania zostaną spełnione, a nasza sytuacja finansowa poprawi się na dobre.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.