upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności

Dla wielu osób upadłość konsumencka może stanowić wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Jednakże, w wyniku braku zgłoszenia wierzytelności, możemy napotkać trudności w całym procesie. Czym dokładnie jest upadłość konsumencka i co zrobić w przypadku braku zgłoszenia wierzytelności? W niniejszym artykule postaramy się zaprezentować najważniejsze informacje, które warto znać na ten temat.

Spis Treści

1. Upadłość konsumencka – co to takiego i jakie są jej cele?

Upadłość konsumencka, znana także jako postępowanie sanacyjne, jest procesem, w którym dłużnik może otrzymać nadzieję na nowe życie finansowe. Zwykle jest to stosowane, gdy dłużnik jest niewypłacalny lub ma znaczne długi. Celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie dłużnikowi spłacenia długów poprzez plan spłat, który dostosowany jest do jego sytuacji finansowej.

Pierwszym celem upadłości konsumenckiej jest udzielenie pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Drugim celem jest umożliwienie dłużnikom rozpoczęcia nowego życia wolnego od długów. W ten sposób dłużnik otrzymuje szansę na odbudowanie swojego życia finansowego i ponowne odzyskanie kontroli nad swoimi finansami.

Podczas postępowania sanacyjnego, dłużnik składa wniosek do sądu, który podejmuje decyzję o udzieleniu upadłości konsumenckiej. Następnie, dłużnik musi złożyć plan spłat, który szczegółowo opisuje, jak zamierza spłacić swoje długi. Plan spłat jest dostosowany do sytuacji finansowej dłużnika i musi być zatwierdzony przez sąd. Po zatwierdzeniu planu spłat, dłużnik zaczyna spłacać swoje długi zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Wszystkich, którzy potrzebują pomocy, aby uporać się z długami i zacząć na nowo, warto zapoznać się z procedurą upadłości konsumenckiej. Dzięki temu procesowi, można odzyskać stabilność finansową i ponownie cieszyć się życiem wolnym od długów.

2. Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Proces upadłości konsumenckiej jest w Polsce uregulowany ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o upadłości konsumenckiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

Poniżej przedstawiamy schematycznie przebieg procesu:

 • Klient składa wniosek o upadłość do sądu.
 • Sąd dokonuje sprawdzenia wstępnego, czy wniosek spełnia formalne wymagania.
 • W przypadku pozytywnego wyniku, sąd przeprowadza postępowanie zatwierdzające układ.
 • Jeśli układ zostanie zatwierdzony, następuje jego realizacja.
 • W przypadku odmowy zatwierdzenia układu, sąd dokonuje wyznaczenia likwidatora, który przeprowadza proces likwidacji majątku klienta.

Podsumowując, proces upadłości konsumenckiej jest skomplikowanym procesem, wymagającym dużej uwagi i wiedzy specjalistycznej. Dlatego, na wypadek upadłości należy zawsze szukać pomocy prawnika, a także korzystać z porad specjalistów z tej dziedziny.

3. Jakie są przesłanki do złożenia wniosku o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką jest dla niektórych ludzi jedynym sposobem na wyjście z zadłużenia. Jednak aby móc złożyć taki wniosek, należy spełnić pewne przesłanki. Oto najważniejsze z nich:

 • Brak zdolności do spłaty długów – jest to najważniejsza przesłanka do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. W sytuacji, gdy osoba jest zadłużona na tyle, że nie jest już w stanie spłacić swoich zobowiązań, może ubiegać się o upadłość. To ostateczność, dlatego będzie musiała udowodnić, że nie ma na to żadnej innej możliwości.
 • Dług na poziomie od 30 tys. zł – kolejną ważną przesłanką jest wysokość długu. Bezpośrednio przekłada się to na koszt postępowania upadłościowego i dlatego wniosek można składać dopiero, gdy zobowiązania przewyższają kwotę 30 tys. zł.
 • Brak postępowania egzekucyjnego – przed składaniem wniosku o upadłość konsumencką, niezbędne jest upewnienie się, że żadne postępowanie egzekucyjne nie jest prowadzone przez wierzycieli. W innym przypadku, postępowanie o upadłość nie będzie możliwe.
 • Posiadanie dochodu – choć brzmi to dziwnie, to osoba chcąca złożyć wniosek o upadłość konsumencką musi posiadać dochód. Wynika to z faktu, że w trakcie postępowania sąd musi wyznaczyć dzie-ń spłaty, a ta może zostać ustalona jedynie przy założeniu, że osoba będzie w stanie opłacić podstawowe wydatki (mieszkanie, jedzenie).

Podsumowując, składając wniosek o upadłość konsumencką, należy pamiętać, że jest to ostateczność i tylko w przypadku spełnienia powyższych przesłanek, można ubiegać się o pomoc w tej formie. Trzeba zdawać sobie sprawę, że postępowanie to jest trudne i łączy się z licznymi kosztami, ale dla wielu ludzi jest to jedyny sposób na wyjście z zadłużenia. Warto więc dobrze się przygotować przed złożeniem wniosku i w razie wątpliwości, skorzystać z pomocy prawnika.

4. W jaki sposób przeprowadzić postępowanie upadłościowe?

W przypadku prowadzenia postępowania upadłościowego istnieje wiele kwestii, które wymagają uwagi. W poniższych paragrafach przedstawię kilka zasad, które pomogą Ci przeprowadzić postępowanie upadłościowe w sposób skuteczny i bezproblemowy.

Po pierwsze, należy zebrać dokumenty dotyczące zarządzania finansami przedsiębiorstwa przed ogłoszeniem upadłości. Należy pamiętać o dokładnym rozpatrzeniu sprawozdań finansowych, umów kredytowych, dokumentacji dotyczącej zobowiązań podatkowych i wiele innych. Każdy szczegół może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia postępowania.

Po drugie, należy skontaktować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w postępowaniach upadłościowych. Współpraca z profesjonalistą jest kluczowa, ponieważ pomoże on w ułożeniu strategii postępowania i odpowiedzi na wszelkie pojawiające się problemy.

Po trzecie, w celu uzyskania jak największej ochrony swoich interesów, warto skorzystać z usług doradczych w zakresie restrukturyzacji i zarządzania długiem. Współpraca z ekspertem w tym obszarze może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia postępowania.

Podsumowując, przeprowadzenie postępowania upadłościowego nie jest łatwym zadaniem. Odwołanie się do pomocy specjalisty, zebraenie niezbędnych dokumentów oraz wykorzystanie usług doradczych to kluczowe elementy, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie procesu upadłościowego.

5. Czym jest zgłoszenie wierzytelności i dlaczego jest tak ważne w postępowaniu upadłościowym?

Zgłoszenie wierzytelności jest nieodzownym elementem w postępowaniu upadłościowym. Dotyczy ono wierzytelności, jakie mają wierzyciele poszkodowani przez upadłość dłużnika. Wierzytelność to suma pieniędzy, jaką wierzyciel ma do otrzymania od dłużnika w zamian za udzieloną wcześniej pożyczkę lub za wykonaną usługę. Właśnie dlatego zgłoszenie takiej wierzytelności stanowi ważny krok w otrzymaniu należnej sumy.

Zgłoszenie wierzytelności jest ważne na etapie postępowania upadłościowego ze względu na konieczność porządkowania długów dłużnika i ustalenia stanu majątkowego. Wiadomo bowiem, że wierzyciele mają różne prawa i uprawnienia w związku z długiem, dlatego ścisłe uregulowanie ich weryfikacji jest kluczowe. Zgłoszenie w wielu przypadkach jednak nie gwarantuje natychmiastowego oddania wierzytelności wierzycielom. Zgłaszając swoją wierzytelność, wierzyciel staje się jedynie uprawnionym do wyegzekwowania jej w dalszym etapie postępowania.

Wierzyciele lub osoby posiadające wiedzę, iż dłużnik posiada wobec nich zobowiązania w postaci wierzytelności, powinni zgłosić je w postaci wniosku do Sądu. Wniosek ten winien zawierać szczegółowe dane, przybliżając sytuację w ciągu ostatnich trzech lat. Wnioskodawca powinien dodatkowo załączyć dowód potwierdzający fakt istnienia wierzytelności oraz próbę odzyskania należnej kwoty. Listę wierzycieli oraz wierzytelności zbira upadły syndyk, którego zadaniem jest także udzielanie informacji dotyczących statusu wierzytelności zgłaszanych w ciągu postępowania.

Zgłoszenie wierzytelności to bardzo ważny i nieodzowny element w postępowaniu upadłościowym. Umożliwia wierzycielom podjęcie działań zmierzających do odzyskania należnej kwoty z długu z upadłym dłużnikiem. Warto jednak znać przepisy i wymagania dotyczące sposobu zgłoszenia wierzytelności, aby móc działać na rzecz uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia w postępowaniu i odzyskać należne środki.

6. Co grozi, jeśli wierzyciel nie zgłosi swojej wierzytelności w terminie?

Jeśli wierzyciel nie zgłosi swojej wierzytelności w terminie, może narazić się na szereg negatywnych skutków. Poniżej wymieniamy najważniejsze z nich:

 • Żądanie uznania wierzytelności – wierzyciel, który nie skorzysta z uprawnień przysługujących mu zgodnie z prawem (tj. nie zgłosi swojej wierzytelności w terminie i nie podejmie działań mających na celu jej odzyskanie), nie będzie mógł uznać jej w późniejszym terminie.
 • Utrata prawa do egzekucji – zgłoszenie wierzytelności po terminie może skutkować utratą prawa do egzekucji, czyli możliwości ściągnięcia należności z majątku dłużnika.

Wierzyciele, którzy zgłaszają swoje wierzytelności po terminie, muszą liczyć się również z konsekwencjami w postaci kosztów związanych z dochodzeniem swojego roszczenia. Mogą one wynikać z konieczności skorzystania z usług adwokata lub komornika.

Warto również pamiętać, że zgłoszenie wierzytelności po terminie jest naruszeniem praw dłużnika. W przypadku, gdy termin został przekroczony z winy wierzyciela, dłużnik ma prawo do wystąpienia z żądaniem o uchylenie postanowienia o stwierdzeniu upadłości.

7. Jakie kroki podejmować, aby zapobiec negatywnym skutkom niezgłoszenia wierzytelności?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, pewnie spotkałeś się z sytuacją, w której Twoja firma miała do odzyskania pieniądze za świadczone usługi lub sprzedane towary, ale klient nie zapłacił. W takim przypadku nierzadko dochodzi do zastanowienia nad skuteczną metodą odzyskania pieniędzy, ale o wiele ważniejsze jest zapobieżenie takim sytuacjom. Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki wynikające z niezgłoszenia wierzytelności.

1. Regularnie sprawdzaj sytuację finansową swoich kontrahentów

Przed zawarciem umowy z nowym klientem warto dokładnie zbadać jego sytuację finansową – warto zapytać o referencje, sprawdzić w rejestrze dłużników czy firma jest płatnikiem podatku VAT, a także jakie ma wyniki finansowe. Takie proste działań pozwoli uniknąć dużych problemów związanych z niepłacącymi klientami w przyszłości.

2. Wysyłaj przypomnienia o płatnościach

Jeśli klient nie ureguluje należności w terminie, wysyłaj przypomnienia o płatnościach. Warto zrobić to drogą elektroniczną, a także przesyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Takie działanie nie tylko przypomni klientowi o zaległych płatnościach, ale też pokaże, że Twoja firma jest skrupulatna i doświadczona.

3. Zgłoś wierzytelność do sądu

Jeżeli już minął termin płatności, warto rozważyć skorzystanie z pomocy firmy windykacyjnej lub zgłoszenie wierzytelności do sądu. To pozwoli skutecznie odzyskać Twoje pieniądze oraz zminimalizować negatywne skutki wynikające z niezapłaconych faktur.

4. Prowadź staranną dokumentację

Warto prowadzić staranną dokumentację związana z każdym kontraktem – umową sprzedaży lub usługi, które Twoja firma zawiera z kontrahentem. Dokumentacja ta pomoże Ci w razie sporu z klientem, udowodnić, że jesteś w posiadaniu potwierdzenia, że usługi zostały wykonane lub że towary zostały dostarczone.

8. Jakie dokumenty należy dostarczyć w trakcie postępowania upadłościowego?

Dokumenty potrzebne do postępowania upadłościowego

Postępowanie upadłościowe to skomplikowany proces, wymagający dostarczenia wielu dokumentów. Każdy z nich jest ważny i niezbędny, aby móc rozpocząć postępowanie upadłościowe. Oto lista dokumentów, które należy dostarczyć na początku procesu.

1. Dokumenty potwierdzające tożsamość

W procesie upadłościowym, weryfikacja tożsamości jest kluczowa. Dlatego też, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak dowód osobisty lub paszport.

2. Księgi rachunkowe

Księgi rachunkowe stanowią ważny element w postępowaniu upadłościowym. Należy dostarczyć bilansy, rachunki zysków i strat oraz inne dokumenty finansowe dotyczące działalności przedsiębiorstwa.

3. Umowy handlowe i umowy najmu

W przypadku upadłości prywatnej, należy przedstawić umowy najmu oraz umowy handlowe. W przypadku upadłości spółki, należy dostarczyć umowy handlowe oraz umowy dotyczące współpracy z kontrahentami.

4. Wyceny aktywów i pasywów

W przypadku upadłości prywatnej, należy dostarczyć wycenę aktywów oraz pasywów. W porównaniu do upadłości spółki, w tym przypadku należy dostarczyć więcej dokumentów potwierdzających wartość posiadanych aktywów.

9. Co zrobić, jeśli nie wiadomo, czy dana wierzytelność została zgłoszona?

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest wiedzieć, czy dana wierzytelność została zgłoszona, czy nie. W końcu może się okazać, że na skutek takiego zgłoszenia, nasza wiarygodność kredytowa ulegnie znaczącemu pogorszeniu. Co jednak zrobić, gdy nie mamy pewności, czy nasze zadłużenie zostało zgłoszone? Oto kilka sposobów, które pomogą Ci w tej sytuacji.

1. Sprawdź w BIK – Biurze Informacji Kredytowej

Najprostszym sposobem na weryfikację tego, czy Twoja wierzytelność została zgłoszona jest skorzystanie z usług Biura Informacji Kredytowej. Witryna BIK umożliwia szybką i bezpłatną rejestrację oraz przeglądanie swojego raportu kredytowego, na którym widoczne są wszystkie nasze zobowiązania finansowe. Dzięki temu dowiemy się, czy wierzytelność została zgłoszona na czas i w odpowiedniej wysokości.

2. Zapytaj wierzyciela o to bezpośrednio

Jeśli masz wątpliwości co do zgłoszenia wierzytelności, na pewno warto zasięgnąć bezpośredniej informacji u wierzyciela lub firmy windykacyjnej. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że nasza sprawa zostanie wyjaśniona na czas i w sposób jasny i klarowny. Zapytaj o to poprzez telefon lub e-mail – w każdym przypadku istotne jest, żeby uzyskać zgodę na tego typu działanie.

3. Skorzystaj z usług firm specjalizujących się w takich przypadkach

Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie określić, czy Twoja wierzytelność została zgłoszona, możesz skorzystać z usług firm specjalizujących się w zawieraniu umów, a także weryfikacji oraz usuwaniu wpisów z Biura Informacji Kredytowej. W tym przypadku warto dobrze się zastanowić, którą z ofert wybrać, aby mieć pewność, że nasze dane są bezpieczne i zostaną przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Kto ma prawo do przysługującej mu wierzytelności po upadłości konsumenckiej?

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, jako osoba upadłościowa, możesz mieć wobec innych osób różnego rodzaju wierzytelności. Jednym z kluczowych aspektów postępowania upadłościowego jest ustalenie, kto jest uprawniony do utrzymania wierzytelności w przypadku postanowienia o upadłości.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat przysługujących wierzytelności w przypadku upadłości konsumenckiej:

 • Upoważnionymi osobami do utrzymania wierzytelności są osoby, które złożyły prawidłowo zabezpieczony wniosek o udzielenie kredytu konsumenckiego.
 • Upoważnieni do utrzymania wierzytelności są także wierzyciele, którzy uzyskają uzasadnione zabezpieczenie, np. hipoteczne, zabezpieczenie na pojeździe lub inna wierzytelność.
 • Wierzytelność umowa leasingowa lub kredyt leasingowy jest procesem bardziej złożonym, co oznacza, że uprawnienie do wierzytelności będzie zależało od umowy i szczegółowych warunków zawartych w umowie.
 • Pamiętaj, że umowa pożyczki poza systemem bankowym nie będzie podlegać procesowi upadłościowemu, co oznacza, że wierzyciele nie będą uprawnieni do utrzymania wierzytelności.

W przypadku upadłości konsumenckiej ważne jest, aby rozumieć, które wierzytelności są objęte procesem upadłości. Zanim podejmiesz decyzję o skorzystaniu z postępowania upadłościowego, ważne jest również, aby skonsultować się z prawnikiem, który pomoże Ci zrozumieć warunki postępowania i zagwarantuje, że Twój proces przebiegnie jak najgładziej.

Upadłość konsumencka jest złożonym procesem, a przysługujące Ci wierzytelności mogą odgrywać kluczową rolę w procesie. Bądź pewien, że wiesz, kto ma prawo do utrzymania wierzytelności, aby uniknąć nieporozumień lub utraty uprawnienia do odzyskania należności.

11. Czy wierzyciel może odwołać zgłoszenie wierzytelności?

Jeśli wierzyciel złożył zgłoszenie swojej wierzytelności, może to zrobić z różnych przyczyn. Czasami wierzyciel może zdecydować się na odwołanie wierzytelności ze względu na zmianę okoliczności lub błędne zgłoszenie. Sprawdźmy, czy i kiedy wierzyciel ma prawo odwołać swoje zgłoszenie.

Zmiana okoliczności

Jeśli wierzyciel zauważył ważną zmianę okoliczności, która wpłynęła na status jego wierzytelności, może zdecydować się na odwołanie zgłoszenia. Przykładowo, jeśli wierzyciel otrzymał płatność z powodu wierzytelności po złożeniu zgłoszenia, musi odwołać zgłoszenie w ciągu 14 dni od daty otrzymania płatności.

 • Wierzyciel może odwołać zgłoszenie, jeśli:
 • – uzyskał płatność z tytułu swojej wierzytelności
 • – zgłosił błędne informacje w zgłoszeniu
 • – nie jest już zainteresowany dochodzeniem swych wierzytelności w postępowaniu upadłościowym

12. Jakie są koszty postępowania upadłościowego?

1. Koszty rejestracyjne

Przy zgłoszeniu upadłości zamkniętej koszty te wynoszą 600 zł. Natomiast w przypadku zgłoszenia upadłości otwartej koszt rejestracji to 400 zł.

 • Jednorazowa opłata za zgłoszenie upadłości zamkniętej: 600 zł
 • Jednorazowa opłata za zgłoszenie upadłości otwartej: 400 zł

2. Koszty biegłego rewidenta

Jeśli biegły rewident zostanie wyznaczony, by sporządzić opinie o sytuacji przedsiębiorstwa, będą pobierane dodatkowe opłaty. W zależności od skali działań, koszty te mogą wynosić od kilku tysięcy do kilkunastu tysięcy złotych.

 • Koszt biegłego rewidenta zależy od jego stawki za godzinę pracy i skali działań

3. Prowizje zarządcy

Zarządca powołany na czas postępowania upadłościowego pobiera prowizję za wykonane zadania. Kwota ta uzależniona jest od przyznanych mu uprawnień. Przeważnie jest to 3-5 % wartości masy upadłości. W przypadku spółki z o.o. ten koszt może być znacznie wyższy.

 • 3-5% wartości masy upadłościowej
 • W przypadku spółki z o.o. prowizja rząda wyższych stawek

4. Koszty sądowe

Koszty sądowe to także ważny składnik kosztów postępowania upadłościowego. Mogą obejmować opłaty za wydanie orzeczenia upadłości, koszty przesłuchania świadków, koszty publikacji w Monitorze Sądowym czy koszty biegłego sądowego.

 • Koszty sądowe to opłaty za wydanie orzeczenia upadłości, koszty przesłuchania świadków, koszty publikacji w Monitorze Sądowym czy koszty biegłego sądowego.

13. Czy osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą przysługuje upadłość konsumencka?

W Polsce jednoosobowa działalność gospodarcza (tzw. jednoosobowa firma) jest bardzo popularnym sposobem prowadzenia własnego biznesu. Jednak, czy w przypadku problemów finansowych, osoba taka może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Właściciel jednoosobowej firmy zobowiązany jest do odpowiadania swoim całym majątkiem za długi związane z prowadzeniem działalności. Oznacza to, że nie może wnioskować o upadłość konsumencką w celu umorzenia swojego zadłużenia. Jednakże, istnieją pewne sposoby zmniejszenia długu i uregulowania kwestii finansowych.

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na rozpoczęcie procedury naprawczej, wówczas może umorzyć część swojego zadłużenia lub rozłożyć spłatę na raty. Innym sposobem jest skorzystanie z pomocy firm windykacyjnych, które negocjują z wierzycielami i umożliwiają rozłożenie spłaty na korzystnych warunkach.

Podsumowując, jednoosobowa działalność gospodarcza nie przysługuje upadłość konsumencka, jednak istnieją sposoby zmniejszenia długu i uregulowania kwestii finansowych. Właściciele jednoosobowych firm powinni być świadomi swoich praw oraz korzystać z pomocy specjalistów w przypadku problemów finansowych.

14. Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

W dzisiejszych czasach wiele osób boryka się z problemami finansowymi, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji skrajnych. Jednym z rozwiązań problemu jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto znać skutki tego rozwiązania, dlatego omówimy je w poniższym tekście.

Pierwszym zauważalnym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zablokowanie wszelkich egzekucji i windykacji. Wierzyciele nie będą mogli podejmować działań windykacyjnych wobec dłużnika, w tym żądać zapłaty, występować do komornika o zajęcie rachunków bankowych czy innych środków finansowych. Dzięki temu dłużnik ma czas na uregulowanie swojego zadłużenia i przeprowadzenie restrukturyzacji swojego budżetu.

Drugim skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest pozbawienie dłużnika wielu swoich aktywów, w tym nieruchomości czy samochodu. Oczywiście, są one objęte ochroną, jednakże dłużnik może zostać zmuszony do ich sprzedaży w celu zapłaty wierzycielom. Z drugiej strony, dłużnik nie traci dostępu do środków, które są niezbędne do życia, w tym jedzenia czy mieszkania.

Kolejnym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zobowiązanie dłużnika do uregulowania swojego zadłużenia do 5 lat. W tym czasie dłużnik musi opłacać comiesięczne raty zobowiązań, ustalone przez sąd. Po 5 latach, jeżeli dłużnik wywiązał się z ustanowionych rat, wierzyciele nie będą mogli już dochodzić swoich roszczeń.

Ostatnim skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wpis na specjalną listę dłużników, których nazwiska są publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wpływ takiego wpisu na dalsze życie dłużnika zależy od podejścia danego pracodawcy czy instytucji. Dlatego warto dokładnie przemyśleć decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i skonsultować ją z doświadczonym prawnikiem.

15. Czy upadłość konsumencka może zostać umorzona?

Często osoby borykające się z długami zadają pytanie, czy upadłość konsumencka może zostać umorzona. Odpowiedź brzmi – tak, ale z pewnymi zastrzeżeniami.

W Polsce istnieją dwa rodzaje upadłości konsumenckiej – z masy spadkowej oraz z pominięciem masy. W przypadku pierwszej, umorzenie upadłości jest niemożliwe, ponieważ zobowiązania są spłacane z masy spadkowej. Jednak w przypadku drugiej możliwe jest umorzenie upadłości, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Aby upadłość konsumencka została umorzona, trzeba udowodnić spełnienie trzech wymagań:

 • Układ z wierzycielami został zatwierdzony przez sąd i spłacanie zobowiązań według niego trwa co najmniej pięć lat.
 • Dłużnik spłacił wszystkie zobowiązania wynikające z układu.
 • Dłużnik przez ostatnie trzy lata przebywał w trudnej sytuacji życiowej, która uniemożliwiała mu spłatę długów.

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, sąd może zdecydować o umorzeniu upadłości. Jednak trzeba zachować ostrożność, ponieważ taka sytuacja może skutkować reaktywowaniem długu przez wierzyciela. Dlatego też warto wziąć pod uwagę konsultację z prawnikiem przed podjęciem decyzji o umorzeniu upadłości konsumenckiej.

FAQ

Q: What is „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności”, and who can benefit from it?
A: „Upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności” is a legal process that allows individuals in Poland to declare bankruptcy and have their debts discharged, without having to formally notify their creditors. This can be beneficial for people who have multiple creditors and are unable to pay off their debts.

Q: What are the requirements for filing for „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności”?
A: To file for „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności”, individuals must have at least one unpaid debt in the amount of at least PLN 30,000 ($8,000) and have no means of paying off the debt. They must also not have engaged in fraudulent activities, such as falsifying financial information or transferring assets.

Q: How does the process of „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności” work?
A: The first step is to file a petition with the court, along with proof of income and a list of assets and liabilities. The court will then appoint a bankruptcy trustee who will manage the process. The trustee will notify the creditors of the bankruptcy, but the individual filing for bankruptcy is not required to do so. After a certain period of time, usually three years, the individual’s debts will be discharged.

Q: What are the benefits of „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności”?
A: The main benefit of „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności” is that individuals can have their debts discharged without having to formally notify their creditors. This can help to avoid harassment from creditors and can allow individuals to start fresh financially. Additionally, certain assets may be exempt from seizure, such as a primary residence or a vehicle, allowing individuals to maintain some level of stability during the bankruptcy process.

Q: Are there any potential drawbacks to „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności”?
A: One potential drawback is that not all debts may be discharged through this process. Debts such as child support payments and fines cannot be discharged through bankruptcy. Additionally, the bankruptcy may remain on the individual’s credit report for up to six years, which may make it difficult to obtain credit in the future.

Q: Can individuals file for „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności” without the help of a lawyer?
A: It is possible to file for „upadłość konsumencka brak zgłoszenia wierzytelności” without a lawyer, but it is not recommended. The process can be complex and having a lawyer can help ensure that the individual’s rights are protected and that the bankruptcy is handled correctly.

Podsumowując, upadłość konsumencka to skuteczny sposób na rozwiązanie problemu zadłużenia. Jednakże, aby proces ten przebiegł bez problemów, ważne jest zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli. Jeśli nie zrobią tego w terminie, będą mieli trudności w odzyskaniu swoich pieniędzy. Dlatego, jeśli decydujemy się na skorzystanie z upadłości konsumenckiej, warto upewnić się, że wszystkie wierzytelności zostały zgłoszone i że proces ten przebiegnie bez przeszkód. To kluczowe, aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z tego typu procedury, a nie napotkać na dodatkowe problemy.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.

kredyt dla młodych małżeństw

kredyt dla młodych małżeństw

Kredyt dla młodych małżeństw – czy warto skorzystać? Młode małżeństwa często stają przed dylematem finansowym, w szczególności jeśli planują zakup mieszkania. Na szczęście, istnieją specjalne

Czytaj więcej »
ekspander kredyty

ekspander kredyty

Ekspander kredyty – rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiego i łatwego dostępu do finansowania Ekspander kredyty to produkt finansowy, który umożliwia łatwe i nazwyczaj szybkie uzyskanie

Czytaj więcej »
Jak zwrócić pożyczkę?

Jak zwrócić pożyczkę?

Jak zwrócić pożyczkę? Pierwsze kroki Kiedy zaciągamy pożyczkę, zwykle myślimy o tym, jak ją odebrać i jak wykorzystać uzyskane środki. Jednak warto pamiętać, że po

Czytaj więcej »