Upadłość Konsumencka Bez Majątku 2023

Upadłość konsumencka bez majątku 2022 – Rosnące koszty przedmiotów codziennego użytku i niepewność związana z niestabilnym rynkiem pracy sprawiły, że wielu Amerykanów znalazło się w trudnej sytuacji finansowej. Kiedy pojawia się niespodziewany rachunek lub nagły wypadek, większość ludzi nie jest w stanie pokryć tych wydatków. To sprawia, że wielu Amerykanów nie ma wyboru i musi złożyć wniosek o upadłość konsumencką. W rzeczywistości, około 5 procent wszystkich Amerykanów miało upadłość konsumencką przynajmniej raz w połowie lat trzydziestych, według Federalnej Komisji Handlu (FTC).
Obecnie istnieje kilka opcji dostępnych dla osób, które zmagają się z długami i potrzebują pomocy w odzyskaniu stabilności finansowej. Jest nadzieja, jeśli rozpoznasz swoją obecną sytuację, podejmiesz niezbędne kroki i poszukasz pomocy raczej wcześniej niż później. Tutaj zbadamy różne rodzaje upadłości konsumenckiej w szczegółach, abyś zrozumiał swoje opcje przed podjęciem jakichkolwiek działań.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, znana również jako rehabilitacja cywilna, jest procesem prawnym, w którym osoba lub w niektórych przypadkach firma, może ubiegać się o uwolnienie od swoich długów. Według FTC, upadłość konsumencka nie polega tylko na ogłaszaniu niewypłacalności dłużników i proszeniu wierzycieli o odebranie im tego, co im się należy. Zamiast zmuszać ludzi do tak drastycznych środków, rehabilitacja cywilna jest alternatywą, która pozwala ludziom zreorganizować swoje finanse i opracować nowy sposób życia, pozostając jednocześnie wypłacalnym.
Aby ubiegać się o ochronę przed bankructwem na podstawie rozdziału 7 lub rozdziału 13, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Na przykład, musisz wykazać, że nie możesz spłacić swoich obecnych długów w ciągu jednego roku bez ponoszenia dodatkowych trudności. Jeśli kwalifikujesz się do uzyskania pomocy w ramach obu rozdziałów, sąd określi, który rozdział jest bardziej sensowny dla Twojej sytuacji.

Upadłość Konsumencka Plan Naprawczy

Jednym z rodzajów upadłości konsumenckiej jest rozdział 7 upadłości. Ten rodzaj upadłości jest likwidacyjny, co oznacza, że aktywa i nieruchomości, które posiadasz zostaną zlikwidowane. Może to obejmować dom, samochód lub meble. Możesz również oczekiwać, że stracisz większość swoich kont emerytalnych w tym rodzaju upadłości.

Upadłość Konsumencka a brak planu naprawczego ?

Najczęstszym rodzajem upadłości konsumenckiej jest upadłość na podstawie rozdziału 13. Ten rodzaj upadłości pomoże Ci utrzymać obecny styl życia i zapobiec przejęciu domu lub pojazdu. W przypadku rozdziału 13, można zachować wszystkie swoje aktywa, ale spłacić dług w okresie od trzech do pięciu lat. Problem polega na tym, że płatności są zwiększone o około 25 procent, aby pomóc w pokryciu kosztów utrzymania w okresie spłaty.
Jeśli jesteś zainteresowany złożeniem wniosku o upadłość na podstawie rozdziału 13, ważne jest, aby być proaktywnym. Będziesz chciał szukać wskazówek u adwokata, który może wyjaśnić proces i odpowiedzieć na wszelkie pytania, które możesz mieć na ten temat. Adwokat przeprowadzi Cię przez proces aplikacji, aby nie było żadnych niespodzianek prowadzących do pojawienia się w sądzie.

Inne rodzaje upadłości konsumenckiej

Upadłość na podstawie rozdziału 7 jest najczęstszym rodzajem upadłości konsumenckiej. Upadłość na podstawie rozdziału 7 pozwala osobie fizycznej na wyeliminowanie niezabezpieczonych długów i uwolnienie się od długów zabezpieczonych. Obejmuje to karty kredytowe, rachunki medyczne i wszelkie inne długi, które nie mogą być spłacone po pewnym czasie.
Rozdział 13 upadłości jest kolejną opcją, ale ma zastosowanie tylko wtedy, gdy osoba ma wystarczające dochody, aby spłacić swój dług w okresie czasu. Dobrą wiadomością o tego typu bankructwach jest to, że nie ma opłat za niewypłacalność, ponieważ plan spłaty trwa od trzech do pięciu lat.

Czy powinieneś złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości powinna być dokładnie przemyślana. Przed złożeniem wniosku należy rozważyć wszystkie dostępne opcje i sprawdzić, czy istnieją inne możliwości, takie jak restrukturyzacja długów lub uzyskanie odszkodowania. Jeśli wszystkie inne opcje zostały wyczerpane, należy skonsultować się z profesjonalnym doradcą lub prawnikiem, aby uzyskać poradę. Upadłość jest dla wielu firm bardzo poważnym krokiem, który może mieć długotrwałe konsekwencje dla ich wizerunku i zdolności do zarządzania finansami. Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości należy dokładnie przemyśleć wszystkie konsekwencje i skonsultować się z odpowiednimi osobami.

 

Plusy i minusy upadłości konsumenckiej bez aktywów

 

Plusy

Zmniejsza obciążenie długiem: Z osobistym bankructwem, możesz przestać dokonywać płatności na dług karty kredytowej i inne rachunki. Chociaż czas potrzebny do uzyskania nowej pożyczki może być dłuższy, a Twoja ocena kredytowa może zostać nadszarpnięta, nie jesteś już odpowiedzialny za te długi.
Zmniejsza obciążenie finansowe: Jeśli przeszedłeś przez okres napięć finansowych i potrzebujesz ulgi, złożenie wniosku o upadłość osobistą może być najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.
Oferuje krótkoterminową ulgę: Dla niektórych osób, które są w tragicznym położeniu i potrzebują natychmiastowej pomocy, złożenie wniosku o upadłość osobistą może zapewnić im krótkoterminową ulgę od ich problemów z długami.

Słowa końcowe

Upadłość konsumencka bez aktywów to proces dla tych, którzy nie mają kapitału własnego w domu i nie są w stanie spłacić swoich wierzycieli. Pozwala im to na usunięcie długu i otrzymanie kwoty pieniężnej, która jest oparta na całości tego, co są winni. Jeśli ktoś złoży wniosek o upadłość konsumencką, sąd przydzieli mu również syndyka, który będzie nadzorował, jak wydawane są fundusze.
Pierwszą opcją dla tych, którzy składają wniosek o upadłość konsumencką nie posiadając aktywów jest Rozdział 7 Upadłości. Ten rodzaj upadłości pozwala na zwolnienie wszystkich długów z wyjątkiem hipoteki i innych zabezpieczonych długów. Możesz otrzymać do $12,900 jeśli się kwalifikujesz, ale w niektórych przypadkach kwota może być wyższa w oparciu o poziom dochodów lub wartość aktywów. Drugą dostępną opcją jest Chapter 13 Bankruptcy, który może pomóc Ci spłacić niezabezpieczone długi w okresie od trzech do pięciu lat, otrzymując miesięczne płatności od syndyka. Ponadto, proces ten ustanowi nowy plan spłaty dla wszelkich zabezpieczonych długów posiadanych przez wierzycieli, którzy chcą zaoferować obniżone płatności przy niższym oprocentowaniu ze względu na trudne sytuacje.
Wreszcie, jeśli zdecydujesz się złożyć wniosek o upadłość konsumencką bez aktywów na Florydzie, należy to zrobić w ciągu dwóch lat od daty niewypłacalności lub najpierw uzyskać zgodę sądu przed złożeniem wniosku.

FAQ’s

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Efekty upadłości konsumenckiej są mieszane, ale są pewne konsekwencje, które prawdopodobnie będą towarzyszyły Ci przez resztę życia.
Podstawową konsekwencją upadłości konsumenckiej jest to, że Twój wynik kredytowy prawdopodobnie zostanie naruszony. Im niższy wynik, tym wyższe oprocentowanie będziesz musiał zapłacić za wszelkie przyszłe wnioski kredytowe. Dodatkowo, Twoja zdolność do uzyskania kredytu może być opóźniona do czasu poprawy Twojego wyniku kredytowego.
Drugą konsekwencją upadłości konsumenckiej jest to, że mogą Państwo mieć trudności z uzyskaniem kredytu hipotecznego lub samochodowego w przyszłości. Jest to spowodowane negatywną historią płatności, która towarzyszy złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Wreszcie, może upłynąć kilka miesięcy, zanim Twoja ocena kredytowa odzyska wystarczający poziom, abyś mógł ponownie pożyczyć pieniądze.

Jakie są przyczyny upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka ma miejsce, gdy osoba lub rodzina nie może spłacić swoich wierzycieli i jest zmuszona złożyć wniosek o upadłość konsumencką, która jest również znana jako upadłość osobista. Istnieje wiele przyczyn, które prowadzą do upadłości konsumenckiej, ale najczęściej jest ona spowodowana przez niespodziewane poważne trudności finansowe, takie jak utrata pracy, koszty leczenia lub wypadek samochodowy.
Istnieje wiele negatywnych konsekwencji, które towarzyszą złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Przede wszystkim, kredyt danej osoby zostanie poważnie uszkodzony i będzie trudny do naprawienia. Dodatkowo, wszelkie długi, które nie zostały spłacone przed złożeniem wniosku o upadłość, będą nadal naliczać odsetki i kary przez cały okres spłaty. Proces ubiegania się o upadłość konsumencką jest o wiele bardziej długotrwały niż w przypadku zwykłej pożyczki, dlatego też może upłynąć dodatkowy okres czasu, zanim dana osoba uzyska nowy kredyt lub pożyczkę.

Jak można zapobiec wystąpieniu upadłości konsumenckiej?

Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zapobiec upadłości konsumenckiej i lepiej zarządzać swoimi finansami.
Po pierwsze, upewnij się, że masz budżet. Zapisz wszystkie swoje dochody i wszystkie swoje wydatki. Następnie sprawdź, ile pieniędzy zostało po uwzględnieniu każdego z nich. Jeśli na koniec miesiąca nie zostaje wystarczająco dużo pieniędzy, znajdź sposób na ograniczenie wydatków. W razie potrzeby możesz ubiegać się o pożyczkę lub podjąć mniej płatną pracę.
Po drugie, nie przesadzaj z wydatkami. Upewnij się, że nie wydajesz więcej niż zarabiasz. Jeśli coś jest konieczne, ale wiąże się z nieoczekiwanym kosztem, poszukaj sposobów, aby uzyskać to za darmo lub po tańszej cenie. Na przykład, kupując nowy samochód, rozważ najpierw jego wypożyczenie, abyś mógł go wypróbować i upewnić się, że jest dla Ciebie odpowiedni.
Po trzecie, jeśli to możliwe, zrefinansuj swój dług. Poprzez refinansowanie długu z niższym oprocentowaniem lub dłuższym terminem, będziesz w stanie zmniejszyć ilość odsetek, które płacisz każdego miesiąca. To pomoże zmniejszyć miesięczne wydatki i potencjalnie zostawić więcej pieniędzy w kieszeni na koniec miesiąca.

Shape

Poznaj Nas

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy