upadłość konsumencka a wspólny kredyt hipoteczny

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób korzysta z kredytów hipotecznych, aby sfinansować zakup swojego wymarzonego mieszkania. Niestety, niespodziewane trudności finansowe mogą doprowadzić do sytuacji, w której spłata kredytu staje się niemożliwa. W takiej sytuacji często pojawia się pytanie dotyczące upadłości konsumenckiej a wspólnego kredytu hipotecznego. W niniejszym artykule omówimy, jakie możliwości oferuje upadłość konsumencka w przypadku kredytów hipotecznych oraz jakie konsekwencje niesie za sobą jej ogłoszenie.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobom fizycznym, które nie są w stanie spłacać swoich długów, odzyskanie kontroli nad swoją sytuacją finansową. Kiedy trudności finansowe stają się przytłaczające, a spłata zadłużenia staje się niemożliwa, upadłość konsumencka może być jedynym wyjściem z trudnej sytuacji.

Upadłość konsumencka umożliwia osobie zadłużonej podzielenie swoich długów na oddzielne raty i płacenie ich w ciągu pięciu lat. W trakcie upadłości, każda osoba, która jest zadłużona, otrzymuje opiekuna, którego zadaniem jest pomóc w przygotowaniu planu spłaty zadłużenia. Plan ten musi być zatwierdzony przez sąd, a następnie osoba zadłużona rozpoczyna płacenie rat zgodnie z tym planem.

Ważną rzeczą, którą warto zauważyć, jest to, że upadłość konsumencka nie jest rozwiązaniem dla każdej sytuacji zadłużenia. Zanim podejmie się tę decyzję, należy dokładnie rozważyć możliwości spłaty długu. Innymi słowy, upadłość konsumencka powinna być ostatnim wyjściem.

Upadłość konsumencka daje szanse osobom zadłużonym na spłatę swoich długów. Daje również możliwość lub szansę na rozpoczęcie od nowa i budowanie zdrowych finansów. Powinno się pamiętać o tym, że proces ten wymaga od zadłużonej osoby dyscypliny, wytrwałości oraz uwagi na swoje wydatki w przyszłości.

2. Jakie korzyści niesie ze sobą ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

W wielu przypadkach ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dobrym rozwiązaniem dla ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Poniżej przedstawione zostały niektóre z korzyści, jakie niesie ze sobą ta decyzja.

Zawieszenie wszelkich działań egzekucyjnych

Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wszelkie działania egzekucyjne wobec dłużnika zostają zawieszone. Oznacza to, że komornik nie może zająć konta bankowego ani zająć mienia dłużnika. To daje osobie zadłużonej trochę czasu na to, aby zebrać myśli, uporządkować swoje finanse i skontaktować się z wierzycielami w celu negocjacji warunków spłaty.

Ograniczenie kosztów

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zakończyć się unieważnieniem niektórych zadłużeń lub ich zmniejszeniem. Oznacza to, że dłużnik nie będzie miał obowiązku spłacania tych długów i będzie miał więcej pieniędzy do dyspozycji w celu spłaty pozostałych długów. Poza tym, koszty związane z dochodzeniem swoich praw przez wierzyciela są dość wysokie, więc unieważnienie długu jest dla niego również korzystne.

Rozwiązanie trudnej sytuacji

Od momentu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, dłużnik ma szansę na rozpoczęcie nowego życia finansowego. Nie musi już martwić się o pojawiające się codziennie wezwania do zapłaty lub rozmowy z wierzycielami. Zamiast tego, może skupić się na ustaleniu planu spłaty swoich długów, a także na tym, jak poprawić swoją sytuację finansową w przyszłości.

Ochrona przed windykacją

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej chroni dłużnika przed dalszymi działaniami windykacyjnymi ze strony wierzycieli. Oznacza to, że wierzyciel nie będzie mógł po prostu wymusić na dłużniku spłacenia jego długu, co zdarza się w przypadku dłużników, którzy nie korzystają z ogłoszenia swojego upadłości. To daje dłużnikowi trochę czasu na to, aby odbudować swoją sytuację finansową i zacząć spłacać swoje długi w sposób bardziej kontrolowany.

3. Czy upadłość konsumencka wpłynie na wspólny kredyt hipoteczny?

Upadłość konsumencka to proces, który pomaga osobom fizycznym w problemach finansowych odzyskać kontrolę nad swoim długiem. Jednak, gdy ma się wspólny kredyt hipoteczny z inną osobą, wiele pytań może pojawić się w związku z tym, jak upadłość konsumencka wpłynie na ten kredyt.

Nie ma pewnej odpowiedzi, czy upadłość konsumencka wpłynie na wspólny kredyt hipoteczny, ponieważ zależy to od kilku czynników.

Czy współmałżonek również ogłosił upadłość konsumencką?
Jeśli współmałżonek, z którym masz wspólny kredyt hipoteczny również ogłosi bankructwo, kredyt przestaje być spłacony, a kredytodawca może dochodzić jego należności od drugiej osoby.

Jakiej wartości jest kredyt hipoteczny?
Jeżeli kredyt hipoteczny jest na niższą wartość niż wartość domu, kredytodawca może wydać pozwolenie na sprzedaż nieruchomości i spłatę zobowiązań.
Jeśli kredyt hipoteczny jest na wartość równą lub wyższą niż wartość domu, kredytodawca może dochodzić swoich należności z pozostałych zasobów, np. pensji, ubezpieczenia, innych aktywów itd.

Jakie warunki zostały zawarte we wspólnym kredycie hipotecznym?
Jeśli jednym z warunków wspólnego kredytu hipotecznego było branie pod uwagę obniżonej zdolności kredytowej jednej z osób, wówczas wprowadzenie upadłości konsumenckiej przez tę osobę może wpłynąć na umowę. Warto jednak zaznaczyć, że na rynku istnieje wiele różnych warunków, które uzależnione są od indywidualnej oferty kredytowej.

4. Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej dla współkredytobiorców?

Jak już wcześniej wspominaliśmy, upadłość konsumencka jest szczególnym rodzajem upadłości, w którym osoby fizyczne mające problemy z długami, mogą skorzystać z ochrony przed wierzycielami. Niestety, decyzja o ogłoszeniu upadłości może mieć poważne konsekwencje dla współkredytobiorców, czyli osób, które wzięły pożyczkę razem z dłużnikiem. Poniżej przedstawimy, jakie mogą być te konsekwencje.

1. Spłata całego długu przez współkredytobiorcę

Upadłość konsumencka nie dotyczy innych osób poza dłużnikiem. Oznacza to, że jeśli wzięliśmy kredyt razem z inną osobą, a ta osoba ogłosiła upadłość, to nadal pozostajemy zobowiązani do spłaty całości długu. Oczywiście możemy negocjować z wierzycielem i szukać wspólnego rozwiązania, ale w przypadku niepowodzenia, będziemy musieli spłacić całość długu.

2. Utrata pożyczki lub kredytu

W przypadku ogłoszenia upadłości przez współkredytobiorcę, wierzyciel ma prawo do zerwania umowy i zażądania zwrotu całego długu. Oznacza to, że jeśli pożyczka lub kredyt został wzięty wspólnie, a jeden z kredytobiorców ogłosił upadłość, to wierzyciel może zażądać zwrotu całego długu od pozostałych kredytobiorców, którzy nie ogłosili upadłości. Zwykle jednak, wierzyciele będą bardziej skłonni do zawarcia ugod, niż do wypowiedzenia wszystkich umów.

3. Obniżenie zdolności kredytowej

Upadłość konsumencka daje możliwość dłużnikowi rozpoczęcia od nowa i spłatę swojego długu w zorganizowany sposób. Niestety, decyzja o ogłoszeniu upadłości zostaje wprowadzona do rejestru dłużników i pozostaje tam przez okres 10 lat. Oznacza to, że współkredytobiorcy również są potencjalnymi dłużnikami, co może znacznie obniżyć ich zdolność kredytową w przyszłości. Warto więc zastanowić się dwukrotnie przed wzięciem kredytu lub pożyczki we współpracy z innymi osobami.

4. Kłopoty z układaniem nowych umów kredytowych

Współkredytobiorcy, którzy zostaną przymuszeni do spłacenia długu swojego partnera pożyczkowego, mogą mieć trudności z zawieraniem nowych umów kredytowych. Wierzyciele obawiają się bowiem, że taka osoba również nie będzie w stanie spłacić swojego długu, co może prowadzić do powtarzającej się spirali zadłużenia. Dlatego też, warto dokładnie zastanowić się nad ryzykiem związanym z braniem kredytów lub pożyczek we współpracy z innymi osobami.

5. Czy w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej warto wykupić udziały w hipotece?

Kiedy dochodzimy do kryzysowego momentu w naszej finansowej sytuacji, jednym z najlepszych rozwiązań jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak wiadomo, czasami jest to jedyna opcja pozwalająca na rozwiązanie problemów związanych z zadłużeniem. Warto jednak pamiętać o pewnych aspektach związanych z takim działaniem, o których należy wiedzieć przed podjęciem decyzji. Jeden z nich to kwestia posiadanych udziałów w hipotece.

W przypadku ogłoszenia upadłości, posiadane udziały w hipotece mogą mieć wpływ na sytuację, w której się znajdujemy. Przykładowo, jeśli mamy udziały w hipotece na nasze mieszkanie, to w trakcie postępowania upadłościowego może okazać się, że bank, któremu spłacamy nasz dług, będzie mógł wejść w posiadanie tych udziałów i tym samym przejąć naszą nieruchomość.

Co w takiej sytuacji było by warto zrobić? Właściwie, to wiele zależy od naszej sytuacji. Jeśli mamy możliwość, to warto sięgnąć po dodatkowy kredyt, by wykupić udziały. Oczywiście, takie działanie wiąże się z ryzykiem, ale pozwala zachować nieruchomość w naszym posiadaniu.

Choć wykupienie udziałów w hipotece może być dobrym rozwiązaniem, należy pamiętać, że to nie zawsze w pełni rozwiązuje problem zadłużenia. Dodatkowo, trzeba przygotować się na sytuację, w której dodatkowy kredyt może naprawdę bardzo nas obciążyć. W dłuższej perspektywie, taki krok musi być dokładnie przemyślany i uwzględniać wszystkie aspekty naszej sytuacji finansowej.

6. Jakie są alternatywy dla upadłości konsumenckiej w przypadku kredytu hipotecznego?

Posiadanie kredytu hipotecznego może być wciąż sporym wyzwaniem dla wielu ludzi. W sytuacji, gdy brakuje umiejętności spłacania rat, upadłość konsumencka wydaje się być jedynym rozwiązaniem. Jednakże, warto znać inne alternatywy, które mogą pomóc w uniknięciu upadłości.

1. Renegocjacja umowy kredytowej

W przypadku kłopotów z płatnościami, warto skontaktować się z bankiem i poprosić o renegocjację umowy kredytowej. Bank może zdecydować się na zmniejszenie rat i przedłużenie czasu spłaty, dzięki czemu miesięczne obciążenia będą mniejsze.

2. Refinansowanie kredytu hipotecznego

Opcją alternatywną dla upadłości jest również refinansowanie kredytu hipotecznego, czyli przeprowadzenie nowej operacji kredytowej z inną instytucją finansową. W takim przypadku, kredytobiorca otrzymuje nowy kredyt, dzięki któremu może spłacić stary i jednocześnie odnowić umowę. Refinansowanie może pozwolić na zmniejszenie całkowitych kosztów kredytu, ale jednocześnie wydłuża okres spłaty.

3. Sprzedaż nieruchomości

Jedną z trudniejszych, ale możliwą do zrealizowania opcji jest sprzedaż nieruchomości, na którą został wzięty kredyt hipoteczny. W sytuacji, gdy wartość nieruchomości jest wyższa od pozostającej do spłaty kwoty kredytu, kredytobiorca może spłacić zadłużenie i pozostanie mu nadwyżka.

4. Konsolidacja zadłużenia

Jeżeli kredytobiorca posiada wiele zobowiązań, a kredyt hipoteczny jest tylko jednym z nich, warto rozważyć konsolidację zadłużenia. Konsolidacja polega na połączeniu wszystkich zobowiązań w jedno, z mniejszym miesięcznym obciążeniem. Warto jednak pamiętać, że zmniejszenie miesięcznych rat może wydłużyć okres spłaty i zwiększyć całkowity koszt kredytu.

7. Jakie dokumenty trzeba przedstawić w przypadku upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego?

Upadłość konsumencka z udziałem kredytu hipotecznego jest poważnym tematem, z którym na co dzień spotyka się wiele osób w Polsce. W takiej sytuacji należy wiedzieć, jakie dokładnie dokumenty trzeba przedstawić, aby cały proces przebiegł sprawnie i zgodnie z prawem.

Pierwszym dokumentem, który trzeba przedstawić, jest wypełniony wniosek o upadłość konsumencką. W tym dokumencie trzeba dokładnie ustalić stan swoich finansów oraz wykazać wszystkie swoje długi i zobowiązania. Należy w nim również wyjaśnić, dlaczego nie jest się w stanie spłacić swoich długów w sposób tradycyjny.

Drugim dokumentem, który trzeba dostarczyć, jest postanowienie sądu o stwierdzeniu upadłości. W tym dokumencie znajdują się informacje o tym, że zostało podjęte postanowienie o upadłości i jaki podmiot będzie zarządzał całą sprawą. To ważny dokument, który decyduje o tym, że proces się rozpoczął.

Kolejnym istotnym dokumentem jest umowa kredytowa, dotycząca hipoteki, która wzięta została na dom lub mieszkanie. W tej umowie zawarta jest wiele informacji na temat kredytu, takich jak wysokość raty, okres kredytowania oraz termin płatności. Warto zwrócić uwagę na to, czy w umowie są określone dodatkowe opłaty za spłatę zobowiązania przed jego terminem.

Ostatnim dokumentem, który trzeba przedstawić, jest plan spłaty zobowiązań. W tym dokumencie trzeba dokładnie określić, w jaki sposób planujemy spłacić swoje długi. Plan ten powinien być realistyczny i oparty na naszych aktualnych możliwościach finansowych. Należy w nim uwzględnić wszystkie zobowiązania, w tym kredyt hipoteczny, a także koszty życia, takie jak rachunki, jedzenie czy leki.

Przedstawienie powyższych dokumentów w przypadku upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego jest kluczowe dla szybkiego i skutecznego rozwiązania takiej sytuacji. Dzięki ich poprawnemu wypełnieniu i dostarczeniu można uniknąć wielu trudności i ułatwić sobie cały proces.

8. Czy warto skorzystać z pomocy doradcy podczas upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego?

Zdecydowanie tak! Upadłość konsumencka z udziałem kredytu hipotecznego to skomplikowany proces, który może wymagać pomocy prawnika lub doradcy. Właśnie dlatego warto skorzystać z usług specjalisty, który pomoże Ci przejść przez ten proces bez stresu i niepotrzebnego ryzyka.

Przede wszystkim, jeśli masz kredyt hipoteczny i jesteś w trudnej sytuacji finansowej, upadłość konsumencka może okazać się jedynym rozwiązaniem. Doradca pomoże Ci przygotować dokumenty i przeprowadzi Cię przez cały proces, dzięki czemu będziesz miał pewność, że wszystko zostało zrobione prawidłowo.

Kolejną zaletą korzystania z pomocy doradcy jest to, że doradca może pomóc Ci znegocjować lepsze warunki spłaty kredytu hipotecznego z wierzycielem. Specjalista w tej dziedzinie zna rynek i potrafi ustalić dla Ciebie korzystne warunki, takie jak niższe oprocentowanie, przedłużenie okresu spłaty lub nawet umorzenie części długu.

Ostatecznie, skorzystanie z pomocy doradcy może pomóc Ci lepiej zrozumieć swoją sytuację finansową i znaleźć rozwiązanie, które będzie dla Ciebie korzystne. Skonsultuj swoją sytuację z doradcą i zdecyduj, czy upadłość konsumencka z udziałem kredytu hipotecznego to dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

9. Jakie są terminy związane z procesem upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego?

W procesie upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego istnieje szereg terminów, z którymi warto być zaznajomionym. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

Komitet wierzycieli – jest to organ, który reprezentuje interesy wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego. W jego skład wchodzą przedstawiciele największych wierzycieli. Ich zadaniem jest między innymi ustalanie planów spłat wierzytelności.

Skarga nadzwyczajna – jest to sposób odwołania się od wyroku w sprawie upadłościowej. Podmiot zainteresowany może złożyć skargę w terminie 14 dni od daty wyroku.

Plan spłat – to dokument przedstawiający zasady spłaty wierzytelności przez dłużnika i warunki określone dla wierzycieli. Plan taki powinien być opracowany przez syndyka i zatwierdzony przez sąd.

Czas spłaty – to okres, w którym dłużnik zobowiązany jest do spłacania zaległych rat i prowizji. Czas ten nie może być krótszy niż 3 lata, a dłużnik musi szacować swoje dochody na kolejne lata, aby móc wykazać możliwość spłacenia całego kredytu hipotecznego.

Warto zaznaczyć, że terminy te mogą być różnie interpretowane w zależności od sytuacji konkretnej osoby zainteresowanej skorzystaniem z procesu upadłości konsumenckiej. Dlatego też, przed podjęciem jakichkolwiek działań należy wnikliwie zapoznać się z przepisami i skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie prawa upadłościowego.

10. Czy w przypadku upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego można uniknąć wykluczenia z mieszkania?

W przypadku upadłości konsumenckiej, kiedy w grę wchodzi kredyt hipoteczny i mieszkanie, nie warto panikować. Należy zachować spokój i poszukać informacji na temat swoich praw.

W Polsce upadłość konsumencka jest rozwiązaniem, które pozwala na zniesienie lub umorzenie długu. Wynika to z art. 491 Kodeksu Spółek Handlowych, który stanowi, że „upadłość obejmuje cały majątek dłużnika, w tym elementy majątkowe, które nie podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym”. Dotyczy to także mieszkania, ale pod pewnymi warunkami.

Jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, to w przypadku upadłości występuje konieczność spłacenia całości zadłużenia. Jednakże, istnieją sposoby, aby uniknąć utraty mieszkania. Są to:

 • prośba o zawieszenie wykonania decyzji o eksmisji,
 • podpisanie ugody z wierzycielem, która wyklucza eksmisję,
 • sprzedaż mieszkania, aby spłacić dług,
 • uprawnienia wynikające z Ustawy o ochronie praw lokatorów (np. najem lokalu mieszkalnego, do którego dłużnik ma prawo, jest dobrej wiary i w pełni wywiązuje się z zobowiązań).

Wniosek jest taki, że mimo upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego, można uniknąć wykluczenia z mieszkania. Warto wiedzieć, że nie jest to prosta sprawa i wymaga indywidualnego podejścia do każdej sytuacji. Warto skorzystać z usług eksperta lub adwokata, którzy pomogą w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla dłużnika oraz wdrożą wymagane procedury.

11. Czy przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej warto złożyć wniosek o karencję w spłacie kredytu hipotecznego?

Zanim konsument zdecyduje się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką i przeprowadzenie procedury restrukturyzacyjnej swojego zadłużenia, warto zastanowić się, czy złożenie wniosku o karencję w spłacie kredytu hipotecznego nie byłoby dla niego korzystniejsze.

Karencja w spłacie kredytu hipotecznego oznacza czasowe zawieszenie obowiązku spłaty rat przez bank lub instytucję pożyczkową. Jest to rozwiązanie stosowane zazwyczaj w sytuacjach, gdy konsument traci źródło dochodu lub jego wysokość znacznie się zmniejsza.

Dzięki złożeniu wniosku o karencję konsument uniknie wpadnięcia w spiralę zadłużenia, a także będzie miał czas na znalezienie nowego źródła dochodu lub na rozpoczęcie restrukturyzacji swojego budżetu domowego.

Warto jednak pamiętać, że złożenie wniosku o karencję wiąże się z koniecznością opłacenia dodatkowych kosztów związanych z przedłużeniem okresu spłaty kredytu. Dlatego też decyzja o złożeniu takiego wniosku powinna być dobrze przemyślana i oparta na precyzyjnej analizie sytuacji finansowej konsumenta.

12. Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego?

Podczas upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego należy uważać na pewne błędy, które są najczęściej popełniane przez osoby borykające się z takim problemem. Przyjrzyjmy się zatem najbardziej rozpowszechnionym błędom, aby uniknąć ich w trakcie całego procesu.

Nie płacenie rat kredytowych

Jednym z głównych błędów, których uniknąć należy podczas upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego, jest niepłacenie rat kredytowych. Wiele osób popełnia ten błąd, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jedynie pogarsza ich sytuację. W przypadku braku opłacania rat, bank może podjąć działania windykacyjne lub nawet zwrócić się o przymusowe wykonanie hipoteki. Dlatego ważne jest, aby poświęcić opłaty kredytowe wysoką uwagę.

Podejmowanie dodatkowych zobowiązań

Po wystąpieniu o upadłość konsumencką nie powinno się angażować w dodatkowe zobowiązania. Rezygnacja z tego typu działań pozwoli na zdobycie większej ilości środków na opłacanie rat kredytowych i umożliwi szybsze ich uregulowanie. Dodatkowe zobowiązania jedynie pogłębiają sytuację zadłużenia, co skutkuje problemami z opłacaniem rat.

Działania samodzielne bez pomocy profesjonalisty

W przypadku upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego dobrze jest korzystać z usług specjalistów, którzy pomogą w przeprowadzeniu całego procesu. Osoby borykające się z problemem powinny zastanowić się nad zatrudnieniem adwokata lub radcy prawnego. Professionalna pomoc pozwoli na uniknięcie błędów na każdym etapie procesu upadłościowego.

Brak przygotowania dokumentów

Przygotowanie dokładnych dokumentów jest kluczowe w trakcie procesu upadłościowego. Brak pełnej dokumentacji lub błędne informacje na nich wprowadzają niepotrzebną komplikację i prowadzą do wydłużenia procesu. Dlatego przed rozpoczęciem procesu upadłościowego i składaniem wniosków należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami.

13. Czy można ubiegać się o kredyt hipoteczny po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Człowiek może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, która wymaga ogłoszenia upadłości konsumenckiej. W takiej sytuacji wiele osób zastanawia się, czy będą miały szansę na uzyskanie kredytu hipotecznego. Oto kilka faktów, które trzeba wziąć pod uwagę.

Sprawy prawne po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej
Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik musi zorganizować swoje finanse od nowa. Będzie musiał zacząć od budowania dobrego rekordu kredytowego. Po pięciu latach po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, możliwe jest uzyskanie kredytu hipotecznego.

Warunki dla uzyskania kredytu hipotecznego po upadłości konsumenckiej
Klienci ubiegający się o kredyt hipoteczny po upadłości konsumenckiej zazwyczaj muszą spełnić co najmniej jeden z następujących warunków:

 • Bardzo dobry rekord kredytowy w ciągu ostatnich pięciu lat
 • Wyższy wkład własny w wysokości co najmniej 20%
 • Dowód na to, że upadłość konsumencka była spowodowana okolicznościami, które były poza kontrolą dłużnika.

Proces ubiegania się o kredyt hipoteczny po upadłości konsumenckiej
Część kroków, które trzeba podjąć, podczas gdy klient próbuje ubiegać się o kredyt hipoteczny po upadłości konsumenckiej, to:

 • Zbieranie wszystkich niezbędnych dokumentów i wstępne złożenie wniosku o kredyt hipoteczny z potencjalnymi kredytodawcami.
 • Przeprowadzenie wstępnej analizy kredytów, aby dowiedzieć się, czy dłużnik spełnia wymagania potencjalnego kredytodawcy.
 • Jeśli są jakieś problemy, trzeba będzie dokładnie wyjaśnić, co się stało w czasie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, aby dostać kredyt hipoteczny.
 • Gdy dłużnik spełni te wymagania, proces ubiegania się o kredyt hipoteczny po upadłości konsumenckiej może przebiegać podobnie jak w przypadku innych kredytów hipotecznych.

14. Jakie są koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego?

Wiele osób, które są na skraju bankructwa, rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako ostateczny proces. Jednak, upadłość konsumencka wiąże się z kosztami, a co zostanie w końcu z kredytem hipotecznym?

Przede wszystkim powinno się wiedzieć, że przy spłacie kredytów hipotecznych, upadłość konsumencka nie rozwiązuje problemu całkowicie, ale może pomóc w lepszym zarządzaniu długiem. Poniżej przedstawiamy podstawowe koszty związane z ogłoszeniem upadłości z udziałem kredytu hipotecznego.

 • Płatności wymagane przez syndyka – Koszty związane z obsługą upadłości konsumenckiej naliczane przez syndyka, który nadzoruje proces a tym samym pobiera opłaty z powodu swojego zaangażowania w proces. Syndyk pobiera również opłaty wprowadzeniowe.
 • Oszczędność – Wprowadzenie upadłości konsumenckiej oznacza, że sytuacja finansowa osoby ogłaszającej upadłość zostaje rozwiązana przez sprzedaż ich majątku i spłatę kredytu hipotecznego. Jednakże, w niektórych przypadkach, osoba ta może zachować swoje narzędzia pracy i pojazdy, jeśli spełniają określone wymagania.
 • Kredytowe raportowanie – Spłata zobowiązań zgodnie z terminami ma ogromne znaczenie dla rekordów kredytowych osoby ogłaszającej upadłość. Wprowadzenie upadłości konsumenckiej na ich kredytowej historii spowoduje, że przedłużenie kredytowania może być trudne lub niemożliwe.

Ostatecznie, koszt związany z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego różni się w zależności od sytuacji danej osoby. Zalecamy uzyskanie porady prawnej od doświadczonego prawnika, aby uzyskać dokładniejsze informacje i zrozumienie kosztów związanych z upadłością konsumencką.

15. Jakie są najnowsze zmiany w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego?

W ostatnim czasie wprowadzono kilka istotnych zmian w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego. Najważniejsze z nich to:

 • Zwiększenie kwoty zwolnionej spod egzekucji komorniczej – teraz wynosi ona 6 822 zł.
 • Prawo do wstrzymania postępowania egzekucyjnego – w przypadku, gdy dłużnik uzasadni, że spłata zadłużenia może zagrażać jego podstawowym potrzebom egzystencjalnym.
 • Rozszerzenie zakresu zwolnień z kosztów postępowania upadłościowego – od teraz będą one obejmowały także koszty związane z kredytem hipotecznym.

Dodatkowo, ważną nowością jest możliwość uzyskania tzw. tarczy antykryzysowej, która pozwala na czasowe wstrzymanie spłaty kredytu hipotecznego. Chodzi tu o sytuacje, gdy dłużnik znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, np. z powodu utraty pracy.

Ostatnią zmianą, którą warto wskazać, jest możliwość wniesienia wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego z uwagi na wcześniejsze pozytywne rozpatrzenie wniosku o umorzenie lub odroczenie spłaty przez wierzyciela. Dotyczy to sytuacji, gdy dłużnik udokumentuje, że przedstawił wierzycielowi plan spłaty zadłużenia.

Należy jednak pamiętać, że ustawodawca stale wprowadza zmiany w przepisach dotyczących upadłości konsumenckiej z udziałem kredytu hipotecznego. Dlatego warto na bieżąco śledzić nowe regulacje, aby uniknąć niepotrzebnych kłopotów związanych z zadłużeniem i egzekucją komorniczą.

FAQ

Q: Czym jest upadłość konsumencka?
A: Upadłość konsumencka to formalna procedura, która umożliwia osobom zadłużonym uregulowanie swojego długu wobec wierzycieli. Polega na rozwiązaniu umowy między dłużnikiem a wierzycielem, przy pomocy specjalnego sądu – sądu upadłościowego.

Q: Jakie są oczekiwania wobec osoby ubiegającej się o upadłość konsumencką?
A: Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi spełnić określone wymagania, aby móc skorzystać z tej procedury. Musi posiadać stałe źródło dochodu, które pozwoli na spłatę części długu. Musi również udowodnić, że nie jest w stanie spłacić swojego długu, a jego rosnące odsetki powodują, że sytuacja finansowa staje się coraz gorsza.

Q: Co to jest wspólny kredyt hipoteczny?
A: Wspólny kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, który brany jest przez dwie lub więcej osoby, zazwyczaj małżeństwo lub partnerów życiowych. Kredyt ten służy na zakup lub budowę nieruchomości.

Q: Czy osoba, która ubiega się o upadłość konsumencką, może mieć wspólny kredyt hipoteczny?
A: Tak, osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką może mieć wspólny kredyt hipoteczny, ale decyzja o udzieleniu takiego kredytu zależy od banku lub instytucji finansowej. W przypadku, gdy jedna osoba zaciągnęła kredyt, a druga osoba składa wniosek o upadłość konsumencką, bank może żądać od pozostałej osoby spłaty całego kredytu.

Q: Czy upadłość konsumencka może wpłynąć na kredyt hipoteczny partnera życiowego?
A: W przypadku wspólnego kredytu hipotecznego, upadłość konsumencka jednego z partnerów może wpłynąć negatywnie na sytuację finansową całej rodziny. W takim wypadku bank może żądać spłaty całego kredytu przez pozostałą osobę. Na szczęście, istnieje możliwość negocjacji z bankiem, który zwykle chce utrzymać relacje z klientami i wnioskodawca o upadłość konsumencką może skorzystać z pomocy adwokata, aby znaleźć rozwiązanie problemu.

Q: Czy osoba, która ubiega się o upadłość konsumencką, może zrezygnować ze swojego udziału w kredycie hipotecznym?
A: W przypadku kredytu hipotecznego zaciągniętego jako wspólny kredyt, osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką może zrezygnować ze swojego udziału w kredycie. W takiej sytuacji, pozostała osoba musi spłacić cały kredyt lub uzyskać możliwość refinansowania kredytu w innym banku.

Q: Czy konsultacja z prawnikiem jest konieczna w przypadku ubiegania się o upadłość konsumencką, gdy posiada się kredyt hipoteczny?
A: Tak, w przypadku kredytu hipotecznego warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, aby ocenić ryzyko wynikające z procedury upadłościowej. W szczególności, gdy decydujemy się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką, warto poinformować bank o naszej sytuacji i rozmawiać z przedstawicielem banku, aby poszukać najlepszego rozwiązania dla obu stron.

Q: Czy ubieganie się o upadłość konsumencką wyklucza możliwość odzyskania zdolności kredytowej?
A: Nie, mimo że upadłość konsumencka wpływa negatywnie na zdolność kredytową, to nie oznacza, że nie będziemy już mieli możliwości ubiegania się o kredyt w przyszłości. Istnieją specjalne programy i produkty finansowe, które pomagają osobom, które zaciągnęły upadłość konsumencką, odzyskać zdolność kredytową, ale na ogół wymagają one spełnienia określonych warunków, np. regularnych wpłat na konto oszczędnościowe lub dostępnych środków finansowych.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest trudnym, ale czasem koniecznym krokiem dla osób borykających się z problemami finansowymi. W przypadku posiadania wspólnego kredytu hipotecznego, proces ten może być jeszcze bardziej skomplikowany. Warto jednak pamiętać, że istnieją sposoby na skuteczne poradzenie sobie z tym wyzwaniem.

Podstawowe zasady to przede wszystkim terminowe składanie wniosków, zachowanie ścisłej współpracy z bankiem oraz posiadanie wsparcia ze strony doświadczonych prawników bądź doradców finansowych. Dzięki nim, można uniknąć wielu nieporozumień oraz skutecznie przeprowadzić proces upadłości konsumenckiej bez szkody dla partnera kredytowego.

Warto więc przypomnieć sobie, że własne problemy finansowe nie muszą oznaczać końca świata. Upadłość konsumencka jest szansą na nowy start i początek drogi do pełnej stabilizacji finansowej. Zdecydowanie warto z niej skorzystać, korzystając przy tym z fachowej pomocy i dobrych rad.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.