kredyt denominowany a indeksowany

Kredyty denominowane i indeksowane – co warto wiedzieć? Kredyt denominowany oraz indeksowany są wyjątkowymi rodzajami kredytów, których warto dowiedzieć się więcej, zanim zdecydujemy się je zaciągnąć. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że istotną różnicą między nimi jest to, w jaki sposób

kredyt denominowany a indeksowany


Kredyty denominowane i indeksowane – co warto wiedzieć?

Kredyt denominowany oraz indeksowany są wyjątkowymi rodzajami kredytów, których warto dowiedzieć się więcej, zanim zdecydujemy się je zaciągnąć. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że istotną różnicą między nimi jest to, w jaki sposób wartość kredytu jest wyliczana. Poniżej przedstawiamy główne różnice i wskazówki, dotyczące obu rodzajów kredytów.

Kredyt denominowany

Kredyt denominowany jest kredytem, którego zasady zawarte są w umowie i mają stałą wartość pieniężną przez cały okres trwania umowy. Oznacza to, że:

  • nawet jeśli ceny wzrosną, wartość kredytu pozostaje bez zmian;
  • jeśli ceny spadną, ilość pieniędzy, którą należy spłacić, pozostaje taka sama;
  • nawet jeśli inflacja wzrośnie, oprocentowanie i warunki spłaty pozostają takie same.

Łatwo dostrzec, że kredyt denominowany może być szczególnie korzystny, jeśli ceny zaczną rosnąć bardzo szybko, ponieważ zadłużenie pozostanie niezmienne. Warto jednak pamiętać, że jeśli sytuacja ekonomiczna ulegnie nasileniu, a stopy procentowe wzrosną znacznie, to zadłużenie siz odczuje ten skutek.

Kredyt indeksowany

Kredyt indeksowany jest rodzajem kredytu, w którym wartość kredytu jest wyliczana w oparciu o wskaźnik ekonomiczny, taki jak ceny produktów, stopy procentowe lub inflacja. To znaczy, że:

  • gdy ceny produktów wzrosną, wysokość kredytu również wzrośnie;
  • jeśli stopy procentowe będą spadać, to kredyt będzie nieco tańszy w przeliczeniu na jednostkę pieniądza;
  • gdy inflacja wzrośnie, kredyt może być wyższy w stosunku do zadłużenia;

Kredyty indeksowane są dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które przewidują zmiany w otoczeniu ekonomicznym i chcą uniknąć utrzymywania stałej wysokości kredytu. Z drugiej strony, gdy stopy procentowe wzrosną, kredyt może okazać się niezwykle kosztowny.

Podsumowanie

Kredyt denominowany i indeksowany to dwa rodzaje kredytów, których trzeba dobrze rozważyć przed podjęciem decyzji o ich zaciągnięciu. Kredyt denominowany jest dobrą opcją dla tych, którzy chcą, aby wartość ich kredytu pozostała bez zmian, nawet jeśli ceny będą rosnąć. Natomiast kredyt indeksowany może być korzystny dla tych, którzy są gotowi na ewentualne zmiany w otoczeniu ekonomicznym.