Komornik a zajęcie kredytu: jakie są Twoje prawa?


Komornik a zajęcie kredytu: jakie są Twoje prawa?

Kiedy bank zdecydował się skierować Twoją sprawę do komornika, prawdopodobnie zdążyłeś się już zorientować, że Twoje finanse są w poważnych tarapatach. Ale jakie są Twoje prawa w tej sytuacji?

Kiedy komornik dokonuje zajęcie kredytu, oznacza to, że może on wyegzekwować od Ciebie wszystkie środki finansowe, jakie posiadasz, w tym depozyty, dochody, środki oszczędnościowe, emerytury i renty. Komornik może również dokonać zajęcia wierzytelności, co znaczy, że jeżeli jesteś właścicielem firmy lub masz jakąś wierzytelność, będzie on mógł rościć sobie do niej prawo.

Jednakże, istnieją określone limity, którymi komornik musi się kierować. Limit ten jest określony w art. 817 Kodeksu postępowania cywilnego, który mówi następująco:

Limit ustanowiony przez art. 817 Kodeksu postępowania cywilnego

 • 1. Wszelkie wynagrodzenia z zatrudnienia, emerytury lub renty, z wyłączeniem samowystarczalnych oszczędności lub kapitału, muszą być zabezpieczone razem lub osobno.
 • 2) Do limitu głównego zadłużenia zaliczają się:

  • A) wynagrodzenie w przypadku zatrudnienia nieprzerwanego, nie więcej niż 1730 zł** miesięcznie
  • B) lub, jeśli przychody z zatrudnienia były niższe niż 1730 zł**, pełne dochody z zatrudnienia niższe niż 100% wynagrodzenia**;
  • C) świadczenie ubezpieczeniowe, takie jak renta lub emerytura, nie więcej niż 1730 zł** miesięcznie.

** Wymienione kwoty zależą od minimalnego wynagrodzenia, które jest ustalane na określonym przedziale czasowym.

Komornik ma prawo do odebrania aż 80% wynagrodzenia z zatrudnienia** i 80% pełnych dochodów z zatrudnienia**, jeśli są one niższe niż 100% wynagrodzenia. Co więcej, komornik będzie mógł również żądać odpowiedniego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 5% miesięcznych dochodów**, które pochodzą z przychodów innych niż przychody z zatrudnienia.

Należy jednak pamiętać, że powyższe ograniczenia dotyczą wyłącznie zabezpieczania dochodów. Oznacza to, że komornik może zabezpieczyć wszystkie inne aktywa, które posiadasz, np.

 • środki oszczędnościowe lub inwestycje na koncie bankowym
 • depozyty na koncie bankowym
 • prawa do doczesnych i przyszłych wierzytelności
 • prawa do nieruchomości
 • nieruchomości wraz z wyposażeniem
 • aktywa ruchome, takie jak samochody, sprzęt elektroniczny itp.

Prawa osoby z zajętym kredytem

Jeśli komornik dokona zajęcia Twojego kredytu, istnieją pewne prawa, o których musisz być świadomy.

 • 1. Otrzymasz powiadomienie. Komornik dostarczy Ci powiadomienie o tym, co zostało zajęte oraz które aktywa są przedmiotem egzekucji. Pamiętaj, że masz obowiązek poinformowania banku o powiadomieniu, które otrzymałeś.
 • 2. Masz prawo do odwołania. Jeśli uważasz, że zastosowane środki egzekucyjne są niezgodne z prawem lub poczyniono błędy, możesz się odwołać.
 • 3. Możesz ubiegać się o umorzenie. W sytuacjach, gdy Twoje środki finansowe są zbyt niskie, by pokryć koszt egzekucji, możesz wystąpić do sądu o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

W pewnych okolicznościach komornik może rzeczywiście domagać się od Ciebie zapłaty, ale istnieją także sposoby, w jakie możesz zabezpieczyć swoje finanse i uniknąć problemów z komornikiem. Ważne jest, abyś wiedział, które aktywa są chronione przed komornikiem i jak uniknąć, żeby Twój kredyt nie został zajęty.

Zawsze możesz skontaktować się z bankiem lub doradcą finansowym i ustalić, jakie są Twoje możliwości. Zapewni Ci to pewne bezpieczeństwo i zabezpieczy Twoje finanse przed zajęciem przez komornika. Poświęcenie trochę czasu w celu zrozumienia swoich praw i sposobów zabezpieczenia Twoich aktywów może okazać się bezcenne.

Scroll to Top