Kiedy jest możliwe umorzenie kredytu hipotecznego – przewodnik dla pożyczkobiorców

Kiedy jest możliwe umorzenie kredytu hipotecznego – przewodnik dla pożyczkobiorców

Kredyt hipoteczny jest jednym z największych zobowiązań, jakie podejmuje się w swoim życiu. Niestety, czasem z przyczyn niezależnych od naszych decyzji, pojawiają się trudności w jego spłacie. W takim wypadku warto wiedzieć, kiedy możliwe jest umorzenie kredytu hipotecznego.

Na początek warto zaznaczyć, że bank nie będzie skłonny do umorzenia kredytu hipotecznego bez uzasadnionej przyczyny. Wymagane jest wystąpienie okoliczności, które uniemożliwiają spłatę zadłużenia w normalny sposób.

Możliwości umorzenia kredytu hipotecznego

1. Trudna sytuacja ekonomiczna pożyczkobiorcy

Jeśli pożyczkobiorca znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, sprawa umorzenia kredytu hipotecznego może zostać rozpatrzona. Musi on jednak udowodnić, że nie był w stanie spłacić zadłużenia ze względu na sytuację życiową. W tym celu należy złożyć wniosek o umorzenie kredytu hipotecznego wraz z dokumentami potwierdzającymi trudną sytuację pożyczkobiorcy.

2. Śmierć pożyczkobiorcy

W przypadku śmierci pożyczkobiorcy kredyt hipoteczny zostaje umorzony. Rodzina pokojowego zostaje zwolniona z dalszej spłaty zadłużenia. Jednakże, w przypadku posiadania ubezpieczenia kredytowego, to ono w pierwszej kolejności spłaci zadłużenie.

3. Przekroczenie terminu przedawnienia

Jeśli od momentu przeterminowania zadłużenia minęło więcej niż 10 lat, wówczas bank nie będzie miał prawa dochodzić swoich roszczeń przed sądem. Zgodnie z Kodeksem cywilnym po upływie 10 lat obligacje ulegają przedawnieniu.

Podsumowanie

W każdym z przypadków umorzenie kredytu hipotecznego to sprawa indywidualna, a rozpatrywana jest przez instytucję finansową w sposób szczegółowy. Dlatego też warto skontaktować się z bankiem, zawrzeć z nim umowę i ustalić wyjście z trudnej sytuacji. Warto pamiętać, że korzystanie z pomocy doradców kredytowych jest bardzo dobrą opcją w takiej sytuacji.

Scroll to Top