2023: Ile Trzeba Mieć Wkładu Własnego na Kredyt Mieszkaniowy?

2023 rok będzie przełomowym dla wielu osób szukających kredytu mieszkaniowego.

W tym czasie wymagany wkład własny będzie wyższy niż w latach poprzednich, a banki będą wymagać większego zaangażowania finansowego ze strony kredytobiorcy.

Wkład własny to wkład pieniężny, który kredytobiorca musi wnieść przed uzyskaniem kredytu mieszkaniowego. Jest to część pieniędzy, które kredytobiorca musi wnieść, aby uzyskać kredyt. Wkład własny ma na celu zabezpieczenie banku przed ewentualną stratą, jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie spłacać kredytu.

W 2021 roku minimalny wkład własny wynosił 10%, co oznaczało, że kredytobiorca musiał wnieść co najmniej 10% ceny nieruchomości, aby otrzymać kredyt. W 2023 roku wymagany wkład własny wzrośnie do 15%. Oznacza to, że kredytobiorca będzie musiał wnieść co najmniej 15% ceny nieruchomości, aby uzyskać kredyt mieszkaniowy.

Jest to spowodowane zmianami w polityce banków w zakresie kredytów mieszkaniowych. Banki chcą zwiększyć wymagany wkład własny, aby zmniejszyć ryzyko niewypłacalności kredytobiorców. Banki chcą również zwiększyć swoje zyski poprzez wyższe oprocentowanie kredytów mieszkaniowych.

Kredytobiorcy powinni być przygotowani na wyższy wkład własny w 2023 roku. Powinni oni również zgromadzić odpowiednią ilość pieniędzy, aby mieć pewność, że będą w stanie pokryć wymagany wkład własny. Kredytobiorcy powinni również skonsultować się z doradcą finansowym, aby uzyskać więcej informacji o wymaganym wkładzie własnym na kredyt mieszkaniowy w 2023 roku.

Shape

Poznaj Nas

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy