Wśród Polaków wzrasta ilość przeterminowanych zobowiązań

zobowiązania PolakówWśród Polaków wzrasta ilość przeterminowanych zobowiązań

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF odnotowało w ostatnim czasie znaczny wzrost liczby danych, które do niego trafiają. Co ciekawe przekazywane przez wierzycieli informację mają zarówno charakter pozytywny jak też dotyczą osób, które nie spłacają swoich zobowiązań w wyznaczonym przez umowę terminie. W chwili obecnej w całej bazie znajduje się aż 3 miliony 600 tysięcy informacji o zobowiązaniach.

Zdecydowana większość wpisów a dokładnie 2 miliony 200 tysięcy jest związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez dłużników. Możemy tutaj również zauważyć stały wzrost tej wartości. Jednakże, jak zauważają pracownicy z Biura Informacji Gospodarczej ERIF rośnie również liczba wzmianek pozytywnych o dłużnikach tzn. takich, w których dłużnicy sumiennie wywiązali się ze swoich zaciągniętych zobowiązań. W tym momencie ich liczba wynosi przeszło 400 tysięcy.

Ogólna suma spraw, jakie znajdują się w rejestrze (zarówno dane pozytywne jak i negatywne) szacowana jest na kwotę 17 miliardów złotych. Same zobowiązania przeterminowane wyceniane są na 15 miliardów złotych.
Przede wszystkim do grupy negatywnych zobowiązań możemy zaliczyć długi związane z niepłaceniem na czas rachunków za telefon, gaz, Internet oraz zaległe kwoty czynszu za wynajmowane mieszkanie. Gros znajdujących się w rejestrze spraw dotyczy także nieopłacanych alimentów gdzie osoba zobowiązana do ich płacenia jest w zwłoce minimum sześćdziesięcio dniowej.

W przypadku obrazu statystycznego dłużnika nie zaobserwowano znaczących zmian. Tak jak w latach ubiegłych jest to przeważnie mężczyzna w wieku około 45, który mieszka wilość spraw w bazie województwie śląskim. W dalszej kolejności to mieszkaniec dolnego śląska lub województwa mazowieckiego. Średnia wysokość zobowiązań oscyluje na poziomie ośmiu tysięcy złotych.

Przedstawiony raport niejako pokrywa się z innymi badaniami prowadzonymi w zakresie tego zagadnienia. Warto podkreślić, że na terenie naszego kraju w chwili obecnej funkcjonują 4 biura informacji gospodarczych i każde z nich, co jakiś czas prezentuje wyniki zleconych przez siebie badań w temacie finansów i zadłużenia Polaków.

Scroll to Top