When is a loan exempt from PCC tax in Poland?

When is a loan exempt from PCC tax in Poland?

Kiedy pożyczka jest zwolniona z podatku PCC w Polsce?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z podatków, które płacimy przy zawieraniu umów oraz innych czynności prawnych. W przypadku pożyczki, naturalną rzeczą wydaje się płatność tego podatku. Jednakże, wyjątkowo istnieją sytuacje, w których pożyczka nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć, kiedy pożyczka jest zwolniona z opodatkowania PCC w Polsce.

Pożyczki w rodzinie

Jeśli pożyczka została udzielona jednostce będącej członkiem naszej rodziny, to zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 ust. 2 pkt 6), nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem PCC. W tym przypadku, pożyczka musi zostać udzielona bezodpłatnie lub z odsetkami niższymi niż te, które byłyby naliczone według stopy ustawowej.

Warto podkreślić, że ustawowo uznaje się za wąską rodzinę osoby, które są związane z pożyczkodawcą więzami pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związek małżeński z pożyczkodawcą.

Pożyczki na cele kulturalne, naukowe czy charytatywne

Kolejnym przypadkiem, w którym pożyczka jest zwolniona z opodatkowania PCC, jest taki, gdy zostaje ona udzielona na cele kulturalne, naukowe czy charytatywne. W takich przypadkach, pożyczka musi być udzielona bezodpłatnie, na cele wymienione w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 9 ust. 2 pkt 7).

Pożyczki w celu spłaty zobowiązań

Jeśli pożyczka zostanie udzielona w celu spłacenia zobowiązań, które już podlegały opodatkowaniu podatkiem PCC lub innym podatkiem, to w takim przypadku pożyczka także nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC (art. 9 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Pożyczki w formie kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny udzielony na określony cel nie podlega opodatkowaniu podatkiem PCC (art. 9 ust. 2 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Warto zauważyć, że od 1 stycznia 2019 roku ustawodawca wprowadził również zwolnienie z podatku PCC dla kredytów udzielonych na zakup mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie plus” czyli tzw. „Mieszkania dla Młodych”. W takim przypadku, zwolnienie z podatku PCC wynosi 50% (art. 9 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Podsumowanie

Pożyczka udzielona w ramach rodziny lub na cele kulturalne, naukowe czy charytatywne jest zwolniona z podatku PCC, jeśli została udzielona bezodpłatnie lub z odsetkami niższymi niż te, które byłyby naliczone według stopy ustawowej. Pożyczka w celu spłaty zobowiązań lub kredyt hipoteczny udzielony na określony cel także nie podlegają opodatkowaniu podatkiem PCC. W przypadku kredytu hipotecznego udzielonego w ramach programu „Mieszkanie plus”, zwolnienie z podatku PCC wynosi 50%.

Pamiętajmy jednak, że każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy oraz konsultacji z ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego.

As an AI language model, I cannot provide tax or legal advice. It is important to seek guidance from a tax professional or lawyer to fully understand the specific tax regulations in Poland that apply to your individual situation.

„What types of loans are exempt from PCC tax in Poland?”

As an AI language model, I don’t have access to real-time information or current events. However, my training and knowledge-base tell me that in Poland, the following types of loans are exempt from PCC tax:

1. Loans that are granted by public bodies or institutions, such as the National Fund for Environmental Protection and Water Management or the State Fund for the Rehabilitation of Disabled Persons.

2. Loans secured by a mortgage to finance the purchase or construction of a residential property in Poland.

3. Loans that are granted for the purpose of financing research and development activities, scientific projects, or investments related to technologically advanced products or services.

4. Loans granted by international financial institutions, such as the World Bank or the European Investment Bank.

Please note that the above information may not be up-to-date, and I recommend consulting with a financial expert or contacting the relevant authorities for the most accurate and current information.

kredyt123.pl

kredyt123.pl

Twoje finanse pod kontrolą.

O Nas

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług w najlepszych cenach. Zespół naszych doradców jest wykwalifikowany, kompetentny i zawsze gotowy do pomocy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się zapewnić naszym klientom optymalne i satysfakcjonujące rozwiązania.

Ostatnie Wpisy

Follow Us

Poradnik Tygodnia

Zapisz się na nasz Newsletter

upadłość konsumencka a 500 plus

Jeżeli jesteś rodzicem korzystającym z programu 500 plus i znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, upadłość konsumencka może być rozwiązaniem. Dowiedz się, jak te dwa elementy mogą ze sobą współgrać i jakie korzyści możesz osiągnąć dzięki upadłości konsumenckiej przy otrzymywaniu świadczenia 500 plus.

upadłość konsumencka ile lat

W Polsce istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, która pozwala na odzyskanie stabilności finansowej. Po wykonaniu wszystkich procedur, upadłość zostaje umorzona w ciągu 3-5 lat. Warto jednak pamiętać, że proces ten może być długi i wymaga odpowiedniej dokumentacji.