Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a odsetki

Szybki kredytWcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a odsetki

Kiedy osoba spłaca kredyt hipoteczny przed terminem, kredytodawca jest prawnie zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego kosztów i nie nalicza żadnych dodatkowych odsetek, które mogłyby zostać naliczone.

Prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania

Umowa kredytowa podpisywana jest pomiędzy klientem a bankiem. Stanowi ona, że bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek oraz innych opłat i prowizji. Kredytobiorca musi spłacać kredyt w ustalonych miesięcznych ratach.

W ustawie stwierdzono, że konsument ma prawo do otrzymania spłaty kredytu hipotecznego w całości lub w części. Oznacza to, że kredytobiorca ma prawo do uzyskania spłaty części lub całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie kredytowej.

W danym roku rynkowym, przeciętny konsument zawsze będzie chciał wiedzieć, ile będzie go kosztowała spłata kredytu w bieżącym miesiącu (lub wcześniejszym miesiącu w roku) i kiedy przypada termin kolejnej spłaty odsetek. Ponadto, kredytodawca nie może uzależniać akceptacji całości lub części kredytu hipotecznego na bieżący miesiąc (lub wcześniejszy miesiąc w roku) od tego, czy konsument będzie w stanie spłacić kredyt w bieżącym miesiącu (lub wcześniejszym miesiącu w roku).

Zwrot kosztów i odsetek

Korzyść kredytobiorcy z wcześniejszej spłaty polega na tym, że kredytodawca musi zwrócić kredytobiorcy odsetki i inne koszty, które zostały przez niego poniesione, zanim będzie on mógł otrzymać zwrot części zapłaconych przez niego odsetek. Ustawa o kredycie wspomina, że całkowite świadczenie kredytobiorcy jest pomniejszane o odsetki, które kosztował kredytodawcę za tę część okresu kredytowania, w której pierwotny okres kredytowania został zmieniony.

Pożyczka dla bardzo zadłużonychRekompensata za wcześniejszą spłatę

W ten sam sposób, gdy bank udziela kredytu mieszkaniowego, traci w rzeczywistości zysk, który mógłby osiągnąć, gdyby kredytobiorca kontynuował spłatę kredytu hipotecznego przez cały okres, a data zakończenia kredytu zostałaby osiągnięta w terminie wskazanym w harmonogramie.

W niektórych przypadkach banki są zobowiązane do udzielenia swoim klientom opłaty za wcześniejsze spłacenie kredytu hipotecznego, ale opłata ta powinna być określona w umowie kredytowej.

Czy wiesz, że…?

Jeśli kredyt hipoteczny ma zmienną stopę procentową, bank może zmusić Cię do zapłacenia mu opłaty, jeśli spłacisz część lub całość kredytu w ciągu trzech lat od uzyskania kredytu. Po tym czasie nie możesz być prawnie obciążony zapłatą odszkodowania lub odsetek za wcześniejszą spłatę kredytu.

Nie istnieje wzór matematyczny, który podaje sumę, w jakiej osoba może otrzymać odszkodowanie za nieuczciwe praktyki windykacyjne. Kwota, którą należy wypłacić dłużnikowi jest raczej ustalana przez prawo. Prawo zezwala bankom na 3 procent od kwoty głównej kredytu hipotecznego spłacanego wcześniej niż wymagany termin. Odsetki nie mogą być większe niż te, które ustawa dopuszcza za wcześniejszą spłatę. Suma ta nie może przekroczyć 5 400 dolarów.

Ten fragment Ustawy wskazuje również, że jeżeli do końca umowy kredytu hipotecznego o zmiennym oprocentowaniu pozostało mniej niż 12 miesięcy, koszty odsetkowe kredytodawcy nie mogą być naliczane w wysokości większej niż ta, która mogłaby być uzyskana w pozostałym okresie kredytowania, a kredytodawca nie może pobierać żadnych opłat lub kosztów w związku z przedterminową spłatą kredytu.

Kiedy pożyczkobiorca spłaca pożyczkę przed terminem, odsetki, które są zaoszczędzone w czasie pozostałym do spłaty pożyczki, stanowią korzyść finansową dla pożyczkobiorcy. Ponieważ i tak nie musi on ich spłacać, jest to dla niego świetna oferta finansowa!

Rozpocznij Czat

Masz Pytanie ? Chętnie na nie odpowiemy

Euroloan pożyczka
finanse
Nie jestem bogaty – dlaczego?

Nie jestem bogaty – dlaczego? Świat kręci się wokół pieniędzy. Widzimy bogactwo w postaci samochodów, domów i wakacji, ale inni zadają sobie pytanie, czy nie mogliby stać się bogatsi, gdyby nie byli tak spłukani, że

Czytaj więcej »
Sposoby, w jakie możesz się chronić, przed złodziejami danych.
finanse
Co to jest osobista redukcja zadłużenia?

Co to jest osobista redukcja zadłużenia? Osoba zadłużona może albo złożyć wniosek o upadłość, albo wziąć inną pożyczkę, aby spłacić swoje długi. Ci, którzy składają wniosek o upadłość muszą przestrzegać wielu różnych kroków, aby prawidłowo

Czytaj więcej »
Zgodnie z ustawą 2022 deweloperzy ustalają wszystkie zasady.
finanse
Oddłużanie pożyczek chwilówek, na czym polega?

Oddłużanie pożyczek chwilówek, na czym polega? Szybkie pożyczki są naprawdę robione cały czas. Można je łatwo wziąć przez Internet i mogą być bardzo krótkoterminowe – na przykład na godzinę. Nie ma weryfikacji, a więc może

Czytaj więcej »