infolinia
737 764 341  
Opłata jak za połączenie lokalne
pieta achillesowa

Oszczędzanie to pięta achillesowa Polaków.

Czy Polacy są skłonni do oszczędzania i myślenia o swojej przyszłości finansowej? Sondaż „Hedoniści i oszczędni”, który został przeprowadzony na zlecenie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Życie Europa nie napawa optymizmem.

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa razem  z instytutem IR Center podjęło próbę zbadania postaw finansowych naszych rodaków. W tym celu został przygotowany raport „Hedoniści i oszczędni”, który pokazuje dokładnie jak podchodzimy do naszych finansów, jaką motywacją się kierujemy i co z tego ostatecznie wynika. W chwili obecnej tzw. wskaźnik hedonizmu finansowego wynosi wśród badanych 13, 9 punktów. Oznacza to, że osoby ze skłonnościami do oszczędzania znajdują się w większości. Jednakże bliższe przyjrzenie się treści raportu nasuwa nieco odmienne wnioski.. 

Czym jest finansowy hedonizm?

Dokładniej wskaźnik hedonizmu finansowego opiera się na kilku elementach. W pierwszej kolejności osoby przygotowujące raport wzięły pod uwagę takie czynniki jak: intensywność zapytań, jakie są kierowane do wyszukiwarki Google w kwestii kredytów, oszczędzania, pieniędzy i ogólnie pojętych finansów. Dodatkowo pod tym samym kontem zbadano dynamikę dyskusji, jakie prowadzone są w mediach społecznościowych (np. Facebook, fora internetowe). Oprócz tego przeprowadzono klasyczną ankietę, w której zgromadzono grupę 1.000 respondentów. Na podstawie jej wyników osoby zostały przydzielone do trzech grup pod kątem tego: ile procent swoich dochodów wydali w bieżącym miesiącu, ile zaoszczędzili na konkretny cel, jak dużą sumę odłożyli na emeryturę i czy gromadzą pieniądze na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń np. utrata pracy, choroba, nagłe zmniejszenie wynagrodzenia itd. 

Wyszczególnione grupy przedstawia poniższy schemat:Oszczedzanie nie jest mocna strona polakow

Oszczędni

W tej grupie większego zaskoczenia nie było. Ludzie oszczędzający to przeważnie osoby posiadające wyższe wykształcenie i osiągające wynagrodzenie wykraczające ponad poziom przeciętny. Jak zauważają eksperci istotną rolę odgrywają tutaj dwa czynniki. Z jednej strony możliwość odłożenia jakiejś części swojego wynagrodzenia (w przypadku osób słabo sytuowanych z obiektywnych względów jest to bardzo trudne lub praktycznie niewykonalne). Z drugiej natomiast to sama świadomość odnośnie zarządzania własnymi finansami. Co ciekawe więcej oszczędzających określiło swoje miejsce zamieszkania, jako wieś. Eksperci podejrzewają, że jest to związane przede wszystkim z etosem pracy na ziemi i poszanowania dla owoców swojej ciężkiej pracy oraz stosunkowo mniejszymi „pokusami” na wydawanie wypracowanych środków finansowych. 

Jak się bawić to się bawić 

Najbardziej rozrzutne to osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Dodatkowo badania potwierdziły utartą w społeczeństwie opinie, że to kobiety mają większą skłonność do wydawania pieniędzy. W grupie hedonistów kobiety stanowią ponad 57%. Co ciekawe Panie przeważają również w grupie Oszczędnych, choć w tym przypadku różnica wynosi tylko 4% w stosunku do mężczyzn. 

podzial wsrod mezczyzn i kobiet na hedonistow i oszczednych

Należy podkreślić, że zarówno Hedoniści jak i Oszczędni deklarują szczerą chęć, aby w przyszłości więcej odkładać. O ile w przypadku tych drugich jest to całkiem prawdopodobne o tyle w pierwszej grupie eksperci zauważają sporą niekonsekwencję odnośnie składanych deklaracji a obrazem rzeczywistych działań wprowadzanych w życie. W dobie konsumpcjonizmu, wszechogarniającej reklamy i tysięcy pokus bardzo ciężko jest zmienić nawyki, które wypracowaliśmy przez wiele lat zarządzania naszymi domowymi finansami. Odkładanie w skarpetę nie jest skutecznym sposobem na oszczędzanie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest rozejrzenie się za jakimś funduszem inwestycyjnym lub skorzystanie z kont oszczędnościowych, które w tym momencie są dodawane praktycznie do każdego rachunku.  Z jednej strony zagwarantujemy sobie w ten sposób przejrzystość naszych finansów, techniczną łatwość w przelewaniu każdego miesiąca określonej kwoty i uchroni to nasze oszczędności przed „zjadającą” je inflacją. 

Żyj tu i teraz 

Jak wygląda nasze zabezpieczenie na jesień życia? Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują na to, że w grupie Hedonistów aż 60% pytanych nie posiada żadnego odrębnego funduszy, który byłby zabezpieczeniem na godne życie podczas emerytury. Oszczędni wypadają tu zdecydowanie lepiej, „tylko” 26% nie ma żadnych środków odłożonych na stare lata. Na drugim biegunie znajdują się osoby, które już teraz myślą, za co będą żyły na emeryturze. Wiodącym sposobem na oszczędzanie w tej grupie są ubezpieczenia (korzysta  nich 36% Oszczędnych i 21 % Hedonistów). W dalszej kolejności badani decydują się na lokaty proponowane przez banki (założyło je 37% badanych z grupy Oszczędnych i 27% osób sklasyfikowanych, jako Hedoniści). Gorzej wypada tzw. III filar, wpłaca na niego 24% Oszczędnych i 10 osób zaliczanych do Hedonistów. Najmniejszym powodzeniem cieszą się obligacje, wśród Oszczędnych na tę formę oszczędzania zdecydowało się 17%, natomiast wśród Hedonistów wskaźnik ten wynosi 6%. 

Oszczędzanie nie takie trudne

Wbrew pozorom, oszczędzanie nie musi oznaczać ciągłego rezygnowania z przyjemności i zaciągania pasa przy każdej okazji. Zdecydowanie ważniejszym czynnikiem, który wpływa na nasze finanse jest ogólny zamysł, z jakim do nich podchodzimy. Jeżeli już na samym wstępie zakładamy, że nie mamy, z czego odłożyć to zapewne do tego stwierdzenia dopasujemy nasze czyny. Warto przygotować miesięczny raport finansów domowych tzn. zestawienie wszystkich naszych wydatków i dochodów z wyszczególnieniem na takie grupy jak: jedzenie, jedzenie na mieście, alkohol, opłaty stałe, komunikacja, higiena, rozrywka, media. Zobaczmy, na co  najwięcej wydajemy i gdzie możemy szukać oszczędności. Być może rozwiązaniem będzie zmiana operatora telefonii komórkowej albo zmniejszenie pakietu telewizji kablowej. Każda mała kwota, którą odłożymy wpływa pozytywnie na nasz domowy budżet. Warto to tym pomyśleć już dziś. 
Doradca, z którym każdy klient otrzymuje dokładnie to, czego oczekuje. Sprawy trudne to dla niej wyzwanie i szansa na wykazanie swoich kompetencji. W swoich działaniach wykazuje pełną determinację i entuzjazm, którym zaraża otoczenie. Przeprowadzenie w takich okolicznościach wnioskowanego kredytu sprowadza się już tylko do załatwienia kilku błyskawicznych formalności. Referencje, jakie otrzymuje od klientów to dla niej satysfakcja i motywacja do dalszego rozwoju w branży finansowej.

Dodatkowo łącząc pracę zawodową z czasem wolnym zgłębia tajniki ludzkiej natury i psychologii. Komunikacja międzyludzka i relacje to dla niej priorytet w tym względzie. Oprócz tego jak sama twierdzi najlepiej relaksuje się przy szlagierach z lat 80’tych.