infolinia
781 244 224  
Opłata jak za połączenie lokalne
dokumenty do kredytu gotowkowego

Dokumenty do kredytu gotówkowego

Aktualnie w bankach panuje trend do upraszczania ofert kredytowych, dzięki czemu ubiegając się o finansowanie, obecnie możemy liczyć na uproszczone procedury. Nie mniej jednak możemy tylko na nie liczyć, ale nie być ich pewni, gdy z różnych przyczyn takie wygodne rozwiązanie może okazać się dla nas niedostępnym. Przyczyną może być zła historia kredytowa widoczna w BIK lub umieszczenie w którymkolwiek z rejestrów dłużników z tytułu zaległych rachunków za media, czy nawet mandaty.

Warto zatem wiedzieć jakie dokumenty do kredytu gotówkowego mogą być od nas ewentualne wymagane, kiedy nie będziemy mogli skorzystać z uproszczonych procedur. Chodzi tutaj oczywiście o dokumenty związane z naszymi dochodami, które są uzależnione od tego, z jakiego tytułu uzyskujemy wynagrodzenie, czy jest o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, działalność gospodarcza, emerytura bądź renta czy też umowa cywilno-prawna taka jak umowa zlecenie bądź o dzieło.

Dokumenty wymagane od emerytów i rencistów

Zacznijmy od emerytów i rencistów, którzy są w najprostszej sytuacji, gdy w przypadku konieczności udokumentowania dochodu wystarczy, że przedstawią oni ostatnią waloryzację świadczenia, oraz ostatni jego odcinek, ewentualnie, zamiast odcinka może to być wyciąg z rachunku z widocznym wpływem świadczenia.


Umowy cywilno-prawne

W przypadku osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne bank będzie najprawdopodobniej wymagał udokumentowania ciągłości tych umów za okres ostatnich sześciu miesięcy nawet do roku, przez okazanie kolejnych umów.


Zatrudnienie na umowę o pracę

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę są natomiast zobligowane do przedstawienia zaświadczenia o dochodach wystawionego przez pracodawcę za okres ostatnich trzech miesięcy. Niektóre z banków zamiennie zamiast zaświadczenia przyjmują PIT-11 za poprzedni rok rozliczeniowy, ale o to należy dowiedzieć się bezpośrednio w oddziale, w którym składamy wniosek, gdyż są to indywidualne rozstrzygnięcia wewnątrz bankowe.kredyt_gotowkowy


Działalność gospodarcza

W najgorszej sytuacji, jeżeli chodzi o dokumenty do kredytu gotówkowego, są osoby prowadzące działalność gospodarczą, które niestety tych dokumentów muszą dostarczyć zdecydowanie więcej. Podstawowymi dokumentami w ich przypadku będą dokumenty rejestrowe, czyli Nip, Regon oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Poza tym będą oni musieli jeszcze dostarczyć książkę przychodów i rozchodów za okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy oraz PIT za poprzedni rok rozliczeniowy. W przypadku prowadzenia firmy najbardziej problematyczne może się okazać dostarczenie zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS oraz zaświadczeń wystawionych przez Urząd Skarbowy o niezaleganiu z podatkami.


Kredyt gotówkowy bez dokumentowania dochodów

Trzeba pamiętać o tym, że to czy będziemy mogli ubiegać się o kredyt gotówkowy bez dokumentowania dochodów, decyduje nasza historia kredytowa, którą bank sprawdzi w BIK i jeżeli ona będzie pozytywna, wówczas zaproponuje nam to właśnie wygodne rozwiązanie.Nasz zespół

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym doradcą.

Wniosek on-line

Formularz kontaktowy

captcha

*Pole wymagane