infolinia
737 764 341  
Opłata jak za połączenie lokalne
wakacje kredytowe

Co warto wiedzieć o wakacjach kredytowych i innych formach restrukturyzacji zadłużenia?

Wzięcie kredytu to poważne zobowiązanie, którego skutki odczuwamy zazwyczaj przez długi czas. Jeśli wszystko przebiega zgodnie z naszymi planami, łatwiej jest nam pogodzić się z comiesięcznymi ratami. Jednak kiedy na horyzoncie pojawiają się chmury, czyli np. perspektywa utraty zatrudnienia, lub po prostu chcielibyśmy nieco podreperować domowy budżet, sytuacja może stać się obciążająca. Na szczęście banki oferują rozwiązania, które pomagają wybrnąć z chwilowych kłopotów. Mowa tu o wakacjach kredytowych oraz innych formach restrukturyzacji kredytu.

Co warto wiedzieć o wakacjach kredytowych i innych formach restrukturyzacji zadłużenia?

Wzięcie kredytu to poważne zobowiązanie, którego skutki odczuwamy zazwyczaj przez długi czas. Jeśli wszystko przebiega zgodnie z naszymi planami, łatwiej jest nam pogodzić się z comiesięcznymi ratami. Jednak kiedy na horyzoncie pojawiają się chmury, czyli np. perspektywa utraty zatrudnienia, lub po prostu chcielibyśmy nieco podreperować domowy budżet, sytuacja może stać się obciążająca. Na szczęście banki oferują rozwiązania, które pomagają wybrnąć z chwilowych kłopotów. Mowa tu o wakacjach kredytowych oraz innych formach restrukturyzacji kredytu.

Wakacje kredytowe, czyli głęboki oddech

Przez to wywołujące miłe skojarzenia określenie rozumie się przerwę w opłacaniu rat kredytu. W zależności od rodzaju umowy z bankiem i respektowanych przez kredytodawcę ustaleń może ona trwać od miesiąca do nawet kilku. Warto jednak pamiętać, że w tym okresie odsetki nadal są naliczane i należy opłacać je terminowo.

A jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc zrobić sobie chwilę przerwy od finansowego obowiązku? Wakacje kredytowe w większości przypadków dostępne są wyłącznie dla tych kredytobiorców, którzy mają za sobą co najmniej rok regularnego spłacania rat. Aby ubiegać się o taką ulgę, należy złożyć odpowiedni wniosek. Decyzja o jej przyznaniu poprzedzona jest, rzecz jasna, rzetelną analizą. Dopiero na jej podstawie bank może przystać na prośbę klienta lub ewentualnie wprowadzić poprawki, np. skracając nieco długość przerwy.

Jaki wpływ na raty kredytu mają wakacje kredytowe?

Nawet jeden miesiąc, w którym raty zobowiązania nie są opłacane, zmienia nieco warunki, na jakich udzielony został kredyt. Najczęściej wiążą się one z wydłużeniem czasu spłaty rat, nieco rzadziej skutkują zaś podwyższeniem comiesięcznej opłaty. Właśnie dlatego specjaliści podkreślają, że przywilej ten nie powinien być nadużywany. Zdaniem wielu finansistów w sytuacjach naprawdę skomplikowanych lepszym rozwiązaniem może być inna forma restrukturyzacji kredytu. A trzeba przyznać, że istnieje tu wiele możliwości.wakacje_kredytowe


Restrukturyzacja kredytu, czyli w jaki sposób bank może pomóc w uregulowaniu należności

Regularne spłacanie rat kredytu leży nie tylko w interesie strony obciążonej zobowiązaniem, ale także samych banków. Znacznym udogodnieniem może być tutaj restrukturyzacja kredytu. Pod pojęciem tym rozumie się następujące zabiegi:

1. Wydłużenie okresu spłaty — to jedno z najczęściej stosowanych rozwiązań w przypadku kredytów pojedynczych. W jego obrębie bank może zaproponować:
a. wydłużenie terminu przy zachowaniu wysokości raty (opisane wcześniej wakacje kredytowe),
b. wydłużenie terminu przy zmniejszeniu wysokości raty (całościowy okres spłaty będzie wyraźnie dłuższy, lecz niższe raty ułatwią klientowi akumulację kapitału).
2. Konsolidacja zadłużenia — to idealny sposób wyjścia z sytuacji, w której raty kilku zobowiązań stają się przytłaczające. Oferujący konsolidację bank zastępuje wszystkie dotychczasowe kredyty i pożyczki jednym, zapewniając korzystniejsze, dostosowane do możliwości klienta zasady jego spłaty.
3. Zmiana zabezpieczenia kredytu — bank może oczekiwać od kredytobiorcy dodatkowego zabezpieczenia zobowiązań, jeśli okaże się, że nastąpiło wyraźne pogorszenie sytuacji finansowej spłacającego lub miał miejsce znaczny spadek wartości dotychczasowego zabezpieczenia. W niektórych sytuacjach także sam kredytobiorca może ubiegać się o przeniesienie zabezpieczenia np. na inną nieruchomość.


Dla kogo restrukturyzacja i wakacje kredytowe?

Zmiana warunków spłaty kredytu to rozwiązanie przewidziane dla osób, które znalazły się w przejściowych trudnościach (okresy przerw) lub których warunki życiowe uległy zmianie (dodatkowe zabezpieczenie, obniżenie rat). Szczególnie w przypadku wakacji kredytowych warto pamiętać o tym, że nie jest to czas beztroski, lecz okres mający pomóc w zgromadzeniu odpowiednich środków finansowych.Nasz zespół

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym doradcą.

Wniosek on-line

Formularz kontaktowy

captcha wniosek

* Pole wymagane