W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może nie wypłacić ci odszkodowania?

Kredyt SamochodowyW jakich sytuacjach ubezpieczyciel może nie wypłacić ci odszkodowania?

„Ubezpieczenie ma pokryć wszystkie wydatki” – W przypadku polisy ubezpieczeniowej to ubezpieczony jest odpowiedzialny za to, aby nie musiał płacić za nic więcej niż wynosi jego suma ubezpieczenia.

W niektórych przypadkach istnieją dwa różne sposoby uzyskania obrażeń w wyniku wypadku ubezpieczeniowego. Po pierwsze, może to wynikać z wewnętrznych standardów firmy ubezpieczeniowej. Albo, po drugie, wynika to z domniemania prawnego. Jakie sytuacje nie wymagają wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową?

Przekroczony próg minimalny

Ustawa z dnia 22 marca 2003 r. o zmianie ustawy o Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz zmianie sposobu ustalania odszkodowania powoduje, że w chwili obecnej nie ma minimalnej wartości szkody, która musi zostać przekroczona, aby zakład ubezpieczeń był zobowiązany do naprawienia szkody. Jednakże towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają klauzule dotyczące franszyzy integralnej. Ograniczenia te oznaczają, że firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania za część szkody, jeżeli szkoda nie przekracza wspomnianego poziomu. Firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie nawet wtedy, gdy ubezpieczony straci mniej niż wymieniona suma. Tylko w przypadku poważnych szkód firma nie wypłaca ubezpieczonemu nic.

Sprawy porządku prawnego

Wypłata odszkodowania nie jest jednak jedynym przypadkiem, w którym ubezpieczony nie będzie zobowiązany do zapłaty roszczenia. Odszkodowanie nie może być również wypłacone z tytułu zdarzenia związanego z umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem ubezpieczonego. Innymi słowy, ubezpieczony nie otrzyma odszkodowania, jeśli np. nie wykonał dobrej jakości naprawy samochodu, którym się poruszał, lub jeśli samochód uczestniczący w wypadku nie spełniał wymogów technicznych.

Co ważne, jeśli samochód nie jest na nazwisko osoby, której jest autem, jeśli samochód nie należy do kierowcy, a także jeśli samochód został już sprzedany, zakład ubezpieczeń może nie tylko nie wypłacić odszkodowania, ale także zażądać zwrotu odszkodowania, które kierowca wypłacił z tytułu OC. Dotyczy to sytuacji, w której

  • spowodował umyślne uszkodzenie, pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających (narkotyki)
  • nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, poza przypadkami ratowania życia lub mienia lub ścigania kogoś, kto właśnie popełnił przestępstwo.
  • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
  • zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jak wskazuje ten przykład, zawsze lepiej jest dokładnie zapoznać się z produktem przed jego zakupem, ponieważ polisa może obejmować mniej niż myślisz i możesz być zmuszony zapłacić więcej w przyszłości.

Rozpocznij Czat

Masz Pytanie ? Chętnie na nie odpowiemy

Smutne jest życie staruszka
finanse
Jak spłacać kredyty?

Jak spłacać kredyty? Każdy człowiek zadłużając się czasami nie zdaje sobie sprawy, że kredyty się kumulują, bo przecież na ratę w wysokości 50 złotych czy 100zł każdego stać. Sklepy kuszą promocjami, ofertami kredytowymi nawet często

Czytaj więcej »
Najlepszy Kredyt Gotówkowy
finanse
Jak wybrać najlepszy kredyt gotówkowy?

Jak wybrać najlepszy kredyt gotówkowy? Potrzebując pożyczyć pieniądze, kiedy przeglądamy propozycje kredytów gotówkowych, zazwyczaj kierujemy uwagę na rząd odsetek. W pierwszym odruchu koszty kredytu stanowi dla nas miarę jego atutów. Należy mimo to pamiętać, że

Czytaj więcej »