Upadłość Konsumencka

Upadłość konsumencka

  • Pełne oddłużenie
  • Spłata zadłużenia w rozsądnych ratach
  • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
  • Zatrzymanie naliczania odsetek
  • Wolność finansowa

Upadłość konsumencka – prosta droga do wolności finansowej

Zadłużenie Cię przerosło?
Jesteś nękany przez windykatorów?
Komornik zostawia Ci niewiele pieniędzy na przeżycie?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie tej trudnej sytuacji! 

Każdego dnia spotykamy się z osobami, które nie są w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Ich historie pomimo różnych kolei losów są do siebie bardzo zbliżone. Przeważnie zaczyna się o kredytów bankowych a kiedy brakuje pieniędzy na miesięczną ratę zaciągają pożyczki krótkoterminowe tzw. chwilówki. Skutek jest zawsze ten sam. Sprawa trafia ostatecznie do komornika, zadłużenie rośnie a dłużnik żyje w strachu przed wciąż dzwoniącą windykacją. Z doświadczenia wiemy, że w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka.

 

Decydując się na upadłość konsumencką zyskujesz: 

 

– spłatę zadłużenia w niskich ratach (na podstawie planu spłaty wpłacasz raty, które uzależnione są Twoich możliwości finansowych i osobistej sytuacji),

– pełne oddłużenie (niespłacone zobowiązania podlegają całkowitemu umorzeniu),

– wstrzymanie postępowania egzekucyjnego (wniesienie sprawy o upadłość zawiesza postępowanie komornicze),

– zatrzymanie naliczania odsetek,

– pomoc w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,

– wolność finansową (Twój dochód jest zwolniony z zajęcia komorniczego),

– czyste rejestry (Twoje dane zostają usunięte z rejestrów np.: BIK, BIG i KRD)

– spokój psychiczny (windykacja nie męczy Cię już telefonami).

 

Warunki podstawowe do przeprowadzenia upadłości konsumenckiej:

– zebranie dokumentacji dot. zadłużenia (tj. umowy kredytów/pożyczek, wezwania do zapłaty, pisma ponaglające, nasze wnioski o zawarcie ugody itp.),

– zgromadzenie materiału dowodowego dot. okoliczności powstania zadłużenia (np. karty szpitalne, zaświadczenia o przebytych chorobach, umowy pożyczek/kredytów, które spłacaliśmy, jako poręczyciel, wypowiedzenia umowy o pracę itd.),

– wskazanie osób, które mogą wystąpić w charakterze świadków, aby potwierdzić naszą ciężką sytuację finansową

 

Chcesz rozwiązać problem zadłużenia? 
Nasi doświadczeni doradcy są do Twojej dyspozycji.

Zadzwoń do nas już teraz!

☎ 781 244 224

Upadłość Konsumencka
    Add a header to begin generating the table of contents
    Przewiń do góry