upadłość konsumencka wniosek online

Upadłość konsumencka to proces sądowy, który pozwala na uregulowanie zobowiązań finansowych i zacząć od nowa. Wniosek o upadłość można złożyć na kilka sposobów, ale jednym z najpopularniejszych jest droga internetowa. W tym artykule przedstawimy Ci, jak dołączyć do tysięcy ludzi, którzy skorzystali już z opcji „upadłość konsumencka wniosek online”. Odkryj zalety, jakie oferuje ten system, a także dowiedz się, jakie dokumenty są potrzebne i jakie kroki należy podjąć, aby złożyć kompletny wniosek online.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka i jak ją ogłosić?

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobie fizycznej z zadłużeniem dochodzenie swoich praw przed wierzycielami. W Polsce procedurę ogłaszania upadłości uregulowała ustawa o postępowaniu upadłościowym i naprawczym z 2003 roku. Upadłość konsumencka daje osobie zadłużonej szansę na restrukturyzację długu i rozpoczęcie nowego życia bez ciężaru zobowiązań finansowych.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć wniosek do sądu. Wniosek ten zawiera m.in. opis sytuacji majątkowej wnioskodawcy oraz listę jego wierzycieli. Sąd bada sytuację majątkową osoby zainteresowanej i decyduje, czy można ogłosić upadłość konsumencką. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, sąd wyznaczy kuratora, który będzie reprezentował interesy osoby zainteresowanej i będzie pomagał w restrukturyzacji długu.

Główną korzyścią wynikającą z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez wierzycieli. Osoba w trakcie tej procedury ma także zapewnione minimum egzystencji oraz możliwość spłaty zobowiązań w ratach. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że nie wszystkie długi są objęte upadłością konsumencką. Zobowiązania alimentacyjne, kary umowne czy długi powstałe w wyniku przestępstwa nie podlegają restrukturyzacji.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być złożony przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani też nie jest rolnikiem. Ważne jest, abyś przed podjęciem decyzji o złożeniu takiego wniosku skonsultował się ze specjalistami z zakresu prawa lub finansów. Upadłość konsumencka to proces skomplikowany i wymagający dobrego przygotowania.

2. Upadłość konsumencka a długi – czym różni się od innych rozwiązań?

Upadłość konsumencka stanowi jedno z najskuteczniejszych rozwiązań w przypadku, gdy zmagamy się z problemem spłaty długów. Bywa mylona z innymi sposobami rozwiązania tej sytuacji, takimi jak restrukturyzacja, umorzenie czy upadłość spółki. Dlaczego jednak powinna zdecydowanie wyróżnić się na tle innych możliwości?

Przede wszystkimupadłość konsumencka gwarantuje całkowite rozwiązanie problemu zadłużenia. Oznacza to, że po zakończeniu postępowania dłużnik może wreszcie pozbyć się swojego długu i zacząć od nowa, unikając tym samym spirali zadłużenia i niezdrowych praktyk finansowych. W przypadku pozostałych metod rozwiązania długu, spłata jego części lub nawet całości jest jedynie wymazaniem go z bieżącej listy, bez gwarancji rzeczywistej poprawy sytuacji finansowej.

Ponadto, postępowanie upadłościowe jest szybsze i mniej skomplikowane niż inne formy restrukturyzacji zadłużenia. Systematyczne i skuteczne spłacanie długu może być łatwiejsze, gdy jest prowadzone na podstawie jednoznacznych i szybkich reguł, narzuconych przez upadłość konsumencką. Dzięki temu, nie trzeba już długo obawiać się problemu spłaty długu, ani odczuwać presji związanej z nieustannym pilnowaniem terminu spłat.

Warto również podkreślić fakt, że upadłość konsumencka oferuje zgodność z prawnie ustanowionymi regulacjami. Oczywiście, aby otrzymać zielone światło do takiego postępowania, dłużnik musi spełnić wiele wymogów i przedstawić swoją sytuację finansową oraz cel upadłościowy. Jednak gdy pozyska się zaufanie i uzyska zgodę na postępowanie upadłościowe, można być pewnym, że działa się zgodnie z prawem, co nierzadko jest niemożliwe w przypadku samodzielnej walki z długami.

3. Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej – warunki, które trzeba spełnić

Upadłość konsumencka to mechanizm, który umożliwia osobom fizycznym rozwiązanie problemów finansowych i odzyskanie równowagi budżetowej. Niemniej jednak, nie każdy może skorzystać z tej formy pomocy. Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Warunek #1: Wysokość długu

 • Suma Twoich długów, łącznie z kosztami procesu, powinna wynosić co najmniej 20 000 zł.
 • Dłużnikowi, którego długi przekraczają 100 000 zł, przysługuje uprawnienie do wniesienia wniosku do sądu o rozłożenie zobowiązań na raty (tzw. układ), który pozwala na spłatę zadłużenia w dogodnych dla dłużnika terminach, nawet przez kilka lat.

Warunek #2: Brak możliwości spłaty zobowiązań

 • Dłużnik musi wykazać, że nie jest w stanie spłacić swoich długów, a więc jego sytuacja finansowa jest bardzo trudna. W tym celu trzeba przedstawić dokumenty, np. opinię biegłego rewidenta lub doradcy restrukturyzacyjnego.
 • Wniosek o upadłość konsumencką nie zostanie rozpatrzony, jeśli dłużnik dysponuje dochodem wystarczającym do pokrycia przynajmniej części zobowiązań.

Warunek #3: Brak możliwości ugody z wierzycielami

 • Przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką trzeba podjąć próby zawarcia ugody z wierzycielami. Wierzyciele mają 14 dni na udzielenie odpowiedzi na Twoją propozycję.
 • Jeśli mimo starań nie uda się osiągnąć porozumienia ze wszystkimi wierzycielami, można złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Warunek #4: Nieposiadanie nieruchomości

 • Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką nie może być właścicielem nieruchomości lub mieć udziału w nieruchomości.
 • Dopuszczalne jest posiadanie mieszkania w rozumieniu prawa o własności lokali, a także przedmiotów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

4. Upadłość konsumencka a mieszkanie – co się dzieje z nieruchomością?

Upadłość konsumencka jest często poszukiwanym rozwiązaniem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Jednocześnie, wiąże się ona z pewnymi ryzykami, w tym z zagrożeniem utraty posiadanej nieruchomości. Poniżej przedstawiamy, co się dzieje z nieruchomością w przypadku upadłości konsumenckiej.

1. Nieruchomość w postaci mieszkania może zostać utracona

Prowadząc postępowanie upadłościowe, nie ma żadnych przeszkód, by wierzyciel wystąpił o zajęcie lub sprzedaż nieruchomości. Jest to szczególnie prawdopodobne w przypadku, gdy wartość długu przekracza wartość nieruchomości lub jej wynajem nie pokrywa kosztów utrzymania i spłat rat. W takiej sytuacji, można oczekiwać, że nieruchomość zostanie w przyszłości sprzedana, co pozwoli zaspokoić roszczenia wierzyciela.

2. Właściciel nieruchomości ma określony czas na uregulowanie długu

Osoba upadająca w pętlę zadłużenia honorem zobowiązana jest do próby uregulowania długu wobec wierzycieli. Dlatego też, w przypadku otrzymania powiadomienia, powinna bezzwłocznie zgłosić się do wierzyciela i przedstawić swoją sytuację. Wtedy można uzyskać umorzenie części zadłużenia, przedłużenie terminu spłaty długu lub zlecenie jego spłaty w ratach.

3. Najem mieszkania a upadłość konsumencka

Jeśli osoba zalega z opłatami za wynajmowane mieszkanie, wówczas właściciel może wnieść pozew o eksmisję. Mieszkańcy lokalu zostaną wezwani na wyznaczoną datę na rozprawę sądową. Na tym etapie można próbować uzyskać rozejm, jednak zazwyczaj ostateczna kara jest bardzo surowa i polega na eksmisji z lokalu, a także pokryciu kosztów procesu.

4. Jakie są sposoby na zachowanie nieruchomości?

 • próba negocjacji z wierzycielami w celu uzyskania umorzenia części długu lub przedłużenia terminu spłaty,
 • podjęcie pracy dodatkowej lub sprzedaż majątku w celu zaspokojenia długu i spłaty rat,
 • uzyskanie pomocy doradcy finansowego lub prawnego, który pomoże w negocjacjach z wierzycielami oraz przedstawi opcje rozwiązania sytuacji,
 • w przypadku zagrożenia eksmisją wynajmującego, możliwe jest skorzystanie z usług agencji pośredniczącej w wynajmie mieszkań, która poczyni wszelkie starania, by wynegocjować przedłużenie terminu spłaty z wynajmującym i zsoftować warunki płatności.

5. Jak przebiega postępowanie upadłościowe w przypadku konsumentów?

Postępowanie upadłościowe jest procesem, który może mieć za zadanie rozwiązanie problemów finansowych osoby prywatnej lub przedsiębiorcy. Odnosi się to w szczególności do sytuacji, gdy dana osoba nie jest w stanie zaspokoić swoich zobowiązań finansowych. W Polsce postępowanie upadłościowe dla konsumentów jest uregulowane w Ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących restrukturyzacji, upadłości oraz przeprowadzenia postępowania sanacyjnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

W przypadku konsumentów ustawodawca wyznaczył specjalny tryb postępowania upadłościowego, którego celem jest umożliwienie dłużnikowi jak najskuteczniejszej obsługi zobowiązań i zabezpieczenie interesów wierzycieli. Poniżej przedstawiamy kluczowe etapy, jakie zwykle występują w postępowaniu upadłościowym dla konsumentów:

 • Wierzyciel zawnioskowuje o ogłoszenie upadłości konsumenta.
 • Sąd ogłasza upadłość konsumenta, co oznacza, że zostaje on zautomatyzowany z wszelkich dóbr, majątku, praw i zobowiązań.
 • Sędziemu- Komisarzowi jest zlecone przeprowadzenie postępowania, które ma na celu rozwiązanie sytuacji dłużnika.
 • Dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości oraz dokumentację, która potwierdza jego sytuację finansową.

Ten proces jest z reguły jednoetapowy. Oznacza to, że po złożeniu wniosku przez dłużnika i ustanowieniu sędziego-komisarza postępowanie zmierza do zakończenia, które polega na wypłaceniu wierzycielom kwoty pochodzącej z majątku dłużnika.

Zachowanie pełnej przezroczystości oraz posiadanie rzetelnej i aktualnej wiedzy na temat procesu postępowania upadłościowego dla konsumentów jest kluczowym elementem dla każdej osoby korygującej swoje prywatne finanse.

6. Upadłość konsumencka online – jakie są korzyści i wady składania wniosku przez Internet?

Nie każdy wie, że można złożyć wniosek o upadłość konsumencką online. Czy tego typu rozwiązanie jest korzystne? Oczywiście, składając wniosek przez Internet, możemy zaoszczędzić czas i pieniądze. Niemniej jednak, nie jest to najlepsze rozwiązanie dla każdego dłużnika, ponieważ istnieją pewne wady, o których należy pamiętać.

Jeśli zdecydujemy się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką online, możemy sobie zaoszczędzić sporo czasu. Zamiast poświęcać wolne dni na wizytę u kancelarii prawnej, możemy składać wniosek w dowolnym momencie, nawet wieczorem czy w weekend. Ponadto, nie musimy martwić się o podróż do miasta, gdzie znajduje się kancelaria. Jest to korzystne zwłaszcza dla osób, którym trudno się poruszać, np. z powodu choroby lub wieku.

Pomimo tych korzyści, składanie wniosku o upadłość konsumencką online ma swoje wady. Po pierwsze, nie wszyscy są zaznajomieni z korzystaniem z komputera i Internetu. Osoby starsze albo te, które nie mają dostępu do sprzętu, będą musiały poprosić kogoś o pomoc przy wypełnieniu wniosku. Po drugie, jeśli nie znamy się na temacie, możemy popełnić błąd wypełniając wniosek, co zdecydowanie nie będzie korzystne dla naszej sprawy.

Podsumowując, składanie wniosku o upadłość konsumencką online ma swoje plusy i minusy. Jeśli jesteśmy pewni siebie i znamy się na całej procedurze, to bez wątpienia jest to korzystne rozwiązanie. Jednak dla niektórych osób może być trudne do ogarnięcia. Dlatego najlepiej skonsultować się z prawnikiem lub osobą, która zna się na procesie upadłości konsumenckiej, aby w pełni zrozumieć, jaki sposób składania wniosku będzie dla nas najlepszy.

7. Jak wykonać wniosek o upadłość konsumencką online – krok po kroku?

Pierwszym krokiem w złożeniu wniosku o upadłość konsumencką online jest uzyskanie kodu odbioru wniosku. Można tego dokonać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości poprzez wpisanie swojego numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego. W ciągu kilku minut otrzymamy kod, który będzie niezbędny w procesie składania wniosku.

Następnym krokiem jest wypełnienie wniosku na formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Formularz ten jest interaktywny, co oznacza, że w miarę wykonywania poszczególnych kroków, kolejne sekcje formularza staną się dostępne. Przy wypełnianiu formularza należy wprowadzić dokładne informacje o swoich długach, dochodach, wydatkach i spłatach rat kredytowych.

Kolejnym ważnym krokiem jest złożenie podpisu kwalifikowanego, który potwierdza autentyczność i integralność wniosku. Podpis kwalifikowany można uzyskać w placówce pocztowej, w wybranej kancelarii lub za pośrednictwem e-podpisu. Po podpisaniu wniosku należy przesłać go za pomocą systemu Teleinformatycznej Obsługi Urzędów (TOU) lub pocztą.

Gdy wniosek zostanie złożony, zostanie on skierowany do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania osoby upadłej. Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, to sąd przystąpi do jego rozpatrywania. Sąd może też zlecić otrzymanie dodatkowej dokumentacji lub przeprowadzenie dodatkowych działań w celu ustalenia dokładnych okoliczności związanych z sytuacją finansową osoby upadłej.

8. Jakie dokumenty musisz dostarczyć do sądu przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką?

Składanie wniosku o upadłość konsumencką to ważna decyzja, która wymaga wcześniejszej dokładnej analizy sytuacji finansowej. Jeśli jednak już zdecydujesz się na ten krok, warto wiedzieć, jakie dokumenty będą niezbędne przy wypełnianiu wniosku. Poniżej przedstawimy niektóre z dokumentów, które powinny się znaleźć w twoim akta podczas składania wniosku o upadłość konsumencką.

Dokumenty potwierdzające tożsamość

Do składania wniosku o upadłość konsumencką konieczne będzie udokumentowanie swojej tożsamości. W tym celu możesz dostarczyć dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument zawierający twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie. Dokument ten pozwoli sądowi na weryfikację twojej tożsamości.

Dokumenty potwierdzające dochody

Jednym z obowiązków składającego wniosek o upadłość konsumencką jest udokumentowanie swoich dochodów oraz źródeł ich pochodzenia. Do dokumentów potwierdzających dochody zaliczyć można: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zeznania podatkowe i inne dokumenty przychodowe.

Dokumenty związane z posiadaniem majątku

Składający wniosek o upadłość konsumencką powinien przedstawić sądowi spis swojego majątku oraz kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych. Do dokumentów związanych z posiadaniem majątku zaliczyć można: umowy kredytowe, umowy ratalne, umowy leasingowe, umowy najmu, zaswiadczenia z banku dotyczące stanu rachunków bankowych, umowy o ubezpieczenia itp.

9. Czy warto składać wniosek o upadłość konsumencką online samodzielnie, czy korzystać z pomocy prawnika?

Jeśli jesteś zadłużony i zastanawiasz się, czy składać wniosek o upadłość konsumencką online samodzielnie, czy skorzystać z pomocy prawnika, powinieneś wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rozwiązanie skierowane do osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Polega na dokonaniu umorzenia części lub całości zobowiązań. Warto zacząć od zidentyfikowania swojej sytuacji finansowej i oceny, czy upadłość konsumencka jest dla Ciebie najlepszą opcją.

Jakie korzyści płyną z złożenia wniosku o upadłość konsumencką online?

 • Szybki i wygodny sposób złożenia wniosku
 • Oszczędność czasu i pieniędzy na wizytach w kancelarii prawniczej
 • Dostępność dla osób, które mieszkają w odległych miejscowościach
 • Możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką online 24/7

Czy warto złożyć wniosek o upadłość konsumencką online samodzielnie?

Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest stosunkowo prosta i masz dobre zrozumienie procesu wnioskowania, złożenie wniosku o upadłość konsumencką online samodzielnie może być dobrym wyborem. Jednak dla wielu osób zaangażowanie prawnika jest niezbędne. Dlaczego? Ponieważ prawdziwa robota polega nie tylko na dokonaniu skomplikowanych obliczeń, ale również na zrozumieniu, jakie zobowiązania są opłacalne, a które nie.

10. Ile czasu zajmuje rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką to skomplikowany proces, który wymaga odpowiedniej dokumentacji i wypełnienia wymaganych formularzy. Niemniej jednak, czas, który zajmuje rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką, może być różny i zależy od wielu czynników. Poniżej przedstawiamy, co wpływa na czas trwania procesu i jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką.

Czynniki wpływające na czas rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką

 • Wielkość zadłużenia: Im większa kwota zadłużenia, tym więcej czasu zajmie rozpatrzenie wniosku. Konieczne będzie przeanalizowanie dokumentów związanych z długami oraz zaspokojeniem wierzycieli.
 • Rodzaj zadłużenia: Możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką zależy od rodzaju zadłużenia. Niektóre kategorie długów, takie jak na przykład alimenty, mogą uniemożliwić złożenie takiego wniosku.
 • Kompletność dokumentów: W momencie składania wniosku o upadłość konsumencką należy dostarczyć kompletną dokumentację. Brak którejkolwiek z wymaganych informacji może zwiększyć czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku.
 • Obciążenie urzędu: Czas rozpatrzenia wniosku o upadłość zależy także od liczby wniosków otrzymanych przez urząd. Im więcej wniosków, tym mniej czasu pracownicy urzędu mają na ich rozpatrzenie.

Średni czas rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką

Średni czas rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką wynosi około 3-6 miesięcy, ale może to być różne w zależności od indywidualnych okoliczności. Konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie upadłości konsumenckiej, aby móc zacząć zmieniać swoją sytuację finansową.

Podsumowanie

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest skomplikowanym procesem, który wymaga pełnej dokumentacji i uwzględnienia wielu czynników wpływających na czas trwania procesu. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami i zebrać dokumenty, aby złożyć kompletny wniosek o upadłość konsumencką. W ten sposób możesz zmniejszyć czas potrzebny na rozpatrzenie Twojego wniosku i uzyskać szybko pozytywną decyzję w tej sprawie.

11. Jakie czynności podejmować po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką niezbędne jest podjęcie szereg działań, aby proces ten przebiegł sprawnie i zakończył się sukcesem. Poniżej przedstawiamy kilka kroków, które warto podjąć.

1. Zgromadzenie dokumentów

Warto dokładnie przygotować i uporządkować dokumenty, które były potrzebne do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Mogą to być np. umowy kredytowe, rachunki za media, dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych. Mając wszystko w jednym miejscu, będzie łatwiej prowadzić ewidencję dalszego procesu.

2. Wymiana informacji z syndykiem

Warto nawiązać kontakt z syndykiem, który będzie zajmował się procesem upadłościowym. Można zadać mu pytania dotyczące dalszego postępowania, np. co zrobić, jeśli pojawią się nowe zaległości finansowe.

3. Stworzenie planu afiliacyjnego

Warto stworzyć plan afiliacyjny, czyli określić skąd będą pochodzić środki na spłatę zaległości finansowych. Należy rozważyć różne źródła dochodu, np. osoby bliskie, przyjaciele, rodzina, a także sprzedaż niepotrzebnych rzeczy.

4. Striktna kontrola nad wydatkami

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką należy zacząć ściśle kontrolować swoje wydatki. Należy zaplanować swoje finanse tak, aby maksymalnie zredukować koszty bieżącej egzystencji, np. zaprzestać zakupów, zrezygnować z wakacji lub zmniejszyć koszty utrzymania mieszkania.

12. Jak upadłość konsumencka wpłynie na Twoją historię kredytową?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób boryka się z problemami finansowymi. Nagromadzone długi sprawiają, że wiele osób nie jest w stanie ich opłacić. W takiej sytuacji, jednym z rozwiązań może być złożenie wniosku o upadłość konsumencką.

Nie można jednak zapomnieć, że takie rozwiązanie może wpłynąć na Twoją historię kredytową. Wiele osób obawia się, że będzie miało trudności z uzyskaniem kolejnej pożyczki lub kredytu po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką. Jednakże, warto pamiętać, że taka sytuacja niekoniecznie musi wpłynąć negatywnie na Twoją zdolność kredytową.

Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką, Twoja historia kredytowa zostanie usunięta z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Oznacza to, że nie będziesz miał żadnych zobowiązań, które by obniżyły Twoją zdolność kredytową.

Nie oznacza to jednak, że będziesz mógł otrzymać kredyt bezproblemowo. Wiele banków i firm pożyczkowych wymaga od swoich klientów potwierdzenia zdolności kredytowej. W takiej sytuacji, możesz się spodziewać, że zanim zostanie przyznany Ci kredyt, zostaniesz poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu czy oświadczenie o własności nieruchomości.

13. Czy składanie wniosku o upadłość konsumencką oznacza całkowite umorzenie długów?

Często słyszymy, że składając wniosek o upadłość konsumencką, otrzymujemy całkowite umorzenie naszych długów. Niestety, prawda jest nieco bardziej skomplikowana niż to.

Upadłość konsumencka to proces służący pokonaniu trudności finansowych przez osoby fizyczne, którym nie udało się uregulować swoich wierzytelności. Wniosek o upadłość konsumencką nie jest jednak jednoznacznym sygnałem, że długi zostaną umorzone do zera.

Co się stanie z naszymi długami po upadłości konsumenckiej? Istnieją trzy możliwości:

 • Uzyskujemy umorzenie części długów,
 • Spłacamy długi w sposób rozłożony na raty przez okres trzech do pięciu lat,
 • Długi nie zostaną umorzone, jeśli nasza sytuacja finansowa jest zbyt dobra.

W związku z tym, upadłość konsumencka nie oznacza całkowitego umorzenia długów. Prawdopodobnie będziemy zmuszeni do spłacania części długów lub rozłożenia ich spłaty na raty przez kilka lat. Warto jednak pamiętać, że decyzje dotyczące umorzenia lub spłaty długów zależą od naszej sytuacji finansowej.

14. Jakie koszty wiążą się z upadłością konsumencką?

Prowadzenie sprawy upadłości konsumenckiej zawsze wiąże się z pewnymi kosztami, które powinien ponieść osoba, która w takim trybie chce rozwiązać swoje finansowe kłopoty. Koszty te składają się z:

Kosztów sądowych

 • Opłata na poczet kosztów sądowych – przyjęta przez sądy kwota wynosi obecnie 30 zł.
 • Koszty powództwa o stwierdzenie nieważności umowy – ustala je sąd, na poczet kosztów sądowych pobierana jest kwota w wysokości 50% kosztów od procesu o ogólną wartości przedmiotu sporu.

Kosztów związanych z terapią zależnościową

 • Ten koszt ponosi wyłącznie osoba, która chce skorzystać z takiej terapii. Koszt określany jest indywidualnie przez ośrodek i zależy m.in. od czasu trwania terapii.

Kosztów płatnych w przypadku wezwania do zapłaty

 • Gdy wierzyciel wyśle do dłużnika wezwanie do zapłaty wierzycielowi przysługuje roszczenie o zwrot kosztów związanych z takim wezwaniem.

Kosztów wynikłych z działalności komornika

 • Gdy dochodzi do zajęcia wynagrodzenia, emerytury lub renty osoby upadającej wtedy kosztami procesowymi jest wynagrodzenie komornika. Koszty te ustalane są przez komornika i jego wynagrodzenie wynosi 5% kwoty, która została odzyskana w drodze egzekucji.
 • Komornik nalicza również odsetki za zwłokę. Są to koszty stałe, których wysokość zależy od wysokości zadłużenia.

15. Upadłość konsumencka a przyszłość finansowa – jak się chronić przed powtórnym zadłużeniem?

Upadłość konsumencka to jedno z rozwiązań dla osób, które nie są w stanie spłacić swoich długów. Choć może wydawać się to ostatecznością, to dla wielu jest to jedyna droga wyjścia z zadłużenia. Jednocześnie trzeba pamiętać, że z upadłości korzysta się tylko raz. Dlatego warto dobrze oszacować swoją przyszłą sytuację finansową, aby uniknąć ponownego zadłużenia.

Jak skutecznie zabezpieczyć się przed powtórnym zadłużeniem? Podstawowym sposobem jest opracowanie i przestrzeganie budżetu domowego. Warto ustalić wydatki stałe, takie jak rachunki czy raty za mieszkanie i porównać je z dochodami. Na tej podstawie można określić, ile pozostaje nam środków na wydatki bieżące i ewentualne fundusze na oszczędności. Należy pamiętać, by budżet uwzględniał także nieprzewidziane wydatki, takie jak naprawa samochodu czy wizyta u lekarza.

Kolejnym ważnym krokiem jest ograniczenie zbędnych wydatków. Wiele osób ma poczucie, że potrafi rozsądnie gospodarować swoimi pieniędzmi, jednak po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że wiele wydatków można zredukować lub całkowicie wyeliminować. Warto dokładnie przeanalizować swoje rachunki i zastanowić się, które usługi czy produkty nie są niezbędne. Oszczędności można również osiągnąć poprzez korzystanie z tańszych opcji,np. miasto zamiast taksówki czy transport publiczny zamiast samochodu.Przemyślane decyzje finansowe pomagają utrzymać równowagę między wydatkami a dochodami.

W przypadku, gdy dochody nie wystarczają na spłatę bieżących zobowiązań, nie warto czekać, aż sytuacja stanie się krytyczna. Warto skontaktować się z wierzycielem i przedstawić mu swoją sytuację finansową. Możliwe są różnego rodzaju umowy, np. zawieszenie spłat rat kredytowych czy rozłożenie długu na raty. Dobrze jest też skorzystać z pomocy doradcy finansowego, który pomoże przeprowadzić analizę sytuacji i zaproponować najlepsze rozwiązanie, uwzględniające nasze potrzeby i możliwości.

FAQ

Q: Co to jest upadłość konsumencka?

A: Upadłość konsumencka to specjalna procedura pozwalająca dłużnikom na uregulowanie swoich zobowiązań finansowych w stosunkowo krótkim czasie. Daje ona dłużnikowi możliwość przedłużenia terminu spłaty lub nawet umorzenia części długu.

Q: Jakie korzyści niesie ze sobą upadłość konsumencka?

A: Upadłość konsumencka pozwala na uregulowanie długów w sposób bardziej uporządkowany i systematyczny, co może prowadzić do rozwiązania problemów finansowych. Dodatkowo, upadłość konsumencka może umożliwić pozostawienie zestawu minimum środków finansowych dla dłużników, co zapewnia im minimum socjalne.

Q: Czy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką online?

A: Tak, istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką online, co jest wygodnym i szybkim rozwiązaniem. Dzięki temu długownicy mogą uniknąć konieczności udawania się osobiście do kancelarii lub sądu.

Q: Jak wygląda procedura złożenia wniosku online?

A: Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką online, należy najpierw wybrać odpowiedni formularz na stronie internetowej odpowiedniego organu państwowego. Wypełnij formularz i przesłij go online. Należy pamiętać, że formularz może wymagać załączenia niektórych dokumentów, takich jak zaświadczenia o zadłużeniu.

Q: Jakie dokumenty należy przedstawić przy składaniu wniosku?

A: Wniosek o upadłość konsumencką powinien zawierać m.in.: informacje o dłużniku i jego sytuacji finansowej, dokumenty potwierdzające wysokość i rodzaj długu, lista wszystkich wierzycieli, informacje o zarobkach, kosztach utrzymania i innych zobowiązaniach finansowych. Ostatecznie, organ decydujący o upadłości konsumenckiej może zdecydować, które dokumenty są potrzebne do dalszej analizy.

Q: Jak długo trwa procedura upadłości konsumenckiej?

A: Procedura upadłości konsumenckiej może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od indywidualnej sytuacji dłużnika oraz intensywności postępowania sądowego. Podczas this czasu, dłużnik będzie musiał regularnie płacić część swojego długu i utrzymywać się na odpowiednim poziomie socjalnym zgodnie z orzeczeniem sądu.

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu na temat upadłości konsumenckiej i składania wniosku online. Mam nadzieję, że informacje, jakie przekazaliśmy, były dla Ciebie pomocne i ułatwią proces składania wniosku w przypadku konieczności. Pamiętaj, że upadłość konsumencka nie jest niczym złym, a jedynie środkiem, który ma na celu zapewnienie Ci finansowego bezpieczeństwa i stabilności. W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy prawnej. Życzymy Ci powodzenia w procesie składania wniosku i odzyskiwania stabilności finansowej!

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.

kredyt dla młodych małżeństw

kredyt dla młodych małżeństw

Kredyt dla młodych małżeństw – czy warto skorzystać? Młode małżeństwa często stają przed dylematem finansowym, w szczególności jeśli planują zakup mieszkania. Na szczęście, istnieją specjalne

Czytaj więcej »
ekspander kredyty

ekspander kredyty

Ekspander kredyty – rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiego i łatwego dostępu do finansowania Ekspander kredyty to produkt finansowy, który umożliwia łatwe i nazwyczaj szybkie uzyskanie

Czytaj więcej »
Jak zwrócić pożyczkę?

Jak zwrócić pożyczkę?

Jak zwrócić pożyczkę? Pierwsze kroki Kiedy zaciągamy pożyczkę, zwykle myślimy o tym, jak ją odebrać i jak wykorzystać uzyskane środki. Jednak warto pamiętać, że po

Czytaj więcej »