Upadłość Konsumencka Warunki

Upadłość konsumencka warunki. Prawo upadłościowe zmieniło się dramatycznie w ciągu ostatnich kilku lat, podobnie jak sposoby, w jakie konsumenci są dotknięci tymi zmianami. Prawo dotyczące upadłości konsumenckiej zmieniło się z takiego, w którym ludzie mogą złożyć wniosek o ulgę bez żadnych ograniczeń i przy niskich kosztach, do takiego, w którym ci, którzy używają kart kredytowych lub innych rodzajów pożyczek do zakupu rzeczy, na które nie mogą sobie pozwolić na własną rękę, wymagają teraz znacznie bardziej rygorystycznych warunków, zanim będą mogli złożyć wniosek o ulgę.
Zmiany te mają zachęcić ludzi do podjęcia kroków w celu uniknięcia stania się konsumentem, jeśli to możliwe. Oznacza to jednak, że złożenie wniosku o upadłość będzie trudniejsze, jeśli chodzi o uzyskanie ulgi na nowych zasadach. Celem tego artykułu jest szczegółowe omówienie wszystkich zmian, o których powinieneś wiedzieć, więc czytaj dalej, jeśli chcesz zrozumieć, co się stało i jak może to wpłynąć na Twoją przyszłość.

Co się stało, aby spowodować te zmiany?

W 2005 roku prezydent Bush podpisał ustawę o zapobieganiu nadużyciom i ochronie konsumentów. Ustawa ta miała na celu utrudnienie ogłoszenia upadłości osobom, które używały kart kredytowych lub innych rodzajów pożyczek do kupowania rzeczy, na które nie mogły sobie pozwolić samodzielnie. Zamknęła ona również lukę prawną, która pozwalała dłużnikom na składanie wniosków o ulgę bez żadnych ograniczeń lub po niskich kosztach.
Zmiany nie nastąpiły jednak z dnia na dzień. W 2009 roku przepisy weszły w życie, a zanim zmiany te stały się faktem, minęło sporo czasu. W tym czasie istniała już duża ilość niewykorzystanych kredytów wynikających z lat zbyt hojnych zasad upadłościowych. Regulatorzy bankowi mogli wykorzystać to zadłużenie jako dźwignię przeciwko kredytobiorcom, stawiając nowe warunki składania wniosków o upadłość.

Sprawozdanie finansowe dłużnika (DFS) wymagane przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Pierwszą zmianą w przepisach upadłościowych jest to, że DFS będzie wymagany dla wszystkich dłużników, którzy składają wniosek o ulgę. DFS, który musi być w nie więcej niż sześć miesięcy w momencie składania wniosku, zawiera twoje dochody, wydatki i aktywa z okresu od jednego miesiąca przed do jednego miesiąca po dacie złożenia wniosku.
Oprócz osobistego raportu finansowego, musisz również dostarczyć wszelkie informacje, których wymaga sąd upadłościowy.

Więcej powodów, dla których nie możesz po prostu złożyć wniosku o upadłość teraz

Jeśli masz dług przekraczający $15,000 i nie możesz go spłacić, nie będziesz mógł złożyć wniosku o ulgę w spłacie bankructwa zgodnie z nowymi zasadami.
W przeszłości większość ludzi musiała się o to martwić tylko wtedy, gdy ich zadłużenie na kartach kredytowych było większe niż $10,000 lub gdy ich zadłużenie z tytułu pożyczek samochodowych było większe niż $30,000. Teraz musisz się o to martwić, jeśli Twój dług na karcie kredytowej jest większy niż $5,000 lub jeśli Twój dług na pożyczce samochodowej jest większy niż $25,000.
Będziesz musiał również udowodnić, że możesz sobie pozwolić na określoną kwotę pieniędzy każdego miesiąca, aby złożyć wniosek o ulgę w upadłości. Oznacza to, że nie będziesz już mógł polegać na uldze w bankructwie jako łatwej drodze do wyjścia z kłopotów finansowych.
Największa zmiana dotyczy kredytów studenckich. Musisz wykazać, że możesz sobie pozwolić na określoną kwotę każdego miesiąca przed złożeniem wniosku o ulgę w upadłości z tytułu kredytów studenckich. Jeśli nie spełnisz tych zobowiązań i nie wykażesz, że zostały one spełnione w ciągu roku od złożenia wniosku w sądzie, wówczas sprawa może zostać oddalona bez uwzględnienia planów płatności lub innych umów zawartych pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.

Doradztwo kredytowe lub programy „Możemy Ci pomóc” wymagane przed złożeniem wniosku

do upadłości
Nowe prawo zmieniło wymagania dotyczące składania wniosków o upadłość. Wcześniej ludzie, którzy używali kart kredytowych lub innych rodzajów pożyczek do kupowania rzeczy, na które nie mogli sobie pozwolić samodzielnie, mogli złożyć wniosek o ulgę bez ograniczeń lub wymogu spłacenia wszelkich pożyczek. Jednak teraz ci, którzy używają kart kredytowych lub innych rodzajów pożyczek do kupowania rzeczy, muszą skorzystać z doradztwa kredytowego przed złożeniem wniosku o ulgę.
Oznacza to, że jeśli chcesz złożyć wniosek o upadłość i nie kwalifikujesz się, ponieważ nie przeszedłeś przez doradztwo kredytowe, będziesz musiał spłacić cały swój dług, co może być trudniejsze niż przed wprowadzeniem zmian.

Nowa ustawa o ochronie konsumentów (CPA) uchwalona w 2015 r.

Ustawa o ochronie konsumentów została uchwalona w 2015 roku. Wcześniej nie było ścisłych ograniczeń dotyczących składania wniosków o upadłość. Ponadto, koszt złożenia wniosku był niski i większość ludzi mogła złożyć wniosek bez żadnych ograniczeń i warunków. Zgodnie z nowym prawem, wiele rzeczy się zmieniło, w tym:
– CPA automatycznie umieszcza Cię w spłacie, jeśli otrzymasz pożyczkę w ciągu 180 dni od złożenia wniosku o upadłość;
– Możesz złożyć wniosek o postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej tylko wtedy, gdy masz zaległości w dochodach powyżej 1000 dolarów (lub powyżej 6000 dolarów w wydatkach) i nie oczekujesz wsparcia od nikogo innego;
– Obecnie dostępne są trzy formy pomocy
– Istnieje dodatkowa opłata za złożenie wniosku o ulgę zgodnie z nowym prawem, która pokrywa koszty administracyjne.
– Bez względu na to, jaki rodzaj ulgi w upadłości jest poszukiwany w ramach CPA, istnieją teraz ścisłe warunki, które muszą być spełnione, zanim zostaną przyznane. Warunki te obejmują:

Wymagania, aby złożyć wniosek o upadłość na podstawie rozdziału 7 lub rozdziału 13

Wymagania dotyczące złożenia wniosku o upadłość na podstawie rozdziału 7 lub rozdziału 13 znacznie się zmieniły w ciągu ostatnich kilku lat. Wcześniej, złożenie wniosku o ulgę było tak proste jak wypełnienie formularza i stawienie się na rozprawie sądowej bez konieczności dostarczenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymagań kwalifikacyjnych. To, co było wymagane od tych, którzy złożyli wniosek o upadłość teraz jest znacznie bardziej rygorystyczne.
Nowe wymagania mają zachęcić ludzi do podjęcia kroków, aby uniknąć stania się konsumentem, jeśli to możliwe. Na przykład, podczas gdy wcześniej konsumenci byliby zobowiązani do spłacenia wszystkich pożyczek, które biorą z kart kredytowych lub innych rodzajów pożyczek w ciągu 180 dni od złożenia wniosku, teraz muszą spłacić większość swojego zadłużenia w ciągu 90 dni. Dodatkowo, osoby muszą być w stanie udowodnić, że złożenie wniosku o upadłość nie ma dla nich sensu finansowego, ponieważ wiele kosztów związanych z złożeniem wniosku przewyższy wszelkie korzyści uzyskane w tym procesie. Średni koszt złożenia wniosku o osobiste bankructwo wzrósł ostatnio z 11,500 dolarów do 15,000 dolarów. Jednak nadal możesz złożyć wniosek o upadłość bez konieczności ponoszenia takich opłat, jeśli twoje dochody i aktywa są wystarczająco niskie.

FAQ’s

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości?

Istnieje wiele konsekwencji ogłoszenia upadłości, a każda osoba doświadczy ich w inny sposób. Na przykład, niektórzy ludzie mogą stracić zdolność do zakwalifikowania się do pewnych pożyczek lub świadczeń pracowniczych; inni mogą stracić prawo jazdy; jeszcze inni mogą mieć zawieszone płatności Social Security.

Ponadto, jeśli masz jakiekolwiek długi medyczne, takie jak te związane z procedurami medycznymi lub pobytem w szpitalu, prawdopodobnie będą one nadal naliczać odsetki, podczas gdy są one należne instytucji finansowej i mogą nie zostać zwolnione w upadłości. Innym minusem jest to, że twój wynik kredytowy zazwyczaj nie jest naprawiany podczas postępowania upadłościowego.

Jakie są przyczyny upadłości?

Istnieje wiele powodów, dla których ktoś może być uznany za znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej i może ubiegać się o ochronę przed upadłością. Jednak najczęstszym rodzajem sytuacji, w której ktoś będzie musiał złożyć wniosek o ochronę przed bankructwem, jest sytuacja, w której nie może sobie pozwolić na swój obecny standard życia, w tym miesięczne wydatki i długi.

Istnieje również wiele czynników, które mogą przyczynić się do tego, że dana osoba znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej i będzie kwalifikować się do ochrony przed bankructwem, w tym: nagłe przypadki medyczne, wypadki powodujące obrażenia ciała lub utratę dochodu, ugody rozwodowe lub utracone zarobki z powodu zwolnień lub innych sytuacji.

Jeśli nie jesteś w stanie finansowo utrzymać swojego obecnego standardu życia, istnieje wiele opcji, które pomogą Ci przetrwać trudne czasy. Możesz kwalifikować się do programów doradztwa kredytowego, które mogą pomóc Ci w opracowaniu planów zarządzania długiem, które pasują do Twojej konkretnej sytuacji. Ponadto, możesz kwalifikować się do programów pomocy rządowej, takich jak food stamps lub welfare, które mogą pomóc w zapewnieniu Ci dodatkowego dochodu. W razie potrzeby możesz również kwalifikować się do pomocy organizacji charytatywnych lub innych organizacji non-profit, które mogą zapewnić środki na opłacenie podstawowych potrzeb, takich jak czynsz lub rachunki.

Jak działa upadłość?

Stany Zjednoczone posiadają system upadłości konsumenckiej, który został uchwalony w 1978 roku. Upadłość konsumencka pozwala osobom fizycznym uzyskać ulgę od swoich wierzycieli i uwolnić się od pewnych długów.

W upadłości konsumenckiej, osoba fizyczna składa w sądzie wniosek lub proces zwany petycją. Dłużnicy indywidualni mogą złożyć wniosek o rozdział 13 upadłości konsumenckiej lub rozdział 7 upadłości konsumenckiej.

Rozdział 13 Upadłość konsumencka (zwany również dobrowolną likwidacją wierzycieli): W rozdziale 13 upadłości konsumenckiej, indywidualne długi są wypłacane poprzez plan stworzony z wierzycielami, który jest znany jako plan lub układ. Plan ten przewiduje spłatę długów w ciągu trzech do pięciu lat, dając czas na zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków. Rozdział 13 upadłości konsumenckiej jest często wykorzystywany przez osoby, które są winne więcej niż są w stanie zapłacić poprzez regularne płatności. Celem rozdziału 13 upadłości konsumenckiej jest wypracowanie porozumienia z wierzycielami, które pozwala na zachowanie własności i dalsze spłacanie długów. Dłużnicy mają również więcej czasu w rozdziale 13 niż w rozdziale 7, aby spłacić więcej pieniędzy i mniej prawdopodobne jest, że zostaną wyrzuceni z domu przez przejęcie.

Rozdział 7 – upadłość konsumencka: W rozdziale 7 upadłości konsumenckiej, długi osoby fizycznej są likwidowane lub sprzedawane przez biuro syndyka (który różni się od syndyka prawa powszechnego), a uzyskane pieniądze są wykorzystywane do wyeliminowania wszystkich niezabezpieczonych długów osoby fizycznej (na przykład kart kredytowych, rachunków medycznych itp.). Pozostały dług jest usuwany lub wymazywany przez sąd po zakończeniu tego procesu i nie jest w żaden sposób rozładowywany, chociaż kończysz z niczym po zapłaceniu powiernikowi wszystkich pozostałych pieniędzy (jeśli masz już majątek, taki jak konta bankowe). Jako przykład tego, co można osiągnąć z mniej niż 75% dochodu do dyspozycji w zwykłej sprawie rozdziału 7: Jeśli majątek osobisty, który posiadasz, przekracza 50 tys. dolarów, ale nie jest wart tyle, aby sprzedać go samemu (nie mówiąc już o 75 tys. dolarów) na aukcji, to w ramach potwierdzeń planu w pewnych warunkach – takich jak wcześniejsze rozdziały 7 – mógłbyś po prostu odpisać majątek osobisty, taki jak meble, elektronika i takie, które są warte 50 tys. dolarów lub mniej, ponieważ nie są potrzebne do utrzymania – nawet jeśli nie są warte 50 tys. dolarów – czyniąc je nieekstrakcyjnymi – co oznacza, że w tym momencie nadal miałbyś tysiące do dyspozycji.

Rozdział 11 – upadłość konsumencka: W rozdziale 11,

Scroll to Top