upadłość konsumencka w polsce statystyki

W Polsce wiele osób zmaga się z problemami finansowymi, które niejednokrotnie prowadzą do upadłości. W takich sytuacjach wielu ludzi nie wie, jak działać i szuka pomocy u fachowców. Jednym z możliwych wyjść z sytuacji jest instytucja upadłości konsumenckiej. Warto poznać statystyki dotyczące tego rozwiązania i dowiedzieć się, jakie korzyści i ograniczenia płyną z jego zastosowania. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i przedstawimy najważniejsze informacje na ten temat.

Spis Treści

1. Upadłość konsumencka – definicja i ryzyka

Upadłość konsumencka to decyzja, którą podejmuje osoba fizyczna, która popadła w trudną sytuację finansową. W większości przypadków, taki krok jest podejmowany z uwagi na brak możliwości uregulowania zobowiązań wobec wierzycieli. Upadłość konsumencka jest procesem, który ma na celu układ z wierzycielami.

Jednakże, zanim zdecydujesz się na upadłość konsumencką, musisz wiedzieć, że pojawiają się pewne ryzyka. Przede wszystkim, twoja reputacja może ucierpieć. Upadłość może zostać znaleziona w twoich dokumentach, co może wpłynąć na twoją zdolność do uzyskania kredytów w przyszłości.

Poza tym, banki mogą obniżyć twoją zdolność kredytową aż do 10 lat. Zdarzają się jednak sytuacje, w których upadłość może być jedyną opcją wyjścia z długu. W takim przypadku warto skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie, który doradzi, już na początku, co zrobić w danym przypadku.

Aby upadłość konsumencka była skuteczna, trzeba posiadać bezwzględne zaangażowanie w kwestie finansowe. Musisz dokładnie przeanalizować swoje dochody i wydatki oraz dostosować je do rzeczywistych możliwości. W przypadku braku takiego zaangażowania oraz odpowiedzialnego podejścia, upadłość konsumencka może okazać się strzałem w kolano, który jedynie pogorszy twoją sytuację materialną.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest procesem, który może pomóc osobom z ogromnymi długami. Należy jednak pamiętać, że wiąże się z pewnymi ryzykami, które należy dokładnie przeanalizować zanim podejmie się decyzję o upadłości. Ważne jest, aby mieć świadomość, że taki krok może wpłynąć negatywnie na twoją reputację oraz zdolność kredytową w przyszłości.

2. Wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce

W Polsce odnotowuje się wzrost liczby upadłości konsumenckich, co jest zauważalnym zjawiskiem na rynku. W niniejszym artykule przyjrzeliśmy się temu zjawisku i jego przyczynom, jak również rozwiązaniom tego problemu.

Według ostatnich dostępnych danych z Ministerstwa Sprawiedliwości, liczba upadłości konsumenckich w Polsce w 2020 roku wyniosła ponad 15 tysięcy. To wzrost o ponad 10% w porównaniu z rokiem poprzednim, a trend ten utrzymuje się już od kilku lat. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Jednym z głównych powodów, dla których Polacy decydują się na upadłość konsumencką, jest nagromadzenie zadłużenia. Ciężka sytuacja finansowa, brak płynności oraz problem z spłatą długów skłaniają wielu ludzi do podjęcia tej drastycznej decyzji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest brak świadomości finansowej i umiejętności planowania budżetu domowego – często ludzie dopuszczają się nierozważnych wydatków, które później przekładają się na problemy finansowe.

Z pomocą dla osób borykających się z trudnościami finansowymi może przyjść instytucja nazywana poradnią dłużników. To miejsce, gdzie specjaliści pomagają znaleźć rozwiązania i wyjścia z kłopotów. Jednym z nich jest tzw. układ z wierzycielami, który pozwala na rozłożenie spłaty długu na raty, dostosowane do aktualnej sytuacji finansowej osoby zadłużonej. To tylko jedno z rozwiązań, dzięki którym można uniknąć upadłości konsumenckiej.

3. Statystyki upadłości konsumenckiej w Polsce – rok po roku

W Polsce, wprowadzenie ustawy o upadłości konsumenckiej w 2009 roku umożliwiło osobom zadłużonym, rozpoczęcie procesu restrukturyzacji finansowej oraz spłaty zobowiązań w wyznaczonym czasie. Dzięki temu, wielu ludzi miało szansę na odzyskanie zdolności kredytowej i społecznej, oraz na powrót do normalnego życia.

Najwięcej wniosków o upadłość konsumencką w Polsce dotyczy osób pomiędzy 35 a 44 rokiem życia. Odsetek ten wynosi około 32% wszystkich złożonych wniosków. Zmiana po 2018 roku w przepisach ustawowych, dotycząca minimalnej kwoty zadłużenia na poziomie 30 tys. zł, spowodowała drastyczne osłabienie liczby wniosków. W 2019 roku odnotowano o 25% mniej wniosków niż w roku 2018, a w 2020 spadek sięgnął aż 41%.

Aktywność wnioskodawców wzrastała jednak w trzecim kwartale 2020 roku. W tym okresie, liczba złożonych wniosków ponownie zaczęła rosnąć o 26% w porównaniu do poprzedniego kwartału, a wykres wskazuje kontynuację tendencji na kolejne kwartały.

Oprócz zmiany minimalnej kwoty zadłużenia, kolejna zmiana pochodząca z 2020 roku dotyczyła terminów związanych z procesem wnioskowym. W ustawie z 19 czerwca 2020 r., wprowadzono rozwiązanie dotyczące skracania czasu trwania procesu upadłościowego. Teraz, zamiast standardowych 5 lat, proces może być zakończony w 3 lata po spełnieniu określonych warunków.

4. Główne przyczyny upadłości konsumenckiej w Polsce

W Polsce problem upadłości konsumenckiej jest nadal bardzo aktualny. Oto główne przyczyny, które wpływają na to zjawisko:

1. Wysokie koszty życia i brak oszczędności

Wiele osób żyje na granicy ubóstwa, utrzymując się z jednej pensji. Wysokie koszty życia oraz brak oszczędności powodują, że wiele osób nie ma możliwości poradzenia sobie z nieoczekiwanymi wydatkami np. związanych z chorobą lub awarią samochodu.

2. Słaba edukacja finansowa

Oszczędzanie, zarządzanie domowym budżetem, czy korzystanie z kredytów to kwestie, które powinny być w każdej szkole omawiane na zajęciach z edukacji finansowej. Słaba edukacja finansowa powoduje, że wiele osób podejmuje decyzje, które później skutkują dramatycznymi konsekwencjami.

3. Uzależnienie od kredytów i pożyczek

W Polsce kultura kredytowa jest bardzo rozwinięta. Wiele osób żyje na kredycie lub pożyczce, co powoduje, że wraz z obowiązkowymi comiesięcznymi opłatami, raty znacząco obciążają budżet. Wszelkie nieprzewidziane sytuacje, takie jak choroba czy zwolnienie z pracy, mogą powodować brak możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania.

4. Brak odpowiedzialności za własne finanse

Wiele osób żyje „na wynos” i nie planuje swoich finansów. Nie dokonują oszczędności, nie prowadzą rachunku swoich miesięcznych wydatków, co skutkuje tym, że nie wiedzą, ile dokładnie wydają na różne wydatki. Brak odpowiedzialności finansowej często kończy się problemami ze spłatą długów i upadłością konsumencką.

Jak widać, przyczyn problemów finansowych jest kilka. Kluczowym mu czasem jest edukacja, w której brak jest informacji o tym, jak zarządzać finansami, ale również umiejętność dokonywania świadomych wyborów i szacowanie przyszłych wydatków. Warto zwrócić uwagę na te aspekty, aby unikać trudności związanych z upadłością konsumencką.

5. Czy warto decydować się na upadłość konsumencką?

Podejmowanie decyzji o upadłości konsumenckiej jest poważnym i trudnym wyborem dla każdego z nas. Często niestety jest to jedyna opcja, aby wyjść z kłopotów finansowych i poprawić jakość swojego życia. Poniżej przedstawiamy kilka czynników, które warto rozważyć, zanim podejmiemy ostateczną decyzję.

Zrozumienie konsekwencji

Decyzja o upadłości konsumenckiej oznacza, że ​​wyrazimy zgodę na przekazanie wszystkich swoich aktywów do likwidacji. Wszystko, co posiadamy, zostanie sprzedane, a uzyskane z tego środki zostaną przeznaczone na spłatę naszych długów. Może to oznaczać rezygnację z domu, samochodu i innych składników naszego majątku.

Pozostałe opcje

Upadłość konsumencka to skrajna opcja, która może mieć poważne skutki finansowe i społeczne. Przed podjęciem tej decyzji należy rozważyć pozostałe opcje, takie jak restrukturyzacja długów, negocjacje z wierzycielami lub powierzanie finansów specjalistom od długów. Wszystkie te opcje mają swoje wady i zalety i należy je dokładnie zbadać przed podjęciem decyzji.

Konsekwencje prawne

Upadłość konsumencka ma również poważne skutki prawne, które należy wziąć pod uwagę. Nasza zdolność kredytowa może zostać zniszczona przez dziesięć lat lub dłużej, co może utrudnić nam zaciąganie kredytów lub wynajmowanie mieszkań. Ponadto, aby zacząć od nowa, może być potrzebne wiele czasu i wysiłku.

Psychologiczne skutki

Decyzja o upadłości konsumenckiej może mieć poważne skutki psychologiczne. To skrajna sytuacja, która może przynieść wiele frustracji, niepokoju i wstydu. Najważniejsze jednak jest, aby pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest końcem świata. Możemy zacząć od nowa i zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby się otrząsnąć i poprawić jakość swojego życia.

6. Procedura upadłości konsumenckiej w Polsce – krok po kroku

Upadłość konsumencka jest procesem, w którym osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która ma problem ze spłatą swoich zobowiązań, może złożyć wniosek o ogłoszenie własnego bankructwa. W Polsce procedura ta jest uregulowana w ustawie z dnia 20 marca 2018 r. o restrukturyzacji oraz upadłości (Dz. U. z 2019 r. poz. 123). Poniżej przedstawiono krok po kroku jak przebiega procedura upadłości konsumenckiej.

1. Wniosek o upadłość konsumencką

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek powinien zawierać m.in. dane osobowe konsumenta, wysokość zadłużenia, liczby rachunków bankowych oraz formę zobowiązań. Wniosek składa się do Sądu Rejonowego, w którym osoba ta ma miejsce zamieszkania.

2. Ocena sytuacji finansowej

Po złożeniu wniosku, sąd powołuje biegłego, którego zadaniem jest dokonanie oceny sytuacji finansowej konsumenta. W oparciu o wynikające z niej wnioski oraz badanie dokumentów przedłożonych przez konsumenta, biegły przygotowuje raport, który przekazuje do sądu.

3. Postępowanie upadłościowe

Jeśli sąd orzeka upadłość konsumencką, powołuje kuratora, który zajmuje się rozliczaniem długów konsumenta oraz analizą jego sytuacji majątkowej. W czasie trwania postępowania, osoba ta nie może wykonywać czynności prawnych bez zgody kuratora, a także nie może prowadzić działalności gospodarczej.

4. Wyjście z upadłości

W trakcie postępowania upadłościowego, konsument może podjąć próbę uzyskania ugody z wierzycielami oraz składać wnioski o zawieranie umów pracy lub zaciąganie kredytów. Po upływie pięciu lat od orzeczenia upadłości, konsument zostaje uwolniony od długów, jednak nie wszystkie zobowiązania ulegają umorzeniu.

7. Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej w Polsce?

Upadłość konsumencka w Polsce jest narzędziem, które może pomóc tysiącom ludzi wyjść z długów i zacząć na nowo. Jednak nie każdy może z niego skorzystać. W dzisiejszym artykule omówimy, kto jest uprawniony do skorzystania z upadłości konsumenckiej w Polsce.

Do korzystania z upadłości konsumenckiej są uprawnione osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Jednakże, by skorzystać z tej formy upadłości obowiązują pewne warunki, mianowicie:

 • Musisz być obywatel polski lub cudzoziemiec z zameldowaniem stałym w Polsce.
 • Musisz mieć przynajmniej dwóch wierzycieli.
 • Twoje zadłużenie nie może wynosić więcej niż 35 000 zł.
 • Nie możesz prowadzić działalności gospodarczej.
 • Musisz posiadać dochód lub emeryturę, z której możesz spłacać swoje długi po wszczęciu upadłości.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz skorzystać z upadłości konsumenckiej i rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu.

Ważne jest, aby pamiętać, że skorzystanie z upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi kosztami. Wszczęcie postępowania upadłościowego wymaga bowiem wydatku na opłacenie opłat sądowych oraz wynagrodzenia dla syndyka.

Mając jednak świadomość tych kosztów i spełniając powyższe wymagania, możesz zacząć budować swoją finansową przyszłość.

8. Jakie długi podlegają umorzeniu w upadłości konsumenckiej w Polsce?

Umorzenie długów w upadłości konsumenckiej w Polsce

Składając wniosek o upadłość konsumencką, można ubiegać się o umorzenie części długów. Nie wszystkie jednak podlegają umorzeniu. Poniżej przedstawiamy listę zobowiązań, które można skreślić z listy należności:

 • Kredyty konsumpcyjne i gotówkowe – zobowiązania z tego typu kredytów, które nie przekraczają kwoty miliarda złotych, mogą zostać umorzone. Podobnie jest w przypadku pożyczek udzielonych przez sklep na korzystnych warunkach.
 • Zobowiązania z tytułu karty kredytowej – w przypadku kary kredytowej umorzone zostaną wyłącznie te zobowiązania, które nie przekraczają pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia krajowego.
 • Zaległe chwilówki – można się ubiegać o umorzenie zaległych rat z chwilówek i innych drobnych pożyczek, jeśli ich suma nie przekracza 50 tysięcy złotych.
 • Zobowiązania alimentacyjne – w przypadku zaległych alimentów można wnioskować o umorzenie. Należy jednak pamiętać, że nie ma możliwości umorzenia obowiązkowych rat na rzecz ZUS czy US.

Zanim złożysz wniosek o upadłość konsumencką, dokładnie przejrzyj swoje zobowiązania i sprawdź, które z nich podlegają umorzeniu. Pamiętaj, że każdy przypadek jest inny i mogą wystąpić względy, które utrudnią procedurę umorzenia.

9. Upadłość konsumencka a zachowanie stałego dochodu

Jednym z najważniejszych czynników przy podejściu do upadłości konsumenckiej jest utrzymanie stałego dochodu. Bez względu na to, czy jest to pensja, wynajem nieruchomości czy zasiłki, ten dochód jest kluczowy dla całego procesu.

Podczas gdy brak pracy lub utrata dochodu może skłonić do upadłości, to także brak stabilności w dochodach może przynieść wiele problemów. Dlatego ważne jest, aby przed zgłoszeniem upadłości upewnić się, że masz stosunkowo stały dochód.

Jeśli jednak Twoje źródła dochodu w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie były stabilne, to istnieją opcje, które mogą Ci pomóc. Niektóre z tych opcji obejmują uzyskanie stabilnego zatrudnienia lub skonsolidowanie długów w celu zmniejszenia miesięcznych kosztów.

Pamiętaj, że jednym z najważniejszych kroków podczas całego procesu upadłości konsumenckiej jest utrzymanie stałego dochodu. Jednak, jeśli napotkasz trudności, nieważne jakie są przyczyny, zawsze warto szukać pomocy u profesjonalisty, który będzie mógł pomóc Ci w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla Twojej sytuacji.

10. Upadłość konsumencka w Polsce a szansa na nowy start finansowy

Istnieją różne przyczyny, przez które osoby fizyczne mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej. Bankructwo konsumenckie to jedno z narzędzi, które umożliwia osobom zadłużonym rozpoczęcie nowego etapu w swoim życiu finansowym.

Podstawową zaletą upadłości konsumenckiej jest możliwość umorzenia części lub całości długu. W sytuacji, gdy osoba zadłużona ma problem z regulowaniem zobowiązań, może ona starać się o ogłoszenie swojego upadłości konsumenckiej. W ten sposób uzyska ona pomoc, która pozwoli jej rozpocząć nowy start finansowy.

Jednym z największych wyzwań, jakie czekają osoby, które ogłaszają swoją upadłość, jest zmiana stylu życia i przyzwyczajeń finansowych. Wiele osób, które wpadły w spiralę zadłużenia, musi przebudować swoje nawyki zakupowe i oszczędnościowe. Kluczowe jest także znalezienie źródła stałego dochodu i zorganizowanie swojego budżetu domowego w taki sposób, aby móc regularnie regulować swoje zobowiązania finansowe.

W Polsce procedura upadłości konsumenckiej jest obecnie dostępna dla każdej osoby fizycznej posiadającej odpowiednią dokumentację. Warto pamiętać, że decyzja o ogłoszeniu upadłości powinna być poprzedzona dokładnym zastanowieniem i skonsultowaniem z ekspertem z dziedziny finansów.

11. Czy upadłość konsumencka w Polsce wpłynie na historię kredytową?

Często słyszymy o upadłości konsumenckiej w Polsce i jej negatywnych skutkach dla osób, które zdecydują się na nią. Jednym z najważniejszych pytaniem, które się pojawia, to: „czy upadłość konsumencka wpłynie na moją historię kredytową?”

Jak działa upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobie fizycznej uzyskanie radykalnego rozwiązania swoich problemów finansowych. Jednocześnie jest to rozwiązanie, które zostaje zarejestrowane w bazach dłużników przez okres 5 lat, a tym samym może negatywnie wpłynąć na późniejszą historię kredytową.

Upadłość konsumencka a historia kredytowa

Upadłość konsumencka zawsze zostanie zarejestrowana w krajowych i międzynarodowych bazach danych, co może negatywnie wpłynąć na późniejsze ubieganie się o kredyt w banku lub innej instytucji finansowej. Wpływ ten może być zauważalny przez okres 5 lat, zarówno w przypadku wniosków o pożyczkę lub kredyt, jak i w procesie zatrudnienia lub wynajmu mieszkania.

Warto jednak pamiętać, że historia kredytowa po upadłości konsumenckiej nie jest wyrokiem, który trwa wiecznie. Osoba, która zdecyduje się na upadłość, może podjąć szereg działań w celu poprawy swojej sytuacji finansowej i kredytowej, na przykład:

 • Regularne spłacanie bieżących zobowiązań,
 • Zmiana sposobu zarządzania finansami,
 • Zmiana źródła dochodu na bardziej stabilne,
 • Utrzymanie stałych dochodów przez co najmniej 6 miesięcy.

Jeśli osoba spełni powyższe wymagania, to jej historia kredytowa może zostać naprawiona szybciej, niż w przypadku braku działań.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka w Polsce może mieć negatywny wpływ na historię kredytową osoby, która ją składa. Jednakże, podejmując odpowiednie kroki w celu poprawy swojego stanu finansowego i spłacając bieżące zobowiązania na czas, można pozytywnie zmienić swoją historię kredytową i zbudować zadowalającą relację z instytucjami finansowymi.

12. Upadłość konsumencka w Polsce a spłata długów w przyszłości

Upadłość konsumencka to dla wielu osób jedyna nadzieja na wyjście z kłopotów finansowych. Choć z jednej strony upadłość oznacza koniec spłacania długów, z drugiej strony wiąże się z wieloma konsekwencjami, które mogą wpłynąć negatywnie na życie kredytobiorcy w przyszłości. Warto zastanowić się, jak wygląda sytuacja osób, które ogłoszą upadłość konsumencką i jakie będą miały możliwości spłaty długów w przyszłości.

 • Przede wszystkim warto pamiętać, że osoba ogłaszająca upadłość konsumencką traci zdolność kredytową na kolejne lata. Banki i instytucje finansowe będą ostrożnie podchodzić do udzielania kredytów wobec osoby, która ogłosiła upadłość. To oznacza, że spłata długów może być bardzo trudna w przyszłości, zwłaszcza w przypadku dużych kwot.
 • Kolejnym ważnym aspektem jest zobowiązanie do spłaty części długu. W Polsce upadłość konsumencka przewiduje, że dłużnik musi spłacić co najmniej 35% swojego zadłużenia. To oznacza, że osoba, która ogłasza upadłość konsumencką, mimo że zostaje zwolniona z części długów, musi liczyć się z tym, że nadal pozostanie w długach w przyszłości.

Dla wielu osób upadłość konsumencka jest jedynym rozwiązaniem, a spłata długów w przyszłości wydaje się mniej istotna od teraźniejszych problemów. Niemniej jednak warto zastanowić się, jakie będą konsekwencje ogłoszenia upadłości i jakie będą możliwości spłaty długów w przyszłości. Warto również pamiętać o tym, że upadłość konsumencka nie jest łatwym wyjściem z kłopotów finansowych i może mieć poważne konsekwencje dla naszego życia w przyszłości.

 • Podsumowując:
 • Upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osób, które zmagają się z poważnymi długami.
 • Osoba ogłaszająca upadłość traci zdolność kredytową na kolejne lata.
 • Osoba, która ogłasza upadłość, mimo że zostaje zwolniona z części długów, musi liczyć się z tym, że nadal pozostanie w długach w przyszłości.

13. Jakie dokumenty są wymagane w trakcie procedury upadłości konsumenckiej w Polsce?

W trakcie procedury upadłości konsumenckiej w Polsce, wymagane są pewne dokumenty, które potwierdzą Twoją sytuację finansową. Uzyskanie tych dokumentów jest kluczowe dla skutecznej egzekucji procesu. Poniżej wymienione są niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć do sądu:

 • Wniosek o upadłość konsumencką – dokument ten jest głównym źródłem informacji dla sądu oraz kuratora, dlatego ważne jest, aby zawierał kompletny opis Twojej sytuacji finansowej.
 • Wykaz wierzytelności – sąd wymaga, aby przedstawić kompletny wykaz Twoich długów wraz z informacjami o ich pochodzeniu oraz kwotach.
 • Umowy kredytowe i leasingowe – dokumenty te to potwierdzenie Twojego zadłużenia w bankach oraz w firmach leasingowych.
 • Decyzje organów władzy publicznej – przykładowo, wymagana będzie decyzja ostateczna w sprawie alimentów lub Decyzja o stwierdzeniu niezdolności do pracy.

Kurator sądowy może również zażądać przyniesienia innych dokumentów, które pomogą w dokładniejszej analizie Twojej sytuacji finansowej. Ważne jest, aby dostarczyć wszystkie dokumenty i rzetelnie odpowiadać na pytania kuratora, ponieważ ich brak lub niewłaściwe udokumentowanie może skutkować odrzuceniem wniosku o upadłość konsumencką.

Pamiętaj, że procedura upadłości konsumenckiej jest złożonym procesem, który wymaga skrupulatnego przygotowania. Dlatego tak ważne jest, aby zebrane dokumenty były rzetelne i mocno potwierdzały Twoją sytuację finansową. To pozwoli uzyskać korzystne warunki dla Ciebie, a przede wszystkim, odbudować Twoje życie finansowe po upadku.

Zachęcamy do działania i potwierdzenia swojej sytuacji finansowej rejestracją w bazie Biura Informacji Gospodarczej. Dzięki temu dodatkowo sprawnie i szybko pomożesz sobie w uzyskaniu korzystnych warunków dla Ciebie.

14. Upadłość konsumencka w Polsce – pytania i odpowiedzi

Jeśli zastanawiasz się, co to jest upadłość konsumencka i jakie są związane z nią konsekwencje, to znajdziesz tu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na ten temat:

 • Czym jest upadłość konsumencka?
  Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma za zadanie umożliwić osobie zadłużonej spłatę długów wobec wierzycieli przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego standardu życia.
 • Jakie osoby mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką?
  Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub rolniczej i nie jest zaległa w płaceniu alimentów.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, długi zostaną podzielone na trzy grupy: pierwszej, drugiej i trzeciej klasy. Najpierw spłacane są wierzyciele pierwszej klasy, a dopiero potem kolejne. Wierzyciele z trzeciej klasy mogą nie otrzymać całkowicie swoich należności.

Ostateczna decyzja o upadłości konsumenckiej podejmowana jest przez sąd. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć samodzielnie lub poprzez skorzystanie z pośrednika, który ma doświadczenie w takich sprawach i pomoże w załatwieniu wszelkich formalności.

15. Poradnik dla osób decydujących się na upadłość konsumencką w Polsce

Upadłość konsumencka to skuteczne rozwiązanie dla osób borykających się z problemami finansowymi. W Polsce procedury związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, jak i sama procedura tego procesu regulowana jest ustawowo.

Jeśli zastanawiasz się nad upadłością konsumencką, poniżej przedstawiamy kilka ważnych informacji, na początek Twojej drogi:

 • Upadłość konsumencka jest procesem dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 • W Polsce z chwilą ogłoszenia upadłości, długi zostają umorzone.
 • Procedura upadłości konsumenckiej trwa 3-5 lat.

Co powinienem zrobić, kiedy chcę ogłosić upadłość konsumencką w Polsce?

 1. Skontaktuj się z kuratorem masy upadłościowej. Osoba ta udzieli Ci ważnych informacji oraz pomoże Ci w wypełnieniu dokumentów i przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
 2. Przeprowadź analizę swoich dochodów oraz wydatków.
 3. Przygotuj zestawienie swoich długów, wraz z określeniem kwoty, którą jesteś w stanie spłacić w ciągu trzech lat.

Podsumowując: upadłość konsumencka to proces, który pomaga rozwiązać problemy finansowe osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej. Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, skontaktuj się z kuratorem masy upadłościowej, który udzieli Ci ważnych informacji oraz pomoże w wypełnieniu dokumentacji i wniosku.

FAQ

Q: Co to jest upadłość konsumencka?
A: Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobie, która ma trudności finansowe, złożenie wniosku o ochronę przed wierzycielami i umożliwienie spłaty długów w sposób ustalony przez sąd.

Q: Jakie jest wsparcie w Polsce dla osób borykających się z problemami finansowymi?
A: W Polsce istnieją różne programy wsparcia dla osób borykających się z problemami finansowymi, takie jak Program Rodzina 500+, Fundusz Alimentacyjny czy ulgi podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Q: Jakie są statystyki upadłości konsumenckiej w Polsce?
A: Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku w Polsce złożono około 22 000 wniosków o upadłość konsumencką. To o 4,6% mniej niż w roku poprzednim.

Q: Co wpływa na decyzję o upadłości konsumenckiej?
A: Decyzja o upadłości konsumenckiej zależy od wielu czynników, takich jak wysokość długu, sytuacja finansowa osoby ubiegającej się o upadłość, liczba wierzycieli oraz ich postawa w stosunku do dłużnika.

Q: Czy upadłość konsumencka jest skutecznym sposobem rozwiązania problemów finansowych?
A: Upadłość konsumencka może być skutecznym sposobem rozwiązania problemów finansowych, ale wymaga odpowiedniej strategii oraz podejścia. Właściwie przeprowadzona procedura upadłościowa pozwoli na zredukowanie lub całkowite usunięcie zadłużenia, ale będzie również wiązała się z pewnymi skutkami ubocznymi, takimi jak na przykład trudności w uzyskaniu kredytów w przyszłości.

Na zakończenie można jednoznacznie stwierdzić, że temat upadłości konsumenckiej jest w Polsce bardzo aktualny i wciąż budzi wiele emocji i kontrowersji. Niemniej jednak, jak pokazują statystyki, coraz więcej ludzi decyduje się na skorzystanie z tej formy rozwiązania problemów finansowych. Jest to z pewnością pozytywny sygnał dla naszej gospodarki i społeczeństwa, które stopniowo przyswaja ideę, że upadłość konsumencka to nie wyrok, a szansa na nowy początek. Warto jednak pamiętać, że decyzja o podjęciu takiego kroku powinna być dobrze przemyślana i poprzedzona wnikliwą analizą sytuacji finansowej. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że wyjście z zadłużenia nie tylko będzie skuteczne, ale też bezpieczne i pozbawione zbędnych ryzyk.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.