Upadłość konsumencka – realne rozwiązanie problemu dla każdego dłużnika

Upadłość konsumencka – realne rozwiązanie problemu dla każdego dłużnika Firmy, spółki, wielkie korporacje i wielomilionowe zadłużenie – właśnie tak przez wiele osób kojarzona jest upadłość konsumencka. Często dłużnicy własnymi siłami starają się wyjść z długów i szukają wszystkich możliwych sposobów

Upadłość konsumencka – realne rozwiązanie problemu dla każdego dłużnika

Upadłość konsumencka – realne rozwiązanie problemu dla każdego dłużnika

Firmy, spółki, wielkie korporacje i wielomilionowe zadłużenie – właśnie tak przez wiele osób kojarzona jest upadłość konsumencka. Często dłużnicy własnymi siłami starają się wyjść z długów i szukają wszystkich możliwych sposobów aby poradzić sobie ze swoim problemem. To wtedy najczęściej odkrywana jest instytucja upadłości konsumenckiej.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka została wprowadzona na podstawie przepisów ustawy ,,Prawo upadłościowe i naprawcze”, jest postępowaniem sądowym, z którego może skorzystać osoba zadłużona, składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej  w odpowiednim sądzie rejonowym. Dłużnik starający się o decyzję nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej, w innym wypadku jego wniosek zostanie odrzucony. Wierzyciele nie są upoważnieni do składania wniosku, jedyną osobą, która może to zrobić jest dłużnik – wnoszący o decyzję w gospodarczym wydziale upadłościowym danego sądu. Pojęcie minimalnej i maksymalnej kwoty długu nie jest brane pod uwagę.

Upadłość konsumencka sprawi, że dłużnik spłaci wierzycieli – do wysokości posiadanego majątku wchodzącego w skład masy upadłości, i co ważniejsze skutkuje absolutnym oddłużeniem całej reszty pozostałego długu. Powierzenie prowadzenia owej procedury sądowej sprawdzonej firmie jest najbezpieczniejszym ruchem, jakiego może dokonać klient – często bowiem zasady prawne są niejasne dla konsumenta.

Upadłość od strony formalnej – nowe zmiany

Ustawa wprowadzona w 2009 roku, nowelizowana w 2014 i 2016, stała się ratunkiem dla zadłużonych konsumentów. Dzięki niej mnóstwo ludzi, bez możliwości spłaty długów, zyskałyfigura upadłość szanse na wyjście z tej problematycznej sytuacji. Częściowa jak i przede wszystkim całościowa spłata długów w końcu stała się możliwa.

Zmiany w ustawie przyniosły wiele korzyści konsumentom, warunki oraz przebieg procesu zmieniono w taki sposób, by były jak najbardziej przyjazne dla typowego Kowalskiego. Pozytywne zmiany: zmniejszenie opłaty za wniesienie wniosku do 30zł, koszty pokrycia sprawy sądowej, a także postępowania syndyka również zminimalizowano, a jego wynagrodzenie mocno zmniejszono, widoczna stała się też zmiana  czasu płatności na wynajem mieszkania podczas zajęcia nieruchomości – z połowy roku, na okrągły rok. To wszystko stało się jeszcze bardziej przyjazne dla osób zadłużonych, zwiększając możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej.

Wielki kłopot dłużników

Coraz częstszym utrapieniem, z którym spotyka się wielu dłużników są długi, które ciężko uregulować. Spotyka to konsumentów z niejednej warstwy społecznej i często staje się impulsem do dotykających ich problemów. Depresja, stany lękowe, zaburzenia na tle psychicznym, sprawy komornicze, utrata majątku czy nawet bankructwo są bardzo wyniszczające. Często winę za to nie ponosi jedynie wysokie oprocentowanie, niezadowalająca wysokość spłacanych rat czy niekorzystny czas na ich uregulowanie. Dłużnik jest w stanie łatwo uniknąć takiej sytuacji, jednak często przez obciążające go długi przeżywa kryzys psychiczny czy rodzinny, co tylko utrudnia mu radzenie sobie w tak trudnej sytuacji.

Upadłość konsumencka jest zbędna, kiedy kierujemy się zgodnie z danym nam surowym systemem spłat narzuconym przez system bankowy oraz rozważnie rozporządzamy osobistymi finansami. Natomiast staje się jedynym wyjściem, kiedy kondycja życiowa dłużnika jest fatalna; boryka się z utratą pracy, ciężką chorobą, wypadkiem czy inną okolicznością, która nie jest skutkiem jego działań i za którą nie ponosi winy.

Przekredytowanie – częsta pułapka

Jednym z momentów, w których dłużnik dostrzega pierwsze problemy ze swoją płynnością finansową, jest zjawisko przekredytowania. W żargonie prawnym i bankowym nazywa się tak sytuację, w której wysokość miesięcznych zobowiązań finansowych przekracza średnią kwotę 50% łącznych dochodów dłużnika. Mówiąc natomiast potocznie, przekredytowanie to zjawisko, gdy dłużnik ma na swoim koncie tyle kredytów i pożyczek lub raty pojedynczych zobowiązań są tak wysokie, że ich spłacanie pochłania ponad połowę jego dochodów i grozi mu nawet bankructwo.

Zjawisko przekredytowania jest sygnałem do tego, by rozważnie przyjrzeć się swoim finansom. Jeśli poziom przekredytowania przekracza 70-75% miesięcznych dochodów, upadłość konsumencka staje się pierwszym niezbędnym kierunkiem do rozwiązania problemu długów. Sytuacja pogarsza się kiedy spłacanie długów jest nieregularne lub wstrzymane, odsetki rosną. Upadłość konsumencka pozwala nam uchronić się od przykrych skutków.

Uwaga! Pętla kredytowa!

Pętla kredytowa, z pozoru nie wydaje się nadmiernie groźna. Konsument nie dostrzega jej niebezpieczeństw, jednak stanowi ona prostą drogę do bankructwa. Spłata długów, przy pomocy kolejnych kredytów jest najgorszym rozwiązaniem. Nie doprowadza do zamierzonego celu.

Inne określenia na pętlę kredytową – pętla zadłużenia, czy spirala długów, może zrobić z dłużnika bankruta. Działanie wygląda tak: konsument starając się spłacić jeden kredyt, na którym już odsetki się podniosły, zaciąga kolejny kredyt. Co prawda, spłaca tym sposobem dług, jednak kolejny rośnie. Tworzy się błędne koło, pogrążające sytuację osoby fizycznej. Jeśli szybko nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, oddłużanie z pętli może trwać nawet kilka lat.

Pętle kredytowe przeważnie są pobudzane przez branie pożyczek i kredytów w parabankach i internetowych spółkach pożyczkowych. Doskonalą się one w udzielaniu kredytów bez BIK lub na dowód, bez weryfikowania płynności finansowej osoby fizycznej. Udzielając kredytów bez większych zastrzeżeń określają jednakże rygorystyczne warunki: zbyt krótki termin spłaty i wysokie oprocentowanie. Skutkiem tego jest nie tylko większa suma pieniędzy do spłacenia przez dłużnika, a także o wiele mniej czasu na dokonanie spłaty. Skutkiem tego jest szukanie kolejnej pożyczki, by być w stanie spłacić tymi pieniędzmi inne zobowiązania wobec wierzycieli, nakręcając tym samym pętlę kredytową. W takich sytuacjach bankructwo osoby fizycznej jest zazwyczaj tylko kwestią czasu.

Kiedy rozważyć upadłość konsumencką?

Wyobrażenie sobie bankructwa, komornika, który pozbawia nas nieruchomości oraz życia bez wymaganych środków do tego potrzebnych, to bezwzględna motywacja, by podjąć krok do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Gdy wpada się w dół zwany „długami” lub dochodzi do sytuacji przekredytowania, upadłość wydaje się najlepszym wyjściem, zwłaszcza, że pozwala nam uchronić się od bolesnych skutków zadłużenia, czyli utracenia nieruchomości. Trzeba pamiętać, że spłacenie lub umorzenie długów konsumenta jest dziś dużo łatwiejsze, niż kilkanaście lat temu. Dzięki specjalnej instytucji osoba fizyczna nie jest bez szans w starciu z bankami, wielkimi korporacjami, czy też innymi wierzycielami, a dzisiejsze prawo pozwala tejże osobie nawet w stanie ciężkiego zadłużenia żyć na w miarę normalnym poziomie oraz korzystać z różnych dóbr społecznych. Nie trzeba psuć sobie krwi oddłużaniem za pomocą upadłości konsumenckiej samemu oraz tracić pieniądze na prawników. Pomocną dłoń wyciągają specjalne instytucje, które specjalizują się w prowadzeniu takich spraw w imieniu klienta-dłużnika. Pomagają wypełnić wniosek o upadłość konsumencką i w praktyce wyręczają go w całościowym procesie upadłościowym.

Wniosek o upadłość konsumencką: kiedy złożyć i czy może być odrzucony?

Kiedy konsumentowi grozi bankructwo osoby fizycznej, nie jest on w stanie regularnie spłacać kredytów, czy pożyczek, a także jego zadłużenie względem wierzycieli narasta, otwiera się przed nim droga do skorzystania  z instytucji upadłości konsumenckiej. Wnioski o upadłość najczęściej składane są z powodu kredytów w obcej walucie oraz wysokich kredytów hipotecznych. Dzisiejsze prawo pozwala na ogłoszenie upadłości raz na dziesięć lat. Ustawa jednak wskazuje warunek, który każdy zobowiązany jest spełniać, jeśli interesuje go upadłość konsumencka: pismo można złożyć wyłącznie w przypadku, kiedy brak możliwości spłaty nie zależy od dłużnika, jak choroba, czy też wypadek (tzw. niezawiniona niewypłacalność).

Dodatkowo organ wymiaru sprawiedliwości już na pierwszym etapie uznania wniosku dokładnie sprawdza, czy nie ma powodów, by go odrzucić. Jest to m.in. celowe doprowadzenie przez dłużnika do powstania zadłużenia (podpisanie nowej umowy kredytowej ze świadomością braku możliwości spłaty przez klienta), jak i udowodnienie konsumentowi celowe zwlekanie w spłacie zobowiązań. Sąd odrzuca wniosek o upadłość konsumencką także wtedy, gdy zadłużony w przeszłości skorzystał z tego prawa, lecz nie spełnił nałożonych na niego obowiązków (zaniedbał lub zaniechał spłaty, ukrywał majątek lub dochody).

Wyjście z długów i plan spłaty wierzycieli

Kłopoty ze spłatą zobowiązań, czy też pętla kredytowa  nie muszą być werdyktem śmierci budżetowej oraz pierwszym posunięciem do wdrożenia postępowania komorniczego i windykacji.Plan spłaty, wyjście z długów Jeśli zareaguje się w odpowiednim czasie, można bardzo szybko i skutecznie zacząć spłatę długów i rozpocząć życie od nowa. Umożliwia to upadłość konsumencka – instytucja prawna zliberalizowana w roku 2014 r.  Daje ona dłużnikom, czyli konsumentom, możliwość uwolnienia się od zadłużenia nawet w ciągu trzech lat.

Umożliwia to jeden z rezultatów procesu w sprawie o upadłość konsumencką, czyli plan spłaty kredytodawcy. To nadany koncept cyklicznej spłaty kredytu, a po jego wykonaniu dług zostaje umorzony. Plan spłaty nie może trwać dłużej niż 3 lata – podczas tego okresu konsument jest zobowiązany (bez ponagleń i wezwań do zapłaty) spłacać swój dług, a przy tym zachowuje dla siebie sumę pieniędzy wymaganą na podstawowe potrzeby życiowe.

Koncept spłacania kredytodawców i pożyczkodawców jest prawnym dopełnieniem postanowienia sądowego o ogłoszeniu upadłości. Gdy sąd uznaje bankructwo osoby fizycznej, powołuje syndyka, który nadzoruje prawidłowe określenie, podział a następnie sprzedaż majątku dłużnika i z pozyskanych tą metodą pieniędzy spłaca wierzycieli w odpowiedniej, wcześniej ustalonej kolejności. Plan spłaty wierzycieli ustalany jest jednak po ogólnym sfinalizowaniu procesu postępowania upadłościowego i po określeniu pozostałej części zadłużenia, niespłaconej z kwoty uzyskanej ze spieniężenia masy upadłości.

Procedura upadłości krok po kroku

Wdrożenie toku postępowania upadłości dzieje się z chwilą, kiedy konsument składa organowi wymiaru sprawiedliwości pismo o upadłość konsumencką. Właśnie w tymże momencie tryby maszyny sądowej oraz prawnej zaczynają działać. W skrócie można to przedstawić za pomocą czterech etapów:

1) W pierwszym etapie po złożeniu pisma sąd ocenia, czy upadłość konsumencka jest w ogóle możliwa: badane jest, czy brak możliwości spłaty długu nie wynika z winy dłużnika, ale z niezawinionych oraz niespodziewanych okoliczności.
2) W drugim etapie organ wymiaru sprawiedliwości wydaje decyzje o uznaniu upadłości lub odrzuca pismo. W przypadku pierwszej sytuacji następuje m.in.: wyznaczenie syndyka, określenie majątku wchodzącego w skład masy upadłości, listy wierzycieli, a następnie podział między nich kwoty uzyskanej ze spieniężenia majątku.
3) Na trzeci etap składa się wykonanie planu spłaty kredytodawców  i pożyczkodawców – konsument przez 3 lata powinien spłacić (choćby w miarę swoich możliwości i częściowo)  pozostałą kwotę zadłużenia, której nie udało się rozliczyć przez sprzedaż masy upadłości. Z reguły po trzech latach, jeśli osoba fizyczna wywiązywała się z obowiązku cyklicznych spłat, pozostała część długu, która nadal nie została spłacona, ulega całkowitemu oddłużeniu.
4) Ostateczny etap to finalne oddłużenie – sąd z urzędu wydaje decyzje o umorzeniu pozostałej sumy pieniędzy do spłacenia, a konsument przestaje być dłużnikiem.

Sprawa dla profesjonalisty

Tok postępowania związany ze spłacaniem długów za pomocą upadłości konsumenckiej jest mozolny, zawiły, wyjątkowo formalistyczny i wymaga skrupulatnego zgromadzenia stosu papierów, a przy tym dotrzymania wszelkich ustalonych terminów. Dobrym rozwiązaniem w tej sytuacji jest przekazanie swojej sprawy osobom, które zajmują się tym w sposób profesjonalny.

Powierzając swoją sprawę wykwalifikowanej instytucji, która posiada wykształconą kadrę pracowniczą, specjalizującą się w strefie spłaty długu, można być nie tylko pewnym, że upadłość konsumencka zostanie wykonana  sprawnie, wydajnie ale i skutecznie. Szczególnie, iż konsument może odetchnąć od tego, że nie musi osobiście i samotnie stawiać czoła swoim problemom finansowym oraz przed sądem, lecz może czuć się spokojny, w końcu mając kogoś, kto wesprze go w walce, a także krok po kroku przeprowadzi przez całą procedurę i dobrze mu doradzi.

Korzystając z usług kompetentnych i profesjonalnych pracowników w zakresie upadłości konsumenckiej i będąc wobec nich szczerym – nie zatajając żadnych ważnych dla procesu faktów – możemy być pewni, co do całkowitego oddłużenia po zakończonym postępowaniu upadłościowym.

Odetchnij z ulgą

Efektywnie i sumiennie przeprowadzone postępowanie upadłości konsumenckiej daje możliwość rzeczywistego oddłużenia osób fizycznych. Oznacza to, że po sfinalizowaniu procesu, czyli otrzymaniu postanowienia o umorzeniu zadłużenia, zostają one całkowicie umorzone. Konsument przestaje mieć jakiekolwiek zadłużenie wobec kredyto- i pożyczkodawców – znów jest w stanie samodzielnie decydować o swoim majątku,  finansach, dokonywać zakupów na raty itd.

Dzięki tak przyjaznej  instytucji, jaką jest upadłość konsumencka, każdy konsument jest w stanie psychicznie i fizycznie odetchnąć z ulgą i przestać zamartwiać się o finanse. Zaczyna żyć na nowo z czystym kontem, bez widma w postaci długów nad sobą, nadchodzących terminów spłat zadłużenia, czy pukającego do drzwi windykatora lub komornika.