upadłość konsumencka opłata sądowa

W dzisiejszych czasach wiele osób boryka się z problemem zadłużenia, które często przekracza ich możliwości finansowe. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad upadłością konsumencką, która może pomóc w rozwiązaniu trudnej sytuacji. Jednym z elementów procedury upadłościowej jest opłata sądowa, którą wiążą się pewne wątpliwości. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, czym jest upadłość konsumencka, a także jakie koszty poniosą osoby, które decydują się na jej złożenie.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja, która ma na celu pomóc osobom fizycznym, które nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań, w tym kredytów, pożyczek, czy zaległych opłat. Dzięki upadłości konsumenckiej osoby te mają szansę na rozpoczęcie życia od nowa i spłatę swoich długów w wyznaczonym terminie.

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej wyznaczony zostanie kurator, który będzie pomagał dłużnikowi w uregulowaniu zobowiązań. W momencie ogłoszenia upadłości dłużnik musi przekazać swoje majątkowe prawa i rzeczy ruchome na rzecz sądu, który dokona licytacji i sprzedaż przedmiotów. Ze sprzedaży uzyskane zostaną środki, które po spłacie kosztów postępowania zostaną przesądzone wierzycielom.

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem ostatecznym i powinno być rozważane jedynie w przypadku braku innych możliwości spłaty długów. Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, osoba musi spełnić określone wymagania, takie jak brak możliwości uregulowania zobowiązań w innym sposób lub niska sytuacja materialna.

Jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej, zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże Ci w procesie oraz przeanalizuje Twoją sytuację finansową, aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie, które będzie dla Ciebie najlepsze.

2. Kto może ubiegać się o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to proces prawny, który pozwala osobie fizycznej niewykonującej działalności gospodarczej na rozwiązanie swoich problemów finansowych. Jednak nie każdy może skorzystać z tej możliwości. Przede wszystkim o upadłość konsumencką można się ubiegać tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki.

Oto osoby, które mogą złożyć wniosek o upadłość konsumencką:

 • osoby fizyczne, które posiadają długi przekraczające 1000 zł
 • osoby fizyczne, które nie wykonują działalności gospodarczej
 • osoby fizyczne, których sytuacja finansowa uniemożliwia spłatę długów w sposób ciągły lub w przewidywalnej przyszłości
 • osoby fizyczne, które złożą dokumenty i dowody potwierdzające ich sytuację finansową

Z kolei osoby, które nie mogą złożyć wniosku o upadłość konsumencką to:

 • osoby wykonujące działalność gospodarczą
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą
 • osoby, których długi pochodzą z kar umownych, grzywien, alimentów czy alimentów zasądzonych przez sąd
 • osoby, które zatraciły przez popełnienie przestępstwa prawo do prowadzenia działalności gospodarczej

Zdecydowanie warto skonsultować swoją sytuację finansową z ekspertem zanim złożymy wniosek o upadłość konsumencką, ponieważ to nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Jednak jeśli sytuacja finansowa jest już naprawdę krytyczna, upadłość konsumencka może stanowić pomocny instrument do rozwiązania problemów z długami.

3. Jakie korzyści niesie za sobą upadłość konsumencka?

Każdy z nas może znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej, której nie jest w stanie samodzielnie przezwyciężyć. W takim przypadku jednym z rozwiązań jest skorzystanie z upadłości konsumenckiej, która pozwala na umorzenie zadłużenia oraz odzyskanie stabilności finansowej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści, jakie wiążą się z tym rozwiązaniem.

1. Ochrona przed wierzycielami
W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, wszelkie dochody oraz posiadane przez dłużnika aktywa stają się pod ochroną sądu, co oznacza, że wierzyciele nie mogą już dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio od dłużnika. Dodatkowo, wynajmujący nie będą już mogli przeganiać dłużnika z mieszkania, co pozwoli na utrzymanie dachu nad głową.

2. Umorzenie zadłużenia
Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie części bądź całości zadłużenia dłużnika, co oznacza, że dłużnik nie musi spłacać długów, które przekraczają jego możliwości finansowe. Jest to szczególnie istotne w przypadku długów zaciągniętych w wyniku choroby lub utraty pracy, które z reguły powodują spiralę zadłużenia.

3. Uregulowanie sytuacji finansowej
Upadłość konsumencka pozwala na uregulowanie trudnej sytuacji finansowej oraz zapoczątkowanie nowego etapu życia. Dzięki temu, dłużnik ma szansę na odzyskanie równowagi finansowej oraz uniknięcie dalszego pogłębiania spiralnego zadłużenia.

4. Możliwość rozpoczęcia od nowa
Upadłość konsumencka pozwala na rozpoczęcie od nowa, bez ciążącego na dłużniku ciężaru zadłużenia. Dzięki uregulowaniu sytuacji finansowej oraz zyskaniu czasu, można skupić się na odzyskaniu stabilności oraz planowaniu przyszłości bez ciągłego obciążenia finansowego.

Jednakże, przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z upadłości konsumenckiej, należy dokładnie rozważyć alternatywne rozwiązania oraz skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym.

4. Kiedy należy składać wniosek o upadłość konsumencką?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej i zaczynają Cię gonić wierzyciele, upadłość konsumencka może być dla Ciebie jednym z rozwiązań. Jednak nie można złożyć wniosku o upadłość konsumencką w każdym momencie. Kiedy zatem należy podjąć taką decyzję?

1. Gdy nie jesteś w stanie spłacić zadłużenia

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem dla osób, które nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia. Jeśli Twoje długi przekroczyły Twoje możliwości finansowe, a wierzyciele zaczynają działać na drodze sądowej, upadłość konsumencka może być jednym ze sposobów na rozwiązanie Twoich problemów.

2. Gdy nie masz innej opcji

Upadłość konsumencka jest ostatnim wyjściem. Zanim zdecydujesz się na tę opcję, skonsultuj się z doradcą finansowym lub prawnym. Kiedy już wyczerpiesz wszystkie możliwości negocjacji z wierzycielami i nie masz innej opcji, możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

3. Kiedy Twoje długi przekraczają pewną kwotę

Nie ma możliwości złożenia wniosku o upadłość konsumencką, gdy Twoje długi nie przekraczają pewnej kwoty. W Polsce minimalna kwota zadłużenia wynosi 30 tysięcy złotych. Jeśli Twoje długi przekraczają tę kwotę, możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

4. Kiedy spełniasz wymagania ustawowe

Zanim złożysz wniosek o upadłość konsumencką, musisz spełnić wymagania ustawowe. Musisz posiadać polskie obywatelstwo lub miejsce zamieszkania w Polsce, a także posiadać dochody (np. z umowy o pracę, emerytury, renty). Konieczne jest również dostarczenie dokumentów potwierdzających Twoje zadłużenie oraz wysokość Twoich przychodów. Po spełnieniu tych wymagań możesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Upadłość konsumencka nie jest łatwym rozwiązaniem i wymaga zgłębienia licznych kwestii prawnych i finansowych. Jednak jeśli jest to jedno z niewielu rozwiązań, możesz skorzystać z pomocy profesjonalne, która ułatwi Ci podjęcie właściwej decyzji i przejście przez cały proces upadłości konsumenckiej.

5. Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku o upadłość konsumencką?

W chwili, gdy zadłużenie przekracza nasze siły oraz jest już poza kontrolą, jednym z rozwiązań może być złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Jednak, przed przystąpieniem do tego kroku, warto zapoznać się z listą dokumentów, które będą wymagane przy składaniu wniosku.

Na początek potrzebne będzie zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, które potwierdza naszą sytuację zawodową oraz dochody. Ponadto, należy dostarczyć PIT za ostatni rok oraz zaświadczenie o nieujawnianych źródłach dochodu.

Kolejnym dokumentem, który powinien znaleźć się w naszym wniosku, jest wykaz wszystkich wierzycieli. Powinny zostać tam zawarte dane dotyczące nazwy wierzyciela, kwoty zadłużenia oraz dane kontaktowe. Lista ta będzie potrzebna do przeprowadzenia planu spłaty zadłużenia.

Niezbędne będzie również potwierdzenie posiadania majątku, które może być w postaci aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości, umowy wynajmu lokalu mieszkalnego, wyceny ruchomości oraz innych dokumentów dotyczących majątku trwałego.

Ostatnim dokumentem, o które powinniśmy zadbać, jest sporządzenie listy wydatków, która będzie nam potrzebna przy planowaniu spłaty zadłużenia. Warto pamiętać, że każdy składający wniosek o upadłość konsumencką musi przedstawić całą sytuację finansową, dzięki czemu ułatwi to proces uzyskania decyzji o oddłużeniu.

6. Ile wynosi opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką jest jednym z najważniejszych kroków, jakie osoba zadłużona może podjąć. Jednak, oprócz wielu wątpliwości, które pojawiają się w trakcie procesu zgłaszania wniosku, dużo osób zastanawia się również, ile wynosi opłata sądowa za złożenie takiego wniosku.

Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką to suma, którą osoba złożąjąca taki dokument musi uiścić w momencie jego załatwienia. Wysokość opłaty jest zależna przede wszystkim od wartości masy upadłości, a także od ewentualnej zwolnienia z jej uiszczenia.

W przypadku, kiedy wartość masy upadłości wynosi powyżej 5 tysięcy złotych, opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość konsumencką wynosi 600 złotych.

Jeżeli jednak wartość masy upadłości jest mniejsza niż 5 tysięcy złotych, opłata ta wynosi jedynie 200 złotych. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zwolnienia z opłaty sądowej osoba złożąjąca wniosek o upadłość konsumencką jest zwolniona z jej uiszczenia w całości lub w części.

7. Czy opłata sądowa jest kosztem jednorazowym?

W każdym postępowaniu sądowym występuje konieczność poniesienia opłaty sądowej. Jest to opłata skarbowa, która stanowi źródło dochodu państwa. Wiele osób zastanawia się, czy opłata sądowa jest kosztem jednorazowym. Odpowiedź brzmi: tak i nie.

W przypadku większości postępowań sądowych opłata sądowa faktycznie jest kosztem jednorazowym. Oznacza to, że zostanie ona pobrana od strony w momencie wniesienia pozwu lub apelacji, a następnie nie będzie już ponoszona w późniejszych etapach postępowania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pozwany składa przeciwko orzeczeniu apelację kasacyjną.

Jeśli pozwany wygrał sprawę w pierwszej instancji, może się okazać, że poniesie opłatę sądową dwukrotnie. Najpierw w momencie wniesienia pozwu przez powoda, a następnie w momencie złożenia apelacji kasacyjnej przez przegranego powoda. Co więcej, w przypadku pozwu o zapłatę opłata sądowa będzie się zwiększać w miarę wzrostu wartości dochodzonego roszczenia.

Warto zaznaczyć, że opłata sądowa stanowi koszt procesowy, który ponosi strona prowadząca sprawę. Oznacza to, że jeśli pozwany zostanie zobowiązany do zwrotu kosztów procesowych, to także zwrotowi podlega pobrana opłata skarbowa. Warto jednak pamiętać, że nawet w przypadku uzyskania zwrotu kosztów procesowych, pobrana opłata sądowa zostaje uiszczona przez daną osobę i nie jest zwalniana z obowiązku zapłaty.

8. Czy opłata sądowa za upadłość konsumencką jest uzależniona od wartości majątku dłużnika?

Jeśli rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej, musisz być przygotowany na pewne opłaty związane z procedurą. Warto wiedzieć, że opłata sądowa za upadłość konsumencką nie jest uzależniona od wartości majątku dłużnika.

Opłata ta jest jednak stała dla wszystkich wnioskodawców i aktualnie wynosi 600 złotych. Należy ją uiścić przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Koszty poniesione na rzecz pełnomocnika, którego wynagrodzenie zależy od wartości masy upadłości, opłaty notarialne oraz wydatki egzekucyjne są natomiast uzależnione od wartości majątku dłużnika i masy upadłości.

Jeżeli chodzi o koszty ponoszone przez syndyka, to jego wynagrodzenie zależy od wysokości masy upadłości. Syndyk ma prawo pobierać wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 5% wartości masy upadłości oraz 20% kwoty uzyskanej przez niego tytułem odsetek i innych przychodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto pamiętać, że opłaty związane z procedurą upadłości konsumenckiej są stosunkowo wysokie. Dlatego ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym.

9. Czy można ubiegać się o zwolnienie z opłaty sądowej za upadłość konsumencką?

Prawo upadłościowe przewiduje dla konsumentów, którzy nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań, możliwość ubiegania się o ogłoszenie swojej upadłości. Procedura ta nazywana jest upadłością konsumencką i służy do rozwiązania problemów finansowych osoby fizycznej.

Jedną z opłat związanych z tym postępowaniem jest opłata sądowa. Wysokość opłaty zależy od wartości masy upadłości, ale zgłaszający wstępny wniosek musi ponieść koszty początkowe w wysokości 30 zł.

Jednak istnieje możliwość uzyskania zwolnienia z tej opłaty. W przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłaty sądowej, należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i złożyć odpowiedni wniosek.

Poniżej przedstawiamy wymagania, które należy spełnić, by mieć szansę na zwolnienie z opłaty sądowej:

 • Złożenie pisemnego wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej
 • Nieprzekroczenie określonej kwoty dochodów na członka rodziny
 • Posiadanie pełnomocnictwa do prowadzenia postępowania w imieniu zgłaszającego

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, złożenie wniosku o zwolnienie z opłaty sądowej może przynieść korzyści finansowe i ułatwić Ci uporanie się z problemami finansowymi poprzez ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

10. Jakie są kroki po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką?

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką ważne jest, aby wiedzieć, jakie kroki należy podjąć, aby proces przebiegł sprawnie i zakończył się sukcesem. Oto kilka wskazówek:

1. Otrzymanie decyzji sądu

Po wypełnieniu formularza i złożeniu wniosku, należy poczekać na decyzję sądu. Zwykle trwa to około 2 miesięcy. Jeśli decyzja jest pozytywna, następuje upadłość konsumencka.

2. Spotkanie z syndykiem

W ciągu 14 dni od decyzji sądu, konsumenci muszą zaprosić syndyka na spotkanie. Syndyk jest osobą upoważnioną do prowadzenia procesu upadłościowego i kontrolowania majątku dłużnika. Podczas spotkania syndyk przedyskutuje egzekucję majątku oraz harmonogram spłat.

3. Układ z wierzycielami

Jednym z kroków po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką jest zawarcie umowy z wierzycielami, zwanych Układem. Zazwyczaj, konsumenci muszą spłacić całość lub część długu, co zależy od wyniku rozmów z syndykiem.

4. Spłata zobowiązań

Po zawarciu umowy z wierzycielami, konsumenci muszą podjąć wysiłek w celu spłacenia swojego zadłużenia. Mogą to zrobić za pomocą mediów społecznościowych, prac dodatkowych, lub zmiany stylu życia. Najważniejsze jest wziąć zobowiązania z wierzycielami poważnie, aby nie powtórzyć błędów z przeszłości.

11. Czy są w Polsce kancelarie specjalizujące się w upadłościach konsumenckich?

Jeśli szukasz pomocy w zakresie upadłości konsumenckiej, to z pewnością zadajesz sobie pytanie, czy w Polsce istnieją kancelarie specjalizujące się w tej dziedzinie prawa. Odpowiedź brzmi – tak, istnieją. Istnieją także indywidualni prawnicy, którzy świadczą usługi prawne w tym zakresie.

Jeśli uważasz, że Twoja sytuacja finansowa wymaga złożenia wniosku o upadłość konsumencką, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty. Specjaliści w tej dziedzinie pomogą ci w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz w załatwieniu formalności związanych z procesem upadłościowym. Dobry prawnik zna najlepsze praktyki w zakresie upadłości konsumenckiej i może pomóc ci uzyskać najlepsze możliwe rozwiązania.

Warto poszukać kilku kancelarii specjalizujących się w upadłościach konsumenckich i dokładnie przeanalizować ich oferty. Skorzystaj z internetu, aby znaleźć opinie byłych klientów. Pamiętaj, że nie zawsze najtańsze usługi będą najlepsze, a patrząc na długoterminowe korzyści warto zainwestować w dobrego prawnika już teraz.

Rekomendowane kancelarie specjalizujące się w upadłościach konsumenckich:

 • Kancelaria prawna ABC Konkursowa
 • Kancelaria Adwokacka Kowalski i Wspólnicy
 • Kancelaria Adwokacka XYZ

Zanim zdecydujesz się na współpracę z kancelarią, warto sprawdzić, czy jest ona akredytowana przez Ministra Sprawiedliwości jako uprawniona do reprezentowania klientów w postępowaniach upadłościowych. Pamiętaj, że wybór dobrego prawnika jest kluczowy dla uzyskania jak najlepszych wyników w procesie upadłościowym.

12. Czy upadłość konsumencka wpływa na zdolność kredytową po jej zakończeniu?

Istnieje wiele pytań, na które osoby zainteresowane upadłością konsumencką szukają odpowiedzi. Jednym z nich jest, czy zakończenie procesu upadłościowego wpłynie na zdolność kredytową po jego zakończeniu.

Upadłość konsumencka jest procesem, podczas którego osoba, która nie jest w stanie spłacać swoich długów, może złożyć wniosek o zbankrutowanie. Jeśli proces zakończy się sukcesem, długi danego konsumenta ulegną umorzeniu, co z pewnością wpłynie na jego zdolność finansową.

Po zakończeniu procesu upadłościowego, konsument zazwyczaj będzie musiał pracować ciężej, aby odbudować swoją zdolność kredytową. Jest to na ogół proces, który wymaga czasu i wysiłku, ale osoby upadłe mogą podjąć kilka kroków, aby poprawić swoje szanse na uzyskanie kredytu w przyszłości.

Oto kilka elementów, na które powinny zwrócić uwagę osoby, które zakończyły proces upadłościowy i chcą poprawić swoją zdolność kredytową:

 • Prowadzenie odpowiedzialnych finansów i unikanie wydatków, które nie są konieczne dla życia;
 • Regularne monitorowanie kredytowego raportu i usuwanie nieprawidłowości;
 • Karty kredytowe połączone z depozytem, które umożliwiają budowanie kredytowej historii;
 • Kredyty na niewielkie kwoty, które są łatwiejsze do uzyskania i mogą pomóc w budowaniu historii kredytowej;

Podsumowując, upadłość konsumencka może wpłynąć na zdolność kredytową po jej zakończeniu. Jednak osoby, które zakończyły ten proces, mogą podjąć kilka kroków, aby poprawić swoje szanse na uzyskanie kredytu w przyszłości. Wielu ludzi uważa to za swój drugi start finansowy, a proces ten może przyspieszyć, jeśli osoba ma plan i wykonuje go systematycznie i skrupulatnie.

13. Czy upadłość konsumencka wpływa negatywnie na historię kredytową dłużnika?

To częste pytanie, na które zawsze warto znać odpowiedź, jeśli rozważasz skorzystanie z tej metody pozbycia się zadłużenia.

Niestety, upadłość konsumencka może mieć wpływ na twoją historię kredytową. Oto kilka sposobów, w jaki to się może objawić:

 • Spadek wyniku kredytowego: Kiedy deklarujesz bankructwo, twój wynik kredytowy zostanie zmniejszony z reguły o kilka punktów, co może utrudnić uzyskanie kolejnych pożyczek w przyszłości. Później, gdy już zdecydujesz się na skorzystanie z takiego produktu finansowego, mogą obowiązywać wyższe stawki procentowe.
 • Niedostępność pewnych produktów finansowych: Niektóre banki i kredytodawcy nie chcą udzielać kredytów osobom, które wcześniej ogłosiły upadłość.

Mimo tych negatywnych skutków, upadłość konsumencka może być dobrym wyborem, jeśli jesteś poważnie zadłużony/a. Wiele osób uważa, że warto zaryzykować kilka minusowych wpisów w historii kredytowej, aby ostatecznie się uwolnić.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat upadłości konsumenckiej i jej wpływu na historię kredytową, najlepiej porozmawiaj z doświadczonym prawnikiem lub doradcą finansowym. Ich wiedza i doświadczenie na pewno pozwolą Ci dokonać właściwego wyboru i doprowadzić do finansowego uporządkowania swojego życia.

14. Jakie są konsekwencje niespłacania zobowiązań przez dłużnika podczas postępowania upadłościowego?

Podczas postępowania upadłościowego dłużnik musi spłacić swoje zobowiązania, aby otrzymać zwolnienie od długów. Niespłacanie zobowiązań może spowodować poważne szkody dla dłużnika i w końcu doprowadzić do jego bankructwa.

Jeśli dłużnik nie spłaci swoich zobowiązań, wierzyciele będą mieć prawo do działania przeciwko niemu w ramach postępowania upadłościowego. Mogą wnieść o egzekucję z jego majątku lub zastosować inne środki egzekucyjne.

Dłużnik może również ponieść konsekwencje w postaci dodatkowych kosztów i opłat, które będą musiał uiścić z własnych środków. Dodatkowo, jeśli nie spełnił swoich zobowiązań, może to wpłynąć negatywnie na jego zdolność kredytową w przyszłości.

W skrajnych przypadkach, jeśli dłużnik nadal nie spłaci swoich zobowiązań, może zostać objęty procedurą egzekucji z majątku osobistego. Wówczas jego majątek zostanie sprzedany, a uzyskane środki zostaną wykorzystane do spłacenia wierzycieli.

15. Jakie długi podlegają umorzeniu w wyniku upadłości konsumenckiej?

To pytanie nurtuje wielu ludzi, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Warto wiedzieć, że w przypadku upadłości konsumenckiej istnieją pewne zasady określające, które długi mogą zostać umorzone, a które nie.

Jeśli zdecydowaliśmy się na upadłość konsumencką, to po jej ogłoszeniu rozpoczyna się proces zwany likwidacją majątku. W tym czasie zostaje przeprowadzona wycena naszego majątku, a następnie zdeponowany zostaje wpis do Krajowego Rejestru Długów. W przypadku upadłości konsumenckiej można spodziewać się umorzenia długów, które są związane z:

 • zobowiązaniami alimentacyjnymi
 • długami wynikającymi z umów kredytowych i pożyczkowych
 • zobowiązaniami zaciągniętymi u prywatnych wierzycieli
 • niezapłaconymi składkami na ubezpieczenia społeczne

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie długi podlegają umorzeniu. Do takich, które musimy spłacić, zaliczyć można np. długi związane z:

 • karą umowną
 • wynagrodzeniem za szkodę wyrządzoną w wyniku przestępstwa
 • działalnością gospodarczą
 • podatkami i opłatami
 • przychodami z pracy, emeryturami i rentami

Podsumowując, upadłość konsumencka umożliwia umorzenie wielu rodzajów długów. Jednakże, aby móc z tego skorzystać, należy przestrzegać pewnych zasad i mieć na uwadze, że nie wszystkie długi zostaną umorzone. Dlatego przed podjęciem decyzji o upadłości warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i skonsultować się z dedykowanym specjalistą lub prawnikiem.

FAQ

Q: Co to jest upadłość konsumencka?
A: Upadłość konsumencka, znana także jako oddłużenie, to proces umożliwiający osobie fizycznej niewypłacalnej wyjście z kłopotów finansowych poprzez restrukturyzację, czyli przeprowadzenie procesu ugody z wierzycielami lub całkowite umorzenie długu.

Q: Czy są jakieś koszty związane z upadłością konsumencką?
A: Tak, upadłość konsumencka wiąże się z pewnymi kosztami, z którymi muszą się liczyć osoby decydujące się na ten krok. Jednym z nich jest opłata sądowa, która wynosi 30% kwoty długu ogłoszonego w upadłości.

Q: Czy ta opłata jest stała i jednorazowa?
A: Niekoniecznie. Opłata sądowa jest uzależniona zarówno od kwoty długu, jak również od ilości wierzycieli zgłaszających roszczenia. Im więcej wierzycieli i większa kwota długu, tym większa będzie opłata. Poza tym, opłata sądowa musi być uiszczona za każdym razem, gdy zostanie wniesiony nowy wniosek o upadłość.

Q: Czy jest jakaś kwota minimalna, od której pobierana jest opłata?
A: Tak, minimalna kwota opłaty wynosi 30 złotych.

Q: Czy istnieją pewne sytuacje, w których można uniknąć opłaty sądowej?
A: Nie ma bezpośredniego sposobu na uniknięcie opłaty sądowej, ale w niektórych przypadkach może ona zostać obniżona. Na przykład, gdy osoba wnioskująca o upadłość konsumencką udowodni, że nie jest w stanie pokryć kosztów, może otrzymać pomoc z urzędu miasta lub gminy.

Q: Jakie są konsekwencje braku opłaty sądowej w przypadku upadłości konsumenckiej?
A: Brak opłaty sądowej może skutkować odrzuceniem wniosku o upadłość przez sąd oraz uzyskaniem zasądzenia kosztów postępowania.

Podsumowując, upadłość konsumencka może być dla wielu osób jedynym sposobem na wyjście z długów i rozpoczęcie nowego rozdziału w swoim życiu finansowym. Należy jednak pamiętać, że zanim podejmie się decyzję o złożeniu wniosku o upadłość, warto zapoznać się z wszystkimi kosztami związanymi z tym procesem, w tym opłatą sądową.

W przypadku odmowy złożenia wniosku o przyznanie upadłości konsumenckiej przez sąd, opłata zostaje zwrócona. Należy jednak liczyć się z faktem, że cały proces trwa kilka miesięcy, a czas ten może być wykorzystany na uzbieranie dodatkowych środków na pokrycie kosztów związanych z upadłością.

Mimo że upadłość konsumencka związana jest z pewnymi kosztami, warto poświęcić chwilę na przemyślenie swojej sytuacji finansowej i zastanowić się, czy nie jest to dobry krok w kierunku poprawy swojej sytuacji. Pamiętajmy także, że upadłość konsumencka jest dla wielu osób szansą na nowy początek i zmianę swojego życia na lepsze.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.