upadłość konsumencka legalis

Upadłość konsumencka legalis to bardzo ważna instytucja w polskim systemie prawnym. Stanowi ona narzędzie, które daje szansę dla osób zadłużonych na rozwiązanie swoich problemów finansowych i zacząć nowe życie bez dalszych obowiązków wynikających z niespłaconych zobowiązań. W artykule tym omówimy istotę upadłości konsumenckiej legalis oraz jej procedury, aby pomóc w zrozumieniu, jak działa i kto może z niej skorzystać.

Spis Treści

1. Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to instytucja prawa, która ma na celu umożliwienie osobom fizycznym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, odzyskanie równowagi finansowej. W Polsce tą instytucję uregulowano w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz upadłości.

Upadłość konsumencka jest szczególnym rodzajem upadłości, który dotyczy wyłącznie konsumentów, czyli osób fizycznych, które popełniły błędy w zarządzaniu swoimi finansami. Zawarcie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem, np. odroczenie spłaty zobowiązań, nie zawsze jest możliwe, zwłaszcza w przypadku wysokiej kwoty zobowiązań. Dlatego właśnie w takiej sytuacji warto rozważyć wniosek o upadłość konsumencką.

W ramach upadłości konsumenckiej konsumenci mają możliwość spłaty swoich zobowiązań w wyznaczonym terminie, z zachowaniem godnych warunków. Wierzyciele nie mogą przeprowadzić egzekucji, ani pobierać odsetek, a wszelkie koszty związane z postępowaniem są pokrywane przez upadłego, jeśli oczywiście ma na to środki finansowe. Zawarte porozumienie są przestrzegane przez obie strony: dłużnika i wierzyciela.

Upadłość konsumencka może być sporządzona przez jedną osobę lub małżeństwo. Zgodnie z przepisami prawa, w celu przeprowadzenia upadłości konsumenckiej należy złożyć wniosek do sądu rejonowego lub, jeśli upadły pojmuje, do nierejonowego. Upadłość konsumencka to nie ostateczność ani porażka. To szansa na zreorganizowanie swojego budżetu, spłacenie zadłużenia i odzyskanie równowagi finansowej.

2. Dlaczego warto rozważyć upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala osobom zagrożonym przez nadmierny dług na uzyskanie uprawnień do spłaty długu w sposób, który jest bardziej dostosowany do ich zdolności finansowej. Dlaczego warto się zastanowić nad takim krokiem?

Dobra opcja dla zadłużonych

Jest to dobra opcja dla osób, które zmagają się z ogromnym długiem z powodu problemów finansowych, jak utrata pracy czy poważna choroba. Upadłość konsumencka umożliwi im stabilizację finansową i proces spłaty długu w sposób, który jest stopniowy i dostosowany do ich możliwości. Wiele osób płaci wielokrotnie więcej niż powinno, zaciągając kolejne pożyczki, aby spłacić wcześniejsze. Upadłość konsumencka pozwoli na przerwanie tego błędnego koła.

Dłużnicy mają szansę na nowy początek

Dzięki upadłości konsumenckiej, osoby zadłużone mają szansę na odzyskanie kontroli nad swoim życiem finansowym. Po ogłoszeniu upadłości, dłużnik ma możliwość uzyskania planu spłaty, który zwykle trwa od 3 do 5 lat. Po tym okresie, wszelkie pozostałe długi zostaną umorzone, a osoba ma szansę na nowy początek.

Mniej stresu i lepsze samopoczucie

Dług i niewypłacalność są silnie powiązane z problemami zdrowotnymi, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi. Codzienny stres związany z problemami finansowymi może prowadzić do depresji, niepokoju i innych skutków zdrowotnych. Dzięki upadłości konsumenckiej, osoby z nadmiernym długiem mogą zmniejszyć poziom stresu, co przekłada się na polepszenie samopoczucia i jakości życia.

3. Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej w Polsce?

Upadłość konsumencka jest jednym z rozwiązań dla osoby, która nie jest w stanie spłacić swoich długów. Postępowanie to zapewnia ochronę przed wierzycielami oraz pozwala na rozwiązanie kłopotliwej sytuacji finansowej. Jednakże, nie każdy może ubiegać się o upadłość konsumencką w Polsce. Kto zatem spełnia warunki, aby skorzystać z tego rozwiązania?

1. Osoba fizyczna – Upadłość konsumencka przysługuje w Polsce wyłącznie osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Oznacza to, że nie może jej skorzystać przedsiębiorca, spółka cywilna czy spółka akcyjna.

2. Dłużnik musi być w trudnej sytuacji finansowej – Aby móc złożyć wniosek o upadłość konsumencką, osoba ta musi udowodnić, iż jest w trudnej sytuacji finansowej. Oznacza to m.in., że nie jest w stanie spłacić swoich długów w sposób regularny, ich suma jest znacząca w stosunku do swojego dochodu czy też grozi mu egzekucja komornicza.

3. Nie może mieć zadłużenia wynikłego z umowy o pracę – Osoba składająca wniosek o upadłość konsumencką w Polsce nie może mieć zadłużenia wynikłego z umowy o pracę. Zadłużenia te będą wymagalne w zamian za pracę, którą wykonywała dłużnik.

4. Wymagane dokonania przed złożeniem wniosku – Zanim dłużnik złoży wniosek o upadłość konsumencką, musi dokonać pewnych działań. Oznacza to, że musi m.in. przedłożyć wezwanie do zapłaty wierzycielowi, skorzystać z pomocy specjalisty ds. pomocy zadłużonym czy zawrzeć ugody z wierzycielami o spłacie swoich długów.

Podsumowując, upadłość konsumencka to rozwiązanie dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest w trudnej sytuacji finansowej, nie ma zadłużenia wynikłego z umowy o pracę oraz spełniła wymagane dokonania przed złożeniem wniosku.

4. Jakie długi można umorzyć dzięki upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala na uregulowanie swoich długów i odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej. Dzięki tej opcji, osoby zadłużone mogą uniknąć prowadzenia przez komornika egzekucji z wynagrodzenia oraz egzekucji z rachunków bankowych i innych środków finansowych. Jednakże, nie wszystkie rodzaje zadłużeń są objęte upadłością konsumencką. Jakie długi można umorzyć dzięki tej opcji?

Pierwszą grupą długów, które można umorzyć dzięki upadłości konsumenckiej, są tak zwane zobowiązania niealimentacyjne. Obejmują one między innymi kredyty gotówkowe, karty kredytowe, pożyczki prywatne, ratalne zakupy i długi wobec banków. Jeśli długi te przekraczają poziom dochodu podmiotu upadłościowego, to można je umorzyć.

Kolejną grupą długów, które mogą zostać umorzone, są zobowiązania alimentacyjne. Umorzenie takiego długu jest możliwe w sytuacji, kiedy kwota zadłużenia przekracza 18-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka nie zwalnia zobowiązań alimentacyjnych wobec dzieci, więc w przypadku takich długów radzimy poszukać alternatywnych rozwiązań.

Ostateczną grupą długów, które są objęte upadłością konsumencką, są opłaty, podatki i mandaty. Jednakże, należy pamiętać, że nie wszystkie zobowiązania wobec państwa, takie jak zaległe podatki, mogą zostać umorzone w ramach upadłości konsumenckiej. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji finansowej osoby zadłużonej oraz od ewentualnych zobowiązań wobec innych wierzycieli.

Podsumowując, upadłość konsumencka stanowi skuteczny sposób uregulowania swoich długów i odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej. Umorzenie długu jest jednak uzależnione od indywidualnych okoliczności oraz od typu zobowiązania. Zanim podejmiesz decyzję o upadłości konsumenckiej, warto rozeznać się w swojej sytuacji finansowej i skonsultować się z profesjonalistą.

5. Jakie warunki trzeba spełnić, by upadłość konsumencka została zatwierdzona przez sąd?

Upadłość konsumencka jest jednym ze sposobów radzenia sobie z problemami finansowymi. Jednak, aby została zatwierdzona przez sąd, muszą być spełnione określone warunki. Poniżej przedstawiamy, jakie są te warunki.

1. Brak zdolności kredytowej

Osoba, która ubiega się o upadłość konsumencką, musi udowodnić, że jest w sytuacji, w której nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych. Oznacza to, że osoba ta musi udowodnić swoją kondycję finansową przed sądem, co może wymagać dokumentacji finansowej.

2. Brak nadużyć ze strony dłużnika

Jeśli osoba, która ubiega się o upadłość konsumencką, wydała pieniądze na luksusowe towary lub usługi, albo dokonywała nadmiernych wydatków, sąd może uznać, że nadużyła swojej pozycji i nie przyznać upadłości. W takim przypadku, sąd może orzec, że dłużnik jest zobowiązany do spłaty długu z własnych środków finansowych.

3. Brak woli spłaty zobowiązań

Osoba, która ubiega się o upadłość konsumencką, musi udowodnić, że próbowała spłacić swoje zobowiązania, ale bezskutecznie. Innymi słowy, dłużnik nie może po prostu zrezygnować z płacenia swoich długów.

4. Zgodność z wymaganiami formalnymi

Aby upadłość konsumencka została zatwierdzona przez sąd, osoba wnioskująca musi spełnić określone wymagania formalne. Na przykład, osoba ta musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu, przedstawić stosowną dokumentację finansową, oraz wykazać się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.

6. Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej w Polsce?

W Polsce proces upadłości konsumenckiej jest regulowany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawę o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy osobom upadłym. Jest to procedura, która pozwala osobom fizycznym na odzyskanie stabilności finansowej. Przebiega ona zgodnie z następującymi krokami:

 • Złożenie wniosku o upadłość konsumencką – osoba, która chce skorzystać z procedury, musi złożyć odpowiedni wniosek do sądu
 • Badanie wniosku – sąd przeprowadza badanie wniosku i ustala, czy spełnia on wszystkie wymagane warunki. Jeśli tak, ogłasza upadłość
 • Sporządzenie spisu wierzycieli – sąd sporządza spis wierzycieli, czyli listę osób lub instytucji, które są wierzycielami osoby upadłej
 • Wnioskowanie o zwolnienie z długów – na podstawie spisu wierzycieli osoba upadła ma prawo złożyć wniosek o zwolnienie z długów. Ostatecznie decyzję o tym podejmuje sąd

Proces upadłości konsumenckiej jest skomplikowany i wymaga działania pod nadzorem prawnika. Warto jednak skorzystać z tej procedury, jeśli znajdujesz się w kłopotach finansowych i nie jesteś w stanie uregulować swoich zobowiązań.

Jeśli chcesz skorzystać z upadłości konsumenckiej, musisz spełnić następujące warunki:

 • Musi istnieć niemożność spłaty długów przez osobę fizyczną
 • Musisz posiadać co najmniej jedno zobowiązanie cywilnoprawne, które spełnia wymagane kryteria
 • Musi istnieć przynajmniej jeden wierzyciel
 • Musisz posiadać zdolność do nawiązania stosunku pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej

Jeśli spełniasz powyższe warunki, warto skorzystać z pomocy prawnika i rozpocząć proces upadłości konsumenckiej.

Proces upadłości konsumenckiej w Polsce może być czasochłonny i skomplikowany, ale w końcu pozwala na uzyskanie wolności finansowej. Dlatego warto przemyśleć tę opcję, jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji finansowej, a samodzielne uregulowanie długów nie wchodzi w grę.

7. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces, w którym dłużnik wybiera się do sądu w celu uzyskania pomocy ze spłatą długów. Procedura ta przeznaczona jest dla osób fizycznych, które nie są w stanie uregulować swojego zadłużenia. W Polsce upadłość konsumencka regulowana jest przez ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o upadłości konsumenckiej i restrukturyzacji.

Ale czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z tego rodzaju pomocy? Przede wszystkim warto zaznaczyć, że osoba taka posiada inny status prawniczy niż osoba fizyczna nie posiadająca działalności gospodarczej.

Posiadając działalność gospodarczą, osoba fizyczna zyskuje jednakowe prawa i obowiązki, jak każda inna firma. W związku z tym, wybór upadłości konsumenckiej może być możliwy tylko w sytuacji, gdy dana osoba fizyczna przestaje prowadzić swoją działalność i stała się obywatelem, który posiada tylko długi prywatne.

W przypadku, gdy osoba fizyczna nadal prowadzi działalność gospodarczą, może to wpłynąć na jej zdolność do korzystania z upadłości konsumenckiej.

8. Jakie są konsekwencje dla dłużnika po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest jednym z najłagodniejszych sposobów na rozwiązanie sytuacji zadłużenia, ale wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich, o których powinien wiedzieć każdy dłużnik:

1. Ograniczenia w korzystaniu z kredytów i pożyczek

 • Dłużnik z upadłością konsumencką w swoim CV jest postrzegany jako osoba z ryzykiem i trudno mu uzyskać nową pożyczkę.
 • W ciągu 5 lat od ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik nie ma prawa ubiegać się o kredyt lub pożyczkę powyżej 7 500 zł.

2. Ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej

 • Z upadłością konsumencką, dłużnik traci prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, chyba że założy ją na nowo i wykaże, że nie czynił nadużyć finansowych.
 • Jeśli dłużnik prowadził już działalność, to jego upadłość może wpłynąć na wiarygodność jego firmy.

3. Ograniczenia w posiadaniu i dziedziczeniu nieruchomości

 • W przypadku upadłości konsumenckiej, dłużnik traci prawo do dziedziczenia i posiadania nieruchomości przez okres 5 lat od daty ogłoszenia upadłości.
 • Co więcej, sąd może zdecydować o sprzedaży nieruchomości dłużnika w celu spłaty jego długów.

4. Ograniczenia w posiadaniu kart kredytowych i innych formach płatności

 • Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik traci prawo do posiadania kart kredytowych, lokat terminowych i innych form płatności.
 • Dłużnik może posiadać tylko rachunek oszczędnościowy i konto osobiste.

9. Czy upadłość konsumencka wpływa na zdolność kredytową dłużnika?

Upadłość konsumencka jest procedurą, która ma na celu umożliwienie dłużnikowi realizacji swoich zobowiązań poprzez uregulowanie jego stanu majątkowego. Choć upadłość konsumencka może być skuteczną metodą przetrwania finansowego kryzysu, podejmowanie decyzji o jej ogłoszeniu może wpłynąć na zdolność kredytową dłużnika. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co oznacza to dla Twojej sytuacji finansowej.

Jeśli dłużnik ogłosił upadłość konsumencką, jego zdolność kredytowa zostanie ograniczona na pewien czas. Oznacza to, że jeśli dłużnik zdecyduje się ubiegać o kredyt, może napotkać pewne trudności w uzyskaniu pożyczki. Dzieje się tak, ponieważ dłużnik może być uznany za ryzykownego kredytobiorcę ze względu na swoją historię kredytową i zobowiązania.

Jednakże istnieją sposoby na poprawienie zdolności kredytowej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Dłużnik może uzyskać pieniądze, aby pokryć swoje długi, zapłacić bieżące rachunki i zacząć higienizować swoją historię kredytową. Pozytywnym wynikiem płynącym z opłacania rachunków na czas i spłaty długów jest poprawienie informacji na temat kredytobiorcy w agencjach informacji kredytowej, co zwiększa rzeczywistą zdolność kredytową.

W końcu, upadłość konsumencka jest procedurą, którą można podjąć w sytuacji, gdy dłużnik nie ma innych opcji finansowych. Chociaż może to wpłynąć na zdolność kredytową, opcja ta może być cennym narzędziem do uzyskania pomocy przy pozbyciu się długów i ponownym odbudowaniu życia finansowego. Jak zawsze, decyzja ta powinna być podjęta ze świadomością konsekwencji, a dalsze kroki powinny być omówione z ekspertem doradczym.

10. Jakie dokumenty należy przekazać sądowi w trakcie procedury upadłościowej?

W trakcie procedury upadłościowej, istnieje wiele dokumentów, które muszą zostać przekazane do sądu. Przygotowaliśmy dla Ciebie listę dokumentów, które będą potrzebne:

 • Wniosek o ogłoszenie upadłości – jest to podstawowy dokument dla każdej procedury upadłościowej. Wraz z wnioskiem należy dołączyć informacje o zadłużeniu, dłużniku i wierzycielach.
 • Wykaz wierzytelności – dokument zawierający wierzytelność wierzyciela wobec dłużnika przed ogłoszeniem upadłości.
 • Lista majątku dłużnika – dokument, w którym dłużnik przedstawia majątek, który będzie podlegał sprzedaży.

Do dokumentów, które należy przekazać w trakcie procedury upadłościowej, zaliczają się również:

 • Umowy z dostawcami – dokumenty potwierdzające relacje między dłużnikiem a jego dostawcami.
 • Dokumenty księgowe – dokumenty dotyczące prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej. Warto również zwrócić uwagę na dokumentację związana z osobistymi finansami dłużnika.

Aby procedura upadłościowa przebiegała sprawnie, warto odpowiednio przygotować się do przekazania wymaganych dokumentów do sądu. Najlepiej jest skonsultować swoją sytuację z adwokatem lub doradcą finansowym, którzy pomogą Ci w przygotowaniu dokumentów oraz w wyjaśnieniu szczegółów procedury upadłościowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z dokumentami wymaganymi w trakcie procedury upadłościowej, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy mają wiedzę dotyczącą prawa oraz procedur sądowych. Dokładne przygotowanie dokumentów zawsze przynosi korzyści w trakcie rozpatrywania Twojej sprawy przez sąd.

11. Czy w trakcie procesu upadłości konsumenckiej można zawierać nowe zobowiązania finansowe?

Najważniejsze zadanie procesu upadłości konsumenckiej to zabezpieczenie interesów wierzycieli i umożliwienie dłużnikowi rozpoczęcie na nowo życia bez ciągłego zadłużania się. Należy pamiętać, że upadłość konsumencka nie jest wyjściem awaryjnym z kłopotów finansowych, ale poważnym procesem, który wymaga skrupulatnego przestrzegania uregulowań prawnych. Jednym z najważniejszych z nich jest uregulowanie odnośnie zaciągania nowych zobowiązań finansowych w trakcie prowadzenia procesu upadłości konsumenckiej.

Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego dłużnik nie może w trakcie trwania postępowania upadłości konsumenckiej bez zgody sądu ani wierzycieli zaciągać nowych zobowiązań. Oznacza to, że jeśli planujemy zaciągnąć kredyt, pożyczkę lub raty za zakupiony produkt, musimy najpierw uzyskać zgodę sądu albo powiadomić o tym fakcie wierzycieli. Powiadamianie wierzycieli jest istotne szczególnie w celu uniknięcia zarzutów o działanie na szkodę ich interesów.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy zobowiązanie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku dłużnik może zawierać umowy, które dotyczą prowadzonej przez niego działalności. Warto jednak pamiętać, że w trakcie postępowania upadłościowego nie można posiadać majątku o wartości powyżej kwoty wolnej od egzekucji, co oznacza, że dłużnik nie będzie miał możliwości zaciągnięcia zobowiązań na większą kwotę.

Ważne jest, by dłużnik zdawał sobie sprawę z konsekwencji zaciągnięcia nowych zobowiązań w trakcie postępowania upadłościowego. Powinien liczyć się z tym, że sąd może odmówić wyznaczenia mu trwałego pokojowego lub orzeczenie terminu zawarcia umowy pod groźbą nieważności. Ponadto, zawarcie zobowiązania bez zgody sądu lub wierzycieli może skutkować rozszerzeniem postępowania upadłościowego na zobowiązanie, co oznacza, że nowo zaciągnięte zobowiązanie zostanie objęte procesem upadłościowym.

12. Jakie prawa ma wierzyciel w trakcie procesu upadłościowego?

Wierzyciel, czyli osoba lub instytucja, która ma prawo do otrzymania określonej kwoty pieniędzy, ma wiele praw w trakcie procesu upadłościowego. Oto najważniejsze z nich:

1. Prawo do zgłoszenia swojego wierzytelności

Każdy wierzyciel ma prawo zgłosić swoją wierzytelność do sądu upadłościowego i stanąć w kolejce do zwrotu środków z majątku dłużnika. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel może zgłosić tylko taką kwotę, która została potwierdzona przez dłużnika lub przedstawiciela sądu.

2. Prawo do wypowiedzenia umowy

Wierzyciel, który zawarł umowę z dłużnikiem, może wypowiedzieć ją w przypadku ogłoszenia upadłości przez dłużnika. Oznacza to, że wierzyciel ma prawo do odzyskania środków, które dłużnik ma wobec niego.

3. Prawo do udziału w zebraniach wierzycieli

Wierzyciel ma prawo uczestniczyć w zebraniach wierzycieli i wyrażać swoje zdanie w sprawach związanych z procesem upadłościowym. W tym czasie wierzyciele dyskutują o planie spłaty wierzytelności oraz podejmują decyzje dotyczące majątku dłużnika.

4. Prawo do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej

Jeśli wierzyciel uważa, że jego prawa zostały naruszone w trakcie procesu upadłościowego, ma prawo dochodzić ich na drodze sądowej. Może to być np. dochodzenie swojego prawa do wierzytelności lub dochodzenie odszkodowania za szkody poniesione w wyniku ogłoszenia upadłości przez dłużnika.

13. Jakie są koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest często trudna i skomplikowana. Jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na podejmowanie tej decyzji, są koszty związane z tym procesem. W tym artykule przedstawimy wyczerpujący przegląd kosztów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w Polsce.

Koszty związane z wnioskiem

Składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z pewnymi kosztami. Największym kosztem związanym z tym procesem jest opłata sądowa. Obecnie wynosi ona 600 zł. Korzystając z pomocy adwokata, warto pamiętać, że będzie też on pobierał swoje wynagrodzenie. Często wynosi ono około 1000-1500 złotych. Jeśli nie stać Cię na usługi adwokata możesz skorzystać z darmowej pomocy prawnej w ramach tzw. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Koszty związane z udziałem w postępowaniu

Podczas trwania postępowania upadłościowego występują również koszty, które musisz ponieść. W zależności od konkretnego postępowania, będą to koszty związane z korzystaniem z kuratora, koszty związane z zarządzaniem boże mienie, koszty wynikające ze zwiększenia masy upadłości (np. koszty wynajmu magazynu). Ciężko określić, ile dokładnie wyniosą koszty w danym przypadku. Większość z nich zostanie pokryta z masy upadłości, a Ty jako osoba upadła będziesz zobowiązany tylko do pokrycia części z nich.

Koszty związane ze spłatą długów

Oczywiście, największym kosztem związanym z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej są długi, które trzeba spłacić. W myśl ustawy o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, po ogłoszeniu upadłości długi nie mogą już być naliczane, ale to nie oznacza, że znikają one bez śladu. Na spłatę długów jest przeznaczona cała masa upadłości, a Ty w ramach planu spłaty będziesz zobowiązany do określonej co miesiąc kwoty, którą przez kilka lat będziesz musiał płacić wierzycielom.

14. Czy można uniknąć ogłoszenia upadłości dzięki zawarciu ugody z wierzycielem?

Unikać ogłoszenia upadłości to priorytet dla każdego przedsiębiorcy, ale czy zawarcie ugody z wierzycielem może pomóc w osiągnięciu tego celu? Oto kilka ważnych informacji.

Zawarcie ugody z wierzycielem – co to oznacza?

Ugoda z wierzycielem to porozumienie między dłużnikiem a wierzycielem, które ustala szczegóły spłaty długu w inny sposób niż przewiduje to umowa kredytowa. Może to oznaczać przykładowo, że dłużnik zobowiązuje się do spłaty długu na raty, lub do uiszczenia mniejszej kwoty długu niż pierwotnie się należy.

Zawarcie ugody z wierzycielem może pomóc dłużnikowi w uniknięciu ogłoszenia upadłości, ale nie daje to gwarancji na uniknięcie tej procedury. Aby przeprowadzić skuteczną restrukturyzację, konieczna jest spłata długu w całości albo przynajmniej w części, co nie zawsze jest możliwe w przypadku ugody.

Zalety zawarcia ugody z wierzycielem

 • Możliwość uniknięcia ogłoszenia upadłości,
 • Możliwość uzyskania dodatkowego czasu na spłatę długu,
 • Zniżka kwoty długu,
 • Mniejsza szkoda reputacyjna dla dłużnika.

Wady zawarcia ugody z wierzycielem

 • Nie daje gwarancji na uniknięcie ogłoszenia upadłości,
 • Może prowadzić do zwiększenia kosztów spłaty długu,
 • Może pogorszyć relacje z wierzycielem,
 • Może zwiększyć czas potrzebny na spłatę długu.

15. Jakie są korzyści dla dłużnika związane z wyjściem z długów dzięki upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka jest to proces, który pozwala osobom zadłużonym na odzyskanie swojej płynności finansowej przez wyjście z długów. W poniższym tekście przedstawimy najważniejsze korzyści dla dłużnika wynikające z takiego rozwiązania.

Zmniejszenie lub umorzenie długów. Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, sąd przeprowadzi postępowanie, w trakcie którego zostaną ustalone wysokość długów oraz ich warunki spłaty. W większości przypadków dłużnikowi zostaną umorzone część zadłużenia, a reszta zostanie rozłożona na raty w ciągu 3-5 lat. Dzięki temu, osoba zadłużona zostanie odciążona i będzie miała szansę na odzyskanie finansowej równowagi.

Ochrona przed wierzycielami. Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką, wierzyciele nie będą mogli podjąć żadnych działań prawnych przeciwko dłużnikowi. Oznacza to, że dłużnikowi nie grozi wysłanie komornika czy egzekucja majątku. Wierzyciele będą musieli poczekać na zakończenie postępowania upadłościowego, aby móc dochodzić swojego prawa.

Dostęp do większej ilości ofert kredytowych. Choć fakt wpisu do Krajowego Rejestru Długów może utrudnić osobom, które przeszły upadłość konsumencką uzyskanie kredytu, to jednak wiele banków i instytucji finansowych oferuje specjalne kredyty dla osób po upadłości konsumenckiej. Dzięki temu, dłużnik może szybciej zacząć budować swoją historię kredytową i odbudować swoją wiarygodność finansową.

Relatywnie szybki proces. W porównaniu z tradycyjnymi sposobami spłaty długów, upadłość konsumencka to stosunkowo szybki proces. Zwykle trwa on od 6-12 miesięcy, a po jego zakończeniu dłużnik odzyskuje swoje życie finansowe. Jest to szczególnie korzystne dla osób, które z uwagi na ciągłe spłaty długów, nie są w stanie zaoszczędzić wystarczającej kwoty na bieżące potrzeby.

FAQ

Q: Co to jest upadłość konsumencka legalis?
A: Upadłość konsumencka legalis to specjalna procedura, która umożliwia osobom posiadającym długi związanymi z działalnością konsumencką, taką jak pożyczki, karty kredytowe, rachunki za media, a także inne niekomercyjne zobowiązania, na złożenie wniosku o oddłużenie się.

Q: Jakie korzyści dla dłużników przynosi upadłość konsumencka legalis?
A: Upadłość konsumencka legalis pozwala na usunięcie zobowiązań, co znacząco zmniejsza obciążenia finansowe oraz daje szansę na nowy start bez ciążących długów.

Q: Jak wygląda procedura upadłości konsumenckiej w Polsce?
A: Procedura upadłości składa się z kilku etapów, w tym złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu, stworzenia spisu wierzycieli oraz planu spłaty wraz z sądem. W przypadku zatwierdzenia planu, dłużnik jest zobowiązany do jego realizacji w określonym czasie.

Q: Czy każdy może skorzystać z upadłości konsumenckiej legalis?
A: Nie, upadłość konsumencka legalis nie jest dla każdego. Procedura ta jest przeznaczona dla osób posiadających niezbyt duże zobowiązania konsumenckie oraz mających trudności ze spłatą swoich długów.

Q: Czy upadłość konsumencka legalis to ostateczność?
A: Tak, upadłość konsumencka legalis powinna być traktowana jako ostateczność, gdyż nie wszyscy wierzyciele są zobowiązani do zrzeczenia się swojego roszczenia. Co więcej, skorzystanie z tej procedury może mieć negatywny wpływ na zdolność kredytową w przyszłości.

Q: Czy warto skorzystać z usług specjalisty przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką legalis?
A: Tak, skorzystanie z usług specjalisty przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką legalis może znacznie ułatwić całą procedurę i poprawić szanse na zatwierdzenie planu spłaty.

Podsumowując, upadłość konsumencka legalis to szczególna forma ochrony przedsiębiorców i konsumentów przed ryzykiem bankructwa. Dzięki temu narzędziu, osoby zadłużone zyskują możliwość odnowienia swojego życia finansowego i wyjścia z długów. Choć proces ten nie jest łatwy, warto jednak podjąć wysiłek i skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże przejść przez całą procedurę upadłości konsumenckiej legalis. Warto pamiętać, że w Polsce nadal panuje stigmatyzacja osób zadłużonych, jednak dzięki tej formie ochrony, zyskujemy możliwość wyleczenia się z niezdrowych finansowych nawyków.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.