upadłość konsumencka ing

W dzisiejszych czasach wiele osób doświadcza kłopotów finansowych, które wpływają na ich codzienne życie i odczuwanie stresu. W takich sytuacjach zastosowanie może mieć upadłość konsumencka, która pozwala na rozwiązanie kłopotów z długami. Jedną z instytucji finansowych, która oferuje tego typu usługi, jest ING Bank Śląski. W niniejszym artykule zastanowimy się, jak działa upadłość konsumencka w banku ING i jakie są jej zalety dla osób mających problemy finansowe.

Spis Treści

1. Czym jest upadłość konsumencka i jak działa w Polsce?

Upadłość konsumencka to proces, który umożliwia osobie zadłużonej złożenie wniosku o umorzenie części lub całości swojego zadłużenia. W Polsce reguluje go ustawa o Upadłości Konsumenckiej z dnia 20 marca 2015 r. Ustawa ta stanowi o tym, jakie warunki muszą być spełnione, aby osoba fizyczna mogła skorzystać z upadłości konsumenckiej.

Pierwszym warunkiem jest posiadanie poważnych trudności finansowych. Osoba musi udowodnić, że jej sytuacja jest trudna i że nie może wyjść z długów na własną rękę – musi też dowiedzieć się, że nie ma szans na poprawę sytuacji w ciągu najbliższych dwóch lat. Kolejnym warunkiem jest dobrowolność. Wniosek o upadłość konsumencką musi być złożony przez osobę zadłużoną dobrowolnie – nie może być złożony przez wierzyciela lub inny podmiot.

Upadłość konsumencka pozwala na umorzenie całego lub części zadłużenia. Proces ten trwa przeciętnie 6 miesięcy, po których osoba zadłużona zostaje zwolniona z dalszego obowiązku spłaty zobowiązań. Jednocześnie, wierzyciele nie mogą już dochodzić swoich roszczeń wcześniejszymi metodami, takimi jak egzekucja czy zablokowanie konta bankowego zadłużonego.

Warto jednak wiedzieć, że upadłość konsumencka nie umożliwia umorzenia wszystkich rodzajów długów. Nie obejmuje ona takich wydatków, jak alimenty, grzywny i kary, zobowiązania wobec urzędów państwowych czy zaległe podatki. Warto też pamiętać, że informacja o upadłości konsumenckiej zostanie wpisana do Krajowego Rejestru Długów, co może utrudnić w przyszłości uzyskanie kredytu lub pożyczki.

2. Czy ING oferuje usługi związane z upadłością konsumencką?

Usługi związane z upadłością konsumencką w ING

Jeśli znajdziesz się w sytuacji, w której trudno Ci spłacić swoje zobowiązania finansowe, warto zastanowić się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. ING oferuje swoim klientom pomoc w tym zakresie. Z jakich usług możesz skorzystać?

Poradnictwo i wsparcie

Pracownicy banku będą zawsze gotowi odpowiedzieć na Twoje pytania związane z upadłością konsumencką. Otrzymasz wskazówki na temat tego, jakie dokumenty trzeba zebrać i jakie kroki należy podjąć, aby znaleźć się w takiej sytuacji.

Refinansowanie

W ING można skorzystać z oferty refinansowania. Dzięki temu zobowiązania finansowe zostaną zredukowane do jednej raty. Będziesz miał łatwiejszy dostęp do pieniędzy i lepszą kontrolę nad swoimi wydatkami. Wszystko dzięki temu, że będziesz miał jedno miejsce, gdzie musisz uregulować swoje zobowiązania.

Przerwa w spłacie kredytu

Jeśli nie jesteś w stanie opłacić swojego kredytu, możesz ubiegać się o przerwę w jego spłacie. Bank przygotuje plan spłaty, który uwzględni Twoją sytuację finansową i pozwoli na regularną spłatę zadłużenia. To dobre rozwiązanie, jeśli na jakiś czas trzeba wziąć oddech od ciągłego stresu.

3. Jakie są główne przyczyny zgłoszenia upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces, w którym osoba fizyczna, czyli konsument, z pomocom prawnika lub radcy prawnego, ogłasza swoją niewypłacalność. Jest to ostateczność, którą należy rozważyć tylko jako ostatnią opcję. Warto zastanowić się, jakie są główne przyczyny zgłoszenia upadłości konsumenckiej, aby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości.

Nieodpowiedzialne wydawanie pieniędzy

Jedną z najczęstszych przyczyn upadłości konsumenckiej jest brak lub niewystarczająca kontrola nad swoimi wydatkami. Ludzie często żyją ponad swoje możliwości, kupując zbędne przedmioty i finansując swój styl życia na kredyt. W końcu dochodzą do punktu, w którym nie są w stanie spłacić wszystkich swoich zadłużeń.

Nieoczekiwane wydarzenia życiowe

Czasami nawet ludzie, którzy dobrze zarządzają swoimi finansami, mogą znaleźć się w trudnej sytuacji finansowej z powodu nieoczekiwanych wydarzeń, takich jak utrata pracy, rozwód, choroba lub katastrofa naturalna. W takich przypadkach szukanie pomocy z upadłości konsumenckiej może być najlepszą opcją.

 • utraty pracy
 • rozwód
 • choroba
 • katastrofa naturalna

Niskie dochody

Osoby z niskim dochodem cierpią zazwyczaj na problem niedoboru gotówki, których nie da się naprawić samodzielnie. Brak wystarczających środków finansowych i oszczędności może prowadzić do trudnego długu, który będzie rosnąć z każdym dniem. Tylko wtedy osoby te zaczynają szukać odpowiedzi na pytanie jakie są główne przyczyny zgłoszenia upadłości konsumenckiej.

4. Jakie rodzaje wierzytelności mogą zostać objęte postępowaniem upadłościowym?

W postępowaniu upadłościowym mogą być objęte różne rodzaje wierzytelności. Poniżej przedstawiamy cztery najczęściej występujące typy wierzytelności, które mogą podlegać temu typowi postępowania.

1. Wierzytelności zabezpieczone prawem zastawu – są to wierzytelności, z którymi wiążą się określone prawa i obowiązki. Zastaw to umownie zastrzeżone prawo do jednej albo wielu rzeczy ruchomych lub nieruchomości, które jest realizowane w sytuacji, gdy dłużnik nie wykonuje swojego zobowiązania. W postępowaniu upadłościowym wierzytelności te mogą zostać uznane jako pierwszeństwa przed innymi.

2. Zaległe wierzytelności – to wierzytelności, których termin płatności już minął. W przypadku postępowania upadłościowego, wierzyciel ma prawo do wyegzekwowania zaległej kwoty od dłużnika. Niezależnie od tego, czy dłużnik ogłosił upadłość, wierzytelność ta pozostaje ważna i możliwa do odzyskania.

3. Wierzytelności z umów cywilnoprawnych – odpowiadają one umowom, które nie mają charakteru handlowego. Na przykład chodzi tu o umowy o dzieło lub o pracę. W postępowaniu upadłościowym wierzytelności te są traktowane na równi z innymi rodzajami wierzytelności.

4. Wierzytelności z tytułu umowy handlowej – to wierzytelności wynikające z umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży czy dostawy. W przypadku postępowania upadłościowego, wierzytelności te są podobne do wierzytelności z umów cywilnoprawnych, ale często ich wartość jest wyższa, a procedura odzyskania może być dłuższa i bardziej skomplikowana.

W skrócie, w postępowaniu upadłościowym mogą zostać objęte różne rodzaje wierzytelności, zależnie od rodzaju umowy lub charakteru wierzytelności. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju wierzytelność posiada dłużnik, postępowanie upadłościowe zapewnia wierzycielowi szybsze i łatwiejsze jej odzyskanie.

5. Jak wygląda procedura zgłoszenia upadłości konsumenckiej w ING?

W przypadku, gdy potrzebujesz złożyć wniosek o upadłość konsumencką w ING, procedura jest stosunkowo prosta i przejrzysta. Na początku warto jednak zaznaczyć, że ta forma zabezpieczenia przed wierzycielami nie jest decyzją łatwą do podjęcia i powinna być traktowana jako ostateczność.

1. Ustalenie sytuacji finansowej

Przed rozpoczęciem procedury należy ustalić swoją sytuację finansową. Warto dokładnie przeanalizować swoje koszty oraz długi, aby móc dostosować raty kredytu lub innych zobowiązań do swoich możliwości finansowych. W tym celu można skorzystać z kalkulatora splaty rat na stronie internetowej ING.

2. Wypełnienie dokumentów

Po wstępnej analizie sytuacji finansowej należy skontaktować się z bankiem ING, aby pobrać i wypełnić dokumenty potrzebne do wnioskowania o upadłość konsumencką. Wśród nich znajduje się m.in. wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz oświadczenia o wysokości długu oraz szczegółach majątkowych.

3. Złożenie dokumentów w sądzie

Po wypełnieniu dokumentów należy je złożyć w odpowiednim sądzie rejonowym. Należy pamiętać, że sąd ma prawo odmówić ogłoszenia upadłości w przypadku niewłaściwego wypełnienia dokumentów lub w przypadku braku podstaw do ogłoszenia upadłości.

4. Potwierdzenie ogłoszenia upadłości

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez sąd, należy spłacić część zobowiązań wobec wierzycieli. Klient ING może spłacić swoje zadłużenie w wysokości do 40% lub 30 tysięcy złotych w ramach jednego postępowania. Po spłacie wierzycieli następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

6. Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w ING można zachować konto bankowe?

Odpowiedź brzmi tak: po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w ING można zachować konto bankowe, ale nie zawsze jest to regułą. Wszystko zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj konta, wysokość długu, praktyki stosowane przez bank, a także postępowanie komornika. Poniżej przedstawiamy te kwestie bardziej szczegółowo.

Przede wszystkim, warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wierzycielom nie wolno zajmować środków niezbędnych do życia dłużnika. Oznacza to, że jeśli Twoje konto bankowe stanowi jedyny dochód, jaki masz do dyspozycji, to bank nie ma prawa zablokować go w całości. Z drugiej strony, jeśli posiadasz znaczne oszczędności na koncie, to bank może je zablokować lub wyznaczyć ich część na spłatę długu.

Ponadto, warto sprawdzić, w jaki sposób bank ING postępuje z klientami, którzy ogłosili upadłość konsumencką. Istnieją bowiem praktyki bankowe, które pozwalają uniknąć zamrożenia środków lub umożliwiają korzystanie z konta w określonych warunkach. Można na przykład poprosić o zablokowanie konta debetowego, a jednocześnie utrzymanie rachunku oszczędnościowego.

Jednym z kluczowych elementów decydujących o zachowaniu konta bankowego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest postępowanie komornika. Komornik może nakazać bankowi zablokowanie środków na Twoim koncie, jeśli decyzja sądu o upadłości została już wykonana i zaczął proces egzekucji. W takim wypadku pozostają Ci jedynie starania o odblokowanie konta lub wyznaczenie wolnej kwoty na utrzymanie podstawowych potrzeb.

7. Jakie korzyści wynikają z ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla konsumenta?

Korzyści upadłości konsumenckiej dla konsumentów

Upadłość konsumencka może być skutecznym narzędziem w rozwiązaniu problemów finansowych, zwłaszcza gdy konsument jest głęboko zadłużony. Oto kilka korzyści, jakie wynikają z ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla konsumenta:

 • Zatrzymanie działań komorniczych i windykacyjnych: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wprowadza specjalną ochronę przed windykacją oraz pozwala zablokować wszelkie działania komornika.
 • Zlikwidowanie długów: Upadłość konsumencka pozwala na zlikwidowanie części zadłużenia lub nawet całkowitej jego spłacie, w zależności od sytuacji finansowej konsumenta.
 • Łatwiejszy start finansowy: Po upadłości konsumenckiej, konsument otrzymuje szansę na odbudowanie swojej sytuacji finansowej i uzyskanie lepszego startu, zwłaszcza w kontekście zaciągania kredytów lub otrzymywania innej pomocy finansowej.

Kilka kwestii do rozważenia przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej

Zanim konsument podejmie decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, powinien zastanowić się, czy to właśnie jest najlepsze rozwiązanie w jego sytuacji. Oto kilka kwestii, które warto rozważyć:

 • Alternatywy: Istnieje szereg innych rozwiązań, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych, w tym rozmowy z wierzycielami, porady prawne, konsolidacja długów czy negocjacje z wierzycielami.
 • Koszty: Procedura upadłości konsumenckiej wiąże się z kosztami, w tym opłatami sądowymi, kosztami doświadczonego prawnika czy płatnościami za tzw. syndyka – osobę, która będzie nadzorować proces upadłościowy.
 • Reputacja: Upadłość konsumencka może wpłynąć na reputację i zdolność konsumenta do pozyskiwania kredytów w przyszłości.

Podsumowanie

Upadłość konsumencka może być skutecznym narzędziem w rozwiązaniu problemów finansowych, jednak przed jej ogłoszeniem warto dokładnie rozważyć wszystkie opcje i koszty, jakie wiążą się z tą procedurą. Jeśli właśnie zastanawiasz się, czy upadłość konsumencka jest odpowiednim wyjściem z sytuacji finansowej, warto skonsultować się z doświadczonym specjalistą.

8. Czy postępowanie upadłościowe w ING wpływa na zdolność kredytową klienta?

Wybierając instytucję finansową, warto zwrócić uwagę na to, jakie warunki jej klientom oferuje. Jednym z ważnych aspektów jest także kwestia upadłościowej postępowania. Często zastanawiamy się, czy taka procedura wpłynie na naszą zdolność kredytową w przyszłości, zwłaszcza jeśli obecnie jesteśmy klientami banku ING.

W przypadku upadłości Inwestycyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego, od którego ING odkupił w 2001 r. część aktywów, klienci byli zadowoleni z szybkiego i bezproblemowego przejęcia depozytów i portfeli. W ING Polska wprowadzono procedury, które mają jeszcze lepiej chronić interesy klientów w przypadku takich sytuacji.

Wynikają one w głównej mierze z zapisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Bank ING Polska jest członkiem Funduszu, co oznacza, że klienci mają dostęp do środków zabezpieczenia w przypadku niewypłacalności banku. Fundusz gwarantuje ochronę finansową do wysokości 100 tys. euro na osobę.

Innym ważnym elementem jest fakt, że ING Polska posiada silne fundamenty finansowe, co oznacza, że jest stabilnym i bezpiecznym bankiem. Bank jest jednym z największych pod względem aktywów i kapitału w Polsce, a jego wizerunek na rynku jest bardzo dobrze postrzegany. Dzięki temu, postępowanie upadłościowe w ING Polska nie wpłynie na zdolność kredytową klienta i bank nadal będzie udzielał kredytów.

9. Czy ING oferuje pomoc w przygotowaniu dokumentów do postępowania upadłościowego?

W przypadku, gdy zdecydujesz się na ogłoszenie swojego upadłości, ING oferuje wsparcie i pomoc w przygotowaniu niezbędnych dokumentów w trakcie postępowania. Możliwe jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką lub upadłość likwidacyjną.

Przy upadłości konsumenckiej, oferta pomocy obejmuje przygotowanie takich dokumentów jak m.in. wykaz wierzycieli, oświadczenie o stanie aktywów i pasywów, spis długów czy wniosek o umorzenie zobowiązań z tytułu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

Przy upadłości likwidacyjnej ING oferuje z kolei pomoc w przygotowaniu takich dokumentów jak: spis wierzytelności i długów, planu podziału masy upadłościowej, informacji o statusie spółki, która ogłosiła upadłość i wiele innych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących oferty pomocy w przygotowaniu dokumentów związanych z postępowaniem upadłościowym, należy skontaktować się z firmą ING, która chętnie udzieli wszelkich niezbędnych informacji i odpowie na pytania.

10. Jak długo trwa postępowanie upadłościowe w ING?

W procesie upadłościowym ING Banku Śląskiego S.A., ważnym przesłaniem jest zapewnienie zadowolenia klienta i wypłacenie zobowiązań na czas. Długość postępowania upadłościowego zależy od wielu czynników, takich jak liczba wierzycieli, rodzaj zobowiązań, ilość majątku do podziału i wiele innych. Globalnie, proces upadłościowy może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Najistotniejszą dla klienta i upadłego banku kwestią jest skuteczna i zgodna z prawem likwidacja aktywów banku, tak aby móc wywiązać się z zobowiązań wobec wierzycieli w jak najkrótszym czasie. Po otrzymaniu zezwolenia na postępowanie upadłościowe, zarząd nadzoruje proces likwidacji aktywów, a związane z tym operacje przeprowadzone są w oparciu o fundament prawny.

Oszacowanie czasu trwania postępowania upadłościowego w ING Banku Śląskim S.A. jest skomplikowanym zadaniem, ponieważ wiele czynników może wpłynąć na długość procesu. Niemniej jednak, bank dzieli się informacjami na bieżąco i stara się uczynić proces jak najbardziej przejrzystym dla swoich klientów. ING Bank Śląski S.A. jest dobrze przygotowany, aby zapewnić skuteczną likwidację swoich aktywów, co może wpłynąć na skrócenie czasu trwania procesu upadłościowego.

W przypadku procesu upadłościowego w ING Banku Śląskim S.A., skontaktowanie się z bankiem w celu uzyskania dokładnych informacji jest zawsze najlepszym rozwiązaniem. Bank, z pełną świadomością ciężaru sytuacji, stara się zapewnić jak najwięcej wsparcia dla swoich klientów. Odpowiedni zespół bankowy jest dostępny dla klientów, którzy w trudnościach finansowych potrzebują pomocy, co może wpłynąć na skrócenie czasu trwania procesu upadłościowego i zapewnienie skutecznej likwidacji aktywów.

11. Jakie są koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w ING?

Koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w ING

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to poważna sprawa i może wiązać się z pewnymi kosztami. Dlatego przed podjęciem takiej decyzji warto wiedzieć, jakie koszty ponosi się w takiej sytuacji w ING.

Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych kosztów związanych z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w ING:

 • Koszt prowadzenia postępowania upadłościowego – jest to opłata, którą musi ponieść każda osoba, która składa wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Opłata ta wynosi od 50 zł do 200 zł i zależy od wartości masy upadłości (czyli sumy majątku dłużnika, który zostanie zlicytowany w trakcie postępowania).
 • Koszty sądowe – w trakcie postępowania sądowego związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, na przykład za ustanowienie pełnomocnika prawnego.
 • Koszty zawarcia ugody z wierzycielami – w ramach postępowania upadłościowego można zawrzeć ugodę z wierzycielami, która pozwoli na uregulowanie zaległych płatności w określonym terminie. W takim przypadku, należy liczyć się z kosztami związanymi ze sporządzeniem i zawarciem takiej ugody.
 • Koszty likwidacji majątku – jeśli podczas postępowania upadłościowego zostanie zlikwidowany majątek dłużnika, to koszty związane z tą likwidacją również będą musiały zostać pokryte przez dłużnika.

Podsumowując, koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w ING to przede wszystkim opłata za prowadzenie postępowania upadłościowego, koszty sądowe oraz koszty związane z zawarciem ugody z wierzycielami. Należy jednak pamiętać, że konkretny koszt zależy od indywidualnej sytuacji dłużnika i warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową przed podjęciem decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

12. Czy decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w ING jest wiążąca?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w ING jest wiążąca, co oznacza, że raz ogłoszona upadłość będzie obowiązywać klienta przez cały okres trwania postępowania upadłościowego.

 • Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć odpowiedni wniosek do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania.
 • W przypadku ING, należy pamiętać, że bank ten oferuje kredyty gotówkowe, ale także hipoteczne oraz karty kredytowe.
 • W związku z tym, decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może dotyczyć innych zobowiązań finansowych niż zobowiązania wobec ING.

Warto podkreślić, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z wieloma konsekwencjami, ale pozwala również na uzyskanie szansy na odzyskanie równowagi finansowej.

 • Podczas trwania postępowania upadłościowego, osoba złożąca wniosek nie musi spłacać swoich zobowiązań.
 • Jednakże, w zamian za upłynnienie swojego majątku, w tym rzeczy osobistej i nieruchomości, osoba ta zostaje objęta postępowaniem egzekucyjnym.
 • Oznacza to, że jej majątek zostaje sprzedany, a uzyskane w ten sposób środki finansowe są rozdzielane wśród wierzycieli.

Podsumowując, decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w ING jest wiążąca i wiąże się z licznymi konsekwencjami.

 • Jednocześnie, pozwala ona na rozwiązanie problemu długów i uzyskanie szansy na odzyskanie równowagi finansowej.
 • Przed podjęciem decyzji, warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i skonsultować się z ekspertem w tej dziedzinie.
 • Najważniejsze jest podjęcie decyzji, która będzie dla nas najlepsza i pozwoli na uniknięcie dalszych problemów finansowych.

13. Jakie są konsekwencje związane z niespłacaniem zobowiązań przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej?

Niespłacanie zobowiązań przed ogłoszeniem upadłości jest podejmowane przez wiele osób, którzy nie są w stanie uporać się z długami. Jednak taka decyzja ma poważne konsekwencje, o których trzeba wiedzieć.

Po pierwsze, opóźnienia w spłacie zobowiązań prowadzą do narastających kosztów, takich jak odsetki i prowizje bankowe. To z kolei przyczynia się do pogłębiania zadłużenia, co może prowadzić do spirali długu i trudności w zapłaceniu nawet najmniejszej raty.

Po drugie, niespłacanie zobowiązań przed upadłością konsumencką może skutkować odmową złożenia wniosku o takie postępowanie lub jej odrzuceniem przez sąd. Wniosek taki może być odrzucony, jeśli dłużnik nie wykaże całkowicie skrajnej niewypłacalności, którą należy udowodnić. Odrzucenie wniosku o upadłość skutkuje koniecznością spłaty całego zadłużenia z własnych środków.

Po trzecie, niespłacanie zobowiązań przed upadłością konsumencką może narazić dłużnika na proces egzekucyjny przez wierzycieli. Proces egzekucyjny prowadzi do zajęcia mienia dłużnika, w tym samochodu, nieruchomości lub konta bankowego.

Warto również pamiętać, że niespłacanie zobowiązań jest obciążone wysokimi kosztami, które powodują dalsze pogłębianie zadłużenia, a tym samym utrudniają złożenie wniosku o upadłość konsumencką i jego rozpatrzenie przez sąd. Dlatego też, w przypadku trudności finansowych, warto zwrócić się o pomoc do fachowców, którzy pomogą znaleźć najlepsze rozwiązanie dla pożyczkobiorcy.

14. Czy upadłość konsumencka w ING przyspiesza spłatę zaległych wierzytelności?

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala na uregulowanie swojego zadłużenia wobec wierzycieli. Jak jednak wygląda sytuacja, gdy dłużnik był klientem ING Banku Śląskiego? Czy decyzja o ogłoszeniu upadłości przyspiesza spłatę zaległych wierzytelności? Poniżej analizujemy temat krok po kroku.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, dłużnik zobligowany jest do zgłoszenia swojego długu do sądu i wyznaczenia jego wartości. Następnie wierzyciele podają swoje wierzytelności, które są następnie kalkulowane przez sędziego. Kiedy kwoty zobowiązań są już ustalone, dochodzi do sporządzenia planu spłaty, który jest konkretne rozwiązanie dla każdego zobowiązania.

W przypadku długu wobec ING Banku Śląskiego, proces ten wygląda trochę inaczej. Oczywiście, bank ma prawo zgłoszenia swojego wierzytelności, ale upadłość klienta nie przyspiesza spłaty długu. Zanim dłużnik będzie w stanie uregulować zobowiązanie wobec banku, musi najpierw spłacić wpierw swoje zobowiązania wobec innych wierzycieli.

Takie rozwiązanie to wynik postanowień ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która nakłada na sądy obowiązek stosowania kolejności spłaty zobowiązań zgodnie z przepisami. Dlatego w przypadku upadłości konsumenckiej długu wobec ING, nie ma mowy o przyspieszeniu spłaty odsetek czy innych kar z tytułu zaległości.

Podsumowując, decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez klienta ING Banku Śląskiego, nie przyspiesza spłaty zaległych wierzytelności z tytułu długu wobec banku. Takie rozwiązanie wynika z ustalonej przez prawo kolejności spłaty zobowiązań. Dłużnik jest zobligowany do spłacenia swoich zobowiązań wobec innych wierzycieli, zanim zacznie regulować swoje zaległości wobec ING.

15. Jaki rodzaj pomocy oferuje ING osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej?

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej często szukają pomocy, a ING chce im w tym pomóc – oferujemy specjalne rozwiązania, które poprawiają ich sytuację. Poniżej przedstawiamy, jakie rodzaje pomocy oferuje ING.

Kredyty konsolidacyjne

Klienci mający wiele różnych pożyczek mogą zdecydować się na kredyt konsolidacyjny. Jest to pożyczka, która pozwala na spłacenie wszystkich innych pożyczek i zastąpienie ich jedną ratą. Dzięki temu klienci mają większą kontrolę nad swoimi finansami i nie muszą martwić się o terminowe regulowanie wielu kredytów.

Kredyty z poręczycielem

Dla osób, które mają trudności w uzyskaniu kredytu ze względu na brak zdolności kredytowej, ING oferuje kredyty z poręczycielem. Osoba poręczająca kredyt zobowiązuje się do regulowania jego rat, jeśli kredytobiorca nie jest w stanie ich uiszczać. Dzięki temu klienci z mniejszym budżetem lub mniejszą zdolnością kredytową, mają szansę na uzyskanie pożyczki.

E-mikropożyczka

ING oferuje również e-mikropożyczkę dla swoich klientów. Jest to pożyczka o niskiej wartości, która może pomóc w pokryciu nagłych wydatków. Klienci mogą skorzystać z niej szybko i bez zbędnych formalności, dzięki czemu mają pewność, że ich potrzeby zostaną zaspokojone szybciej niż w przypadku tradycyjnych kredytów.

Program Odnowy

ING uruchomił program Odnowy, który ma na celu pomoc klientom, którzy doświadczyli trudności finansowych na skutek pandemii. Program daje klientom możliwość zawieszenia spłat kredytów i pożyczek w okresie od 3 do 9 miesięcy. Dzięki temu klienci nie muszą martwić się o swoją zdolność kredytową, a jednocześnie mają czas na zorganizowanie swoich finansów.

FAQ

Pytania i odpowiedzi w sprawie upadłości konsumenckiej w banku ING:

1. Czym jest upadłość konsumencka w banku ING?

Upadłość konsumencka w banku ING to forma rozwiązania problemów finansowych dla osób indywidualnych, które znalazły się w kłopotach finansowych i nie są w stanie spłacić swojego zadłużenia. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej są oni w stanie uregulować swoje zadłużenie wobec banku w ramach stosownych zasad i warunków.

2. Jakie warunki muszę spełnić, aby ubiegać się o upadłość konsumencką w ING?

Osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką w banku ING musi spełnić pewne wymogi, takie jak: przekroczenie pewnego progu zadłużenia; posiadanie określonej liczby wezwań do zapłaty; a także brak możliwości spłaty swojego zadłużenia.

3. Jakie dokumenty muszę przedłożyć, aby uzyskać upadłość konsumencką w ING?

Aby założyć upadłość konsumencką w banku ING, musisz zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do banku i przedłożyć niezbędne dokumenty, takie jak m.in. wynikające z ustawy dokumenty ważne dla procesu negocjacji, takie jak plan spłaty zadłużenia itp.

4. Czy bank ING pobiera jakieś opłaty za upadłość konsumencką?

Tak. Bank pobiera opłatę za proces upadłości konsumenckiej, która obejmuje opłatę za badanie sprawy oraz opłatę za prowadzenie procesu negocjacji.

5. Jakie korzyści przynosi mi upadłość konsumencka w banku ING?

Upadłość konsumencka przynosi wiele korzyści w sytuacji, gdy jesteś w trudnej sytuacji finansowej i nie możesz spłacić swojego zadłużenia. Możesz mieć większą kontrolę nad procesem negocjacji i uzyskać korzystne warunki spłaty swojego zadłużenia.

6. Jak długo trwa process upadłości konsumenckiej w banku ING?

Czas trwania procesu upadłości konsumenckiej w banku ING zależy od warunków, jakie musisz spełnić, oraz od szybkości postępowania sądowego. Ogólnie rzecz biorąc, proces ten może trwać kilka miesięcy lub nawet dłużej.

7. Czy każdy może uzyskać upadłość konsumencką w banku ING?

Nie każda osoba może uzyskać upadłość konsumencką w banku ING. Aby móc założyć taki proces, musisz spełnić określone wymogi i przedstawić odpowiednie dokumenty. Jeśli nie spełniasz tych warunków, prawdopodobnie nie będziesz mógł skorzystać z upadłości konsumenckiej w tym banku.

8. Jakie są potencjalne konsekwencje dla mnie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w banku ING?

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w banku ING musisz pamiętać, że proces spłacania swojego zadłużenia może mieć wpływ na Twoją zdolność kredytową, a także na Twoją zdolność do uzyskania pożyczki lub kredytu w przyszłości. Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, warto dokładnie zastanowić się nad swoją sytuacją finansową i zebrać odpowiednie informacje, aby podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Podsumowując, upadłość konsumencka to jedno z narzędzi, które może pomóc osobom mającym problem ze spłatą swoich długów. Niestety, proces ten wymaga odpowiedniej wiedzy i zaangażowania, dlatego zawsze warto skorzystać z pomocy specjalisty. Warto także pamiętać, że upadłość konsumencka w banku ING to opcja dla klientów, którzy zaciągnęli kredyt w tej instytucji finansowej. Przede wszystkim należy podjąć kroki, aby nigdy więcej nie znaleźć się w sytuacji finansowej trudności. Dziękujemy, że oddaliście swój czas na przeczytanie tego artykułu.

Shape

Poznaj Nas

Prawo i Finanse to Nasza Specjalność

Zaufaj nam! Jesteś w dobrych rękach !

Marta

Specjalista Kredytowy

Agnieszka

Specjalista Kredytowy

Marek

Specjalista Oddłużeniowy

Agata

Koordynator Działu Kredytów i Pożyczek

Maciej

Koordynator Działu Prawnego

Lucyna

Administracja i Obiegu Dokumentów
Shape

FAQ

Jesteśmy tu, aby Pomóc Ci w każdej sprawie.

Uzyskanie kredytu w naszej firmie jest szybkie i łatwe. Wszystko, czego potrzebujesz do otrzymania kredytu w naszej firmie, to porozmawiać z naszym konsultantem na czacie. Nasi eksperci są tam, aby pomóc Ci złożyć wniosek o kredyt i uzyskać odpowiedź w bardzo krótkim czasie.

Kiedy skontaktujesz się z konsultantem na czacie, wyjaśni on wszystkie wymagania, jakie musisz spełnić, aby uzyskać kredyt. Będziesz musiał przedstawić odpowiednie dokumenty, złożyć wniosek i udowodnić, że będziesz w stanie spłacić kredyt. Konsultant przeprowadzi Cię przez proces i odpowie na wszelkie pytania, jakie możesz mieć.

Jeśli spełnisz wszystkie wymagania, zostaniesz zakwalifikowany do otrzymania kredytu. Możesz uzyskać natychmiastowe potwierdzenie i dostęp do swojego kredytu. Będziesz mógł przejrzeć szczegóły kredytu i wybrać najlepszy sposób spłaty.

Nasi konsultanci są profesjonalni i uczciwi. Podczas rozmowy z konsultantem na czacie możesz być pewny, że masz do czynienia z prawdziwym ekspertem, który zadba o Twoje interesy. Nie musisz się martwić o to, że nie dostaniesz kredytu, ponieważ zrobimy wszystko, aby pomóc Ci go uzyskać.

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług doradczych, dzięki którym Twoje biznesowe cele będą osiągane w maksymalnym stopniu. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie usług doradczych, jesteśmy tu, aby Ci pomóc.

Koszt pomocy doradczej w naszej firmie ma na celu dopasowanie do Twoich potrzeb i oczekiwań. Oznacza to, że cena zależy od ilości czasu i pracy, jaką włożymy w Twoją sprawę. Chętnie udzielimy Ci więcej informacji na temat kosztów naszych usług na czacie online.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów będzie w stanie udzielić Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat kosztów pomocy doradczej. Ponieważ każda sprawa naszych klientów jest inna, ważne jest, abyśmy mogli w pełni zrozumieć Twoje potrzeby i oczekiwania, abyśmy mogli wycenić nasze usługi w sposób odpowiedni dla Ciebie.

Kontaktując się z nami, możesz być pewien, że otrzymasz szybką i profesjonalną obsługę. Nasz zespół zawsze stale dąży do zapewnienia Ci usługi najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach.

Kiedy klient ma komornika, może być trudno znaleźć firmę, która chętnie mu pomoże. Wiele firm jest niechętnych lub odmawia współpracy z takimi klientami. Nasza firma jest inna. Nie odmawiamy pomocy klientom z komornikiem. Wiemy, że sytuacja taka może być trudna i chcemy pomóc.

Nasz zespół specjalistów zajmuje się takimi sytuacjami od wielu lat. Wiemy, jak trudne jest życie z komornikiem, a nasza wiedza i doświadczenie sprawia, że możemy pomóc. Nasza firma oferuje profesjonalną poradę i wsparcie, aby pomóc klientom wyjść z trudnej sytuacji.

Jesteśmy też gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości. Wiemy, że sytuacja może być stresująca i chcemy, aby klienci czuli się bezpiecznie i komfortowo podczas rozmowy z naszym zespołem.

Jeśli klient ma komornika, to może być pewien, że w naszej firmie nie spotka się z odmową i nie zostanie bez pomocy i odpowiedzi. Jesteśmy gotowi wspierać naszych klientów w każdej sytuacji.

U nas wszelkie zgłoszenia są traktowane poważnie i realizowane przez naszych pracowników z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Dbamy o to, aby naszym Klientom zapewnić szybką i profesjonalną obsługę. Z tego powodu realizujemy wszelkie zgłoszenia w ciągu jednego dnia roboczego.

Mając na uwadze Państwa wygodę, możecie Państwo kontaktować się z nami za pomocą telefonu, maila lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Otrzymają Państwo od nas odpowiedź w ciągu 24 godzin, chyba że napotkamy trudności w realizacji zgłoszenia. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym i wyjaśnimy szczegóły.

Nasza firma zawsze stara się zapewniać najwyższy poziom obsługi klienta. Nasz zespół jest wykształcony, pełen energii i wykwalifikowany do pomocy w każdej sprawie. Jesteśmy zawsze gotowi, aby Państwa wysłuchać i wesprzeć. Dbamy o to, aby realizować nasze zobowiązania i zapewniać Państwu najwyższy poziom usług.

kredyt dla młodych małżeństw

kredyt dla młodych małżeństw

Kredyt dla młodych małżeństw – czy warto skorzystać? Młode małżeństwa często stają przed dylematem finansowym, w szczególności jeśli planują zakup mieszkania. Na szczęście, istnieją specjalne

Czytaj więcej »
ekspander kredyty

ekspander kredyty

Ekspander kredyty – rozwiązanie dla osób potrzebujących szybkiego i łatwego dostępu do finansowania Ekspander kredyty to produkt finansowy, który umożliwia łatwe i nazwyczaj szybkie uzyskanie

Czytaj więcej »
Jak zwrócić pożyczkę?

Jak zwrócić pożyczkę?

Jak zwrócić pożyczkę? Pierwsze kroki Kiedy zaciągamy pożyczkę, zwykle myślimy o tym, jak ją odebrać i jak wykorzystać uzyskane środki. Jednak warto pamiętać, że po

Czytaj więcej »