Upadłość konsumencka a komornik

kredyty bez umowy o pracęUpadłość konsumencka a komornik

W 2019 r. policja sądowa odnotowała w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7944 sprawy upadłościowe. Średni wzrost tej liczby na przestrzeni poprzednich lat wyniósł prawie 20 proc. w skali roku. Czy ogłaszanie tego typu upadłości jest skutecznym sposobem na rozwiązanie problemów z zadłużeniem? Czy upadłość rozwiązuje spór z windykatorem? Ten rodzaj upadłości wydaje się być ważnym tematem dla dłużnika, a policja sądowa jest zainteresowana wyjaśnieniem tej kwestii.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka powinna być stosowana, gdy osoby znajdują się na krawędzi finansowej. Upadłość jest rozwiązaniem dla tych, którzy nie mogą spłacić swoich długów. Pozwala ludziom uwolnić się od całego lub części długu, jeśli jest to spowodowane niezdolnością do spłaty długów. Jeśli osoba przechodzi przez postępowanie upadłościowe, traci swoje aktywa, ponieważ są one wykorzystywane do zaspokojenia długów. Jeśli część długu zostanie umorzona, ustalane są dodatkowe płatności.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sposobem na wyjście ze złej sytuacji, który pozwala dłużnikowi na powrót do normalnego życia w relacjach z wierzycielami i innymi podmiotami. Niemniej jednak warto pamiętać, że w przypadku ogłoszenia upadłości osobistej dłużnika czekają poważne konsekwencje: zostanie on ograniczony w zakresie umów, które będzie mógł swobodnie podpisywać w przyszłości.

Upadłość konsumencka czy komornik?

Do pewnego stopnia upadłość konsumencka może być postrzegana jako sposób na uniknięcie przez dłużnika egzekucji komorniczej. W przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej, osoby zainteresowane ściągnięciem długu proszone są o stawienie się w sądzie, gdzie konsument może nawet nie być obecny. Dłużnik jest wtedy wolny od tego długu. Sąd nie może jednak stwierdzić, że wszystkie windykacje zostają automatycznie zakończone, jeśli pojedynczy dług w dużej kwocie zostanie uznany za nieistniejący.

Trudne KredytyUpadłość konsumencka a trwająca egzekucja komornicza

W przypadku upadłości konsumenckiej i egzekucji długów należy wyróżnić dwie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w której dłużnik składa wniosek o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy toczy się postępowanie egzekucyjne. Od dnia złożenia wniosku do czasu wydania przez sąd postanowienia w tej sprawie, komornik ma prawo egzekwować dług od dłużnika. Jedynym sposobem na wstrzymanie egzekucji jest złożenie wniosku do sądu o jej zawieszenie. Jeśli nie chcemy skorzystać z automatycznego zawieszenia, należy go złożyć w ciągu kilku dni po złożeniu wniosku o upadłość i rozpatrzeniu go przez sąd. Jeżeli ktoś złożył wniosek o zawieszenie automatyczne przed datą rozpatrzenia wniosku, powinien o tym poinformować sąd w dniu rozpatrzenia wniosku. Parafraza: W upadłości konsumenckiej i

Decyzja sędziego oznacza, że komornik nie będzie już podejmował dalszych działań w celu ściągnięcia długów. Nie oznacza to jednak, że działania windykacyjne zostają wstrzymane na stałe. To, czy działania windykacyjne mogą być kontynuowane lub czy działania windykacyjne staną się możliwe, zależy od przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. W trakcie postępowania upadłościowego komornicy nie mogą już podejmować żadnych działań w celu ściągnięcia należności.

Czy firma windykacyjna może zająć majątek przekazany Ci w ramach postępowania upadłościowego?

Postępowanie egzekucji komorniczej jest automatycznie zawieszane w stosunku do każdego, kto ogłosił upadłość konsumencką. Upadłość konsumencka nie wpływa na prawo komornika do zajęcia majątku wierzycieli, jeśli konsument nie jest w stanie spłacać swoich długów. W przypadku uregulowania zadłużenia, wszystkie dotychczasowe postępowania egzekucyjne zostają wstrzymane. Wszelkie składniki majątku zajęte w postępowaniu egzekucyjnym przed ogłoszeniem upadłości zostają zwolnione w postępowaniu upadłościowym.

Najlepsze pożyczki dla osób z zajęciami komorniczymiCzujesz się trochę zagubiony? Poszukaj poradnictwa

Choć jest to rozwiązanie dla osób zadłużonych, należy się zastanowić, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dobre w konkretnym przypadku. Zwłaszcza, że w niektórych przypadkach konsumentom trudno jest wykazać, że ich długi powstały w wyniku zdarzeń losowych, a nie lekkomyślności z ich strony. W niektórych przypadkach, jak np. przy egzekucji komorniczej prowadzonej wobec domu, ogłoszenie upadłości nie zawsze może okazać się korzystnym rozwiązaniem.

Aby podjąć właściwe decyzje, ludzie powinni skonsultować się ze specjalistą posiadającym specjalistyczną wiedzę na temat prawa upadłościowego. Doświadczony profesjonalista szczegółowo oceni Państwa sytuację prawną i zaproponuje najlepsze rozwiązanie w celu wyeliminowania zadłużenia.

Rozpocznij Czat

Masz Pytanie ? Chętnie na nie odpowiemy

Wysokość kredytu hipotecznego uzyskanego na lokale użytkowe
finanse
Wysokość kredytu hipotecznego uzyskanego na lokale użytkowe

Wysokość kredytu hipotecznego uzyskanego na lokale użytkowe Kredyt na lokal użytkowy jest zobowiązaniem zaciąganym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Prowadzisz małą firmę, restaurację, a może sklep? W jaki sposób chcesz sfinansować zakup jakiejkolwiek nieruchomości? Czy

Czytaj więcej »