Jakie są kryteria uzasadniające wniosek o upadłość konsumencką?

Kryteria uzasadniające wniosek o upadłość konsumencką są określone w ustawie o postępowaniu upadłościowym i naprawczym z dnia 28 lutego 2003 roku. Aby uzyskać upadłość konsumencką, wnioskodawca musi spełnić wszystkie następujące warunki: 1. Wnioskodawca musi być osobą fizyczną i nie może być przedsiębiorcą. 2. Wnioskodawca musi mieć wystarczające dochody, aby spłacić swoje długi w określonym czasie. […]

Jakie są kryteria uzasadniające wniosek o upadłość konsumencką? Read More »