Kredyt denominowany – na czym polega?

Kredyt denominowany – na czym polega? W umowie kredytowej kwota kredytu przeliczona na walutę obcą jest denominowana, a nie wyceniana w walucie obcej. Kredyt wypłacany jest przez bank w złotych polskich, co do których tak naprawdę nie wiemy, jaką kwotę otrzymamy w zamian. Może ona bowiem być warta w złotówkach mniej lub więcej niż nasza […]

Kredyt denominowany – na czym polega? Read More »