Rodzaje kredytów konsumpcyjnych

wachlarz_pieniedzyRodzaje kredytów konsumpcyjnych

W odróżnieniu od innych rodzajów kredytów przeznaczeniem kredytu konsumpcyjnego jest finansowanie bieżących potrzeb. Chodzi tutaj głównie o finansowanie zakupu towarów, które są potrzebne w każdym gospodarstwie domowym jak np. kuchenki elektryczne, pralki, lodówki, ponadto na zakup samochodów osobowych, pomocy naukowych oraz usług związanych z remontem, budową domu czy organizacją wesela. Kredyty konsumpcyjne można podzielić na: gotówkowe i bezgotówkowe, ratalne oraz na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Istota kredytu gotówkowego polega na tym, że jest on w całości wypłacany w gotówce. Większość tego typu kredytów jest udzielana na małe sumy, które służą finansowaniu drobnych zakupów czy wydatków związanych ze świętami rodzinnymi. Do najbardziej znanych kredytów gotówkowych należą: kredyty studenckie i kredyty lombardowe. Kredyt studencki charakteryzuje się tym, iż jego spłata następuje dopiero po ukończeniu studiów. Jest on bardzo korzystny dla studentów, ponieważ dzięki dopłacie ze strony Państwa, które spłaca wszystkie odsetki do czasu ukończenia studiów, zmniejsza się całkowity koszt kredytu, jaki musi ponieść każdy student zaciągający takie zobowiązanie. Kredyt ten mogą otrzymać studenci posiadający polskie obywatelstwo i którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia. Udzielany jest na okres nie dłuższy niż okres studiów, jednakże okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat. Wypłacany jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 10 miesięcy z wyłączeniem okresów urlopów dziekańskich. Dosyć istotny jest fakt, iż kredyt studencki może być częściowo lub w całości umorzony. Podstawą takiego umorzenia może być np. trudna sytuacja życiowa kredytobiorcy czy też dobre wyniki ukończenia studiów.

Drugim rodzajem kredytu gotówkowego jest kredyt lombardowy. Cechuje się on tym, iż jest to kredyt udzielany pod zastaw papierów wartościowych i wkładów oszczędnościowych. Jest najczęściej udzielany do wysokości 60% wartości zastawu, który stanowi jego zabezpieczenie. Kredyty w formie gotówkowej są o wiele mniej popularne niż kredyty bezgotówkowe i obecnie stanowią niewielki procent ogólnej sumy udzielanych kredytów. W przypadku kredytów bezgotówkowych bank wypłaca środki pieniężne przelewem bezpośrednio na rachunek kontrahenta kredytobiorcy lub dostawcy dóbr i usług.pozyczka_pozabankowa

Kredyty ratalne są przeznaczone na spłatę kosztów zakupu przedmiotów codziennego użytku, które są niezbędne w każdym gospodarstwie domowym np. lodówek czy pralek. Starając się o taki rodzaj kredytu, zazwyczaj kredytobiorca musi mieć stałą pracę, aby miał z czego spłacać ten kredyt i zostaje mu on udzielony w punkcie sprzedaży bez większych formalności. Kredyty samochodowe posiadają takie same cechy jak ratalne, jednak banki uważają je za odrębny typ kredytu. Charakteryzują się względnie wysoką spłacalnością dlatego też coraz więcej banków posiada taki rodzaj kredytów w swojej ofercie. Jeżeli chodzi o koszt kredytu, to jest on uzależniony od tego, czy dostajemy kredyt na samochód nowy, czy też używany i przeważnie ten koszt rośnie, im okres kredytowania jest dłuższy.

Kredyt na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który potocznie nazywany jest limitem kredytowym, udzielany jest osobom będącym stałymi klientami banku, które posiadają taki typ rachunku. Maksymalna wysokość kredytu w ROR jest określana na podstawie średnich miesięcznych wpływów na rachunek. Uzależniona jest także od okresu funkcjonowania rachunku. Najważniejszą zaletą takiego kredytu jest jego odnawialny charakter, co oznacza, iż po spłacie całości lub części zobowiązania klient może go ponownie wykorzystać jednak wyłącznie w granicach limitu, który został ustalony w umowie z bankiem. Oprocentowanie takiego kredytu jest niższe, natomiast odsetki są naliczane od kwoty rzeczywistego zadłużenia, co realnie obniża jego koszt.

Scroll to Top