Przejście na stałe oprocentowanie kredytu

Przejście na stałe oprocentowanie kredytu

Co Zawiera Artykuł Przejście na stałe oprocentowanie kredytu

Przejście na kredyt o stałym oprocentowaniu. Jak to zrobić? Czy to się opłaca? Które banki oferują taką możliwość?

 

 

Wielu Polaków zastanawia się, czy możliwa jest zmiana zadłużenia o zmiennym oprocentowaniu na zadłużenie o stałym oprocentowaniu. Sprawdziliśmy, co warto wiedzieć o takiej zmianie. Zastanawialiśmy się również, czy mieszkańcy Warszawy powinni ponownie rozważyć podpisanie umowy o kredyt ze zmienną stopą procentową, biorąc pod uwagę fakt, że krajowy system bankowy wprowadził ostatnio wyższe stopy procentowe.

Czy powinienem podpisać umowę o kredyt hipoteczny o stałej stopie procentowej?

Przejście na stałe oprocentowanie kredytu (2)W nadchodzącym roku 95% mieszkaniowych kredytów hipotecznych będzie miało oprocentowanie zmienne, uzależnione od rynkowej stopy WIBOR® powiększonej o indywidualną marżę. To i tak więcej niż 5% oferowane dotychczas tylko przez nasze banki komercyjne!

Rekomendacja nr S.8/724 weszła w życie w grudniu 2019 r. Oznacza to, że banki muszą oferować nowe kredyty o stałym oprocentowaniu. Wcześniej mogły one oferować kredyty o zmiennym oprocentowaniu. Teraz oprocentowanie to nie może być modyfikowane. Oprocentowanie kredytu nie może zmienić się ze zmiennego na stałe. Pierwotnie przepis ten miał wejść w życie do końca 2020 r., ale ze względu na pandemię wirusa Covid-19 został on przesunięty o kolejne sześć miesięcy.

Celem regulatora bankowego było maksymalne obniżenie oprocentowania kredytów bankowych. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów udzielanych osobom, które miały swoje kredyty w banku przez pięć, siedem, a nawet dziesięć lat, nie zmieniało się (niezależnie od tego, jakie tendencje miały stopy procentowe w tych latach).

Co to jest kredyt o stałej stopie procentowej?

 

Kredyt hipoteczny o stałej stopie procentowej oznacza, że odsetki od kredytu bankowego są obliczane według stałej stopy procentowej ustalonej przez bank, który jest dla Ciebie aktualną stałą stopą procentową. Twoja stopa procentowa będzie w większości przypadków taka sama przez cały okres obowiązywania stałej stopy procentowej, który wybrałeś.

Istnieją dwa sposoby obliczania stopy procentowej dla kredytów o zmiennej stopie procentowej: jedna metoda uwzględnia stopę zmienną i skorygowaną stopę bazową przy obliczaniu stopy procentowej, a druga opiera się wyłącznie na stopie zmiennej.

Można przedłużyć okres obowiązywania umowy na czas nieokreślony lub na czas określony:

Aby uniknąć wzrostu stóp procentowych, zmień stopę procentową na zmienną

Można spłacać kredyt według stałej stopy procentowej przez trzy lata, jednak odsetki naliczane są według stopy obowiązującej w tym czasie.

Jak to możliwe, że stopa procentowa banku może zostać zmieniona ze zmiennej na stałą?

We wspomnianej rekomendacji Komisja Nadzoru Finansowego wzywa instytucje bankowe do zmiany formuły oprocentowania kredytów detalicznych, tak aby zapewnić stałe stopy procentowe; porozumienie takie musiałoby wejść w życie do 2019 roku.

Jeśli chcesz zablokować swoją stopę procentową poprzez zmianę stopy zmiennej na stałą, jest to rzeczywiście możliwe.

Przejście na stałe oprocentowanie kredytów: co sądzą banki?

 

Banki w całym kraju wprowadziły do swoich ofert kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu, ale także umożliwiły klientom przejście ze zmiennego oprocentowania kredytów hipotecznych na oprocentowanie stałe, dzięki czemu łatwiej jest im zakwalifikować się do otrzymania kredytu hipotecznego. Dlatego teraz łatwiej jest zmienić rodzaj kredytu hipotecznego, aby obniżyć wysokość miesięcznych płatności.

Jak można zmienić oprocentowanie kredytu? Kiedy zapytaliśmy o to banki, odpowiedziały nam.

Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy klient powinien złożyć wniosek o zmianę oprocentowania ze zmiennego na stałe. Klient może udać się do dowolnego oddziału banku i złożyć taki wniosek.

Jedynie mBank i PKO BP umożliwiają swoim klientom złożenie wniosku o zmianę oprocentowania w niektórych placówkach, nie tylko w oddziale mBanku, ale także zdalnie, poprzez złożenie wniosku na stronie internetowej mBanku lub za pośrednictwem serwisu transakcyjnego.

Bank ogłosił plany zaoferowania ludziom możliwości ubiegania się o kredyt hipoteczny za pośrednictwem strony internetowej. Po spotkaniu z doradcą hipotecznym wnioskodawca będzie mógł przejść przez proces ubiegania się o kredyt bez wychodzenia z domu, zaczynając od złożenia wniosku, a kończąc na podpisaniu umowy.

Jeśli chodzi o podpisywanie aneksu zmieniającego warunki umowy, to tylko PKO BP i mBank nie pozwalają na to, chyba że w oddziale.

mBank dodaje jednak, że nie ma konieczności podpisywania aneksu w serwisie transakcyjnym. Zamiast tego, kredytodawca może zaproponować oddział jako centrum preferowane przy podpisywaniu umowy transakcyjnej. W takich przypadkach lokalizacja klienta jest ustalana w oddziale kredytodawcy, co jest jego decyzją biznesową.

PKO BP umożliwia klientom banku podpisanie aneksu za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub bezpośrednio w oddziale.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia – czy stopa procentowa swapu pociąga za sobą koszty. A jeśli tak, to ile wynoszą?

Przy oprocentowaniu 4% koszt kredytu na 2 lata wynosi 1,84 zł. Dodatkowo banki te rezygnują z kosztów zmiany oprocentowania kredytu na stałe.

Opłaty za sporządzenie anamnezy mogą być pobierane według różnych stawek przez Bank Millennium, Bank Pekao i BOŚBank.

Zmiana oprocentowania ze zmiennego na stałe w prostych krokach.

 

 

Przejście na stałe oprocentowanie kredytu (2)Ponieważ każdy wniosek złożony w oddziale jest rozpatrywany – czy to na komputerze stacjonarnym przez kierownika w ciągu jednej minuty, czy też w sposób zautomatyzowany w poniedziałek rano – kredyt jest uznawany za wiarygodny bez względu na przyczynę (w tym zdolność kredytową wnioskodawcy i czas złożenia wniosku) lub decyzja jest podejmowana bezpośrednio po złożeniu wniosku.

Wniosek o zmianę z kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej (ARM) na konwencjonalny kredyt hipoteczny wymaga dokumentów, takich jak dochody i zdolność kredytowa, kredyt jest sprawdzany pod kątem zaległości, wszystkie transze kredytu muszą zostać zwolnione, a okres kredytowania nie może być krótszy niż 84 miesiące.

Bank podejmuje decyzję w ciągu 14 dni, a jeśli nie wywiąże się z niej w ciągu 2 miesięcy, kredytobiorcy grozi kara.

ING Bank jest lokalnym bankiem w Polsce

 

Musisz złożyć wniosek o aneks do zezwolenia na pobyt, który zmieni Twoją zdolność kredytową. W związku z tym powinieneś złożyć dokumenty z biura ds. aneksów, tak jak wniosek o pozwolenie na pobyt.

Wnioski o aneksy, jak już wspomniano w poprzednich blogach, mogą być rozpatrywane w regularnych odstępach czasu, które wahają się od trzech dni do kilku miesięcy. Zwykle trwa to kilka dni – do uzyskania zatwierdzenia po złożeniu wszystkich dokumentów przez kredytobiorcę w banku.

mBank

 

Proces ten jest realizowany w pełni automatycznie. Klienci są zawsze informowani o możliwości dodania nowego aneksu. Nasze biuro nigdy nie sprawdza zdolności kredytowej klientów ubiegających się u nas o wymianę walut.

Dzięki temu automatyzacja procesów może trwać zaledwie kilka minut.

PKO BP

 

Przejście na stałe oprocentowanie kredytu (2)

Po zatwierdzeniu wniosku o kredyt bank wysyła klientowi kolejny wyciąg, w którym informuje go o tym, że kredyt ma stałą stopę oprocentowania i podpisuje go zdalnie lub w oddziale banku. Klient może zrezygnować z kredytu o stałej stopie procentowej, jeśli chce, i kontynuować otrzymywanie pomocy finansowej w oddziale lub nawet w innej placówce banku. W okresie 24 miesięcy od zatwierdzenia kredytu bank nie musi sprawdzać zdolności klienta do spłaty kredytu.

Wartość stałej stopy procentowej w okresie 5 lat jest znana klientom przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny, jednak bank bierze pod uwagę przeciwwskazania formalne, np. brak zdolności kredytowej.

SANTANDER BANK POLSKA

 

Do zmiany stopy procentowej potrzebny jest tylko jeden plik, klient może złożyć wniosek o aneks, nie jest też wymagana decyzja kredytowa. Po podpisaniu aneksu przez klienta jest on przekazywany do zapłaty i na tej podstawie stopa procentowa zostaje zmieniona na stałą na okres 5 lat.

Uzupełnienie może zostać wydane w ciągu kilku dni od złożenia wniosku i przekazania go klientom.

Czy można uzyskać dobrą ofertę na zmianę oprocentowania kredytu hipotecznego?

 

Jeśli ktoś chciałby zmienić kredyt hipoteczny o zmiennym oprocentowaniu na kredyt o stałym oprocentowaniu, czy miałoby to sens? Wydaje się, że najlepszym momentem na zmianę kredytu hipotecznego na kredyt o stałej stopie procentowej jest czas, gdy cały rynek się umacnia. Jednak prawdą jest też, że cały rynek radzi sobie bardzo dobrze. Ma to sens tylko w przypadku osób o wysokich dochodach.

Przejście na stałą stopę procentową może być dobrym pomysłem w przypadku płacenia wysokich odsetek. W takiej sytuacji może to pozwolić dłużnikowi uniknąć wzrostu płatności.

Decyzja o zmianie oprocentowania ze zmiennego na stałe zależy często od rodzaju zadłużenia. Kredyty o stałej stopie procentowej zazwyczaj umożliwiają kredytobiorcy wyrównanie różnicy między wyższą stawką WIBOR a stałą stopą procentową. Jednak niższa stopa WIBOR często nie rekompensuje w pełni stałej stopy procentowej.

Podejmując decyzję o zmianie zmiennego na stałe oprocentowanie kredytu hipotecznego, warto rozważyć kilka kwestii:

Po upływie terminu spłaty pożyczki pożyczkodawca ma do wyboru kilka opcji, jeśli chodzi o rodzaj oprocentowania. Pożyczkodawca jest zobowiązany do płacenia odsetek według zmiennej stopy procentowej, ale zazwyczaj pożyczkodawcy płacą odsetki według stałej stopy procentowej do momentu zapadalności pożyczki; następnie pożyczkodawca może swobodnie korzystać ze stałej lub stałej stopy procentowej.

Stosowaną stopą procentową będzie zmienna stopa WIBOR oparta na bieżących stawkach. Oprocentowanie zmienne to oprocentowanie, które zmienia się w czasie trwania kredytu, a oprocentowanie stałe to oprocentowanie, które pozostaje niezmienne w czasie trwania kredytu. Stałe stopy procentowe wymagają większych

Poproś bank o obliczenie, ile wyniosą miesięczne raty kredytu po przejściu na stałą stopę procentową; upewnij się, że znasz aktualną stopę procentową, do której się kwalifikujesz; oraz że wiesz, jak nowa stopa procentowa i raty wpłyną na Twój miesięczny dochód.

Zanim zdecydujesz się na kredyt o stałej stopie procentowej, upewnij się, że znasz wszystkie zmienne, takie jak koszt, długość i czas zatwierdzenia.

Która oferta jest korzystniejsza: oprocentowanie zmienne czy stałe?

 

Przejście na stałe oprocentowanie kredytu (2)Posiadanie kredytu hipotecznego jest podobne do co miesięcznego spłacania długu przez 35 lat. Jednak oprocentowanie większości kredytów hipotecznych ulega zmianie. Może to stanowić problem dla osób, które spłacają swoje zadłużenie z tytułu kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Przez ostatnie 20 lat nie można było obliczyć, jak stopy procentowe mogą kształtować się w przyszłości. Tym razem mamy do czynienia z rosnącymi stopami procentowymi NBP i sytuacją, w której WIBOR® jest wyższy od stopy referencyjnej NBP (np. 5.04.2002 r. stopa procentowa NBP wynosiła 7,5%, WIBOR® 3M – 11,4%, a WIBOR® 6M – 18,3%).

 

kredyt123.pl
kredyt123.pl

Twoje finanse pod kontrolą.

O Nas

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług w najlepszych cenach. Zespół naszych doradców jest wykwalifikowany, kompetentny i zawsze gotowy do pomocy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się zapewnić naszym klientom optymalne i satysfakcjonujące rozwiązania.

Ostatnie Wpisy

Zapisz się na nasz Newsletter