Provident zwróci część prowizji osobom, które spłacą pożyczkę przed terminem. W tej sprawie wypowiedział się jednak UOKiK – Zwrot prowizji Provident.

Provident zwróci część prowizji osobom, które spłacą pożyczkę przed terminem. W tej sprawie wypowiedział się jednak UOKiK – Zwrot prowizji Provident. Provident Polska ma też ponieść konsekwencje naruszenia praw konsumentów. Sąd najwyższy w kraju orzekł, że Provident Polska musi zwrócić

Provident zwróci część prowizji osobom, które spłacą pożyczkę przed terminem. W tej sprawie wypowiedział się jednak UOKiK – Zwrot prowizji Provident.

Zwrot prowizji ProvidentProvident zwróci część prowizji osobom, które spłacą pożyczkę przed terminem. W tej sprawie wypowiedział się jednak UOKiK – Zwrot prowizji Provident.

Provident Polska ma też ponieść konsekwencje naruszenia praw konsumentów. Sąd najwyższy w kraju orzekł, że Provident Polska musi zwrócić określoną część wszystkich kosztów pożyczki, niezależnie od tego, że firma spłaciła pożyczkę szybciej lub w dniu zwrotu otrzymanego towaru.

Provident Polska zaproponował nieprawidłowe rozliczenia i kary konsumentom, którzy spłacili pożyczki przed uzgodnionym terminem płatności 31 maja 2014 r., co było nieprawidłowe, ponieważ firma powinna była dokonać płatności do 31 grudnia 2013 r.

Bank zdejmie opłatę początkową z wcześniejszych spłat.

Konsument ma prawo do zwrotu pieniędzy, jeśli pożyczka zostanie spłacona lub anulowana przed terminem. Obejmuje to opłaty, które są pobierane w formie kary z tytułu odsetek konsumenckich za przedterminową spłatę lub anulowanie kredytu. Do obliczania zwrotu stosuje się przejrzysty wzór, a okresy kredytowania są proporcjonalnie skracane.

UOKiK chce wyeliminować wszelkie nieprawidłowości.

Bank centralny kraju powiedział, że robi wszystko, co w jego mocy, aby wyeliminować nieprawidłowości występujące przy spłacie kredytów przez większość banków i dużych firm pożyczkowych. Dodał, że w przypadku większości banków i znacznej części firm pożyczkowych już to zrobiono.

Niektórzy agenci firmy Provident byli tak zdenerwowani utratą biznesu podczas pandemii, że zdecydowali się zrezygnować z klientów, aby nie otrzymać niższej prowizji. To spowodowało

Provident Polska zapowiada, że po zapłaceniu kary za przedterminową wypłatę, osoby, które spłaciły swoje pożyczki przed terminem, otrzymają zwrot opłat i kosztów w wysokości nadpłaconej kwoty netto. Pozwoli to na częściową lub całkowitą spłatę pożyczki w ciągu najbliższych czterech lat.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oświadczył firmie Provident Polska, że od tej pory przestanie akceptować wcześniejsze spłaty pożyczek. Urząd nie jest zobowiązany do akceptowania wcześniejszych spłat pożyczek, ale oświadczył, że prawo to nie ma już zastosowania ze względu na naruszanie praw konsumentów.

Firma poinformuje swoich klientów, że mogą oni ubiegać się o natychmiastowy zwrot proporcjonalnej części opłaty, gdy tylko otrzymają pisemne powiadomienie, że są uprawnieni do takiego zwrotu. Klient ma również prawo, jeśli jest do tego uprawniony, do odzyskania kwoty, którą zapłacił w ratach, zamiast płacić całą sumę od razu. Jeśli jego prośba zostanie odrzucona, firma niezwłocznie wypłaci nieodzyskaną kwotę.

Z najnowszego raportu wynika, że Prezes Rady Ekspertów Gospodarczych zatwierdził pięć decyzji wobec 22 firm pożyczkowych, które nieprawidłowo rozliczały się z użytkownikami kart kredytowych po wcześniejszej spłacie kredytu. Ostrzeżenie Prezesa przed firmami pożyczkowymi zostało wydane zaledwie kilka godzin temu, ponieważ już pojawił się kolejny tego typu problem z firmą Mondeo Polska (dawniej Kreditech Polska). Pożyczkodawca został zmuszony do zmiany swoich praktyk i usunął wszystkie niewłaściwe praktyki. Firma musi poinformować wszystkich swoich klientów, którzy spłacili zobowiązanie.