pozyczka dla zadłużonych

Pozyczka dla zadłużonych??? Upadłość to proces prawny, który pozwala osobom fizycznym i firmom pozbyć się długów, zreorganizować swoje finanse i zacząć od nowa. Osoby z niezabezpieczonym długiem kwalifikują się do złożenia wniosku o upadłość osobistą. Zabezpieczeni wierzyciele, tacy jak kredytodawcy hipoteczni lub firmy udzielające pożyczek samochodowych, które posiadają nieobciążone aktywa, mogą generalnie sprzeciwić się złożeniu wniosku.
Jednakże, istnieje wiele przypadków, kiedy zabezpieczeni wierzyciele będą współpracować z Tobą w celu odzyskania swoich pieniędzy. Jeśli masz zabezpieczone finansowanie na dom lub samochód, możliwe jest, że zaoferują ci zmodyfikowany plan spłaty lub pozwolą ci na dokonywanie płatności w czasie, a nie jednorazowo.
Ten artykuł obejmuje wszystko, od tego, jakie rodzaje pożyczek bankowych kwalifikują się jako zabezpieczone finansowanie, poprzez szczegółowe porady dotyczące pracy z zabezpieczonym pożyczkodawcą.

Co to jest pożyczka zabezpieczona?

Zabezpieczona pożyczka jest pożyczką, w której pożyczkobiorca ma jakieś zabezpieczenie, które może wykorzystać jako zabezpieczenie w przypadku braku spłaty pożyczki. Jeśli otrzymasz zabezpieczoną pożyczkę, będziesz musiał spłacić ją z odsetkami. Do zabezpieczonych pożyczek należą kredyty hipoteczne, samochodowe i mieszkaniowe.

Jaki rodzaj długu kwalifikuje się jako finansowanie zabezpieczone?

Zabezpieczone finansowanie to każdy rodzaj pożyczki, w którym pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty długu za pomocą majątku, który posiada jako zabezpieczenie.
Rodzaje pożyczek, które kwalifikują się jako finansowanie zabezpieczone to przede wszystkim te udzielane przez banki i inne instytucje finansowe. Przykłady obejmują:
– Tradycyjna pożyczka hipoteczna.
– Linia kredytowa na dom
Kredyt samochodowy, zwykle na samochody, które zostały zakupione z kredytem zabezpieczonym przez samochód.

Jak można spłacić zabezpieczony kredyt w upadłości?

W przypadku udzielenia pożyczki zabezpieczonej, np. domem lub samochodem, wierzyciel zazwyczaj wymaga, abyś spłacił dług w całości. Jeśli nie jesteś w stanie spłacić zabezpieczonej pożyczki w całości, wierzyciel może zaproponować plan spłaty, aby dać Ci czas na spłatę długu. W przypadkach, gdy firma użyczyła swoich aktywów jako zabezpieczenia, np. poprzez pożyczkę budowlaną lub finansowanie sprzętu, może wymagać, aby dłużnik pozostał na bieżąco z płatnościami, aż do całkowitej spłaty zadłużenia.
Pożyczkodawca może również zgodzić się na to, aby osoba posiadająca zabezpieczone pożyczki dokonywała mniejszych płatności w czasie, zamiast jednej płatności ryczałtowej. Może to być pomocne, jeśli masz problemy finansowe i potrzebujesz więcej czasu na spłatę zadłużenia. Należy jednak pamiętać, że ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zabezpieczone pożyczki zostały zsekurytyzowane i wprowadzone na rynek wtórny.
Jeśli Twoje zabezpieczone pożyczki nie zostały poddane sekurytyzacji lub nie są notowane na rynku wtórnym, ponieważ nie zostały jeszcze sprzedane, nie ma możliwości ich modyfikacji przed rozpoczęciem postępowania upadłościowego. Warto również zauważyć, że nierzadko wierzyciele dokonują zajęcia nieruchomości po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, więc ważne jest, abyś dowiedział się, czy Twoje zabezpieczone finansowanie kwalifikuje się do przejęcia przed przystąpieniem do postępowania upadłościowego.

Dług zabezpieczony a niezabezpieczony w upadłości

Istnieje duża różnica między długiem niezabezpieczonym a zabezpieczonym. Dług zabezpieczony odnosi się do aktywów, które są wykorzystywane jako zabezpieczenie na wypadek, gdyby kredytobiorca nie mógł spłacić swojego zadłużenia. Na przykład, jeśli pożyczasz pieniądze od banku na zakup samochodu, samochód jest uważany za Twoje zabezpieczenie i bank ma prawo przejąć go w posiadanie w przypadku, gdy nie spłacasz kredytu.
Zabezpieczony dług jest zazwyczaj łatwiejszy do odzyskania przez wierzycieli niż dług niezabezpieczony. W przypadku ogłoszenia upadłości, wierzyciele zabezpieczeni mogą zaoferować zmodyfikowany plan spłaty lub pozwolić na dokonywanie płatności w czasie, a nie jednorazowo.
Zabezpieczone pożyczki są często łatwiejsze dla kredytodawców, ponieważ mają oni coś konkretnego do „wzięcia” w przypadku braku spłaty. Zabezpieczone pożyczki wymagają również mniej formalności i są bardziej proste niż pożyczki niezabezpieczone, co zwiększa zainteresowanie pożyczkodawców odzyskaniem pieniędzy.

# Bankructwo a niezabezpieczone pożyczki

Upadłość i niezabezpieczone pożyczki to dwa odrębne procesy prawne. Upadłość jest procesem prawnym, który pozwala osobom i firmom pozbyć się długów, zreorganizować swoje finanse i zacząć od nowa. Niezabezpieczeni wierzyciele, tacy jak kredytodawcy hipoteczni lub firmy udzielające pożyczek samochodowych z nieobciążonymi aktywami, mogą generalnie sprzeciwić się złożeniu wniosku.
Jednak w wielu przypadkach zabezpieczeni wierzyciele będą współpracować z Tobą, aby odzyskać swoje pieniądze. Jeśli masz zabezpieczone finansowanie na dom lub samochód, możliwe jest, że zaoferują ci zmodyfikowany plan spłaty lub pozwolą ci na dokonywanie płatności w czasie, a nie jednorazowo.
W tym artykule omówiono wszystko, począwszy od tego, jakie rodzaje pożyczek bankowych kwalifikują się jako zabezpieczone finansowanie, po szczegółowe porady dotyczące pracy z zabezpieczonym pożyczkodawcą.

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny będąc w upadłości?

Tak, można. Jeśli Twoje zabezpieczone pożyczanie obejmuje hipotekę, możliwe jest uzyskanie modyfikacji hipoteki, jeśli pożyczkodawca wyrazi na to zgodę.
Zabezpieczona pożyczka może być zmodyfikowana pod pewnymi warunkami, w tym:
– Dochody dłużnika wzrosły lub spadły o więcej niż pięć procent od czasu zabezpieczenia pożyczki.
– Pożyczka hipoteczna jest pożyczką o zmiennym oprocentowaniu lub pożyczką krótkoterminową o wysokim oprocentowaniu (mniej niż trzy lata).
– Kredytobiorca zaciągnął inne pożyczki u tego samego kredytodawcy, które nie zostały spłacone.
Najlepszą opcją dla uzyskania modyfikacji jest nie mówienie wierzycielom o swoim bankructwie aż do momentu otrzymania ich oferty modyfikacji. W niektórych przypadkach negocjacje są bardziej udane, gdy wierzyciele nie wiedzą, co będzie dalej – są mniej skłonni próbować zmusić cię do przyjęcia ich oferty, jeśli myślą, że mogą stracić na tobie pieniądze w sądzie upadłościowym.

Kiedy unikać ubiegania się o kredyt hipoteczny w trakcie upadłości

Jeśli rozważasz złożenie wniosku o upadłość, ważne jest, aby wiedzieć, że twój wniosek o kredyt hipoteczny będzie traktowany inaczej niż jakakolwiek inna pożyczka podczas procesu. Kiedy ubiegasz się o kredyt mieszkaniowy, nie ma gwarancji, że Twój wniosek zostanie zatwierdzony. Jednakże, gdy ubiegasz się o zabezpieczone finansowanie za pośrednictwem banku lub innej instytucji pożyczkowej, jesteś odpowiedzialny za całą kwotę i musisz spłacić pożyczkę w całości, jeśli wniosek zostanie odrzucony.
Istnieją również pewne zawiłości związane z wieloma rodzajami kredytów hipotecznych, które mogą utrudnić ich uwolnienie podczas upadłości. Jeśli masz drugą hipotekę lub linię kredytową w domu, może być trudniej wypisać te długi niż zabezpieczone finansowanie. Aby chronić się przed rosnącymi stopami procentowymi, podczas gdy Twoje finanse są w nieładzie, lepiej unikać ubiegania się o kredyt hipoteczny w ogóle!

Wniosek

Istnieje wiele rodzajów pożyczek dostępnych, ale niezabezpieczona pożyczka nie jest jedną z nich. Jeśli rozważasz złożenie wniosku o upadłość, najlepiej byłoby znaleźć sposób na całkowite uniknięcie pożyczki.

FAQ’s

Co to jest upadłość?

Upadłość jest procesem, w którym osoba fizyczna lub firma jest zwolniony z wszystkich swoich niezabezpieczonych długów i innych zobowiązań, i staje się prawnie niewypłacalny. Zazwyczaj odbywa się to w celu powstrzymania osobistego lub korporacyjnego kryzysu finansowego przed staniem się poważnym.

W upadłości, długi są zrestrukturyzowane i albo spłacone lub rozładowane w celu umożliwienia osobie lub firmie iść do przodu bez ciężaru tych długów. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o ulgę w długach na podstawie rozdziału 7 lub rozdziału 13, podczas gdy firma może złożyć wniosek na podstawie rozdziału 11 lub rozdziału 13.

Istnieje wiele powodów, dla których osoba fizyczna lub firma może chcieć złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, w tym trudnej sytuacji finansowej, której nie może pokonać na własną rękę, takich jak krótka sprzedaż wykluczenia, zawdzięczając zbyt wiele w zaległych podatkach lub innych problemów podatkowych. Można to również zrobić z powodów czysto osobistych, takich jak cudzołóstwo lub niepotrzebne wydatki medyczne, które wymykają się spod kontroli.

Proces może zająć czas i pieniądze, aby przejść całkowicie. Jeśli zatrudnisz prawników lub finansowo obeznanych przyjaciół, którzy pomogą Ci w tym procesie, poniesiesz wiele kosztów. Cały proces prawdopodobnie zajmie kilka miesięcy, jeśli nie lat, aby całkowicie zakończyć.

Jakie są różne rodzaje upadłości?

W rzeczywistości istnieje kilka rodzajów bankructwa. Najpopularniejsze rodzaje to Rozdział 7, Rozdział 13 i Rozdział 11.

Rozdział 7 jest typem upadłości likwidacyjnej. W tym typie upadłości wszystkie niezabezpieczone długi zostają umorzone, a Ty zostajesz z osobistym majątkiem.

Rozdział 13 jest nadzwyczajnym rodzajem upadłości. Przy tym rodzaju upadłości musisz zaproponować plan spłaty wszystkich swoich długów w okresie od trzech do pięciu lat. Musisz również złożyć część swojego majątku jako zabezpieczenie spłaty długów. Jeśli dobrze wykonasz plan, możesz go zmodyfikować i pozbyć się niektórych rzeczy.
odyfikować go i pozbyć się niektórych lub wszystkich wymaganych płatności. Jeśli nie dobrze na planie, to można stracić niektóre lub wszystkie swoje nieruchomości jako zabezpieczenie dla płatności zadłużenia.

Rozdział 11 jest typem reorganizacji upadłości. W tym rodzaju upadłości, wszystkie niezabezpieczone długi są rozładowane i możesz wybrać, aby zapłacić dodatkowe zabezpieczone długi w zamian za pozostanie w biznesie.

Jakie są wymogi kwalifikujące do ogłoszenia upadłości?

Istnieje kilka wymogów kwalifikujących do złożenia wniosku o Chapter 7 lub Chapter 13 bankruptcy. Aby się kwalifikować, musisz mieć co najmniej 18 lat i być obywatelem lub stałym mieszkańcem USA. Musisz również mieć wystarczające dochody, aby pokryć wszystkie swoje wydatki na życie, długi i inne zobowiązania. Niezabezpieczone długi, takie jak karty kredytowe i długi medyczne, kwalifikują się do ochrony przed bankructwem. Jeśli posiadasz majątek, który jest zwolniony z długów, musi on być wart więcej niż twoje całkowite długi i aktywa.