pożyczka co to jest

Na czym polega pożyczka? Pożyczka jest umową, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą

pożyczka co to jest


Na czym polega pożyczka?

Pożyczka jest umową, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 KC).

Czym jest pożyczka?

Pożyczka jest zwykle sumą pieniędzy, która jest wypłacana jednej osobie przez drugą. Ta osoba, która przyznaje pożyczkę, zwykle nazywana jest pożyczkodawcą, a osoba otrzymująca pożyczkę jest pożyczkobiorcą. Pożyczkobiorca normalnie (choć nie wyznacza esencji) powinien oddać pieniądze po określonym czasie, a różnica między tym, ile otrzymał a tym ile odda, jest oprocentowana i zwykle pobierana z pożyczki.

Rodzaje pożyczek

Istnieje wiele rodzajów pożyczek. Niektóre z nich to:

 • Kredyty hipoteczne – Są to pożyczki zaciągane z gwarancją hipoteki. Umożliwiają one pożyczkobiorcy kupno nieruchomości.
 • Kredyty konsumenckie – Są to pożyczki udzielane osobom prywatnym na konsumpcję, najczęściej samochody, pojazdy lub meble.
 • Pożyczki studenckie – Są to pożyczki udzielane studentom na zapłacenie składek, opłat i podobnych wydatków.
 • Pożyczki dla biznesu – Są to pożyczki zaciągane przez przedsiębiorców na uruchomienie lub rozwinięcie prywatnej działalności gospodarczej.

Korzyści i ryzyko pożyczania

Pożyczek można używać do sfinansowania różnych potrzeb, takich jak kupno samochodu czy mebla, co oznacza, że trzeba wziąć pod uwagę zarówno korzyści finansowe, jak i ryzyko.

Korzyści, które wynikają z pożyczek, to:

 • Szybkie uzyskanie potrzebnych środków finansowych;
 • Możliwość szybkiego dostępu do wyższych kwot kredytów;
 • Niewielkie opłaty i mniejsze oprocentowanie niż w wypadku kredytów innych typów; oraz
 • Szybka i łatwa aplikacja.

Pomimo tych zalet, zaciąganie pożyczek wiąże się z pewnymi ryzykami. Tymi ryzykami są:

 • Wysokie stawki oprocentowania i opłaty;
 • Konieczność spłaty pożyczki w krótkim czasie;
 • Możliwość nadmiernego zadłużenia; i
 • Waga, którą przywiązuje się do oceny zdolności kredytowej.

Podsumowanie

Pożyczki są często stosowanym sposobem finansowania wielu potrzeb. Mogą pomóc w szybkim sfinansowaniu wszelkich wydatków i dzięki temu stanowią dobrą alternatywę dla innych form kredytowania. Jednak pożyczkobiorcy powinni być świadomi ryzyka i opłat związanych z pożyczkami i należy upewnić się, że są one w stanie spłacić swoje zobowiązania, zanim je zaciągną.