Po upadłości konsumenckiej co się dzieje z kredytem?

Po upadłości konsumenckiej co się dzieje z kredytem?

Co z kredytem po Upadłości Konsumenckiej ? Najczęstszym sposobem ratowania kogoś, kto znalazł się w sytuacji, w której jest winien zbyt wiele pieniędzy, jest upadłość konsumencka. Dzięki temu wszystkie Twoje zobowiązania kredytowe i inne przestaną powiększać Twój dług, co ułatwi Ci stanąć na nogi. Jednak sąd może nie zdecydować się na całkowite umorzenie wszystkich Twoich długów.

Jak wynika ze statystyk, coraz więcej osób ma coraz większe problemy z zadłużeniem. Od lat obserwuje się wzrost liczby upadłości konsumenckich, przy czym sprawy przechodzą przez sądy w sposób bardziej łagodny niż kiedykolwiek wcześniej. System sądowniczy dba przede wszystkim o to, aby nakazać wierzycielom spłatę należności, nawet jeśli oznacza to tylko umorzenie długów w określonych okolicznościach. Oczywiście, zawsze istnieje szansa, że konto może zostać całkowicie wymazane – ale dzieje się to w ostateczności.

Upadłość konsumencka a zadłużenie na karcie kredytowej

Powszechnie uważa się, że upadłość zwalnia dłużników z obowiązku spłaty kredytu i innych zobowiązań. Jest to częściowo prawda, choć nie każdy dłużnik, który złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, otrzyma rozliczenie w ten sposób. Nie każdy wie, że jednym z głównych czynników branych pod uwagę przez sąd przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu zwolnienia z długów jest niewypłacalność.

Zgodnie z art. 11 Prawa upadłościowego niewypłacalność definiuje się jako osobę, która nie może spłacić swoich długów. Kwota ich zadłużenia przekracza trzymiesięczne płatności, co świadczy o tym, że nie są w stanie utrzymać się finansowo.

Jeśli masz problemy ze spłatą kredytu, a na bieżąco regulujesz wszystkie swoje zobowiązania, sąd nie może ogłosić Twojej upadłości. Nie oznacza to jednak, że Twój dług zostanie od razu w całości umorzony. W rzeczywistości od tego momentu będzie on tylko powiększany o kolejne odsetki.

Jakie są konsekwencje posiadania kredytów? Jeśli masz dochody np. z umowy o pracę i inne aktywa, to Twoi wierzyciele mogą poprosić o plan spłaty, który trwa do 36 miesięcy. Przepisy jasno określają, co będzie się działo z Twoimi dochodami i majątkiem w tym okresie.

Jeśli staniesz się niewypłacalny z powodu własnych działań, sąd może przedłużyć spłatę do 84 miesięcy lub 7 lat. Po tym okresie cały pozostały dług zostaje umorzony. Jeśli jednak nie posiadasz majątku ani stałych dochodów i nie możesz spłacić wierzycieli zgodnie z planem ustalonym przez sąd, cały dług może zostać umorzony.

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny

Rozpatrując wniosek dłużnika będącego konsumentem, sąd ustali skład i wartość majątku. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że Twoim jedynym majątkiem jest mieszkanie kupione na kredyt. Niestety, będzie to załatwione poprzez ustanowionego syndyka.

Środki uzyskane ze sprzedaży domu zostaną przekazane do banku w celu spłacenia hipoteki. Oznacza to, że dopóki dług w banku pozostaje niespłacony, nie pojawi się w żadnych innych dokumentach finansowych (takich jak raport kredytowy). Ponadto, upadłość gwarantuje Ci, że wszystkie pozostałe długi wobec innych osób również mogą zostać umorzone. Jeśli po spłaceniu wszystkich długów pozostanie więcej pieniędzy – co jest prawdopodobne, ponieważ większość kredytów hipotecznych opiera się na należnościach z tytułu kredytów mieszkaniowych – nadwyżka ta zostanie odpowiednio podzielona pomiędzy wierzycieli.

Jeśli jeden z małżonków złoży wniosek o upadłość, prawo traktuje ich majątek tak, jakby był odrębny. Oznacza to, że hipoteka na tej nieruchomości może zostać sprzedana. Decyzji o sprzedaży mogłaby zapobiec umowa prenup zawarta między parą przed złożeniem wniosku o upadłość.

Jak to jest, że upadły, który był właścicielem nieruchomości, może zostać zlicytowany na hipotekę, a upadłość konsumencka doprowadziła do jej sprzedaży? Niestety, sprzedaż domu lub mieszkania wiąże się z koniecznością opuszczenia go przez lokatora. Jednak w tym zakresie prawo zobowiązuje syndyka do potrącenia ( z środków uzyskanych z jego sprzedaży) <kwoty>dającej dłużnikowi czas na wynajęcie wspomnianego lokalu na okres 12-24 miesięcy. Należy również wspomnieć, że na licytacji nie będą sprzedawane podstawowe przedmioty użytku domowego, takie jak narzędzia niezbędne do pracy, ubrania i żywność. [Parafrazowana wersja nieformalna]: Dlaczego tak się dzieje, że gdy ktoś ma kłopoty finansowe, może sprzedać swój dom na aukcji, nawet jeśli jest technicznie bankrutem? Odpowiedź leży w zobowiązaniach prawnych.

Wady i zalety upadłości konsumenckiej a kredytu gotówkowego

Proces upadłościowy jest podobny do kredytu hipotecznego w tym, że oba wiążą się ze spłatą pieniędzy. Główna różnica dotyczy kredytów gotówkowych, które są spłacane na podstawie dochodów lub majątku dłużnika. Jeśli możliwe jest spłacenie długu przy użyciu tych informacji, wówczas spłata nastąpi zgodnie z harmonogramem ustalonym przez wierzycieli. W przeciwnym razie, po ogłoszeniu bankructwa (niezależnie od tego, ile pieniędzy lub majątku posiada bankrut), wszystkie długi danej osoby zostają umorzone.

Rozważając, czy wziąć kredyt gotówkowy podczas lub po upadłości konsumenckiej, ważne jest, aby zrozumieć prawo. Teoretycznie sąd nie zabrania takiej możliwości, jednak należy skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach upadłościowych, aby upewnić się, że wszelkie nowe pożyczki zostaną zatwierdzone. Jeśli zawrzesz nową umowę bez takiej zgody, to wierzyciele mogą mieć przedłużone okresy spłaty nawet o 18 miesięcy i/lub zwolnienie z długu może zostać unieważnione.

Chociaż jest to legalne dla konsumentów, którzy przeszli przez bankructwo, aby wziąć nowe pożyczki, wierzyciele będą analizować twoją historię kredytową podczas rozpatrywania wniosku o pożyczkę. Może to doprowadzić do zaoferowania różnych warunków w zależności od Twojej indywidualnej sytuacji.

Skutki upadłości konsumenckiej i wspólnego kredytu dla osób fizycznych.

W poprzednim artykule omówiliśmy, w jaki sposób upadłość konsumencka jednego z małżonków może wpłynąć na płatności hipoteczne. Teraz zbadamy to bardziej szczegółowo.

Aby małżonek niebędący w stanie upadłości mógł otrzymać pożyczkę z tytułu upadłości partnera, jest on zobowiązany do poinformowania sądu o każdym majątku, który wchodzi w grę. Dotyczy to również majątku, który został przejęty bez wiedzy dłużnika. Jeśli świadomie pominął Pan składnik majątku w swoim oświadczeniu, może to spowodować, że sprawa zostanie oddalona przez rozpatrującego ją sędziego.

Co się stanie, jeśli jeden z kredytobiorców w sytuacji hipotecznej złoży wniosek o upadłość? Bank najprawdopodobniej wypowie umowę kredytową, co może spowodować jej natychmiastową niewypłacalność. Dzieje się tak dlatego, że takie działanie pozwoli na ochronę pieniędzy, które zostały pożyczone kredytobiorcy.

Jakie kroki może podjąć małżonek, aby uchronić się przed długami partnera? Generalnie, jeśli Twój partner składa wniosek o upadłość, powiadomi Cię o tym w sądzie. Powiadomienie to będzie zawierać informacje o tym, jaka część majątku przysługuje Państwu i kiedy należy spodziewać się spłaty. Zostaniesz również wpisany na listę wierzycieli obok innych osób zaangażowanych w sprawę.

Czy przepisy o upadłości konsumenckiej pomagają ludziom unikać spłaty długów?

Głównym celem upadłości jest spłata wierzycieli, a nie zwolnienie dłużnika z jego zobowiązań finansowych. Dlatego powinieneś być przygotowany na to, że sąd może nałożyć surowsze wymagania dotyczące spłaty, jeśli stwierdzi, że celowo spowodowałeś swoją niewypłacalność.

Jeśli nie możesz udowodnić, że któryś z powodów narastania długów był poza Twoją kontrolą, np. utrata pracy lub wybuch choroby, to długi zostaną umorzone w całości.

Jeśli powyższe przesłanki nie są spełnione, upadłość najprawdopodobniej nie będzie miała negatywnego wpływu na Twoją decyzję o spłacie całego zadłużenia. W rzeczywistości postępowanie upadłościowe może przynieść znaczące korzyści, takie jak:

– Zaprzestanie wszelkich działań windykacyjnych i egzekucyjnych. Oznacza to, że nie będzie się z Tobą kontaktował komornik lub inni wierzyciele, powstrzymają się od wizyt w Twoim miejscu zamieszkania lub pracy, etc;

Nie ma już płatności odsetek, nie ma akumulacji długu i nie ma ryzyka bycia pozwanym lub ściągania długów;

Należy pamiętać, że egzekucja komornicza nie zawsze może zapewnić Ci miejsce zamieszkania.

Po sprzedaży majątku i realizacji planu spłaty wierzycieli, pozostałe zadłużenie zostaje umorzone.

Jeśli chcesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w Stanach Zjednoczonych, będziesz musiał ujawnić wszystkie swoje aktywa oraz wszelki majątek małżeński. Sąd może zbadać, co wydarzyło się 10 lat temu, czy doszło do celowej próby wyzbycia się majątku lub czy umowa nie była przestrzegana prawidłowo.

Chociaż te trudności mogą istnieć, pamiętaj, że oddłużenie po upadłości ustabilizuje Twoją sytuację finansową i pozwoli Ci rozpocząć nowy etap życia bez zalegania z opłatami.

Scroll to Top