Państwo na ratunek kredytobiorcom. Prezydent Duda podpisał ustawę

Państwo na ratunek kredytobiorcom. Prezydent Duda podpisał ustawę W ostatnią środę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę na podstawie, której został powołany do życia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Dzięki temu każdy, kto zaciągnął kredyt mieszkaniowy będzie mógł liczyć na pomoc ze strony

Państwo na ratunek kredytobiorcom. Prezydent Duda podpisał ustawę

panstwo_na_ratunekPaństwo na ratunek kredytobiorcom. Prezydent Duda podpisał ustawę

W ostatnią środę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę na podstawie, której został powołany do życia Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Dzięki temu każdy, kto zaciągnął kredyt mieszkaniowy będzie mógł liczyć na pomoc ze strony państwa w wysokości do 1.500 zł miesięcznie. Środki na działanie funduszu pochodzą z banków działających na terenie naszego kraju.

Podpisana ustawa o wsparciu dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej została uchwalona przez Sejm  dnia 9 października 2015 r.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie prezydenta ustawa ma na celu pomoc osobom, które z przyczyn obiektywnych znalazły się skomplikowanym położeniu materialnym a z drugiej strony zobowiązane są poprzez podpisaną umowę kredytu mieszkaniowego do spłaty comiesięcznych rat. Zapisy ustawy obejmują kredytobiorców, którzy pozyskali pieniądze w celu kupna lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Założenia ustawy przewidują pomoc dla tych kredytobiorców, którzy w chwili złożenia wniosku posiadają status bezrobotnego lub comiesięczne raty kredytu stanowią ponad 60% dochodów uzyskiwanych przez ich gospodarstwo domowe. Bez znaczenia jest tutaj fakt czy kredyt był zaciąganych w złotówkach czy też w walucie obcej. Projekt ustawy, który przygotowało Ministerstw finansów przewiduje, że oferowana pomoc może wynieść maksymalnie 1.500 zł miesięcznie i może być dostarczana prze okres do 18 miesięcy. Jest to pomoc zwrotna, ale przekazane przez państwo sumy nie są oprocentowane.

Łącznie przekazana kwota powinna być zwrócona po dwóch latach od udzielania pomocy. Warto podkreślić, że jej zwrot może zostać rozłożony na raty, które miałyby być spłacane maksymalnie przez 8 lat. kredyty_niezmienna_stopa_daje_stala_rate_daje

To czy konkretny kredytobiorca otrzyma wnioskowaną pomoc zależeć będzie od BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego). W ramach jego działalności ma zostać stworzony odrębny fundusz, który miałby finansować całe przedsięwzięcie. Oprócz tego szczegółową analizą wniosków i ostatecznym decydowaniem o przyznaniu pomocy będzie zajmowała się Rada Funduszu Wsparcia. Szacuje się, że pomoc dla kredytobiorców wyniesie około 600 mln zł.

Nowe unormowania zakładają, że jeśli zainteresowanie wsparciem dla kredytobiorców okaże się większe to banki do wspomnianej kwoty sześciuset milionów złotych będą mogły jeszcze dołożyć sumę 300 mln zł. Jednakże w tym momencie będzie się to już działo proporcjonalnie do liczby ich klientów, którzy skorzystali z pomocy. Zamysłem ustawy jest to, aby uchronić najbardziej zagrożonych klientów przed niewypłacalnością.

Ustawa zgodnie z prawem wejdzie w życie 90 dni od chwili jej ogłoszenia. Natomiast kredytobiorcy zainteresowani złożeniem wniosku o pomoc będą mogli to zrobić do dnia 31 grudnia 2018 r.