Mir domowy może być naruszany również przez egzekucję banku

pożyczka_konsolidacyjna

mir_domowyMir domowy może być naruszany również przez egzekucję banku

Nienaruszalność lokalu mieszkalnego może zostać naruszona nie tylko przez fizyczne do niego wtargnięcie, ale również przez prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez bank, o ile nie było do niego formalnych podstaw.

Co do zasady za naruszenie jakiegokolwiek dobra prawnego możemy się starać przed sądem o wypłatę stosownego zadośćuczynienia. W jednym ze swoich ostatnich wyroków Sąd Najwyższy dokonał szerszej interpretacji miru domowego i naruszenia nietykalności mieszkania. Stwierdził on mianowicie, że może on zostać naruszony poprzez nieuzasadnioną egzekucję albo licytację a nawet przez groźbę wykonania tych działań.

Sąd Najwyższy zajął się sprawą małżonków Jolanty i Czesława W. , mieszkańców jednej z podwarszawskich miejscowości. W stosunku do ich majątku Bank prowadził egzekucję niespłaconego kredytu, który został zaciągnięty poprzez sfałszowanie odpowiednich dokumentów. Dokonał tego były wspólnik Jolanty W. w porozumieniu z pracownicą banku, która ułatwiła dokonanie całego procederu od strony formalnej. Pani Jolanta dowiedziała się o zaciągniętym zobowiązaniu dopiero w momencie wezwania do zapłaty i podjętych czynnościach przez komornika, który dochodził wierzytelności z majątku obu małżonków. Same działania skierowane na zablokowanie egzekucji komorniczej trwały przez kilka lat. Przez ten czas o niespłaconym kredycie plotkowali już sąsiedzi a informacja o długu dotarła nawet do pracodawców pary. Warto nadmienić, że zła opinia zaszkodziła w szczególności Panu Czesławowi, który wykonuje mandat samorządowca. Oprócz tego małżonkowie, co rusz napotykali nowe problemy.

Kupienie zwykłego sprzętu AGD do domu stanowiło dla nich problem nie do przejścia, bowiem poprzez dług figurujący przy ich danych zostali wpisani na listę nierzetelnych dłużników. W tym zakresie musieli prosić o pomoc osoby sobie najbliższe, aby to one były stroną umowy zakupu.

W takich okolicznościach małżonkowie wystąpili z powództwem przeciwko bankowi o naruszenie ich dóbr osobistych i wypłatę stosownego zadośćuczynienia. Wyrokiem Sądy Apelacyjnego w Warszawie na rzecz Jolanty W. zostało zasądzone zadośćuczynienie w wysokości 50 tys. zł. W swoim uzasadnieniu sąd podniósł fakt, że kłopoty prawne i prowadzona egzekucja była nieodłącznie związana z problemami zdrowotnymi, które wystąpiły u Pani Jolanty. Powyższa suma miała stanowić rekompensatę za poniesiony przez nią uszczerbek na zdrowiu. Jednocześnie nie przychylił się do twierdzenia powodów, że doszło do naruszenia innych dóbr osobistych w szczególności miru domowego.

Małżonkowie nie zgodzili się z wyrokiem i w ich imieniu została złożona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. egzekucja_miru_domowego

Pozwany bank w dalszym ciągu stał na stanowisku, że wbrew własnej woli został wplątany w całą sprawę przez nieuczciwego pracownika a w momencie, gdy dowiedział się, że umowa kredytu została zawarta w sposób wadliwy dokonał zwrotu ściągniętych kwot z majątku powodów wraz z kosztami prowadzonej egzekucji.

Sąd Najwyższy nie przychylił się do argumentacji pozwanych i stwierdził, że wypłata zadośćuczynienia należy się również za naruszenie nietykalności mieszkania.

Jeden z sędziów składu orzekającego Sądu Najwyższego stwierdził jasno, że nietykalność mieszkania wyszczególniona wprost w art. 23 Kodeksu Cywilnego może zostać naruszona nie tylko przez fizyczne do niego wtargnięcie, ale równie poprzez różnego rodzaju działania prawne.  W pierwszej kolejności może to być bezprawnie przeprowadzona eksmisja, ale również sama prowadzona egzekucja i zbliżone działania, które tworzą realną groźbę pozbawienia prawa do zamieszkiwania we własnym mieszkaniu, jeżeli poszkodowany nie posiada innego miejsca zamieszkania. Poprzez te słowa Sąd Najwyższy „rozszerzył” pojęcie ochrony nietykalności mieszkania.

Tym samym zostało potwierdzona zasada mówiąca o tym, że dobra osobiste ujęte przez ustawodawcę w art. 23 Kodeksu Cywilnego nie stanowią zamkniętego katalogu a ich interpretacja (z racji tego, że nie posiadają ustawowej definicji) zależy w dużej mierze od konkretnego orzeczenia sądu i jego uzasadnienia.

Warto podkreślić, że powód nie musi znać prawa a naruszenie jakiegokolwiek dobra prawem chronionego może być opisane jego własnymi słowami. To sąd ostatecznie ma za zadanie sprawdzić czy do naruszenia faktycznie doszło i jeśli tak to zasądzić stosowne zadośćuczynienie.

kredyt123.pl

kredyt123.pl

Twoje finanse pod kontrolą.

O Nas

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom najwyższej jakości usług w najlepszych cenach. Zespół naszych doradców jest wykwalifikowany, kompetentny i zawsze gotowy do pomocy. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie i staramy się zapewnić naszym klientom optymalne i satysfakcjonujące rozwiązania.

Ostatnie Wpisy

Follow Us

Poradnik Tygodnia

Zapisz się na nasz Newsletter

upadłość konsumencka gdzie znaleźć

Odpowiedzialność finansowa jest nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Gdy jednak długi zaczynają nas przerastać, a upadłość staje się jedynym rozsądnym wyjściem, pytanie brzmi – gdzie szukać pomocy? Warto znać swoje prawa i skorzystać z usług wyspecjalizowanych doradców, którzy pomogą w trudnym procesie upadłości konsumenckiej. Sprawdźmy, gdzie znaleźć niezbędną pomoc w tym zakresie.

upadłość konsumencka bik

Upadłość konsumencka to skuteczny sposób na pozbycie się długów. Warto jednak wiedzieć, że zanim zdecydujemy się na ten krok, powinniśmy znać skutki takiej decyzji. Jednym z wymogów jest usunięcie naszej historii kredytowej z Biura Informacji Kredytowej (BIK). Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule.

upadłość konsumencka kredyty frankowe

Upadłość konsumencka kredytów frankowych stała się coraz cześciej omawianym tematem w naszym kraju. Z wielu powodów ludzie zaciągają kredyty w walucie obcej, ale wraz z rosnącymi rynkowymi fluktuacjami, wielu znalazło się w trudnej sytuacji. W tym artykule omówimy co to jest upadłość konsumencka oraz jakie opcje mają osoby posiadające kredyty frankowe.

upadłość konsumencka czas oczekiwania

Upadłość konsumencka jest procedurą, którą warto rozważyć w przypadku dużej zadłużenia. Jednak czas oczekiwania na decyzję sądu może być długi, co jest częstym problemem. W niniejszym artykule omówię, ile czasu trzeba czekać na wyrok w przypadku upadłości konsumenckiej oraz jakie czynniki wpływają na długość procesu.