Minimalny poziom kwoty wolnej od podatku powinien wynosić 7.608 zł

kredyt_gotowkowyMinimalny poziom kwoty wolnej od podatku powinien wynosić 7.608 zł

Eksperci podkreślają, że minimalny poziom kwoty wolnej od podatku powinien wynosić 7.608 zł. Sprawdź jak wiele mógłbyś na tym zyskać.

Pierwszy krok został zrobiony. Poprzez swoje orzeczenie Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy prawa podatkowego dotyczące kwoty wolnej od podatku. Idąc tym tropem można podejrzewać, że wspomniana kwota zostanie w niedalekiej przyszłości podwyższona. Przy założeniu, że będzie ona wynosić powyższą wartość to w portfelu przeciętnego Kowalskiego zostanie z tego tytułu około 800 zł. Z drugiej strony podwyższenie kwoty wolnej może spowodować spory problem w polskim budżecie…

Zasadnicze powody, jakie zostały wskazane w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego to, że kwota wolna od podatku nie podlega żadnej korekcie a dodatkowo na jej wysokość nie ma wpływu tak istotny czynnik jak ubóstwo. Kwestią do polemiki jest, bowiem sytuacja, w której osoba, która żyje praktycznie na skraju egzystencji jest zobowiązana do płacenia podatków od swoich i tak niewielkich dochodów.

W chwili obecnej każdy, kto rozlicza się corocznie na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) jest zwolniony z podatku do wysokości 3.089 zł (jest to tzw. kwota wolna). Dzięki temu rocznie w naszym portfelu zostaje kwota 556,02 zł . Natomiast jak słusznie zauważył skład orzekający trybunału minimum socjalne, które obowiązuje w Polsce jest znacznie wyższe. Od października 2015 r. jest to kwota 7.608 zł. Dlatego też w opinii sędziów kwota wolna od podatku PIT powinna być w takiej wysokości (minimalnie). Jeżeli faktycznie taka zmiana zostałaby wprowadzona to polski podatnik każdego roku byłby bogatszy o sumę 1.369,44 zł, czyli 813,42 zł więcej niż na chwilę obecną.

minimalna_kwota_od_podatu_powinna_wynosic_7608zl

W swoim wyroku Trybunał dał rok czasu ustawodawcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów. Oznacza to, że nowe regulacji mogłaby zacząć obowiązywać najpóźniej od początku 2017 r. Nie możemy jednak wykluczyć tego, że zmiany dotyczące wysokości kwoty wolnej od podatku mogą nastąpić znacznie wcześniej zważywszy na przygotowaną nowelizację przepisów przez prezydenta. W swoich zapowiedziach sugerował, że kwota wolna wina stanowić około 8 tys. zł.

Eksperci od prawa podatkowego wskazują jednak na fakt, że oprócz jednorazowego podwyższenia kwoty wolnej od podatku konieczny będzie mechanizm, który pozwoli ją regularnie zmieniać stosowanie do zaistniałych potrzeb. Trybunał Konstytucyjny nakreślił niejako kierunek, w którym powinny pójść zmiany w prawie podatkowym, nie dał jednak konkretnych wskazówek jak zmiany mają zostać przeprowadzone. Dlatego też polscy parlamentarzyści mogą stanąć przed trudnym zadaniem, aby znaleźć arystotelesowski złoty środek między oczekiwaniami społeczeństwa a zdrową kondycją budżetu i wpływów, jakie do niego trafiają.

Warto podkreślić, że prawo nie działa wstecz a zatem korzystny wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla podatników ma znaczenie „jedynie” na przyszłość. Dlatego też nie ma możliwości, aby starać się o odzyskanie już zapłaconego podatku.

Scroll to Top