Lokata z Funduszem – jednak, czy warto?

Lokata z Funduszem – jednak, czy warto? Banki inwestycyjne szukają nowych sposobów na uatrakcyjnienie swoich produktów dla klientów indywidualnych. Obecnie ludzie korzystają z lokat terminowych, których zaletą jest to, że nie tracą części depozytu w przypadku bankructwa banku. Z drugiej

Lokata z Funduszem – jednak, czy warto?

Lokata z Funduszem – jednak, czy warto?Lokata z Funduszem – jednak, czy warto?

Banki inwestycyjne szukają nowych sposobów na uatrakcyjnienie swoich produktów dla klientów indywidualnych. Obecnie ludzie korzystają z lokat terminowych, których zaletą jest to, że nie tracą części depozytu w przypadku bankructwa banku. Z drugiej strony, banki oferują klientom wyższe oprocentowanie, jeśli zdeponują więcej pieniędzy. Problemem dla klientów jest to, że dodatkowe opłaty i koszty naliczane przez instytucje finansowe sumują się i są wyższe niż odsetki, które otrzymują. Ten dylemat zmusza niektórych

Ogólna charakterystyka

Najczęściej odsetki uzyskane z regularnej, krótkoterminowej (np. rocznej) lokaty w Banku Polskim są dopasowywane do funduszu inwestycyjnego, aby umożliwić bankowi osiągnięcie ponadprzeciętnie atrakcyjnych stóp zwrotu zarówno z odsetek uzyskanych od środków banku za rok, jak i z portfeli inwestycyjnych, które można by nabyć za środki banku w ciągu roku. Na przykład w przypadku metody „Lokaty z funduszem” połowa środków

Korzyści z mix-u lokaty z funduszem

Ludzie wybierają fundusze inwestycyjne z rozwagą, ponieważ chcą mieć pewność, że nie zostali oszukani przez kogoś w przeszłości lub że nie zostaną oszukani w przyszłości za pomocą tego „instrumentu inwestycyjnego”. Inwestorzy, którzy chcą zatrzymać swoje pieniądze na długi czas, mogą skorzystać z faktu, że fundusz nie pobiera kosztów pakietu umorzeniowego. Mogą oni jednak bardziej uważać na wartość jednostek uczestnictwa w dniu, w którym będą musieli je sprzedać, ponieważ wiedzą, że nie będą potrzebować tych pieniędzy przez dłuższy czas.

Wady, ale mimo to mocne strony.

Inwestycja w fundusz obligacji nie jest darmowa, ponieważ przy pierwszej decyzji inwestycyjnej w fundusz pobierana jest opłata za nabycie w wysokości 2% oraz podatek od zysków kapitałowych. Ponadto w przypadku wycofania środków z powodu spadku wartości obligacji przed upływem jednego roku, zostanie pobrana opłata w wysokości proporcjonalnej do kapitału potrzebnego do zakupu nowych jednostek, wynosząca cztery i pół procenta. Uwaga dotycząca interpunkcji Przecinek stawiamy między każdym zdaniem, średnik między każdym akapitem/zdaniem.

Generalnie – oferta dla akceptujących ryzykoLokata z Funduszem – jednak, czy warto?

Osoba, która może osiągnąć wysoki zysk z funduszu zdeponowanego w banku, może się dobrze bawić, ale istnieje też ryzyko. Po pierwsze, trzeba będzie wpłacać środki do funduszu inwestycyjnego. Po drugie, duża zmienność cen jednostek uczestnictwa może oznaczać, że po roku część środków pozostanie niezainwestowana.