kredyty hipoteczne

 

Kredyty hipoteczne – co warto wiedzieć?

Kredyt hipoteczny to w dzisiejszym świecie jedna z najczęściej branych pożyczek. Jaki jest cel tego rodzaju pożyczki? Cel kredytu hipotecznego jest zawsze związany z zakupem nieruchomości. Pożyczka ta może być wykorzystana na sfinansowanie zakupu lub budowy domu, mieszkania lub działki. Kredyty hipoteczne są zazwyczaj dużymi pożyczkami z długim okresem spłaty.

Rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne występują w kilku wariantach –

    • Kredyt hipoteczny konsumencki, możliwy do wyboru w postaci marży lub bardziej elastycznej zmiennoprzecinkowej.

 

    • Kredyt hipoteczny ze stałą stopą procentową, charakteryzujący się stałą wysokością raty i okresem kredytowania.

 

    • Kredyt hipoteczny ze stałymi ratami, gdzie poziom rat jest stale ustalany, ale okres spłaty może się różnić.

 

    • Kredyty komercyjne, które służą do zakupu lub budowy nieruchomości, które będą wykorzystywane w celach komercyjnych lub produkcyjnych.

 

Jak zdobyć kredyt hipoteczny?

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego nie powinna być traktowana lekceważąco. Przed podjęciem tego kroku należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i mieć dobrą zdolność kredytową, tak aby mieć ubezpieczenie w wypadku nieterminowych spłat.

Większość banków wymaga myślnego przejrzenia historii kredytowej potencjalnego kredytobiorcy, zweryfikowania oświadczeń o zarobkach i wymaga wpłaty wkładu własnego.

Ponadto, przeprowadzane są specjalne badania działek, aby zweryfikować swoją wartość oraz fakt, że istnieją jakieś stałe obciążenia wobec nieruchomości, warte wspomnienia jest również, że bank blokuje nieruchomość w momencie wypłaty kredytu hipotecznego. Z jednej strony gwarantuje to bankowi bezpieczeństwo związane z zabezpieczeniem ich pożyczki, z drugiej strony to skuteczny sposób na to, aby zabezpieczyć interes kredytobiorcy.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny to ważny krok w życiu wielu ludzi, dlatego ważne jest, aby wszystkie aspekty tego rodzaju pożyczki były starannie przeanalizowane i dokładnie przez czas trwania kredytu. Jest to szczególnie prawdziwe, ponieważ kredyty hipoteczne są zazwyczaj długoterminowymi pożyczkami, które należy spłacać w wielu ratach przez długi okres czasu.

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki dla kredytu hipotecznego w Polsce?

Maksymalna kwota kredytu hipotecznego w Polsce zależy zazwyczaj od oceny kredytowej i dochodów kredytobiorcy oraz kryteriów kredytowych banku. Według NBP (Narodowy Bank Polski), maksymalny limit kredytu hipotecznego ustalony przez polskie banki i organy regulacyjne wynosi do 90% wartości wycenianej nieruchomości w 2020 roku.

Jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o kredyt hipoteczny w Polsce?

Ogólnie rzecz biorąc, aby ubiegać się o kredyt hipoteczny w Polsce, należy przedstawić następujące dokumenty:

– Ważny dokument tożsamości, taki jak paszport lub polski dowód osobisty;

– Aktualny wyciąg z konta bankowego;

– Dowód potwierdzający Twoje regularne dochody;

– Dowód zatrudnienia;

– Formalną ofertę od pożyczkodawcy;

– Deklaracje podatku dochodowego za ostatnie kilka lat;

– Dowód, że masz wystarczające oszczędności na zaliczkę;

– Raport z inspekcji nieruchomości;

– Akt własności lub dowód własności nieruchomości; oraz

– Dowód wpłat dokonanych na rzecz pożyczkodawcy, jeśli takie istnieją.

Scroll to Top