Kredyt Oddłużeniowy

Czym jest pożyczka oddłużeniowa? I jak to działa?

Kredyt oddłużeniowy? Co to jest pożyczka oddłużeniowa?

Jak wynika z opracowania Bofek, na koniec pierwszego kwartału 2021 roku KBC ocenił nieobsługiwany dług Polaków. Wynosiło ono 80 mld zł, czyli 4,8 bln zł w ujęciu nominalnym. Jednak mimo wzrostu liczby osób zadłużonych, które mają problemy z terminową spłatą o 90 tys. osób (realnie o 100 tys. osób), łączna wartość zaległego zadłużenia spadła o177 mld zł. (realnie 145 tys. osób

Przeciętna osoba jest winna 29 139 zł zaległych zobowiązań. Liczba ta różni się jednak znacznie w zależności od miejsca zamieszkania. Najwięcej zaległości mają mieszkańcy województwa mazowieckiego – średnio 40 734 zł. Na drugim miejscu jest województwo małopolskie z kwotą 30 552 zł, a mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mają średnio 29 781 zł. Ten 47-letni mieszkaniec województwa pomorskiego ma długi na niebotyczną kwotę 75 milionów złotych!

W przeciwieństwie do bardziej dotkliwych opłat nakładanych na mieszkańców niektórych województw, średnie raty zadłużenia w opolskim i warmińsko-mazurskim wahają się między 23 911 a 24 240 zł. Gdzie najczęściej Polacy się zadłużają i mają problemy z terminową spłatą zobowiązań?

Z BIK (System Informacji i Sprawdzeń Bankowych) wynika, że zmniejszyła się kwota zaległości kredytowych, ale nastąpił wzrost zaległości pozakredytowych ujawnionych poprzez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. Oznacza to, że dłużnicy, którzy mogą skorzystać z takiej formy spłaty, to osoby z długami niezwiązanymi z bankami.

Czym jest pożyczka oddłużeniowa? Ten rodzaj pożyczki pomaga osobom, które mają problemy ze spłatą swoich długów.

Pożyczka oddłużeniowa to rodzaj pożyczki, która pomaga ludziom spłacić istniejące długi. Kwoty płatności mogą być ustalane etapami, co miesiąc, a nie różnymi kwotami. Pomogłoby to kredytobiorcom w zarządzaniu finansami za pomocą spłaty w stylu listu kredytowego, którą może zarządzać jeden kredytodawca.

Spłata pożyczki w czasie jest ważną kwestią, ponieważ oznacza zwiększone koszty. Dodatkowo, pożyczkodawca może wymagać dodatkowego zabezpieczenia – będzie to zależało od poziomu ryzyka, jakie jest skłonny podjąć.

Kto może otrzymać pożyczki oddłużeniowe?

Pożyczki oddłużeniowe stanowią pomoc finansową dla osób, które nie były w stanie spłacić nagromadzonych długów, zwłaszcza za kredyty mieszkaniowe.

Jeśli zmagasz się ze spłatą kilku pożyczek na czas, ale nadal masz stały dochód, pożyczka oddłużeniowa może być rozwiązaniem dla Ciebie. Ten rodzaj pożyczki jest dostępny, jeśli Twoja sytuacja na to pozwala i zależy od innych czynników, takich jak znalezienie zabezpieczenia lub uzyskanie finansowania poprzez zastawienie nieruchomości.

Jak ubiegać się o pożyczkę oddłużeniową?

Aby uzyskać decyzję o przyznaniu ulgi w spłacie długu, Do najczęściej wymaganych warunków należą:

– w zależności od warunków kredytu, mogą istnieć pewne długi, które można spłacić za pomocą tego typu finansowania – ich różnorodność zazwyczaj zależy od tego, co jest oferowane, ale ogólnie rzecz biorąc, te pożyczki są zarówno zobowiązaniami bankowymi, jak i pozabankowymi,

Nowe zobowiązanie będzie miało stabilne źródło dochodów, które można lepiej monitorować, aby łatwiej było udzielać lepszych pożyczek.

– Pozwy sądowe w przypadku spłaty zobowiązania

-Firma ubezpieczeniowa może wymagać wpłaty zaliczki, jeśli jest to potrzebne jako zabezpieczenie.

-Firma pożyczkowa nie obciąży osób z negatywną historią kredytową wyższym oprocentowaniem niż obciąża osoby spłacające pożyczkę oddłużeniową, co zachęca je do dalszego spłacania pożyczek.

Jakie są niektóre długi, które mogą zostać uwolnione dzięki pożyczce oddłużeniowej?

Pożyczka oddłużeniowa może być uzyskana dla osoby posiadającej zarówno kredyt bankowy jak i pożyczkę pozabankową.

– karta kredytowa,

– kredyt odnawialny,

– karta kredytowa,

– pożyczka ratalna,

– chwilówka.

Finansujący wskaże konkretne zasady, na jakich można spłacać długi poprzez pożyczkę oddłużeniową.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Aby uzyskać pożyczkę oddłużeniową, zazwyczaj potrzebne są następujące dokumenty:

Dokument identyfikacyjny – najczęściej dowód osobisty dłużnika.

– dokumentację potwierdzającą wysokość należności w ramach oddłużania, taką jak umowy kredytowe i raporty kredytowe.

Potwierdzenie wysokości uzyskanego dochodu, np. dokument od pracodawcy potwierdzający zatrudnienie i wysokość wynagrodzenia lub dowód posiadania rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie,

Dokumenty, które są niezbędne dla podmiotu finansującego w celu ustanowienia zabezpieczenia spłaty kredytu, np. weryfikacja własności nieruchomości.

Kluczowe różnice pomiędzy kredytami oddłużeniowymi a konsolidacyjnymi.

Kredyty oddłużeniowe i konsolidacyjne mają na celu zapewnienie niższej miesięcznej spłaty zadłużenia, ale istnieje kilka kluczowych różnic między tymi dwoma rodzajami pożyczek. Poniższa tabela wymienia kilka najważniejszych z nich.

Banki, które oferują kredyty oddłużeniowe.

Pożyczka oddłużeniowa jest dostępna w wielu firmach pozabankowych. Aby ją uzyskać, prawdopodobnie będziesz potrzebował doskonałego kredytu i stałych dochodów. Pożyczki konsolidacyjne można uzyskać między innymi przez:

Czy warto szukać oddłużenia poprzez pożyczkę?

Choć nikt nie potrafi definitywnie odpowiedzieć na to pytanie, to jednak pożyczka oddłużeniowa może niekiedy stanowić pomoc dla osób niewyrobionych. Pożyczka oddłużeniowa może być jednak pomocna, gdy ryzyko jest niewielkie, a tak jest w przypadku, gdy dłużnik ma możliwość płacenia niższych rat, ale nie chce kontynuować zadłużenia.

Według badania Heliyon, gdy ludzie uwzględniają dodatkowe koszty związane z wysokim zadłużeniem, zaległymi płatnościami i brakiem funduszy, ich odczucia dotyczące zadłużenia stają się jeszcze gorsze. Unikanie takich obciążeń finansowych jest możliwe. Pierwszym krokiem jest planowanie, budżetowanie i

Rozważenie pożyczki oddłużeniowej jest zawsze warte rozważenia, zwłaszcza jeśli pożyczkodawca nalega na zabezpieczenie, takie jak wymóg podpisania umowy o spłatę pieniędzy z hipoteką nieruchomości. Jeśli nie możesz dokonać płatności na czas, istnieje ryzyko wykluczenia lub utraty domu.

Podsumowanie

Przed zaciągnięciem kredytu oddłużeniowego ważna jest ocena swoich możliwości w zakresie terminowej spłaty nowego zobowiązania. Z tego rodzaju rozwiązania należy skorzystać dopiero po przeprowadzeniu dokładnej oceny i analizy swojej aktualnej sytuacji finansowej.

Zaletą tego typu pożyczki o niskim oprocentowaniu jest to, że czasem można ją spłacić przy obecnym poziomie dochodów. Jeśli ten warunek jest spełniony, dłużnik może z mniejszym stresem poradzić sobie ze spłatą finansów, a to często zmniejszy wszelkie obciążenia finansowe w przyszłości.

Posiadanie zbyt dużego zadłużenia może ułatwić spłatę, jednak podpisanie umowy o utworzeniu dodatkowego zadłużenia może zamiast tego doprowadzić do większych kłopotów. Nawet jeśli masz już problemy ze spłatą długów, nie będziesz bardziej skłonny do płacenia za nowe długi od razu. Lepszym pomysłem może być szukanie sposobów na spłatę długów, które już posiadasz.

Warto wiedzieć

Oferuje pomoc w konsolidacji zadłużenia w zależności od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Rodzaje pożyczek różnią się w zależności od pożyczkobiorcy, a okresy pokrycia różnią się od miesięcznych do jednorazowych.

Pożyczka oddłużeniowa jest dostępna również dla osób z przeszłością kredytową w BIK, ale tylko wtedy, gdy mają dobre dochody i stabilną spłatę. Trzeba też spełnić inne warunki, takie jak brak historii zaległości w spłacie pożyczek i kredytów.

– Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych jest zazwyczaj kredytem bankowym, który ma wyższe niż średnie oprocentowanie, natomiast kredyt oddłużeniowy jest kapitalizowany przez więcej firm, które oferują oprocentowanie, które jest zazwyczaj niższe niż oferowane przez banki.

Scroll to Top